Grote ambitie bij lokale energie-initiatieven, gemeenten zijn aan zet

Met meer dan 300 duurzame energieprojecten kan niemand meer om ze heen: de ruim 100 lokale energie-initiatieven die Overijssel rijk is. In vrijwel elke gemeente werken betrokken inwoners aan duurzame energieopwekking en energiebesparing. Met hun lokale projecten leveren ze nu al een grote bijdrage aan de energietransitie in Overijssel, en hun ambities om in de komende jaren nog meer duurzaam op te wekken zijn groot. Willen de lokale energie-initiatieven hun plannen kunnen realiseren, dan hebben ze meer ondersteuning nodig van de gemeenten. Dat blijkt uit een inventarisatierapport dat Natuur en Milieu Overijssel eerder deze maand publiceerde.

Jaarlijks inventariseert Natuur en Milieu Overijssel hoe de lokale energie-initiatieven in Overijssel ervoor staan. Wat gaat goed? Waar lopen ze tegenaan? En, het belangrijkste, wat is er nodig om hun slagkracht te vergroten? Deze maand publiceerden zij een rapport met daarin de resultaten van deze inventarisatie. Uit het rapport blijkt dat het goed gaat met de lokale energie-initiatieven in onze provincie: er ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven en de bestaande initiatieven breiden uit en professionaliseren. Tegelijkertijd geven de initiatieven aan dat ze tegen barrières aanlopen en projecten regelmatig stagneren. Gemeenten worden vaak genoemd als beperkende factor.

50% lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord staat het streven dat nieuwe duurzame energieprojecten, voor 50% in eigendom komen van de lokale bevolking. Deze ambitie is ook overgenomen in de regionale plannen voor duurzame energieopwekking: de regionale energiestrategiën. De projecten van lokale energie-initiatieven spelen een grote rol in deze ambitie: hun projecten zijn meestal volledig in handen van de omgeving.

Grote ambitie bij lokale energie-initiatieven

“Volgens de regionale energiestrategiën van Overijssel moeten we in 2030 ongeveer 3300 GWh aan extra duurzame energie opwekken, waarvan de helft dus in lokaal eigendom zal moeten komen. De lokale energie-initiatieven zijn erg ambitieus en hebben al plannen liggen voor één derde van deze opgave,” vertelt Linda van IJzendoorn, projectleider Lokale Energie-Initiatieven bij Natuur en Milieu Overijssel. “Met de juiste ondersteuning door gemeenten, zouden de initiatieven een nog grotere rol kunnen vervullen in de energietransitie in Overijssel. Er ligt dus een mooie kans voor gemeenten om lokaal eigendom te realiseren!”

Gemeente moet locaties aanwijzen voor duurzame opwek

Hoe zou een gemeente lokale energie-initiatieven kunnen ondersteunen? “Allereerst door plekken in de gemeente aan te wijzen waar duurzame energie opgewekt mag worden,” aldus Jeroen Jansen, voorzitter van het energie-initiatief Enschede Energie. Vaak lopen initiatieven met plannen rond, waarmee ze nog niet van start kunnen omdat er geen locatie aangewezen is door de gemeente.

Trage procedures

Ook de lange procedures die gemeenten soms hanteren zorgen ervoor dat projecten niet van de grond komen. Jansen: “De lokale initiatieven bestaan allemaal uit vrijwilligers die zich gratis en voor niets willen inzetten voor een belangrijk maatschappelijk thema. Omarm dat als gemeente en schep voorwaarden waaronder zij aan de slag kunnen. Want blijft het resultaat van al je inspanningen uit, dan geef je er als vrijwilligers vroeger of later wel de brui aan!”.

Beter beleid rond lokaal eigendom

Tot slot is het belangrijk dat lokaal eigendom goed wordt vastgelegd in het gemeentelijk beleid. “In Enschede is dat goed geregeld,” vindt Jansen. “In de energievisie staat dat particuliere partijen die zon- of windproject willen realiseren in hun plannen moeten waarborgen dat 50% van het project in lokaal eigendom komt, en dat ze hierin bij voorkeur samenwerken met een lokaal energie-initiatief.” Lang niet alle gemeenten hebben zo’n eis in hun beleid opgenomen en zouden in dat opzicht een voorbeeld kunnen nemen aan gemeente Enschede.

Kijk op www.LokaleEnergieOverijssel.nl/rapport2021 voor het volledige inventarisatierapport.

Duurzaamheidssubsidie voor huiseigenaren Twenterand

De gemeente Twenterand gaat woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen fi-nancieel ondersteunen. Vanaf vrijdag 28 januari kunnen inwoners subsidie uit het Duurzaam-heidsfonds aanvragen. Deze duurzaamheidssubsidie is bedoeld om woningeigenaren te stimule-ren energiebesparende maatregelen te treffen, zoals woningisolatie of het aanschaffen van een warmtepomp.

De subsidie wordt betaald uit het pas opgerichte Duurzaamheidsfonds. Voor deze subsidieronde is er 200.000 euro beschikbaar. Dit bedrag is afkomstig uit de opbrengsten van zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen. Een duurzame investering van de gemeente vloeit hiermee terug naar duurzame initia-tieven van inwoners. “Wij willen inwoners helpen met verduurzaming en hierin een voorbeeld zijn”, zegt wethouder Duurzaamheid Martha van Abbema. “Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Met deze subsidie zetten we goede vervolgstappen.”

De regeling

Twenterandse woningeigenaren kunnen 35 procent van hun investering in duurzame maatregelen ge-subsidieerd krijgen. Daarbij geldt een maximum van 5000 euro voor woningen die gebouwd zijn tot 1970 en/of een WOZ-waarde hebben tot 200.000 euro. Voor woningen die gebouwd zijn in of na 1970, met een WOZ-waarde boven de twee ton, is het maximum 3000 euro. Woningeigenaren komen in aanmerking voor deze subsidie als de totale investering in de energiebesparende maatregelen minimaal 4000 euro omvat.

Aanvragen

De duurzaamheidssubsidie kan worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Twenterand. Inwoners die de aanvraag niet digitaal kunnen doen, kunnen de aanvraag op papier indienen in het gemeentehuis. De aanvragen zullen behandeld worden op volgorde van bin-nenkomst.

Rolstoelbus voor Evi wordt werkelijkheid

Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zo ver. De familie Marsman kon eindelijk de rolstoelbus gaan ophalen! Na het succes van de doneeractie konden Jeroen en Sharon op zoek gaan naar een passende bus. Deze hebben ze vrij snel gevonden bij AutoHaarhuis in Geesteren. Na het vinden van de bus moest deze nog aangepast worden. Om dit te realiseren volgde een lang traject met de gemeente. Gelukkig met een positieve uitkomst. Al die tijd heeft AutoHaarhuis de bus gereserveerd voor Evi, ondanks dat de uitkomst van het traject met de gemeente niet zeker was en de bus meerdere keren verkocht had kunnen worden. Hier zijn Jeroen en Sharon dan ook erg dankbaar voor.


Tijdens het ophalen van de bus werkt nog maar eens duidelijk hoe zeer de bus Evi kan helpen. In de oude personen auto onderweg naar Geesteren heeft Evi 3 spuug en slik incidenten gehad. Op de terugweg een vrolijke Evi die nergens last van had.
Op de instagram pagina van Sharon (@mama_vanevi) bedanken Jeroen en Sharon dan ook nogmaals alle betrokken die hebben bijgedragen aan de rolstoelbus. En ook via deze weg willen ze opnieuw iedereen bedanken. Sharon schrijft zelf: “We zijn er super blij mee en dankbaar dat zoveeeeeel!! mensen hebben gedoneerd. Dat voelde toen al overweldigend, nu de bus er staat komt er nog een schepje bovenop!
We vinden het lastig om onder woorden te brengen hoe dankbaar we hiervoor zijn! Dank jullie wel!”
Evi, maar ook zus Mila samen met Jeroen en Sharon krijgen nu echt meer vrijheid om samen nieuwe herinneringen te maken. Iets waar ze lang naar hebben uitgekeken. Een mooi begin van het nieuwe jaar.

Vroomshoopse Boys bereidt zich voor op de hervatting van de competitie

De A-selectie van Vroomshoopse Boys traint weer volop om in vorm en in het gewenste ritme te komen voor de komende hervatting van de competitie van de tweede klasse H van district Oost van het zaterdagvoetbal. Zodra de KNVB het licht op groen zet, moeten de mannen van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman vol aan de bak om de wat magere eerdere competitiestart te doen vergeten. Elk nadeel heeft z’n voordeel en door de langere door corona gedwongen winterstop behoren meerdere blessuregevallen binnen de selectie grotendeels tot het verleden.

Op zaterdagmiddag 28 januari wordt er thuis geoefend tegen de beloften onder de 23 jaar van derde divisionist zondag HSC ’21 uit Haaksbergen. Om 14.30 uur wordt er op De Bosrand afgetrapt.

Keeperstrainer Marc Doornbos gaat aan het eind van seizoen Vroomshoopse Boys verlaten. Het staflid uit Boekelo, die bij de Boys de keepers van de A-selectie onder zijn hoede heeft, wordt dan keeperstrainer van derde divisionist zaterdag Excelsior’31 uit Rijssen.

Nog meer nieuws uit de trainersstaf betreft assistent-trainer Henk Harmens uit Wezep. De ervaren oefenmeester heeft zijn contract met de A-selectie van Vroomshoopse Boys verlengd. De expertise van Henk Harmens wordt nu ook ingezet om de jeugdopleiding van Vroomshoopse Boys nog verder te ontwikkelen.

Kom naar de bieb tijdens de Voorleesdagen!

Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 5 februari 2022 staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal, ook bij de Bibliotheek Twenterand.

Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Voorlezen is een fijn moment samen en nog nuttig ook!

Centraal tijden de Voorleesdagen staat het boek ‘‘Maar eerst ving ik een monster’ Dit Prentenboek van het Jaar is een boek waar het samenspel tussen tekst en beeld heel belangrijk is en waar het (voor)leesplezier vanaf spat! En is het verhaal uit? Dan begint het gewoon weer van voren af aan.’

Neem een bibliotheekabonnement voor je peuter of kleuter tijdens de Voorleesdagen en dan krijg je een vingerpopje cadeau. Een bibliotheekpas is gratis voor kinderen tot 18 jaar. In de bibliotheken in Twenterand zijn volop boeken voor peuters en kleuters te leen.

De medewerkers van de Bibliotheek brengen tijdens de Voorleesdagen een bezoek aan 21 peutergroepen in Den Ham, Vroomshoop, Westerhaar en Vriezenveen. Er wordt voorgelezen, samen gezongen en gedanst en gewerkt met het prentenboek ‘Vos gaat een stukje rijden’.

Voorlezen maakt je leuker! Meer weten over voorlezen of boekentips ontvangen? Kom dan langs in de bibliotheek.

Overijsselse automobilisten kleinere kans op autoschade

Automobilisten hebben een kleiner risico op schade in de provincie Overijssel, zo blijkt uit de Auto Risicometer van Independer. De kans dat je auto mikpunt wordt van onder andere inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is hier 10% kleiner dan elders in Nederland. De gemeente Olst-Wijhe is de veiligste van Overijssel, wat kans op autoschade betreft.

De Auto Risicometer van Independer ‘meet’ de kans op autoschade. Dit risico wordt bepaald op basis van het aantal geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en het aantal van de weg gehaalde dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen worden afgewogen tegen het aantal geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie.

Olst-Wijhe, Dalfsen en Raalte meest veilige gemeenten

Olst-Wijhe blijkt het meest veilig voor automobilisten. In geen enkele Overijsselse gemeente is de kans op autoschade namelijk zo klein als hier (-47,3%). Olst-Wijhe heeft deze eer onder andere te danken aan het lage aantal auto-diefstallen. 

De Overijsselse top 5 gemeenten met de minste kans op schade aan auto’s wordt verder aangevuld door:

  1. Olst-Wijhe (-47,3%)
  2. Dalfsen (-43,4%)
  3. Raalte (-42,9%)
  4. Tubbergen (-32,2%)
  5. Dinkelland (-30,5%)

De gemeente Almelo komt juist als minst veilige gemeente uit de bus, aldus de Auto Risicometer. In Almelo lopen automobilisten 6% meer risico op onder andere auto-inbraken, -diefstallen en -vandalisme. Ook in Enschede (+4,1%) en Hengelo (+2,2%) is sprake van een verhoogd risico op autoschade.

Meer informatie over het risico op autoschade in jouw gemeente vind je op: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/autorisicometer 

OV-ambassadeurs nu via online bijeenkomsten of telefonisch spreekuur

Het is belangrijk dat iedereen gemakkelijk en veilig met het openbaar vervoer kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met de trein en de bus aan leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met het openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs! Via interactieve online bijeenkomsten en telefonische spreekuren geven zij graag uitleg en beantwoorden vragen.

 
Er zijn interactieve online bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zijn gepland op: donderdag 20 januari, maandag 24 januari, dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari en dinsdag 15 maart 2022. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur. In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.

Aanmelding
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130ontvangen deelnemers een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen telefonisch op weg geholpen worden.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.
Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.

Telefonisch spreekuur
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe je een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt je meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat je (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt met het antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen.


Tijden telefonisch spreekuur:
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 – 303 70 10

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Acties Vroomshoopse Boys krijgen een boost

Onder de bezielende leiding van veilingmeester Dennis Jongeneel kwamen afgelopen vrijdagavond vele items onder de hamer tijdens een door de coronamaatregelen digitale veiling van Vroomshoopse Boys. De bekende en gedreven Vroomshoopse ondernemer gooide al z’n enthousiaste overtuigingskracht in de strijd. Al spoedig weerklonk de opmerking dat het clubhuis van de Boys nou echt “dichterbie” komt. Er werd van alle kanten flink geboden. Mooi is het dat het eerste elftal van Vroomshoopse Boys weliswaar geen betaalde voetballers bevat, maar wel flink betaalde om een zitbank te veroveren. De telefoon stond roodgloeiend bij Marc Olsman en Tim van der Kolk, die de bieders te woord stonden.

De inzet was een mooi bedrag op te brengen voor de acties voor het nieuwe clubhuis van Vroomshoopse Boys. Die opzet slaagde wonderwel, want even na middernacht werd met succes meer dan € 2.000,00 geboden voor een boxspring van Eastborn als laatste veilingstuk. Toen de balans werd opgemaakt bleek dat de veiling het mooie bedrag van € 20.500,00 had opgebracht. Dat betekende een flinke boost van de acties, waardoor de teller na eerdere acties nu op meer dan 25 mille staat. Momenteel loopt er ook een kentekenactie, waarop via de website www.vvvroomshoopseboys.nl ingeschreven kan worden voor een tientje per maand.

Meerdere concrete acties liggen in het verschiet, zoals een obligatieactie vanaf maart tot en met mei, een sponsorloop door de jeugd op 11 mei en een bedrijvenvoetbaltoernooi op 11 en 18 juni 2022. In totaal is een bedrag van 1,5 ton nodig door opbrengsten uit acties. De afgelopen week werd bekend dat dankzij eigen spaargeld, een financiering en de aanstaande privatisering van de kleedkamers op de Bosrand Vroomshoopse Boys inmiddels van 850.000 euro voor de bouw van het nieuwe clubhuis verzekerd is.

De digitale veiling werd gecombineerd met een aantrekkelijke pub-quiz, waaraan meer dan 100 teams meededen. De uitstekend op dreef zijnde presentatoren Stephan Bloemendal en Jeroen Bos vuurden in taal 70 vragen in 7 aparte categorieën op de deelnemers af. Het duo Annelie van den Poll en Lisa Mosterd won de pub quiz, op de voet gevolgd door Iris Roelofs en Maureen Meijer.

Voorzitter Edward Olthof en de voorzitter van de denktank van de acties Erik Netters waren afgelopen vrijdagavond op pad in Vroomshoop en de camera legde hun gesprekken met meerdere enthousiaste deelnemers vast. Een grote actiethermometer wordt binnenkort in de huidige kantine geplaatst. Op een verdere stijging van de temperaturen en het blauw-gele kwik wordt de komende tijd bij de Boys gehoopt. In ieder geval heeft de geslaagde veiling een flinke boost gegeven.

Aanmoedigingsprijs circulair burgerinitiatief Overijssel


Inwoners van de provincie Overijssel die betrokken zijn bij een bewoners- of burgerinitiatief dat actief is op het gebied van circulariteit kunnen tot eind januari meedingen naar de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief in de provincie Overijssel. Het initiatief wint hiermee een jaar lang gebruik van het ‘Kringlogo’. De winnaar mag zichzelf het meest circulaire burgerinitiatief van Overijssel noemen en mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken. Natuur en Milieu Overijssel promoot het initiatief actief op haar kanalen, evenals de landelijke koepel De Natuur en Milieufederaties.

‘We kunnen elke dag werken aan een circulaire economie in onze regio, en burgerinitiatieven lenen zich bij uitstek hiervoor, omdat deze per definitie al gebaseerd zijn op maatschappelijke waarden. Je bent zelf aan zet, je hoeft niet te wachten tot de overheid iets bedenkt en het daar al dan niet mee eens zijn. Ik ben er van overtuigd dat de kracht van burgers een belangrijke pilaar is waar de circulaire economie op draait”, aldus Ilse Postma. Zij houdt zich binnen de Natuur en Milieufederatie bezig met het stimuleren van een circulaire economie in Overijssel.

Maatschappelijke waarden
Circulaire projecten die door inwoners worden opgezet zijn op andere waarden gericht dan geld of kosten. Het gaat bij dit soort initiatieven vooral om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven om voedsel in een lokale, gesloten kringloop te krijgen, aan de totstandkoming van een gezamenlijk wormenhotel of aan initiatieven die werken aan afvalpreventie of recycling.

