‘Impacter’ nu ook voor jongeren in Twenterand

Sfeerbeeld voor Impacter Zwolle, een onderdeel van Travers Welzijn. Foto: Arnold Reyneveld

Goed nieuws voor jongeren uit de gemeente Twenterand die iets terug willen doen voor de maatschappij én zich tegelijk willen ontwikkelen. Want het project Impacter is gehonoreerd voor de maatschappelijke diensttijd (MDT).
Het is voor de tweede keer dat het project Impacter gehonoreerd wordt met geld van ZonMw, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eerste keer richtte men zich op Zwolle. Na het succes daar trekt men dit breder naar in totaal negen gemeenten in Noord en Oost
Nederland.
Impacter, ondersteunt jongeren tussen de 14 en 27 jaar ondersteunt, die iets
terug willen doen voor de maatschappij. Samen met een jongerencoach
ontdekken de jongeren waar ze energie van krijgen. Vervolgens gaan ze aan
de slag op een plek die daarbij past. Tegelijk wordt hiermee talentontwikkeling bewerkstelligd, zo is het doel. En zijn meer waarde heeft het al bewezen, zegt jongerencoach Judith Prins, van impacter Zwolle: “De kennis en ervaring die wij hebben opgedaan, willen we graag delen met andere partijen zodat we voor nog meer jongeren van betekenis kunnen zijn.”
De maatschappelijke diensttijd kan juist nu veel betekenen voor jongeren in de noordelijke provincies. Projectleider en adviseur jongerenparticipatie Bart Dammers: “Jongeren worden ernstig beperkt door de coronamaatregelen. Er is een tekort aan stageplaatsen en de jeugdwerkloosheid neemt toe. Jongeren missen de steun van leeftijdsgenoten en voelen dat ze geen grip hebben op hun directe
omgeving en hun dagelijks leven. Een project als Impacter kan voor veel jongeren het verschil maken.”
Naast Twenterand breidt het project zich uit naar de gemeenten Deventer, Steenwijkerland, Nieuwleusen, Hof van Twente, Stadskanaal, Emmen en De Fyske Marren.
Eenzaamheid
Er is veel eenzaamheid onder jongeren en door corona neemt dat aantal alleen maar toe. Daarbij rust er een enorm taboe op eenzaamheid, waardoor jongeren niet zelf aan de bel trekken. Prins: “Doordat wij echt op zoek gaan naar jongeren, bereiken we ook de groep die minder zichtbaar is.”
De afgelopen maanden zijn er al veel nieuwe initiatieven ontstaan. Zo is er
samen met jongeren een wekker-service opgezet en kunnen Impacters deelnemen aan digitale borrels.
Impacter Twenterand wordt georganiseerd en ondersteund door het jongerenwerk van ZorgSaam Twenterand. Vanaf 1 december aanstaande zal het project opgestart worden.

Meer zonnepanelen op huurwoningen? Provincie in gesprek met woningbouwcorporaties

Het provinciebestuur gaat in gesprek met de Overijsselse woningbouwcorporaties om te kijken of er versneld meer huurwoningen zonnepanelen kunnen krijgen. Het voorstel daarvoor van GroenLinks heeft in Provinciale Staten een ruime meerderheid gekregen. Statenlid Robert Jansen: ‘Mooi, want er zijn nog best wat huurwoningen zonder zonnepanelen, terwijl ze zorgen voor een lagere energierekening en het is goed voor een beter klimaat.

In Overijssel is het beeld wisselend hoeveel woningen zonnepanelen hebben. In de ene gemeente is 50% van de huurwoningen bedekt met panelen, in de andere gemeente ruim onder de 10%. Jansen: ‘Laten we kijken of we met z’n allen kunnen zorgen dat meer woningen panelen krijgen. Dat is goed voor een lagere energierekening van huurders, en een schone energieproductie in onze provincie. Wat Jansen betreft wordt in de gesprekken meteen meegenomen hoe het gaat met het isoleren van woningen. Want energie dat je niet verbruikt, hoef je uiteraard ook niet op te wekken.’

