GBT stelt meldpunt in voor omwonenden waterwingebied Hammerflier

GemeenteBelangen Twenterand gaat per direct een meldpunt instellen voor omwonenden van
waterwingebied het Hammerflier. “Vanwege de toenemende onvrede bij omwonenden over met name de
slechte communicatie door Vitens en de onduidelijke gevolgen aangaande waterwinning, welke Vitens over
enkele jaren wil verdrievoudigen”, aldus de GBT fractie.
Het gaat om miljarden liters extra water die Vitens wil oppompen. Water is een belangrijke voorziening, maar
ten koste van wat?
GBT trok al diverse malen aan de bel


GBT stelde in juli 2019 en onlangs in september ook al vragen over de eventuele gevolgen van de toenemende waterwinning door Vitens, nu 1,6 miljoen kubieke meter water per jaar naar straks 5 miljoen per jaar. Eveneens vroeg GBT aandacht voor een financiële compensatie. Immers tegenover de lusten voor Vitens staan eventuele lasten voor de omwonenden.
Volgens enkele omwonenden van het Hammerflier heeft het oppompen van water al schade veroorzaakt aan diverse woningen en schuren, welke bij GBT bekend zijn. “Vitens weet maar al te goed dat waterwinning kan leiden tot een verlaging van de grondwaterstand tot op enkele kilometers vanaf de winputten, zo meldden ze op hun website. En verlaging van grondwaterstand kan leiden of heeft misschien al geleid tot gronddaling, waardoor schade kan of is ontstaan aan opstallen.”
Melden
Het waterwingebied Hammerflier raakt de kernen Vroomshoop, Den Ham en Geerdijk. GBT had graag een bijeenkomst gehouden met de omwonenden, maar corona maatregelen maken dit niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een meldpunt alwaar omwonenden zich kunnen melden en wel via het mailadres fractie@gemeentebelangentwenterand.nl
Informatie over reeds gevoerde communicatie met Vitens, zoals documenten, foto’s en mailwisselingen, kunnen via dezelfde e-mail meegestuurd worden. Hier zal discreet mee omgegaan worden.
GBT gaat deze informatie bundelen en er uiteraard mee aan de slag. Onder meer richting verantwoordelijke instanties. Zo heeft de provincie het oppompen van drie keer zoveel water reeds vergund aan Vitens in 1993.
Om dit mogelijk te maken heeft men de gemeente Twenterand ook nodig, vanwege een
bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een reinwaterkelder. Met de informatie van omwonenden kan GBT dan goed beslagen ten ijs komen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.