Inspirerend voorbeeld

Dergelijke initiatieven zijn inspirerend en dienen als voorbeeld voor andere Overijsselaars die zelf ook aan de slag willen gaan. Daarom zet de Natuur en Milieu Overijssel het leukste, mooiste of innovatiefste burgerinitiatief extra in de spotlights tijdens de Week van de Circulaire Economie.

Week van de Circulaire economie

Deze landelijke campagneweek vindt plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari 2022 en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de circulaire economie. Tijdens de campagneweek krijgt het winnende initiatief veel aandacht via de mediakanalen van zowel Natuur en Milieu Overijssel als de landelijke koepel van Natuur en Milieufederaties en het Servicepunt Circulair. 

Aanmelden

Overijsselaars die hun project willen opgeven of die een relevant burgerinitiatief kennen kunnen contact opnemen met Ilse Postma via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl. In de opgave dient te worden vermeld:

– Naam initiatief

– Naam contactpersoon

– Eén of twee voorbeelden van circulaire activiteiten van het initiatief

– Wat maakt deze activiteit(en) zo succesvol?

– Waarom kan het initiatief dit steuntje in de rug goed gebruiken?

Ook circulaire ondernemers baseren zich veel meer op maatschappelijke waarden. Zij kunnen eveneens contact opnemen voor samenwerking en ondersteuning. Meer informatie is te vinden op servicepunt-circulair.nl.

De ‘Kringlogo’ prijs is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

Opgeven kan tot en met 31 januari 2022.

Wethouder Harmsen kiest voor maatschappelijke loopbaan

Bart-Jan Harmsen (GemeenteBelangen Twenterand) stopt per 1 maart als wethouder van de gemeente Twenterand. De Hammenaar kiest voor een maatschappelijke loopbaan. Hij blijft wel verbonden aan de Twenterandse politiek, want voor GBT staat de vertrekkende wethouder wél op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan ook zijn wens terug te keren als gemeenteraadslid.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werd Bart-Jan Harmsen geïnstalleerd als raadslid voor de relatief nieuwe lokale partij GemeenteBelangen Twenterand, dat vijf jaar daarvoor was opgericht. Harmsen heeft die tijd ervaren als een mooie nieuwe fase in zijn leven. “Geweldig om de raadszaal van Twenterand te mogen betreden en de politiek van dichtbij te mogen ervaren. Ik heb dat werk twee periodes met heel veel plezier gedaan. Totdat ik in juni 2018 werd geïn-stalleerd als wethouder voor mijn mooie gemeente.”

Trots

Op zijn wethouderschap van de afgelopen vier jaar kijkt Bart-Jan Harmsen ook met tevreden-heid terug. “Toen vond ik dat je zo’n kans met beide handen moet grijpen en dat heb ik dan ook gedaan”, aldus Harmsen. “Wethouder zijn van een prachtgemeente als Twenterand is een ge-weldige en uitdagende baan, waarin je best het een en ander voor de gemeenschap kunt bete-kenen. Als ik terugkijk op de afgelopen collegeperiode, dan overheerst de trots. Wat we als college van B&W, samen met de gemeenteraad en al die hardwerkende ambtenaren hebben bereikt, daar ben ik echt trots op.”

Nieuwe baan

Toch kon Harmsen naar eigen zeggen niet helemaal zijn ei kwijt in het wethouderschap. “Ik ben geen rasbestuurder”, erkent Harmsen. “Dat hoeft ook niet, maar na vier jaar gaat het dan soms wel een beetje wringen. Ik heb dan ook aan mijn partij laten weten na de verkiezingen niet door te willen als wethouder. En dus ging ik op zoek naar een nieuwe baan. Die heb ik sneller dan verwacht gevonden in de functie van Parkmanager bij Het Lageveld in Wierden. Een baan die écht bij mij past en waar ik op 1 maart met veel plezier aan ga beginnen.”

Raadslid

Harmsen wacht dus niet tot na de verkiezingen? “Nee”, schudt de wethouder zijn hoofd. “De functie vereist dat ik op 1 maart begin.” Toch blijft Harmsen behouden voor de Twenterandse politiek. Voor GemeenteBelangen Twenterand komt hij op een verkiesbare plek op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Een krachtige en goed functionerende ge-meenteraad is belangrijk. Ik hoop daar na de verkiezingen mijn bijdrage aan te mogen leveren”, besluit de wethouder, die op plek 3 van de GBT-kieslijst staat.