Het voorstel werd ingediend door GroenLinks, D66, Fractie Mooi Overijssel en de SP.

Asfalteringswerkzaamheden en afsluiting brug Westeinde Vriezenveen

In week 47, van 16 tot en met 20 november, wordt het Westeinde tussen de brug en de verkeerslichten geasfalteerd. Vanwege alle werkzaamheden, is de weg en de brug afgesloten voor alle verkeer.

Het verkeer wordt via de bestaande omleidingsroute omgeleid. Met het asfalteren zijn de werkzaamheden overigens nog niet afgerond. Er zullen nog diverse werkzaamheden plaatsvinden aan het trottoir en de parkeervakken. Vanwege de veiligheid van de werknemers blijft het werkvak daarom voorlopig gesloten voor het verkeer, met uitzondering van voetgangers.

Mariaschool in Langeveen opent het carnavalsseizoen op de 11e van de 11e

LANGEVEEN / BRUINEHAAR – Traditiegetrouw begint op de 11e van de 11e het carnavalsseizoen. Door het coronavirus is dat dit jaar anders. Er zullen in de gemeente Tubbergen geen nieuwe hoogheden zijn, optochten zijn afgelast en grote carnavalsfeesten gaan niet door. Op de Mariaschool in Langeveen werd het carnavalsseizoen deze woensdag echter wel geopend en ook zijn er net als andere jaren jeugdhoogheden gekozen. Dit jaar zullen Lynn Mensen en Rosanne Schothuis de scepter zwaaien over de Mariaschool.

Stemmen

Twee weken geleden hebben zij en zes klasgenoten uit groep 8 zich verkiesbaar gesteld. Ze maakten dit bekend met kleurrijke posters bij de ingang van de school, zodat alle leerlingen wisten op wie ze woensdag 11 november konden stemmen. Na nog een voorstelronde op de 11e van de 11e en het laten horen van alle lijfliederen en lijfspreuken kon het stemmen beginnen, de jongste kinderen aan de hand van foto’s en de grotere door middel van een officieel stembiljet.

Voorop in de polonaise

Na het tellen van alle stemmen werd eerst in groep 8 bekendgemaakt dat Lynn en Rosanne de meeste stemmen hadden gekregen. Zij mochten de kleding van prinses en de adjudante aantrekken, met daarbij natuurlijk een steek en een scepter in de hand. Ze waren superblij en dachten: “Wow, dit gebeurt echt!” Onder luid tromgeroffel en hun lijflied –Gezelligheid kent geen spijt van Sound Rush ft. Frans Duijts– gingen prinses Lynn en adjudante Rosanne voorop in de polonaise, naar de gemeenschapsruimte waar alle andere leerlingen met spanning zaten te wachten op de nieuwe hoogheden.

Verrassingsfilmpje

Na een kort woordje werden Lynn en Rosanne verrast door een filmpje van de grote hoogheden, prins Patrick en adjudant –en vader van Rosanne– Jeroen uit Klein Langeveen. Zij feliciteerden de nieuwe jeugdhoogheden op een originele, carnavaleske manier met hun benoeming. Vervolgens werd met alle kinderen en alle juffen de polonaise ingezet en feestgevierd. En dat past helemaal bij de lijfspreuk van de nieuwe jeugdhoogheden: ‘Met Lynn als prinses en Rosanne als adjudant, gaan we springend, dansend en hossend door ’t Turftrappersland!’

Inmiddels hebben de nieuwe jeugdhoogheden hun eerste officiële taak al volbracht. Zij mochten de Turftrappersvlag hijsen om het carnavalsseizoen écht te openen.

Betere veiligheid voor wandelaars in Twenterand

Een verbetering van de veiligheid voor wandelaars in de gemeente Twenterand, dat is de strekking van het wandelpadenplan, dinsdagavond aangenomen tijdens de behandeling van de Begroting 2021.
“Mooi dat ‘t zo kan”, aldus de verheugde GBT-volksvertegenwoordiger Frank Stolte. Stolte [zie foto], initiatiefnemer van het Wandelpadenplan: “Het wandelen (en fietsen) is door het rondwaren van het Coronavirus
alleen maar toegenomen. Even een frisse neus halen na al dat binnen zitten als gevolg van coronamaatregelen. Wandelen is bovendien goed voor je lijf en gezondheid. Dan is het wel belangrijk dat het veilig kan, nee zelfs moet. En dat gaat nu gebeuren. Wij zijn er blij mee.” Want het college gaat hier binnenkort uitvoering aan geven.
Voor de vaststelling van het wandelpadenplan is gekeken naar de
veiligheid voor wandelaars op drukke wandelplekken in
Westerhaar, Den Ham, Vriezenveen, Geerdijk en Vroomshoop. Op verschillende plekken in Twenterand bleek sprake van een onveilige situatie voor wandelaars. Stolte: “Een goede scheiding tussen het langzame
wandelverkeer en het gemotoriseerde snelverkeer ontbreekt daar. Het gaat om plekken bij scholen, sportparken, campings en honden uitlaatplekken.”
“Doordat wandelaars op drukke smalle wegen moeten wandelen ontstaan risico’s ten aanzien van veiligheid.
Wandelende moeders, vaders, opa’s en oma’s met kleine kinderen zijn gebaat bij een zo groot mogelijke veiligheid.”
In het aangenomen voorstel gaat het om een nieuw wandelpad in:
• Geerdijk vanaf de 1e Blokweg tot aan de spoorlijn;
• Vroomshoop: het zogenaamde lijnpaadje vanaf de Julianastraat tot aan het NS station (westkant).
• Den Ham: langs de Vosseboerweg tot aan de Nienenhoek en langs de Ganzenmars vanaf de Nienenhoek tot aan de Janmansweg;
• Vriezenveen: vanaf de Harmsenweg tot aan de Garvesingel – Watergang.
De nieuwe wandelpaden worden uitgevoerd met zogenaamde half verharding. Een laag met natuurlijke uitstraling, maar water doorlaatbaar.

Speciale subsidie: ook voor Twenterand

Speciale subsidie in de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente en Twenterand.

Nu € 50,- terug bij aankoop energiebesparende producten!

Kijk op https://poenvoorgroen.nl

In de gemeente Twenterand is op dit moment een actie gaande waarbij de overheid €50 weg geeft om eenvoudige energiebesparende maatregelen te kopen.
Zouden jullie op jullie FB-pagina daar een berichtje van willen delen. We hopen namelijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren!
Hoe vaak gebeurt het dat de overheid gewoon wat weg geeft?! 😊
 
https://www.facebook.com/poenvoorgroen/posts/143154714141004

Colin Kok op lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van GroenLinks

Op 9 november is de concept kandidatenlijst bekend gemaakt van GroenLinks. Colin Kok (36), voorzitter van GroenLinks Overijssel, is door de kandidatencommissie van GroenLinks voorgedragen op plaats 37 van de conceptlijst.

De in Wierden woonachtige Colin Kok staat op plaats 37 van de concept kandidatenlijst van GroenLinks. Kok, sinds 2017 lid en sinds 2019 de voorzitter van GroenLinks Overijssel, is tevreden met zijn plek op de lijst. ’Ik ben blij dat ik een plek heb gekregen op de lijst, gezien de ervaringen die ik de afgelopen 4 jaar heb opgedaan.

Het is mijn ambitie om in de toekomst hoger op een lijst te komen, ik denk ook dat ik dat in me heb. De komende 4 jaar wil ik tijd en energie steken in mijn ontwikkeling. Het feit dat mijn talent erkent is door de kandidatencommissie is voor mij motiverend om de volgende stap te zetten.’

Kok geeft aan zich met zijn kandidatuur in te willen zetten voor een betere vertegenwoordiging van de regio Twente, MBO’ers in de Nederlandse politiek en een meer duurzame en eerlijke samenleving; ongeacht je achtergrond. Hij vindt zichzelf een Idealistisch, sociale, gedreven en verbindende kandidaat die met zijn ontwapenende houding en goede manier van vertellen een hele nieuwe groep kiezers hoopt aan te spreken.

De lijst van GroenLinks zal op maandag 30 November definitief worden vastgesteld na een online ledenreferendum.

CDA-fractie vandaag niet aanwezig tijdens de fysieke vergadering over de Programmabegroting 2021

In een periode waarin Covid-19 de wereld in zijn greep heeft, er door vele beroepsgroepen dag en nacht wordt gewerkt om bijvoorbeeld de gezondheidszorg op een fantastische manier draaiende te houden, onze veiligheid te waarborgen, en het openbare leven zo goed als mogelijk draaiende te houden, merken we allemaal dat de samenleving in de meest brede zin van het woord ontzettend onder druk staat.

De tweede Corona golf is een feit en wat dit betekent voor onze inwoners, bedrijven, de zorg, de scholen, (horeca)ondernemers en onze voltallige samenleving is uiterst zorgelijk. Bij velen staat het water tot aan de lippen en mensen maken zich terecht zorgen over hun gezondheid, hun baan en hun toekomst.

Wij worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, niet naar buiten gaan als het niet nodig is, maximaal 2 personen op bezoek, niet op vakantie, etc. en tijdens het schrijven van deze beschouwing is het nog niet zeker of er extra maatregelen getroffen worden in Twente omdat we op dit moment een zorgregio zijn.

Zeer zorgelijk en daarom hebben we als fractie ook besloten om niet aanwezig te zijn tijdens de bespreking van de Programmabegroting dinsdag 10 november. Als raadslid, zo vinden wij, heb je een voorbeeldfunctie en als wij van al onze inwoners vragen om zoveel mogelijk alle maatregelen op te volgen dan kan het niet zo zijn dat wij dat niet doen.

Er zijn andere mogelijkheden zoals digitaal vergaderen, maar daar heeft het Presidium (de vergadering van de fractievoorzitters) niet voor gekozen. Jammer vinden wij, want het gaat tenslotte om onze gezamenlijke gezondheid. Ieders besluit respecteren wij, maar het neemt niet weg dat wij dit erg jammer vinden.

Wanneer je het besluit neemt om niet aanwezig te zijn heeft dat natuurlijk ook consequenties. Als CDA kunnen we natuurlijk onze inbreng via andere kanalen zoals sociale media en rechtstreeks contact met onze leden (via mail) verspreiden, maar het zelf indienen van moties en amendementen kan nu niet. Jammer, maar dat is de afweging die je maakt. Neemt niet weg dat we natuurlijk wel aan de andere fracties kunnen laten weten dat wij hun moties, mits deze ook in de lijn liggen van onze gedachten over de begroting, kunnen steunen. En daar waar wij de moties en/of amendementen van de desbetreffende fractie ontvangen hebben, hebben we dit ook gedaan. We zijn blij met de fracties die toch het CDA- geluid willen laten horen en willen hun hier oprecht voor danken.

Hoe zit het met het aantal reisbewegingen in Twenterand na corona?

Sinds de corona crisis brengen Nederlanders fors minder tijd door in winkels, supermarkten, het openbaar vervoer en op kantoor, en zijn we steeds meer thuis. Dat blijkt uit het mobiliteitsrapport van Google dat op basis van locatiegegevens op smartphones het reisverkeer in Nederland anoniem in kaart brengt.

Deze trend is ook duidelijk zichtbaar tijdens de tweede corona-golf in Overijssel en Twenterand, zo blijkt uit onderzoek van www.glasvezelinternetaanbieding.nl die deze data heeft gevisualiseerd. Vooral rondom het OV, werk en detailhandel en recreatie zien we fors minder reisbewegingen vergeleken met de eerste vijf weken van dit jaar. In de grafiek hieronder zien we de veranderingen in het aantal reisbewegingen rondom retail, supermarkten, OV, werk en wonen in Overijssel.

