Inwoners kunnen meepraten woonwagenzaken

In Twenterand is behoefte aan meer standplaatsen en woonwagens. Dit is gebleken uit onderzoek. Vanuit het rijk zijn gemeenten verantwoordelijk om voldoende standplaatsen en woonwagens te realiseren. Daarvoor wordt eerst beleid vastgesteld. Inwoners kunnen het concept woonwagenbeleid en concept verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen be-kijken en hun mening doorgeven aan de gemeente.

Momenteel is er in Twenterand maar één standplaats, terwijl veel meer inwoners in een woon-wagen zouden willen wonen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt dat mensen moeten kunnen wonen zoals hun cultuur dat voorschrijft. Het nieuwe beleid van de gemeente sluit hier op aan. Ook wethouder Wonen Bart-Jan Harmsen vindt die culturele identiteit belang-rijk. “Met het nieuwe beleid gaan we op zoek naar plekken voor woonwagens”, aldus Harmsen. “Die plekken zijn nog niet bepaald, maar het gaat om koop- én huurstandplaatsen. Over die laatste gaan we in gesprek met woningcorporatie Mijande Wonen.”

Reacties worden verwerkt

Het conceptbeleid ligt vanaf 2 februari vier weken ter inzage. Inwoners mogen daar nog van alles van vinden. Dat kunnen ze schriftelijk doen door te mailen naar Jeroen Kemna van de gemeente Twenterand, via woonwagen@twenterand.nl. Inwoners met vragen kunnen hem bel-len op 06 – 2140 9123. De reacties worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het defini-tieve beleid. Over die definitieve versies buigt de gemeenteraad zich in april dit jaar.

One comment on “Inwoners kunnen meepraten woonwagenzaken

  1. G Bakker Kikkert schreef:

    Het uitsterfbeleid sterft uit ,gelukkig !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.