Onderzoek mogelijkheden nieuwe oostwestverbinding Vriezenveen

In Vriezenveen wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een nieuwe oostwestverbinding aan de zuidkant van het sportpark. Het college van B&W heeft daartoe opdracht gegeven. De bedoeling is te komen tot een oplossing voor het vele verkeer dat door het Vriezenveense centrum gaat, op weg naar het sportpark. Wet-houder Bart-Jan Harmsen wil dat het centrum van Vriezenveen verkeersveiliger wordt.

Een van de mogelijke oplossingen om onnodige en ongewenste verkeersdrukte in het Vriezen-veense centrum tegen te gaan, is het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de Ooster-weilandweg en de Aadorpweg. “Dat kan een alternatieve route zijn voor verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn”, legt Harmsen uit. “De route door het centrum, via de Krijgerstraat en de Verzetstraat, wordt nu ook gebruikt door doorgaand vrachtverkeer. Als het verkeer dat op het sportpark moet zijn daar ook nog eens langsgaat, dan is dat eigenlijk te veel van het goede.”

Goede oplossing

En dus wordt er de komende tijd gekeken naar alternatieven, waaronder de mogelijkheden voor een compleet nieuwe verbindingsweg buiten de bebouwde kom van het dorp. “Met een nieuwe verbindingsweg worden leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Vriezenveen ver-beterd”, stelt Harmsen. “Het sportpark, dat wordt herontwikkeld, krijgt op deze manier een ge-makkelijkere ontsluiting van en naar de N36. Het centrum van Vriezenveen moet verkeersveili-ger. Wij denken dat dit een goede oplossing kan zijn.”

Verdere procedure

De komende tijd worden diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals verkeersonderzoek en onder-zoek naar subsidiemogelijkheden. Ook wordt uitgezocht aan welke eisen een mogelijke verbin-dingsweg moet voldoen. Naar verwachting wordt de gemeenteraad in het najaar van 2022 ge-informeerd over de onderzoeksresultaten. Op basis van die uitkomsten kan de gemeenteraad dan beslissen over verdere uitwerking van de plannen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *