Advies informateur Robben: Coalitie GBT – ChristenUnie

Na de vorige week gehouden gesprekken met alle partijen heeft informateur Henk Robben zijn eindverslag gepresenteerd. Het advies van Robben is om te komen tot een coalitie van bij voorkeur twee partijen, te weten GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie. Daarbij is het advies van Robben om een college te vormen van 4 wethouders, 3 GBT en 1 CU.

Informateur Robben: “Uit de door mij gevoerde gesprekken is duidelijk geworden dat een stabiele betrouwbare coalitie een randvoorwaarde is om de grote uitdagingen waar Twenterand voor staat in goede banen te leiden. Een coalitie bestaande uit 3 partijen heeft weliswaar een breder draagvlak maar levert in op het gebied van daadkracht”, aldus Robben. GBT en CU hebben samen 13 van de 23 zetels in de Gemeenteraad.

Belangrijke speerpunten

Uit de gesprekken met de partijen werden onderwerpen als financiën, wonen, duurzaamheid/energietransitie, sociale zekerheid, sociaal domein, bedrijvigheid en economie voor de komende periode als belangrijke speerpunten genoemd. Naast deze inhoudelijke onderwerpen wordt ook aandacht gevraagd voor de werkwijze binnen de raad en tussen de raad en het college om onder andere de betrokkenheid van inwoners te vergroten.

Vervolg

Voor het vervolg is het voorstel een openbare bijeenkomst te beleggen waarin Henk Robben een toelichting kan geven op zijn advies en waarin alle partijen met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het advies en het vervolg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *