CDA woedend over de procedure naar aanleiding van het “ontslag” van de gemeentesecretaris

Dinsdagmiddag 28 april 2020 hebben alle fractievoorzitters van de gemeente Twenterand een e-mail ontvangen met hierin de navolgende tekst: “Op 23 april jl. is door het college vastgesteld dat het voor de toekomst van de gemeente Twenterand wenselijk is dat er een nieuwe samenwerking tussen college en ambtelijke organisatie komt. Het college heeft de gemeentesecretaris verzocht zijn werkzaamheden neer te leggen en beschikbaar te zijn voor werk.”  De fractievoorzitters krijgen de gelegenheid om telefonisch vragen te stellen aan de burgemeester zo luidde het vervolg. 

Natuurlijk hebben we hier gebruik van gemaakt en onze voorbereidingen getroffen.

Later die dag bleek dat de pers al geïnformeerd was aangezien er op de site van de Tubantia om 18:26 uur en om 20:09 uur al een persbericht was opgenomen over dit item. Ook de Twenterander was goed geïnformeerd. Ook zij plaatsten een artikel online.

Het CDA is, om het op zijn zachts te zeggen, ronduit boos, over deze manier van communiceren door het college, en het blijkbaar ontbreken van respect voor de rol van de raad, maar bovenal gaat het hier om een persoonlijk drama waar je absoluut niet zo mee om kunt gaan.

Op dit moment is de fractie aan het overleggen hoe hier verder mee om te gaan, en neigt naar het stellen van schriftelijke vragen.

Daarnaast vragen wij ons echt af of dit te vertaling is van de open wijze waarover in het coalitieakkoord het volgende wordt gezegd:

 “Uitdagingen aan te gaan in nauwe samenspraak met de huidige raadspartijen. Op collegiale wijze, met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid zodat met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan worden bestuurd.

GoodFoodClub zet alle duurzame, lokale streekproducten op de kaart

Nu de coronacrisis in Nederland ons leven beheerst kiezen steeds meer Nederlanders voor lokaal, gezond en duurzaam voedsel. Door vaker te kiezen voor lokaal en duurzaam helpen we onze lokale ondernemers, ontlasten we het klimaat en houden we ons lichaam gezond. Omdat de meeste landwinkels, pluktuinen en voedselbossen op verborgen plekken zitten hebben de Natuur- en Milieufederaties (NMFs) de ‘GoodFoodClub.nu’ gelanceerd. De plek waar je als consument alle duurzame aanbieders bij jou in de buurt kunt vinden. Het doel van de campagne is het aandeel duurzame landbouw in Nederland te vergroten ook na de Coronacrisis.

Steeds meer consumenten kiezen bewuster voor lokaal en duurzaam voedsel. Vanwege de gezondheid, om lokale ondernemers te steunen maar ook vanwege het klimaatprobleem. Veel duurzame boeren leverden aan restaurants, festivals en cateraars. Nu deze afzet is weggevallen kunnen consumenten genieten van deze mooie streekproducten. “Met de GoodFoodClub maken we alle duurzame lokale aanbieders goed vindbaar. We roepen consumenten op om hen te steunen, SupportOurLocals en kies vaker voor lokaal, gezonder en duurzamer voedsel, ook na ook na de coronacrisis”, aldus Mattheus Bleijenberg, campagneleider van de GoodFoodClub.nu. Op de site vinden consumenten alle adressen bij hen in de buurt, informatie over activiteiten bij boeren en inhoudelijke info over gezondheid, milieuvoordelen, voedselverspilling, de voordelen voor de natuur e.d.

Er zijn in Nederland honderden boeren, landwinkels, tuinderijen, voedselbossen en adressen waar je de mooiste duurzame lokale groenten, kaas, wijn, noten, vlees en fruit kunt kopen. Vaak weten consumenten hen niet te vinden. De GoodFoodClub wordt het digitale platform waar alle bewuste consumenten en aanbieders van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel elkaar vinden. Ook online pakketten en restaurants die werken met lokale producten worden vermeld op het platform. Consumenten die de GoodFoodClub volgen blijven op de hoogte van initiatieven in hun buurt zoals open dagen van boeren en appelplukdagen. De GoodFoodClub is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter.

Ontmoeting

Het platform is een basis om komende tijd verder uit te bouwen. Er zullen steeds meer aanbieders op het platform verschijnen en na de coronacrisis willen we ook activiteiten delen en organiseren bij lokale boeren op het erf om zo boeren en burgers meer met elkaar in contact te brengen. Aanbieders in Overijssel die graag een plekje willen op het platform kunnen zich aanmelden via Ilse Jansen, jansen@natuurenmilieuoverijssel.nl

Landbouw- en voedseltransitie

Dat we ons voedsel anders moeten gaan produceren en ons consumptiepatroon niet duurzaam is, dringt zo langzamerhand goed door. Kijk maar naar het stikstofprobleem of het mestoverschot in Nederland. We moeten een transitie doormaken en meer naar een circulaire landbouw met minder afvalstoffen en milieu impact. De Natuur en Milieufederaties werken op verschillende manieren aan deze transities; bijvoorbeeld door actieplannen te ontwikkelen en korte ketens te ondersteunen. Hierbij werken wij veelal samen met (lokale) partners en brancheorganisaties.

Vergunningenprocedure voor werkzaamheden in de natuur

In natuurgebied de Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer, in opdracht van de provincie Overijssel, aan hoogveenherstel. Om de uitvoering van het werk in het najaar van 2020 mogelijk te maken, start Staatsbosbeheer alvast met de vergunningaanvragen.

Voor het hoogveenherstel in de Engbertsdijksvenen zijn vergunningen nodig. Het gaat om maatregelen in het natuurgebied, die geen effect hebben op de waterpeilen voor omwonenden en agrariërs. Denk aan het dempen van sloten in het natuurgebied en voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kades die regenwater in het natuurgebied vasthouden.

Twee besluiten in een gecoordineerde procedure

Om sloten in het natuurgebied te mogen dempen moet het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand worden aangepast. In het huidige bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Twenterand staat nu namelijk een verbodsbepaling voor het dempen van sloten in percelen met de bestemming natuur. Ook is een vergunning vereist voor de graafwerkzaamheden; een zogenoemde ontgrondingsvergunning.

Voor de benodigde besluiten en vergunningen wordt een gecoordineerde procedure ingezet met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit betekent dat de benodigde vergunningen en besluiten in een procedure vanuit de provincie Overijssel worden geregeld. Hierdoor zijn er minder losse procedures nodig. Voor de omgeving is het bovendien gemakkelijker om in een keer te reageren met een zienswijze, eventueel gevolgd door een beroep.

We houden u op de hoogte

Voordat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, informeren de gemeente omwonenden via een voorlichtingsavond, de nieuwsbrief en artikelen in de krant. De maatregelen worden op zijn vroegst in de herfst van dit jaar uitgevoerd. Hebt u in de tussentijd vragen over de werkzaamheden of de vergunningsprocedure? Neem gerust contact op met Staatsbosbeheer via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Wegafsluiting: Marleseweg te Den Ham

Op woensdag 6 mei 2020 beginnen we met de eerste fase van de weg- en rioolwerkzaamheden aan de Marleseweg in Den Ham. Vanaf ’s ochtends 6.00 uur wordt de rijbaan vanaf de Vloedgraven tot aan de kruising Smitstraat afgesloten voor al het verkeer. Ook voor fietsers. De kruising met de Kerkallee wordt ook afgesloten voor al het verkeer. Aannemer Schagen uit Hasselt voert deze werkzaamheden voor de gemeente Twenterand uit.

Omleidingen

Het verkeer kan gebruik maken van de Vriezendijk, Zomerweg, Dorpsstraat en Smitstraat. Daar waar nodig wordt een omleiding ingesteld. Het sportpark van V.V. Den Ham is bereikbaar vanaf de zijde  Rohorst.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Marleseweg – Smitstraat worden in fases uitgevoerd. De eerste fase van de werkzaamheden aan de Marleseweg duurt van 6 mei tot en met 17 juli 2020. We verwachten klaar te zijn met alle fases medio december 2020. Wel zijn we bij het uitvoeren van de werkzaamheden afhankelijk van het weer. Het kan daarom langer duren dan is aangegeven.

Informatie

Via de Schagen-App kunt u op de hoogte blijven over de voortgang van de werkzaamheden. De App ‘Schagen Infra’ is gratis te downloaden in de app- en playstore. Wekelijks worden hier foto’s geplaatst en een nieuwsupdate gedeeld. Ook is het mogelijk om via de App vragen te stellen en een tevredenheid enquête in te vullen.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen?

Als u vragen hebt, kunt u bellen met de heren E. Bouwman van Schagen Infra (e.bouwman@schageninfra.nl / 06 17381362) of A. Busscher van de gemeente Twenterand. Telefoon  (0546) 840 840. Een e-mail sturen kan ook: a.busscher@twenterand.nl.

100 tassen van speelgoedbank Almelo voor stichting ieder kind een Sint

De stichting Ieder kind een Sint heeft van de speelgoedbank Almelo honderd tassen gekregen. “Wat een geweldige samenwerking”, aldus het bestuur van de stichting.

Meivakantie-tassen voor gezinnen in Twenterand

Veel blije mensen vandaag!
“De kids waren heel blij met het leuke meivakantie-tasje. Lief dat jullie zoveel doen voor anderen”. Eén van de reacties die de voorliggende partijen in Twenterand ( Evenmens, Loes Twenterand/Zorgsaam en Avedan) binnenkreeg naar aanleiding van de speciale actie op vrijdag 24 april.

De meivakantie is begonnen. Heel fijn dat de kinderen nu vrijer met elkaar mogen spelen buiten, mits jij als ouder wel die 1,5 meter in acht houdt. Evenmens Twenterand, Loes Twenterand/Zorgsaam en Avedan hebben ruim 100 meivakantie tasjes uitgedeeld aan gezinnen die bij hen bekend zijn. Een beetje extra aandacht in deze bijzondere tijd.

Een leuk tasje voor de kids om zich tijdens de meivakantie mee te vermaken! Met onder andere: kleurpotloden, markeerstiften, stoepkrijt (gesponsord door stichting Vang je Droom), kinderzwerfboeken beschikbaar gesteld door Nationaal Fonds Kinderhulp en een pot snoep, deels beschikbaar gesteld door Jumbo Veld Westerhaar. De tasjes werden erg gewaardeerd en de organisaties kregen enorm veel leuke reacties binnen. Volgende week delen ze nogmaals ruim 100 tassen uit bij stichting Manna.

Blijf fit, ook thuis!

Met ‘Blijf fit, ook thuis!’ biedt ZorgSaam Twenterand in de maanden april en mei inwoners de gelegenheid fysiek en op gezonde wijze in beweging te blijven. Omdat dat niet meer kan in groepsverband vanwege coronamaatregelen zijn er video’s gemaakt. Met name interessant voor senioren en ouderen, die normaal gesproken wekelijks deelnamen aan seniorengym en Keep Fit.

Wekelijks worden elke donderdag nieuwe video’s geplaatst met steeds inspirerende oefeningen vanaf de senior leeftijd onder leiding van gymdocente Ine. De video’s zijn te vinden op de website https://www.zorgsaamtwenterand.nl/nieuws/2020/blijf-fit-ook-thuis/ en op de Facebookpagina https://www.facebook.com/zorgsaamtwenterand

Jongerenwerkers Stef en Lars richten zich met sport-, spel en krachtoefeningen, die je simpel thuis kunt doen. Deze oefeningen zijn meer gericht op jongeren en volwassen. Dit gebeurt eveneens via de hierboven genoemde websites, maar vooral via instagram van Jong Twenterand. Kortom: doe mee en blijf fit,… ook thuis!

Jongerenwerkers gemeente Twenterand dagen jeugd digitaal uit

Helaas zijn als gevolg van het coronavirus alle jongerencentra in de gemeente Twenterand gesloten. Wij als jongerenwerkers vinden dit jammer, want wij geloven dat de jeugd ons juist nu nodig heeft. Dat is de reden dat wij als jongerenwerkers de jongeren uit onze gemeente zoveel mogelijk digitaal bereiken. Daar gaan we mee verder.

