11e editie Tour de CODP – rally Vriezenveen

Bijeenkomsten Sport- en beweegvisie 2018-2021 Gemeente Twenterand

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2017 ingestemd met de concept-nota Sport en bewegen verbindt, Sport- en beweegvisie 2018 – 2021 Gemeente Twenterand.

Verschillende ontwikkelingen op sport- en beweeggebied, de veranderende rol van de gemeente en nieuwe regelingen vroegen om een nieuwe visie. Door middel van een interactief proces met veel actoren in het Sport- en beweegveld is dit concept tot stand gekomen.

Het doel van de visie is: “Door de inzet van sport en bewegen wordt een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van de inwoners in Twenterand. Iedere inwoner moet de kans krijgen om een leven lang te sporten en te bewegen. De sport- en beweegvisie draagt er toe bij dat zoveel mogelijk mensen in Twenterand in beweging komen en blijven.”

In de visie worden de laatste trends en ontwikkelingen beschreven, het speelveld van de sport- en beweegvisie is in kaart gebracht, de financiën, de uitvoering en aanbevelingen.

Voor de looptijd van de visie zijn vier speerpunten geformuleerd:

  1. Sport- en beweegstimulering
  2. Vitale sportverenigingen
  3. Sport- en beweegvriendelijke omgeving
  4. Trots op sport in Twenterand

Vier bijeenkomsten

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd, één per kern. Voor deze bijeenkomsten worden de sportverenigingen en het maatschappelijk veld uitgenodigd. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Het doel is om de concept-visie met elkaar te bespreken en kansen met elkaar te signaleren. De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen in de definitieve visie.

  • Dinsdag 12 december 2017 van 18.30 uur – 20.00 uur bij Restaurant De Beuk, Dorpsstraat 7 in Den Ham
  • Dinsdag 12 december 2017 van 20.30 uur – 22.00 uur bij Het Punt, Burg. Koetjestraat 2 – 4 in Vroomshoop
  • Woensdag 13 december 2017 van 18.30 uur – 20.00 uur bij Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 in Westerhaar
  • Woensdag 13 december 2017 van 20.30 uur – 22.00 uur in het Gemeentehuis, Manitobaplein 1 in Vriezenveen

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. U kunt zich aan melden via: programmasecretariaat@twenterand.nl

Waar kunt u het concept beleid inzien?

Het concept beleid Sport- en beweegvisie 2018-2021 Gemeente Twenterand kunt u digitaal inzien tot 22 december 2017, en ook tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Hoe kunt u reageren?

Tot vrijdag 22 december 2017 kunnen inwoners van Twenterand of belanghebbenden schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB te Vriezenveen. Mondelinge zienswijzen kunt u in de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt, via het algemene telefoonnummer: 0546-840840.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na afloop van de inspraaktermijn vindt een beoordeling van de reacties plaats. Bezien zal worden of de reacties aanleiding geven tot het aanpassen van het concept beleid. Degenen die een reactie hebben ingediend krijgen bericht terug nadat nadere besluitvorming daarover plaats heeft gevonden.

Kerstbingo bij DETO Twenterand

Oude schoolfoto’s in Middendorpshuis Den Ham

 

 

De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop houdt gedurende de winterperiode een tentoonstelling met schoolfoto’s van vroeger, die te zien is in het Middendorpshuis, Grotestraat 4 te Den Ham. Op ongeveer 20 panelen zijn honderden foto’s te bewonderen.

Er zijn vooral foto’s te zien van de vroegere lagere scholen in Den Ham en haar buurtschappen, maar ook andere foto’s en scholen worden tentoongesteld. Bovendien komen diverse verenigingen, zoals de voetbalclub en de muziekvereniging, in beeld.

De openingstijden van het Middendorpshuis zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 – 16.00 uur, en zaterdag van 9.30 – 12.30 uur. Tijdens het Schouwspel op zaterdag 9 december extra geopend van 13.00 – 20.00 uur.

Stel team samen en doe mee aan de FC Twente Cup

Strijd mee om de FC Twente Cup 2017-2018 en scoor in je wijk door een team samen te stellen via ZorgSaam Twenterand. Het gaat om de leeftijd 11 tot en met 16 jaar voor zowel jongens als meisjes. Als beloning levert het misschien wel trainingsballen of een compleet FC Twente tenue op.

Scoren met je team doe je door in jouw woonplaats (ook wel jouw wijk genoemd) activiteiten te verrichten. Hoe meer activiteiten je onderneemt in de zogenoemde kwalificatieperiode hoe meer beloningen je verdient met je team. Denk hierbij aan trainingsballen, wedstrijdkaarten, een FC Twente tenue en ga zo maar door.

Om kwalificatie af te dwingen voor het eindtoernooi moet je minimaal 250 punten halen. Deze punten verzamel je door elke maand minimaal 1 en maximaal 2 activiteiten af te werken in de vorm van buurtbijdrages, oefenwedstriden of trainingen. In december is de Kick Off, waarna vanaf januari de activiteiten beginnen. Het eindtoernooi FC Twente Cup is in mei.

Houdt bij de samenstelling van jouw team er rekening mee dat het uit minimaal 7 en maximaal 10 spelers bestaat. Je hoeft niet persé voetballer te zijn of deze sport te beoefenen. Geef je op bij Stef Lamberink, bel 06-1078 2238 of mail hem: slamberink@zorgsaamtwenterand.nl

Meer informatie is te vinden op de website www.fctwentecup.nl of via facebook.com/fctwentecup

Nieuwjaarsmarathon voor Cynthia uit Vriezenveen

De Sportfabriek organiseert 6 januari 2018 een nieuwjaarsmarathon voor Cynthia!
Cynthia Overbeeke komt uit Vriezenveen, ze heeft op 21 augustus 2017 een dwarslaesia opgelopen.
Ze was, zoals bijna elke dag, aan het springen op de trampoline. 21 augustus ging het fout, ze belandde op haar hoofd, waardoor 2 nekwervels verschoven zijn en het ruggenmerg blijvende schade heeft.
Door deze gebeurtenis zal er veel geld nodig zijn. Daarom organiseren wij voor haar een nieuwjaarsmarathon.

Wat gaan wij doen:
• Spinning €5,- per fiets per uur p.p.
• Crossfitness €5,- per les p.p.
• Kickboksen €5,- per les p.p.

Spinning:
• Start: 12:00 / 13.00 / 14.00

Crossfitness:
• Start: 12.00 / 13.00 / 14:00

Kickboksen:
• Start: 12.00 / 13.00 / 14:00

Onze instructeurs geven die dag gratis hun lessen en de volledige opbrengst gaat naar Cynthia.
Wij vragen alle sportverenigingen in Vriezenveen om 6 januari met je team te gaan sporten voor Cynthia.
Mocht een team willen mee doen, hebben we alleen het aantal personen nodig en welk uur ze willen komen sporten! De betaling is op de dag zelf.

Wij hopen dat jullie ons hiermee willen helpen. Voor vragen bel of mail ons!

MELD JE NU AAN EN STEUN CYNTHIA!

Met vriendelijke groet,

Tom Hallink
De Sportfabriek
0630117053
info@de-sportfabriek.nl

Pietenmiddag in Zwembad “De Stamper”

 

Woensdagmiddag 29 november jl. hebben honderden jonge kinderen genoten van de Pietenmiddag in zwembad “De Stamper” te Vriezenveen.

Maar liefst 18 pieten waren de hele middag op het zwembad aanwezig om de kinderen extra te vermaken.

Kinderen hebben samen met de pieten dansjes gedaan en de polonaise gelopen. Het was één groot feest!

Enthousiast gingen de kinderen weer naar huis met een zakje pepernoten van de pieten.

We kunnen spreken van een zeer geslaagde middag met meer bezoekers dan voorgaande jaren!

 

Mark Paters lijsttrekker GemeenteBelangen Twenterand

GBT  heeft haar actiepunten gepresenteerd voor de periode na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Met een programma die verder kijkt dan de gebruikelijke vier jaar, omdat GBT langdurig wil inzetten op tegengaan van krimp. Elke inwoner krijgt hierbij de aandacht die het verdient, maar jongeren en vooral ouderen krijgen hierbij speciale aandacht. Daarnaast stelde de enige onafhankelijke lokale partij in Twenterand haar kandidatenlijst vast. Mark Paters werd hierbij unaniem gekozen tot nummer 1.

 Marcus Elzinga presenteerde namens de programmacommissie aan het begin van de  openbare ledenbijeenkomst GBT’s “Speerpunten- en actieprogramma na 2018”. Leidend was de bevolkingskrimp die ook aan onze gemeente niet voorbij zal gaan. Maar om een leefbare, veilige en financieel gezonde gemeente te blijven speelt het behoud en verbeteren van voorzieningen hierin een cruciale rol.

Jeugd en jongeren

“Wat er ook speelt in de gemeente, laat het vooral de jeugd zijn. We moeten ervoor zorgen dat ze in onze gemeente blijven wonen of later na de studie alsnog terugkomen. Binden is dus belangrijk. Betaalbare jongerenhuisvesting, starterswoningen, sport, een goed verenigingsleven en evenementen dragen hieraan bij.”

Ouderen

“Zonder anderen tekort te doen, maar tegenwoordig hebben ouderen de toekomst. Een groot deel van de ouderen hebben het nu moeilijk. Door enerzijds maatregelen van het Rijk, maar anderzijds is ook in deze gemeente jarenlang bezuinigd door de huidige coalitie gevormd door CDA, ChristenUnie en SGP. Ouderenzorg, ouderenhulp en ouderenwerk zijn er flink op achteruit gegaan, waardoor bijvoorbeeld deelname aan activiteiten haast onbetaalbaar is geworden. Met name kwetsbare ouderen zijn hier het dupe van. En GBT wil juist dat alle ouderen mee kunnen doen in de samenleving. We zetten hier zwaar op in. Ouderen kunnen op ons rekenen.”

De vele aanwezigen konden zich goed vinden in deze woorden en het programma werd dan ook aangenomen.

30 leden op de Kandidatenlijst met Mark Paters op 1

Na een selectieprocedure heeft een kandidatencommissie een kandidatenlijst samengesteld bestaande uit 30 leden, afkomstig uit alle kernen van de gemeente Twenterand. In de top 5 van de lijst is elke kern vertegenwoordigd. Met Mark Paters uit Vroomshoop (1), Marcus Elzinga uit Geerdijk (2), Alberts Engels uit Westerhaar (3), Bart-Jan Harmsen uit Den Ham (4)en Rik Pape uit Vriezenveen (5). GBT houdt mede daarom vast aan haar verkiezingsslogan ‘Elke kern telt’, ook omdat het inhoudelijk nog steeds hard nodig is. Er moet meer eenheid komen. De leden stemden in met de kandidatenlijst.

Geheel nieuw bovenin de kandidatenlijst zijn de nummers 7 en 8. Dat zijn respectievelijk Gerrald Albersen uit Vriezenveen en Gerrit Laarman uit Den Ham, waarmee dit brinkdorp met 3 leden, Frank Stolte staat op 10, goed vertegenwoordigd is. Nieuw talent voor de toekomst staat op 11, 12, 14, 16, 17 en 21.  De kandidatenlijst wordt afgesloten door een wereldberoemde lijstduwer in de persoon van darter Christian Kist. Een bullseye voor GBT.

Stamgasten The Marshalls weer back home bij De Stam

ALMELO – Ze behoren zo onderhand tot de stamgasten. Want de classicrockformatie The Marshalls komt eigenlijk ieder jaar wel een keer live in actie bij café De Stam in Almelo. ,,En het is altijd gezellig hier weer terug te zijn”, zegt zanger Gerard te Rietmole over de ‘thuiswedstrijd’. Vrijdag 8 december komt de band weer live in actie bij het etablissement aan de Grotestraat.

Het aantal keren dat ze al live in actie kwamen bij De Stam? Ze moeten het antwoord schuldig blijven. ,,Maar het is zo onderhand uitgegroeid tot een vaste traditie dat we hier jaarlijks optreden”, zegt gitarist Robert Bouwhuis.

,,We kennen eigenaar Toon Eppink en zijn partner Liset. Het prettige is dat Toon zelf ook muzikant is en dus weet waar hij moet letten als hij een band in huis haalt. Vandaar dat bij De Stam altijd alles goed is geregeld.”

Voor Bouwhuis heeft een optreden bij De Stam sowieso al veel weg van een reünie. ,,Ik woonde voorheen in Vroomshoop en kwam hier zodoende vroeger ook al regelmatig over de vloer. Vandaar dat ik tijdens optredens met The Marshalls nog weleens oude bekenden tegen het lijf loop. Dat maakt het extra gezellig.”

The Marshalls is geformeerd rond zanger Gerard te Rietmole uit Rietmolen en heeft met name rockklassiekers uit de zeventiger jaren op het repertoire van onder meer Status Quo, Led Zeppelin en Deep Purple. Maar de band maakt ook uitstapjes naar latere decennia met werk van Van Halen, Metallica en Rage Against The Machine. Daarnaast staan er nogal wat nummers op de setlist van AC/DC, de band waarmee The Marshalls de afgelopen jaren in deze regio volop furore maakte.

Café De Stam is te vinden aan de Grotestraat 129. Het optreden begint rond 21.30 uur, de toegang is gratis.

The Marshalls hebben er in ieder geval zin in. Gitarist Harm Dinkla: ,,Wat ons betreft houden we die traditie van het jaarlijkse optreden bij De Stam erin. Want om maar in de stijl van die Golden Earring-rockclassic te blijven: het is altijd leuk om weer back home te zijn…”

 

foto: Stefan Schipper

De classicrockformatie The Marshalls komt zaterdag 8 december weer live in actie bij café De Stam in Almelo ,,Wat ons betreft houden we die traditie van het jaarlijkse optreden erin.”

Brandley Kuwas overhandigt cheque aan CBS Shalom Vriezenveen

 

Brandley Kuwas overhandigde maandag aan juf Marloes van CBS Shalom in Vriezenveen een cheque ter waarde van €310,-. Ruim 200 leerlingen van locatie De Weeme verzamelden zich in de hal, waar het podium al voor hen klaarstond. Deze basisschool had voor de bekerwedstrijd tegen HSV Hoek (25 oktober 2017, 3-1 winst) het meeste aantal wedstrijdkaarten verkocht. Maar liefst 124 leerlingen, ouders en grootouders, broertjes en zusjes waren bij deze wedstrijd aanwezig. De waarde van deze tickets, een bedrag van €310,-, stroomt terug in de kas van deze basisschool. Directrice Rieki Schuttert: “We gaan dit bedrag besteden aan nieuwe voetballen voor de verschillende klassen.” Daarmee is de link met Heracles Almelo gauw gelegd.

Direct na de overhandiging en de groepsfoto konden de leerlingen nog enkele vragen stellen aan Brandley Kuwas. Uitgelaten verlieten de leerlingen even later de ruimte om zich de rest van de middag weer te concentreren in de lessen.