Regels energie opwekken voor lokale boerenbedrijven versoepeld

Voor de lokale boeren gezinsbedrijven wordt het interessanter om in het buitengebied op eigen erf energie op
te wekken. Dit betreft zonnepanelen op daken van stallen én erfmolens tot 35 meter, die – om de maximale
opbrengst te realiseren – buiten het bouwvlak mogen worden geplaatst. Dit op initiatief van GBT in de laatste
raadsvergadering van 2021.
Dit is een opsteker voor de agrarische sector, die best wel bereid is duurzame energie op te wekken op eigen erf, maar de Twenterandse regelgeving zit hen in de weg want gedateerd. Eén zo’n gedateerde regelgeving is de Bomenverordening. De agrarische bedrijven moesten in het (verre) verleden vanwege erfinrichtingsplannen en landschappelijke inpassing bomen planten naast hun stallen. Maar deze bomen kunnen nu voor dusdanige schaduwwerking zorgen dat het plaatsen van zonnepanelen niet of minder rendabel is. GBT met mede indiener
VVD willen dat de regels in lijn wordt gebracht met de duurzaamheidsambities van zowel onze agrarische bedrijven als die van de gemeente Twenterand zelf.


“Hoe meer stallen in het buitengebied worden voorzien van zonnepanelen, des te groter de kans dat we minder zonnevelden of windturbines nodig hebben. Want de stallen voorzien van zonnepanelen tellen al snel mee met de te realiseren energiepercentages van Twenterand.”, aldus fractieleider Marcus Elzinga.
Erfmolens tot 35 meter mogelijk buiten agrarisch bouwvlak
Een andere maatregel waartoe GBT met een initiatiefvoorstel kwam gaat over erfmolens. De Omgevingsvisie 1.0 meldde namelijk dat “kleine windturbines” mogelijk moesten zijn in het buitengebied. Elzinga: “Wat is een kleine windturbine? 75 meter,… 125 meter? Er is verwarring, zo bleek uit reacties uit de samenleving. De omschrijving is op zijn minst ongelukkig. Daarnaast moet een afstand en een maximale hoogte aangegeven worden voor molens op eigen erf voor eigen gebruik. Dat geeft duidelijkheid.” Daarom stelde GemeenteBelangen Twenterand
een duidelijke regel voor: ‘Erfmolens tot 35 meter zijn in het buitengebied ook buiten het agrarisch bouwvlak mogelijk.’ VVD, CU en SGP konden zich hier in vinden, waardoor er een meerderheid was.
“Erfmolens zijn er in diverse tiphoogtes en zijn niet te vergelijken met windturbines, waar veel discussie over is. Verreweg de meeste agrarische bedrijven zullen genoeg hebben aan 15 of 25 meter. Maar voor de wat grotere en meer geautomatiseerde bedrijven geldt dit niet. Voor hen is 35 meter straks mogelijk in plaats van dat ze twee van 15 of 25 meter moeten aanschaffen, wat financieel minder aantrekkelijk is”, zegt Elzinga.
Afsluitend: “Erfmolens kunnen in combinatie met zonnepanelen op daken van stallen een interessante optie zijn voor onze agrarische bedrijven. De zon schijnt immers niet altijd. De wind is wat dat betreft een constantere factor, vooral in de herfst- en wintermaanden. Afhankelijk van de bedrijfsvoering blijkt uit cijfers dat de energiekosten jaarlijks kunnen dalen van € 6.000 tot € 15.000. Dat is serieus geld. Bovendien is men dan veel minder afhankelijk van de grillige energieprijzen, zoals nu het geval is. Dan laten we de subsidies die nu nog te verkrijgen zijn nog maar even buiten beschouwing.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *