Nieuwe actiepunten in programma GBT, maar kernwaarden blijven

‘Elke kern telt!’ is ook de titel van het nieuwe verkiezingsprogramma met concrete actiepunten waarmee
GemeenteBelangen Twenterand deelneemt aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Wat goed is, is
goed en koesteren we. De afgelopen vier jaar hebben we aangetoond dat we deze titel waard zijn”,
aldus lijsttrekker Mark Paters.


Paters schijft in zijn voorwoord dat GBT van en vóór de inwoners is in alle kernen van de gemeente Twenterand.
“Wij krijgen geen standpunten opgelegd van boven. Niet uit Brussel, niet uit Den Haag en niet uit Zwolle. Kortom, lokaal en onafhankelijk! Daarom kunnen we steeds doen wat het beste is voor onze inwoners (..)
We hebben vanuit coalitie en college mogen werken aan het mooier en beter maken van Twenterand. Daarin hebben we mooie stappen gezet. We hebben laten zien dat je door te luisteren naar onze inwoners en te denken vanuit mogelijkheden ook met weinig geld toch veel kan bereiken. En daarmee zijn we nog niet klaar. We barsten van de ideeën met de belangrijkste punten en acties in ons nieuwe programma. Daarbij geldt zoals altijd: we
beloven u niets, maar we zetten ons wel 100% voor u in!”
Nog meer zeggenschap inwoners
Omdat GBT veel actiepunten uit 2018 heeft gerealiseerd zijn er nieuwe actiepunten toegevoegd aan het programma. Een programma dat overigens voorzien is van prachtige foto’s van en over Twenterand, ingezonden door inwoners. Paters: “Het geeft de betrokkenheid van onze inwoners weer. Voor de nieuwe actiepunten geldt dit ook: we hebben het niet allemaal zelf bedacht, het komt eveneens uit de samenleving.”
Enkele voorbeelden hiervan zijn: een netwerk maken van wandelroutes en (dorps)ommetjes, meer activiteiten om eenzaamheid van jong tot en met oud te voorkomen en ouderen helpen bij digitale vaardigheden, zodat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving. Aandacht voor fitheid en vitaliteit wordt hierbij eveneens genoemd. Nieuwe locaties voor woningbouw meldt het GBT-programma ook, hoewel hier al aan gewerkt wordt.
De stem van de inwoner is één van de kernwaarden van GBT. De invloed van de inwoners krijgt de komende vier jaar nog meer gestalte. Naast het vroegtijdig betrekken van inwoners bij plannenmakerij en het houden van burgerpeilingen komt daar volksraadpleging bij. “We wilden dit in 2016 al mogelijk maken, maar er was geen raadsmeerderheid voor. Misschien was de tijd toen nog niet rijp. Dat is naar onze mening nu wel het geval.”
Leefbaarheid en ondernemen
GBT wil door met de kernbudgetten en als het kan de mogelijkheden uitbreiden; “want het is goed voor de leefbaarheid en het vertrouwen van inwoners.”
In een aparte ondernemersparagraaf is te lezen dat de lokale partij zuinig is op haar eigen bedrijven en wil ze waar mogelijk ondersteunen. “

Op naar de top van Overijssel als MKB-vriendelijke gemeente.

We zijn uitnodigend en aantrekkelijk voor bedrijven om in onze gemeente te komen.” GBT zet dit kracht bij door te pleiten voor het versterken van het Ondernemershuis Twenterand en makkelijker mogelijk maken van passende commerciële ontwikkelingen in het buitengebied, zoals recreatie, toerisme en de verkoop van streekproducten.
Kernwaarden blijven
De kernwaarden van GBT blijven in het programma duidelijk overeind. Naast de stem van de inwoner zijn dit onder meer het behoud van cultuur(historie), oud papier inzameling in huidige vorm en de mogelijkheid voor ‘eeuwigdurend grafrust’. GBT blijft tegen betaald parkeren en wil geen megastallen / varkensflats, terwijl ze wel mogelijkheden blijven bieden voor lokale familiebedrijven om zich (duurzaam) te kunnen ontwikkelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.