Gemeente trekt delen last onder dwangsom Abbink in

Een autobedrijf met daaromheen woonhuizen zorgt steevast voor overlast in de omge-ving. De afgelopen jaren vormde Autobedrijf Abbink aan het Oosteinde in Vriezenveen dan ook regelmatig een bron van ergernis voor omwonenden. Na klachten werden soms inderdaad overtredingen geconstateerd en lasten onder dwangsom opgelegd. Een deel daarvan trekt de gemeente nu in, onder meer omdat er geen overtredingen meer gecon-stateerd zijn. Burgemeester Broekhuizen constateert dat de handhaving effect heeft.

Auto’s wassen op een plek die daar niet geschikt voor is, parkeren op plekken die daar niet voor bedoeld zijn en niet op tijd keuren van de coating van ondergrondse brandstoftanks. Zo maar drie van de in totaal negen kleinere en grotere overtredingen die de gemeente in het verleden constateerde. “Wij leggen in zulke gevallen een zogeheten last onder dwangsom op”, legt bur-gemeester Broekhuizen uit. “Om het betalen van een dwangsom te voorkomen kan men de maatregelen treffen die geëist worden. We strooien niet met dwangsommen, maar waarschu-wen dat we dat wél doen als de overtreding wéér door onze handhavers geconstateerd wordt.”

Probaat middel

De burgemeester begrijpt goed dat een autobedrijf nou eenmaal overlast met zich meebrengt. “Zeker”, aldus Broekhuizen. “Ook een autobedrijf gunnen we uiteraard een fatsoenlijke boter-ham, maar toch moet ook zo’n autobedrijf zich aan de regels houden. Die zijn er ter bescherming van onder meer de gezondheid en een prettige leefomgeving van de buurtbewoners. We zien het liefst dat bedrijven zich meteen aan de regels houden. Want handhaven is goed, maar pre-ventie is beter. Het liefst leggen we helemaal geen last onder dwangsom op, maar het is een probaat middel om naleving van de regels af te dwingen.”

Jaar lang geen overtredingen

Als een bedrijf een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen, dan heeft het een tijdje de gelegenheid om de zaken op orde te brengen. “Als we een jaar lang geen overtreding hebben vastgesteld, dan hebben we de bevoegdheid om op verzoek van de overtreder die last onder

dwangsom op te heffen”, legt Broekhuizen uit. “In dit geval hebben we acht van de negen lasten onder dwangsom ingetrokken. In de meeste gevallen omdat in een jaar tijd geen overtreding is geconstateerd. In één geval waren we zelf te laat met het innen van de dwangsom, dus daar moeten we zelf scherper op zijn. Op een ander punt gaat het nog steeds niet goed. Dan gaat het om het parkeren van voertuigen die bestemd zijn voor de handel. Daar moet Abbink dus nog verbetering aanbrengen en een dwangsom betalen.”

Informeren

Burgemeester Broekhuizen stelt nadrukkelijk dat de buurtbewoners op de hoogte zijn van het intrekken van de lasten onder dwangsom. “We doen dat niet zonder de betrokkenen te informe-ren”, aldus de burgemeester. “Het autobedrijf is op de hoogte en de buurt ook. Het is goed dat omwonenden zich melden als ze last hebben en dat moeten ze ook zeker blijven doen. Maar het is óók goed dat een bedrijf de kans krijgt de boel op orde te brengen. Onze handhavers blijven het goed in de gaten houden en dat blijkt in de praktijk goed te werken. Als blijkt dat wet- en regelgeving weer wordt overtreden, dan kunnen wij hiertegen opnieuw handhavend optre-den”, besluit Broekhuizen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.