Duurzaamheidssubsidie voor huiseigenaren Twenterand

De gemeente Twenterand gaat woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen fi-nancieel ondersteunen. Vanaf vrijdag 28 januari kunnen inwoners subsidie uit het Duurzaam-heidsfonds aanvragen. Deze duurzaamheidssubsidie is bedoeld om woningeigenaren te stimule-ren energiebesparende maatregelen te treffen, zoals woningisolatie of het aanschaffen van een warmtepomp.

De subsidie wordt betaald uit het pas opgerichte Duurzaamheidsfonds. Voor deze subsidieronde is er 200.000 euro beschikbaar. Dit bedrag is afkomstig uit de opbrengsten van zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen. Een duurzame investering van de gemeente vloeit hiermee terug naar duurzame initia-tieven van inwoners. “Wij willen inwoners helpen met verduurzaming en hierin een voorbeeld zijn”, zegt wethouder Duurzaamheid Martha van Abbema. “Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Met deze subsidie zetten we goede vervolgstappen.”

De regeling

Twenterandse woningeigenaren kunnen 35 procent van hun investering in duurzame maatregelen ge-subsidieerd krijgen. Daarbij geldt een maximum van 5000 euro voor woningen die gebouwd zijn tot 1970 en/of een WOZ-waarde hebben tot 200.000 euro. Voor woningen die gebouwd zijn in of na 1970, met een WOZ-waarde boven de twee ton, is het maximum 3000 euro. Woningeigenaren komen in aanmerking voor deze subsidie als de totale investering in de energiebesparende maatregelen minimaal 4000 euro omvat.

Aanvragen

De duurzaamheidssubsidie kan worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Twenterand. Inwoners die de aanvraag niet digitaal kunnen doen, kunnen de aanvraag op papier indienen in het gemeentehuis. De aanvragen zullen behandeld worden op volgorde van bin-nenkomst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.