Inwoners kunnen meepraten over Twenterands participatiebeleid

De rolverdeling tussen overheid, inwoners, ondernemers en organisaties verandert voortdurend. Mensen willen steeds vaker meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken die hun eigen leefomgeving aangaan. De manier waarop de samenleving wordt betrokken bij beleids- en besluitvorming noemen we participatie. Over hoe we dat in Twenterand doen kunnen inwoners binnenkort meepraten en meedenken.

Het participatiebeleid van de gemeente Twenterand kent verschillende uitgangspunten. Wet-houder Bart Jan Harmsen legt uit. “Allereerst gaat het om de impact en grootte van een initiatief. Mensen worden betrokken bij activiteiten die hen direct raken. Het heeft niet zoveel zin om voor elke activiteit een uitgebreide participatieprocedure te starten. Per situatie kiezen we daarom een participatieniveau, van informeren tot meebeslissen. Dat informeren van belanghebbenden over onderwerpen die hen direct raken is óók een kernpunt van het participatiebeleid.”

Initiatieven mogelijk maken

De gemeente wil initiatieven uit de samenleving waar dat kan faciliteren. “Als gemeente zijn we er voor onze inwoners”, vertelt Harmsen. “Dus we willen initiatieven vanuit de samenleving on-dersteunen, met kennis, maar ook financieel.” Volgens Harmsen is participatie geen doel op zich. “Het is onmogelijk om het met elkaar over alles eens te worden”, weet Harmsen. “Wij zien participatie als middel om inzicht te krijgen in elkaars belangen. Als die belangen niet verenig-baar zijn, dan weegt de gemeente ze af en neemt het uiteindelijke besluit.”

Reacties worden verwerkt

Het concept participatiebeleid ligt vanaf 22 december vier weken ter inzage. Inwoners mogen daar nog van alles van vinden. Dat kunnen ze schriftelijk kenbaar maken door te mailen naar Diede ter Braak van de gemeente Twenterand, via d.terbraak@twenterand.nl. Inwoners met vragen kunnen hem bellen op (0546) 840 840. De reacties worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve participatiebeleid. Over die definitieve versie buigt de gemeenteraad zich begin volgend jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *