Overijssel denkt over veerkracht na corona

‘Zou de wereld ten goede veranderen wat dat betreft na de corona crisis? Ik hoop het van harte.’

Een breed uitgezette raadpleging van Natuur en Milieu Overijssel geeft inzicht in de mening van de inwoners van Overijssel over de noodzaak en mogelijkheden om tot meer veerkrachtig in onze samenleving en economie te komen. Daarbij werd de vraag gesteld of de onderlinge solidariteit en veerkracht die mensen tijdens de coronacrisis aan de dag leggen, de toon zet voor de toekomst: ‘Het zou mooi zijn dat de veerkracht en flexibiliteit die nu te merken is, wordt omgezet naar iets wat blijvend is.’

Begin mei 2020 heeft Natuur en Milieu Overijssel ruim 13.000 mensen uit haar het netwerk aangeschreven met de vraag om mee te denken over veerkracht.  Dit betrof mensen uit alle lagen van de samenleving, uit bedrijfsleven, landbouw, natuurorganisaties, buurtgroepen en overheden. 

‘Sinds de uitbraak van het coronavirus staat ons leven volledig op z’n kop,’ schreven wij hen.  ‘Duizenden mensen zijn door het virus getroffen, met vaak heel ernstige gevolgen.’

‘Deze situatie doet een beroep op onze veerkracht en ons aanpassingsvermogen.’

‘Graag horen we welke mogelijkheden jij ziet voor een meer duurzame en veerkrachtige economie.’

Hierop zijn veel reacties binnen gekomen van mensen met onderling zeer verschillende achtergronden. Vaak inhoudelijk, uitgebreid en goed doordacht. Deze reacties geven, in hun samenhang, een goed beeld van hoe er wordt gedacht over ‘de wederopstanding na corona’ en de mogelijkheden om daarbij de veerkracht van onze samenleving en economie te versterken.

Een greep uit de reacties

In de reacties lezen we het belang terug van goed onderwijs, een sterke basis bij onze toekomstige volwassenen: ‘Begin bij de basis. Leerlingen op school in lessen duidelijk maken dat hergebruik van spullen belangrijk is. De weggooi-maatschappij op de schop.’ Ook de noodzaak voor kortere ketens, en een daarbij passend prijsbeleid worden meer dan eens benoemd: ‘In een veerkrachtige economie krijgt een producent een eerlijke prijs voor zijn product!’.

Het verslag van onze raadpleging geeft een beeld van de betrokkenheid en mening van de inwoners van Overijssel bij dit onderwerp. Met als belangrijkste conclusie: ‘We kunnen heel veel. Ook ons aanpassen als het echt moet.’ Nieuwsgierig naar de rest van het verslag? Die vind je hier!

Sluiten zwembaddossier moet einde maken aan herindelingspijn

Met een zeer ruime meerderheid (19 van de 20 stemmen) is de gemeenteraad dinsdagavond akkoord gegaan met het bouwen van een nieuw overdekt zwembad op sportpark Het Midden in Vriezenveen. Het was het sluitstuk van het zwembadendossier, dat sinds de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Den Ham en Vriezenveen tot Twenterand (in 2001) hoge emoties opriep, nuance ontbrak en leidde tot kerktorenpolitiek. GBT heeft exact gedaan waarvoor ze zich 100% in zouden zetten.

In het coalitieakkoord met de ChristenUnie is dit nog eens vastgelegd. Daarin is te lezen: “Een evenwichtig voorstel aangaande de noodzakelijke nieuwbouw van zwembad De Stamper, de opwaardering van het gemeentelijk open luchtbad De Zandstuve in nauwe samenwerking met stichting Aquapark De Zandstuve en de verbinding met maatschappelijke duurzame investering voor zwembad De Groene Jager in Den Ham.” Zo is er eenmalig geïnvesteerd in De Groene Jager. Zij kregen het vurig gewenste (water)afdekscherm, die jaarlijks zo’n 52% energiekosten bespaard. En Aquapark De Zandstuve heeft – mede door eigen inzet – een financiële bijdrage ontvangen voor een fonkelnieuwe familieglijbaan. Bovendien heeft het terrein een metamorfose ondergaan. Voor het nog op te starten nieuwe waterproject zijn de leidingen ook al gelegd.

Een ander doel was een einde te maken aan de ‘eeuwige’ discussie rondom de zwembaden. “Het was een splijtzwam tussen de kernen. Wij wilden hier een streep onder zetten, waarvan je vooraf weet dat je het toch nooit goed doet. Dit vraagt lef. Dan is het wel belangrijk dat je woord houdt, zoals door ons aangegeven tijdens de verkiezingen. Dat hebben we gedaan en dat kan niemand ons verwijten”, aldus fractievoorzitter Marcus Elzinga. GBT heeft als enige partij altijd tegen het maximum begrotingsbedrag van € 645.000 per jaar gestemd. Het doelgroepenbad, dat in voorgaande voorstellen steeds werd geschrapt, vond GBT namelijk van wezenlijk belang en dat mag daarom meer kosten. “Als je als gemeente een inclusieve samenleving wilt, waarbij iedereen mee moet kunnen doen, kan het niet zo zijn dat onze kwetsbare inwoners (waaronder inwoners met een beperking en inwoners met beweegproblematiek) buiten de boot vallen.

Niettemin hebben we samen met de ChristenUnie sportwethouder Mark Paters opgeroepen de uitdaging aan te gaan het maximum begrotingsbedrag toch als uitgangspunt te nemen. Zijn eventuele financiële ruimte was de opgebouwde indexering, maar deze heeft hij nog niet hoeven aan te wenden. Een knap resultaat, waarbij het voltallige college zijn creativiteit heeft geleverd. Opwekken duurzame energie kans voor behoud voorzieningen Wat opviel tijdens de debatten is dat het opwekken van duurzame energie, al dan niet via windmolens en/of zonneparken, voor velen gezien wordt als een belangrijke kans. Een kans om voorzieningen in stand te houden, maar ook inwoners een duwtje in de rug te geven om meer aan duurzaamheid te doen, zoals (betere) isolatie van woningen en zonnepanelen op daken van bedrijven. Daar is nog een wereld te winnen. “Om de begroting niet extra te belasten door de bouw van het duurzame ‘all electric’ zwembad is voor een deel de opbrengsten vanuit het zonnepark Oosterweilanden gebruikt. Veelal was de mening dat deze dekking op zich kan, maar dat bij eventuele meevallers dit in mindering moet worden gebracht van de opbrengsten van het zonnepark. Zo komt er straks meer geld beschikbaar in het nog te vormen duurzaamheidsfonds. Een initiatiefvoorstel daartoe van Pvda/GroenLinks, werd mede ingediend door GBT en ChristenUnie, en haalde een ruime meerderheid. Op dit onderdeel is het zwembadbesluit aangepast. Een opgewarmd renovatie-voorstel redde het niet. Eerder is al uitgewezen dat renoveren, vooral op langere termijn, duurder is dan nieuwbouw.

Vroomshoop, woensdag 1 juli 2020

Verruiming Aquapark de Zandstuve

Vanaf zaterdag 4 juli is het voor iedereen mogelijk te komen zwemmen bij Aquapark de Zandstuve tijdens recreatief zwemmen. Zowel met diploma als zonder diploma (met volwassen begeleider/ouder).

Volwassenen vanaf 19 jaar moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Volwassenen vanaf 19 jaar moeten ook 1,5 meter afstand houden van kinderen van 13 t/m 18 jaar. Het badpersoneel gaat er op toezien dat de 1,5 meterregel wordt nageleefd, maar gaat er ook vanuit dat bezoekers daar zelf verantwoordelijkheid in nemen.

Openingstijden schoolvakantie

Tijdens de schoolvakantie gelden de volgende openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

TijdstipActiviteit
07.00 – 07.45 uurBanen zwemmen
08.00 – 08.45 uurBanen zwemmen
09.00 – 09.45 uurBanen zwemmen
10.00 – 10.45 uurBanen zwemmen
11.30 – 17.00 uurRecreatief zwemmen
18.00 – 20.00 uurRecreatief zwemmen

Zaterdag & Zondag

TijdstipActiviteit
12.00 – 12.45 uurBanen zwemmen
13.30 – 17.00 uurRecreatief zwemmen

Voor het recreatief zwemmen hoeven mensen zich niet op te geven. Voor het banen zwemmen is opgave vooraf verplicht. Vanwege een storing zijn we tijdelijk te bereiken op: (0546) 227 039. Als de storing verholpen is zijn we weer bereikbaar op: (0546) 642 301. Houdt facebook van de Zwembad de Stamper en Aquapark de Zandstuve in de gaten voor updates.

