GGD-poster met vragen over Corona

De Veiligheidsregio Twente heeft bijgaande posters gemaakt met het doel deze door te sturen naar relevante partijen in onze gemeente, zoals buurthuizen, bibliotheken, scholen, kinderopvang en sportverenigingen.

Op de posters staat waar mensen met vragen over corona of vaccineren terecht kunnen. Hiervoor is het platform vragenovercorona.nl in het leven geroepen, een initiatief van GGD GHOR Nederland in samenwerking met verschillende zorgpartners en medisch professionals. Hierbij wordt gewerkt vanuit de gedachte dat goede informatie de basis is om goede beslissingen te maken. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.