Bron: Mobiliteitsrapporten voor COVID-19 (Google)

Detailhandel en recreatie
Het landelijke bezoek aan restaurants, cafés, winkelcentrums, themaparken, museums, bibliotheken en bioscopen daalde in oktober met 24% ten opzichte het begin van het jaar. Op 18 oktober was de sterkste daling zichtbaar (-39%). In Overijssel nam het bezoek aan de detailhandel en recreatie in oktober gemiddeld af met 21,0%. De grootste daling was zichtbaar op 18 oktober (-41,0%).

Supermarkten en apotheek
Ook het bezoek aan supermarkten, drogisterijen en apotheken ligt nog ver onder het niveau van pre-corona. In oktober daalde het landelijke aantal bezoeken gemiddeld met 6%. Op 8 oktober was de sterkste daling zichtbaar (-12%). In Overijssel daalde het aantal reisbewegingen richting supermarkten en apotheken met gemiddeld 4,0%. De grootste daling noteren we op 8 oktober (-11,0%).

OV-stations
We reizen ook nog steeds een stuk minder met het openbaar vervoer. Het landelijke aantal bezoeken aan metro-, bus- en treinstations daalde in oktober gemiddeld met 44%. Op 20 oktober was de sterkste daling zichtbaar (-50%). Het OV-verkeer In de provincie Overijssel daalde in oktober gemiddeld met 41,0%. Op 15 oktober was hier de grootste krimp zichtbaar (-54,0%).

Werk
Nu we steeds meer thuiswerken is het aantal bezoeken aan kantoren en werklocaties fors teruggelopen. Het aantal reisbewegingen richting werk daalde in oktober gemiddeld met 23% ten opzichte van pré-corona. De sterkste daling zien we terug op 19 oktober (-40%). Ook in Overijssel nam het werkverkeer af, gemiddeld met 20,0%. 15 oktober was de dag dat dit het sterkst zichtbaar was (-41,0%).

Wonen
Tijdens de tweede corona-golf brengen we met zijn allen meer tijd thuis door. Uit de mobiliteitsgegevens blijkt dat dit in Nederland in oktober is gestegen met 9%. In Overijssel nam dit in oktober gemiddeld toe met 8,0%.

Veranderingen in reisbewegingen in Twenterand

Ook in de gemeente Twenterand zien we grote veranderingen in de mobiliteit. In de grafiek hieronder zien we dat verschillende reisbewegingen zijn teruggenomen ten opzichte van de eerste weken van het jaar toen er nog geen corona was. Daar staat tegenover dat inwoners van Twenterand meer tijd thuis doorbrengen. Een toenemende interesse in glasvezel in Overijssel is hiervan een gevolg.

Bron: Mobiliteitsrapporten voor COVID-19 (Google)

Uitnodiging: Online lunch Dag van de ondernemer

Kom online kennismaken en lunchen met de burgemeester tijdens de dag van de ondernemer op 20 november 2020 van 12.00 tot 13.00 uur.

Beste ondernemer in Twenterand,

Tijdens de dag van de ondernemer is er een digitale lunchbijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van het kennismaken met onze nieuwe burgemeester Hans Broekhuizen.

Het programma
Interview
In gesprek met burgemeester Hans Broekhuizen
Online ondernemersquiz
Vol interessante vragen en stellingen
Heeft u vooral al vragen voor burgemeester Hans Broekhuizen of voor onze wethouders Martha van Abbema en Bart-Jan Harmsen? Laat het ons alvast weten bij uw aanmelding! Aanmelden en vragen stellen kan via www.wegaanlive.nl/twenterandaanmelden. U ontvangt van ons een link voor de online lunch.

Dus: zorg voor een heerlijke lunch in huis, haal dit bijvoorbeeld bij een lokale ondernemer. En lunch samen met burgemeester Hans Broekhuizen, wethouders Martha en Bart-Jan en collega-ondernemers.

Graag tot dan!