Kosten

De kosten voor zowel recreatief zwemmen als banen zwemmen blijft € 2,00 per persoon. Daarnaast zijn reeds gekochte tiendagenkaarten ook geldig. Banen zwemmers kunnen 2x per week aanmelden en mocht er nog ruimte zijn dan kan dat vaker.

Zwembad De Groene Jager

Zwembad de Groene Jager gaat op dezelfde wijze te werk als Aquapark de Zandstuve. Bij de Groene jager zijn alleen andere openingstijden. De openingstijden zijn te vinden op www.zwembaddegroenejager.nl/openingstijden.

Zwembad De Stamper

In Zwembad de Stamper staan nog geen veranderingen op het programma. Daar blijft alles voorlopig hetzelfde. Tijdens de bouwvak is Zwembad de Stamper gesloten (van zaterdag 18 juli t/m 9 augustus).

Gemeenteraad besluit: Nieuw overdekt zwembad voor Twenterand

Op dinsdag 30 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Twenterand besloten dat er een nieuw overdekt zwembad komt op sportpark Het Midden in Vriezenveen. Wethouder Mark Paters is vooral blij voor de inwoners van Twenterand dat er nu een besluit ligt: “Het is een goed en verantwoord besluit van de gemeenteraad. Ik denk dat de inwoners van Twenterand blij zijn dat er een besluit is genomen en dat er een mooi, nieuw zwembad komt waar de hele gemeente gebruik van kan maken.”

De voorbereidingen op de aanbesteding voor de bouw gaan nu beginnen. De aanbesteding start waarschijnlijk dit najaar. Het nieuwe overdekt zwembad heeft drie baden: een 6-baans 25 meter sportbad, een doelgroepenbad en een peuterbad. Samen met zwemvereniging VZ&PC en gebruikers van zwembad De Stamper is het Programma van Eisen van 5 december 2017 geactualiseerd. Het nieuwe zwembad voldoet dan ook aan de eisen voor zwemlessen, doelgroepen, banenzwemmen, schoolzwemmen en verenigingsactiviteiten.

Leefbare gemeente

De keuze voor de locatie heeft als belangrijk voordeel dat de ambitie van het college van een multifunctionele sportaccommodatie overeind blijft. Op dit moment is dat echter een brug te ver: “Het besluit is verantwoord omdat de inwoner van Twenterand er niet extra voor gaat betalen. De plek van het nieuwe zwembad houdt in dat op termijn zo’n multifunctionele sportaccommodatie nog steeds mogelijk is, maar het belangrijkste nu is dat het zwembad er komt,” aldus Paters, “want dat geeft een impuls aan de leefbaarheid.”

Financieel zwaar

Het is een voortdurende en zorgvuldige afweging die het college van burgemeester en wethouders moet maken: hoe houd je de gemeente leefbaar en betaalbaar. Veel gemeenten hebben het financieel zwaar, net als Twenterand. Een signaal dat langzaam maar zeker ook in Den Haag doorsijpelt. Het college van burgemeester en Twenterand heeft daar deze week via een indringende oproep nog een stevig signaal over afgegeven aan de leden van de Tweede Kamer. “Wij willen Twenterand leefbaar houden voor alle inwoners, wij hebben taken overgedragen gekregen vanuit het Rijk, maar daar moet ook echt geld bij vanuit Den Haag!” Een voorbeeld van het dichtdraaien van de geldkraan is dat meerdere gemeenten in 2015 geconfronteerd zijn met een zogenaamde opschalingskorting. Het doel was dat veel gemeenten zouden fuseren, maar daar was geen enkel draagvlak voor. Die plannen waren dus snel van de baan, maar de gemeenten hebben nu nog steeds last van die opschalingskorting en krijgen dus minder geld uit het Gemeentefonds. Meer taken erbij en enkele miljoenen minder voor ons als gemeente. Het wordt tijd dat ook Den Haag de pijn gaat voelen die gemeenten al jarenlang voelen!

Een noodoproep aan ‘Den Haag’ om financieel bij te springen

Wethouders Roel Koster en Bart-Jan Harmsen hebben dinsdag 30 juni 150 kaarten op de post gedaan naar alle leden van de Tweede Kamer met de boodschap ‘Help ons, zodat wij onze inwoners, ondernemers en organisaties kunnen blijven helpen.’ Een noodoproep aan ‘Den Haag’ om financieel bij te springen, want zoals veel Nederlandse gemeenten, heeft ook Twenterand het financieel zwaar.