Wij weten hoe lastig het is voor de jeugd om binnen te blijven, om geen vrienden te ontmoeten en om thuis aan school te werken. Dit vraagt veel van gezinnen, maar ook van de jeugd. Hoe gaat de jeugd in deze tijden om met al deze beperkende maatregelen en waarin kunnen wij hen als jongerenwerkers blijven ondersteunen? Daar hebben wij als jongerenwerkers wat op bedacht!

Op verschillende manieren is er de mogelijkheid om contact te zoeken met de jongerenwerkers. Elke middag is er tussen 13.30 en 14.30 uur een spreekuur, waarbij er één van de jongerenwerkers bereikbaarheidsdienst heeft. Jongeren met vragen, jongeren die hulp nodig hebben of jongeren die zin hebben in een praatje mogen in dat uur de jongerenwerker appen en bellen. Als er meer hulp nodig is, kan dat natuurlijk altijd.

Elke avond van 19.30 tot 20.30 uur gaat er minimaal één jongerenwerker LIVE op de Instagram van Jong Twenterand. Tijdens dit uur kunnen jongeren online contacten met de jongerenwerker. Ook worden er op de Instagram pagina van Jong Twenterand dagelijks zogenoemde challenges en tips gepost, zodat de jeugd verschillende activiteiten aangeboden krijgen. Ook worden er dagelijks de website van Jong Twenterand activiteiten aangeboden, recepten gedeeld en wordt er uitleg gegeven over wat het coronavirus precies inhoudt voor ons.

Wij hopen dat de jeugd ons kan blijven vinden. Dat is de reden dat wij dit stuk ook in de krant willen plaatsen. Wij zijn er voor de kinderen, jongeren en hun ouders. Heb jij, heeft u vragen, ideeën of ondersteuning nodig, laat het ons weten! Wij staan voor u klaar!

Via onze Instagram Jong Twenterand en de website www.jongtwenterand.nl kunnen jullie alle gegevens en activiteiten vinden!

Wij zijn als jongerenwerkers bereikbaar, wij blijven klaar staan voor onze jeugd! Ze kunnen altijd contact met ons opnemen. Wij zijn op onderstaande mobiele telefoonnummers bereikbaar:

Sophie Vugteveen                          Jongerenwerker Westerhaar/Vroomshoop               (06)13446564    

Lars van Soolen                              Jongerenwerker Westerhaar/Vroomshoop               (06)51098373

Sylvia Hollander                              Jongerenwerker Twenterand breed                       (06)10782311

Mark Heijink                                    Straathoekwerker Twenterand breed                    (06)11593726

Rachel Nieuwerth                          Jongerenwerker Den Ham                                         (06)20785541

Rianka Bekendam                          Jongerenwerker Vriezenveen                                   (06)15673162


Tien mensen Koninklijk onderscheiden in Twenterand

Burgemeester Van der Kolk reikt telefonisch onderscheidingen uit in Twenterand

Niet opspelden maar opbellen. Vrijdag 24 april mag burgemeester Van der Kolk aan tien mensen in de gemeente Twenterand vertellen, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen koninklijk te onderscheiden. Drie inwoners worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau en zeven inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer N.E. (Nabil) Sahar, woonachtig in Den Ham

Zijn jarenlange inzet voor het project ‘Maatje op Maat’, waarmee de heer Sahar hulp en perspectief biedt aan jongeren van allochtone afkomst, die dreigen hun opleiding niet af te maken. Dit succesvolle, op integratie gerichte concept wordt gebruikt tot ver over de landgrenzen.

Ook levert de heer Sahar met zijn voorzitterschap van de Stichting Vrede voor Palestina een bijdrage aan een vreedzame toekomst in Israël en de Palestijnse gebieden.

De heer S.J.A. (Stefan) Schipper, woonachtig in Vriezenveen

De heer A.H. (André) Spit, woonachtig in Vriezenveen

Zij zetten zich belangeloos in voor grootse sportevenementen en motiveren hierin een grote groep bestuursleden en vrijwilligers via de Stichting Sportpromotie Twenterand. Door hun getoonde durf en initiatief wordt Vriezenveen/Twenterand lokaal, regionaal en landelijk (internationaal) op de kaart gezet.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw J.M.G (Ria) Leus-Uitzetter, woonachtig in Vroomshoop

De heer T.A. (Theo) Leus, woonachtig in Vroomshoop

Dit echtpaar zet zich volledig in voor allerlei hulp aan inwoners van Roemenië die leven in grote armoede via de ‘Stichting hulp Tirgu Secuiesc Roemenië’.