Op de kaart (zie voorbeeld hieronder) doet het college van burgemeester en wethouders een indringende oproep aan de leden van Tweede Kamer om in actie te komen. “Het water staat ons echt aan de lippen,” aldus wethouder Koster die Financiën in portefeuille heeft. “Wij doen er echt alles aan om Twenterand leefbaar en mooi te houden, maar dat wordt steeds moeilijker. Wij moeten meer doen, met steeds minder geld.” Zijn collega, Bart-Jan Harmsen sluit daarbij aan: “Wij werden benaderd om mee te doen aan een gezamenlijke oproep met heel veel collega gemeenten. Ik heb toen bedacht dat we ook zelf als Twenterand die actie nog op indringende wijze kracht moesten bijzetten. Het filmpje en de kaart laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Wij moesten dit doen voor onze inwoners.”

De ansichtkaart valt woensdag in de postbakjes van alle 150 kamerleden in Den Haag. Vlak voor de behandeling van de gemeentefinanciën en vlak voordat de kamerleden vakantie hebben. “Op deze manier geven wij de kamerleden graag wat denkwerk mee tijdens hun zomervakantie,” aldus Koster.

Toelichting kaart Door de qr-code van de kaart te scannen, opent het filmpje waarmee het college van B&W de Tweede Kamerleden oproept om de gemeenten te helpen.

Het filmpje is ook te vinden via de volgende link: https://youtu.be/OudjxeqMAAk

Het filmpje is gemaakt door Dennie van Dijk uit Den Ham.

Nieuwe jeugdtraining bij skeelerclub SWC Twenterand

Vriezenveen – Veel nieuwe skeeleraars bij SWC Twenterand. Skeelerclub biedt nieuwe jeugdtraining aan.

Het skeelerseizoen kwam door de Coronacrisis laat op gang, maar inmiddels stromen vooral bij de jeugdgroepen de nieuwe leden binnen. In de afgelopen periode was in het straatbeeld al te zien hoe populair het skeeleren is: jong en oud ‘bonden de wieltjes onder’ en gingen de straat op. Deelname aan de trainingen bij de skeelerclub is dé manier om dit ook veilig te leren doen!

Op de vaste trainingsavonden op dinsdag en donderdag wordt door de jeugd in 2 groepen onder begeleiding van de enthousiaste jeugdtrainers Anouk en Jasmijn volop getraind. Voor met name de jongste jeugd (vanaf ca. 6 jaar) gaat het op die avonden al net iets te hard. Vandaar dat de club nu met een extra training komt op zaterdagochtend. Onder leiding van de nieuwe trainer Anne-Jelmer leren deze kinderen op een speelse manier de beginselen van het skeeleren. De eerste 5 proeflessen zijn gratis. Daarna kan een (half jaar) lidmaatschap worden aangegaan. Er geldt nog steeds een corona-protocol en daarom is vooraf aanmelden voor de 1e les verplicht. Dit kan via anouk@swct.nl of op 06-12858777. Uiteraard is een helm verplicht; knie-, pols- en elleboogbeschermers worden sterk aangeraden. Skeelers en beschermers zijn in het begin eventueel te lenen tijdens de training.

De trainingen worden gegeven op zaterdagochtend van 9.30 tot ca. 10.15 uur.

En als de ouders ook interesse hebben: de volwassen leden trainen op dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.00 uur. Ook voor deze doelgroep wordt bekeken of er een extra beginnersgroep mogelijk is. Heb je belangstelling, stuur dan een mail naar jan@swct.nl of bel 06-15037440.

Versoepeling subsidieregels Twenterand vanwege coronavirus

Diverse organisaties en verenigingen in Twenterand krijgen subsidie van de gemeente voor activiteiten. Door het coronavirus zijn veel van die activiteiten niet of maar voor een deel uitgevoerd of uitgesteld. Volgens de subsidieregels moet de subsidie dan helemaal of voor een deel terugbetaald worden. Hierdoor kunnen gesubsidieerde organisaties en verenigingen financiële problemen krijgen en het mogelijk op termijn niet overleven. Daarom kiest het college van Twenterand ervoor de regels te versoepelen.

Wethouder Bart-Jan Harmsen: “We kiezen hierbij voor maatwerk. Dat houdt in dat we per subsidieontvanger kijken naar de financiële gevolgen van het coronavirus en bepalen welke mogelijkheden er zijn. Zij kunnen erop rekenen dat wij hierbij de nodige coulance in acht nemen en samen zoeken naar een passende oplossing.”

Uitgangspunten

Bij de vaststelling van de subsidie 2020 geldt een aantal uitgangspunten. Eerst wordt gekeken of de activiteiten niet door zijn gegaan of zijn uitgesteld. Wanneer de activiteiten zijn uitgesteld vanwege het coronavirus en op een later moment alsnog doorgaan, kan er uitstel van de subsidie worden aangevraagd. Deze wordt dan doorgeschoven naar 2021. Een voorbeeld is de subsidie voor de Stichting 75 jaar bevrijding. Deze activiteiten zijn uitgesteld naar volgend jaar. Wanneer de activiteiten niet of slechts gedeeltelijk door zijn gegaan vanwege het coronavirus, wordt gekeken naar de kosten die een organisatie gemaakt heeft. Op basis daarvan wordt de subsidie opnieuw vastgesteld tot maximaal het verleende subsidiebedrag. Het eventuele verschil moet worden terugbetaald.

Onderscheid gemaakte kosten

Er wordt onderscheid gemaakt naar de kosten die een organisatie al gemaakt heeft zoals voorbereidingskosten en zogenaamde onontkoombare kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om loon- en huisvestingskosten die ook doorlopen als activiteiten niet doorgaan. Dit geldt met name voor de grotere professionele organisaties in Twenterand. Het is niet reëel om dan een deel van de subsidie terug te laten betalen. De organisaties kunnen daardoor mogelijk in financiële problemen komen waardoor de sociale, culturele en sportinfrastructuur van Twenterand onder druk komt te staan.

Uitzonderingen

De coulancemaatregelen gelden niet wanneer subsidieontvangers gebruik kunnen maken van andere financiële voorzieningen. Bijvoorbeeld verzekeringen of maatregelen vanuit de Rijksoverheid. De maatregelen zijn daarnaast alleen bedoeld voor gesubsidieerde activiteiten in Twenterand. Dit betekent dat aanbieders van commerciële activiteiten geen beroep kunnen doen op deze maatregelen.

De gemeenteraad van Twenterand heeft de Provinciale Staten van Overijssel een open brief gestuurd

Statenvoorstel nummer PS/2020/1101455 Schaderegeling aanwonenden Kanaal Almelo-De Haandrik

Geachte leden van de Provinciale Staten van Overijssel,

Woensdag 1 juli aanstaande staat voor Twenterand een super belangrijk onderwerp op de agenda. In het bijzonder belangrijk voor de aanwonenden aan het kanaal Almelo-De Haandrik met schade aan woningen en mogelijk ander opstal, opgelopen vanaf 2011, zeer vermoedelijk als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal. Werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel. De gemeenteraad van de gemeente Twenterand vindt dat u uw verantwoordelijkheid moet nemen en dit tot uitdrukking moet laten komen in een goed doordacht en breed gedragen schaderegeling. Verwerkt in een besluit waar geen koele en berekende zakelijkheid uitstraalt, maar empathie voor de ellende die de betreffende bewoners veelal buiten hun schuld meemaakten en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Het voorliggende besluit van de Gedeputeerde Staten mist gevoel voor de situatie, gevoel voor de betreffende aanwonenden en is in sommige passages onduidelijk. In voorliggend besluit wordt aangegeven hoe de schade vergoed moet gaan worden. Hieruit blijkt dat een gedeelte van de bewoners geen enkele vergoeding zal krijgen, maar is er een voorstel gedaan waardoor het mogelijk wordt dat er een renteloze lening wordt afgesloten om de schade te herstellen. Mooie woorden, maar een schaap in wolfs kleren wie goed leest, want wat moet men met een lening bovenop (de bestaande) hypotheek? Dat is een zware hypotheek op de toekomst en voor veel aanwonenden echt geen oplossing. Integendeel zelfs. Tegelijkertijd kan het zo zijn dat maar een beperkt deel van de schade aan een aanwonende wordt vergoed. Kortom: wij zijn teleurgesteld met deze afscheep-regeling.

Wij roepen u op te laten zien, nu het in uw statenvergadering echt om mensen gaat en wat heel dichtbij komt, de juiste beslissing te nemen. Let wel: het gaat hierbij ook om uw mensen, die nagenoeg in een uitzichtloze situatie verkeren, waarbij pleisters plakken echt niet meer helpt. Wees daarom ruimhartig in uw schaderegeling. Wij wensen u veel wijsheid toe.