De heer G.J. (Gerrit) Schoemaker, woonachtig in Westerhaar-Vriezenveensewijk

Als voorzitter van de Imkersvereniging Vriezenveen is de heer Schoemaker nauw betrokken bij het wel en wee van insecten en biodiversiteit en met name die van honingbijen.

De heer B. (Bennie) Schotman, woonachtig in Vriezenveen

Met zijn passie voor de hondensport heeft de heer Schotman een grote inzet voor het trainen van politiehonden, eigen hondentrainingen en speur- en reddingshondenopleidingen.

De heer C. (Cees) Bramer, woonachtig in Vriezenveen

De heer Bramer brengt en haalt, ouderen met een WMO-indicatie naar en van de Dagvoorziening ‘An ’t Kanaal’ in Vriezenveen, zodat deze mensen daar terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding.

De heer J. (Hans) Jansen, woonachtig in Vriezenveen

Zette zich jarenlang in voor de zogenaamde Stille Hulp van de diaconieën van de Hervormde Kerken in Westerhaar en Vriezenveen en heeft zich meer dan gemiddeld ingespannen om de Stichting BOOT (SchuldHulpMaatje) in de gemeente Twenterand gestalte te geven.

De heer C. (Cees) van Veen, woonachtig in Vriezenveen

Zet zich volledig in voor de Stichting Reddingshonden Werkgroep Overijssel met als doel het opleiden en inzetten van deskundige reddingshondenteams om vermiste personen op te kunnen sporen.

Familie of vrienden hielden de gelukkigen dit jaar met een smoesje in de buurt van een telefoon, zodat burgemeester Van der Kolk het mooie nieuws op afstand kon vertellen. De daadwerkelijke feestelijke uitreiking van de versierselen kan vanwege het coronavirus op vrijdag 24 april 2020 niet plaatsvinden. De Kanselarij der Nederlandse Orden zoekt hiervoor naar één landelijk moment later dit jaar, waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Koningsdag op 27 april wordt Woningsdag

Normaal zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een mooi feest te organiseren op Koningsdag. Door de coronacrisis zijn deze evenementen afgelast. Geen vrijmarkten en concerten in de open lucht, geen Koningsdag op 27 april maar Woningsdag!

Koningsdag 2020 staat in het teken van saamhorigheid en krijgt een totaal andere vorm met een compleet en nationaal programma voor iedereen. Thuis én samen.

Maandag 27 april begint om 9.45 uur met het luiden van de klokken door het hele land. Om 10.00 begint de Nationale Aubade met het zingen van het Wilhelmus. Daarna feliciteert de burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve de koning vanuit het stadhuis van zijn stad. Om 10.10 uur begint op televisie een speciaal NOS-programma met een terugblik op voorgaande Koningsdagen.

Vlaggen en klokgelui

We roepen iedereen in Twenterand de vlag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving. Ook vragen we om overal tussen 9.45 en 10.00 de klokken te luiden als teken van verbinding, verdriet en vreugde.

Vertel het de Koning

Om 12.00 uur luidt de bel voor de digitale kleedjesmarkt, een vrijmarkt op internet. Kinderen zijn van harte uitgenodigd om een digitale brief aan de koning te sturen, waarin ze naast een felicitatie ook vertellen wat de coronacrisis met hen doet. De brieven worden gebundeld en ’s middags aan de koning aangeboden.

Afbeelding nationale toost

Zingen voor saamhorigheid en nationale Toost

In heel Nederland wordt gezongen voor saamhorigheid. Tussen 15.00 en 16.00 uur treden overal in Nederland muzikanten op voor ouderen. Het zingen voor saamhorigheid wordt om 16.00 uur afgesloten met de Nationale Toost. www.nationaletoost.nl: een drankje op de gezondheid van iedereen.’