Hoogachtend, Namens de gemeenteraad van Twenterand

(vice) fractievoorzitters: R. Pape, R. Uitslag, G. Smelt, J.J. Jonker, E. Veltmeijer, E. Kobes, S. Reusken

Bibliotheek Twenterand vanaf 1 juli meer open!

Goed nieuws: dankzij de verdere versoepeling van de corona-maatregelen gaan de bibliotheken in Twenterand weer meer open. Een krantje lezen, boeken lenen, iets printen of even iets nakijken op de computer? Dat is gelukkig allemaal weer mogelijk.

De volgende zomer openingstijden gaan we hanteren vanaf 1 juli in onze vestigingen.

– Bibliotheek Vriezenveen op maandag van 13.30 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 10.00 tot 20.00 uur, op donderdag van 10.00 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

– Bibliotheek Vroomshoop op maandag van 13.30 tot 20.00 uur, op woensdag en vrijdag van 13.30 – 17.30 uur. Let op: Is de hoofdingang van Het Punt gesloten dan is de toegang tot de bibliotheek via de zij-ingang links.

– Bibliotheek Den Ham op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 – 17.30 uur en op vrijdag van 13.30 tot 20.00 uur.

– Bibliotheek Westerhaar op maandag en woensdag van 13.30 – 17.30 uur.

Tijdens alle openingsuren is er personeel aanwezig. Maar de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers blijven belangrijk. We blijven op 1,5 meter afstand en vragen al onze bezoekers zich ook aan deze richtlijn te houden. We lenen alle materialen in de zomer uit voor zes weken. En tot 1 juli kunt u alle materialen nog boetevrij inleveren.

We zien u graag snel in de Bibliotheek! Ook voor volop leesplezier in de zomer!

Technisch kader van Vroomshoopse Boys ondertekent contracten

Op het hoofdveld van De Bosrand tekende het technisch kader van Vroomshoopse Boys op gepaste afstand van elkaar op woensdagavond 24 juni de contracten voor het voetbalseizoen 2020-2021. Bij de senioren was dat al in een eerder stadium met hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman uit Meppel en assistent-trainer Henk Harmens uit Wezep voor de A-selectie gebeurd. De van DES Nijverdal afkomstige nieuwe B-trainer Edward Wassink uit Enter tekende het contract. Datzelfde deed Marc Doornbos uit Enschede als keeperstrainer bij de selecties. Marc komt over als keeperstrainer van de eerste selectie van HHC Hardenberg. Verzorgster Joyce Bouwmann, het afgelopen seizoen al actief bij de A-selectie, verlengde haar contract.

Bij de Boys-jeugd tekende Reinier de Jong als het nieuwe groepshoofd van JO19 het contract. Deze Vroomshoper was de afgelopen seizoenen werkzaam bij de B-selectie van de senioren en keert teug bij de jeugdafdeling. De groepshoofden Gerjan Kosters, Alexander Fokkert, Jos Hutten en Thomas Kleinjan tekenden hun contracten als groepshoofden van respectievelijk JO17, JO15, JO13 en JO9. Tim van der Kolk kon niet aanwezig zijn tijdens het ondertekenen van de contracten. Tim tekende op een ander moment het contract als groepshoofd JO9 en als Hoofd Technische Opleiding. Voor die HTO zetten ook Arjan Paters en Arriën Kuilder hun handtekening onder het contract voor komend seizoen. De keeperstrainer bij de jeugd Michel Litaay uit Vriezenveen verlengde zijn contract eveneens.

De tijdens de teken sessie aanwezige bestuursleden voorzitter Edward Olthof, penningmeester Chantal Nevenzel en jeugdvoorzitter Sabine Elferink toonden zich evenals bestuurslid Technische Zaken en voorzitter van de Technische Commissie Tom Heideman uitermate content met dit technisch kader bij Vroomshoopse Boys. Deze bestuursleden fungeerden ook als medeondertekenaars van de contracten.

Nu de voetbalsport weer uit de voeten mag na de beperkende maatregelen in coronatijd is het een geruststellende gedachte dat Vroomshoopse Boys het technische kader voor het komende voetbalseizoen zowel kwantitatief als kwalitatief op orde heeft.