Archive for: april 2022

Hartverwarmende initiatieven voor
Oekraïnse vluchtelingen

Hartverwarmende acties en initiatieven komen steeds meer op gang in Twenterand. Soms zitten er heel
bijzondere tussen, die binnenkomen via Meldpunt Oekraïne. Zoals de armbandjesactie van Cato van het
Bolscher. Zij haalde met gebruik van haar Facebookpagina € 200 binnen. Cato uit Vroomshoop heeft heel veel armbandjes gemaakt. Deze kun je voor een gering bedrag kopen. Op haar Facebookpagina ‘Btwo armbandjes’ heeft ze berichten en video’s geplaatst met hoe het in zijn werk gaat. Voor de gezinnen die inmiddels geïnstalleerd zijn in Twenterand heeft ze 9 tassen met buitenspeelgoed voor kinderen gekocht en overhandigd aan Sylvia Hollander [zie foto]. Maar daar blijft het wat Cato betreft niet bij.


Eerste gesprekken bij aankomst vluchtelingen
Wat gebeurt er als vluchtelingen aankomen in Westerhaar? Een team bestaande uit 7 personen zorgt
voor een warm welkom en gaat de eerste gesprekken aan met de Oekraïnse vluchtelingen. Vier tolken
zijn hiervoor beschikbaar. In zo’n gesprek komt hun reis hier naartoe aan de orde en wordt praktische informatie gegeven over onder andere Westerhaar (de tijdelijke plek van de opvang), eventueel benodigde medische hulp en school voor de kinderen.
Eveneens wordt gecheckt of de basisbehoeften aanwezig zijn. Hierbij wordt samengewerkt met Manna, Dorkas, de kerken, jeugdwerk en welzijnswerk.
Het team dat zorgt voor een warm welkom en de gezinnen voorziet van de benodigde informatie:
Van rechts naar links: Caroline, Svetlana, Aksana, Lesya, Sylvia en Kim. Liggend: Anna


Meldpunt Oekraïne
Om ervoor te zorgen dat de behoefte van de vluchtelingen en het enthousiaste aanbod aan initiatieven,
hulpacties en enthousiaste vrijwilligers aan elkaar gekoppeld kunnen worden is het Meldpunt Oekraïne
opgericht. Een speciaal opgericht team, bestaand uit ambtenaren van de gemeente Twenterand en
beroepskrachten van Vluchtelingenwerk en ZorgSaam Twenterand. Gezamenlijk nemen zij de
coördinatie en organisatie ter hand en hebben ze er alle vertrouwen in dat de vluchtelingen een warm
en liefdevol ontvangst zullen krijgen in de gemeenschap.
Het meldpunt is op werkdagen telefonisch te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur via: (0546) 481 450 en
dagelijks via email: oekrainehulp@zorgsaamtwenterand.nl
Er is een website waar eveneens veel informatie is te vinden. Voor de Oekraïnse vluchtelingen is alles
vertaald https://www.zorgsaamtwenterand.nl/meldpunt-oekraine/

Wandeling om rouw en verlies te verwerken

Donderdag 14 april organiseert Evenmens de Samen Verder wandeling in Twenterand voor mensen die te maken hebben met rouw en verlies. Deze wandeling is één keer per maand op de donderdag. Aanmelden kan online via de website van Evenmens of telefonisch via (0548) 638 830.

 ‘Hoe fijn is het dan om er over te kunnen praten met mensen die je begrijpen en hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt Wandelen in de natuur helpt om je gedachten op een rij te zetten, maar ook om je zinnen te verzetten,’ vertelt Ina Versmissen, consulente Evenmens. Wandelen met een ander die ook in een vergelijkbare situatie zit als jijzelf, is prettig. Je helpt elkaar, deelt ervaringen en geeft tips. Het helpt je om de draad weer op te pakken en zorgt voor afleiding. Bovendien is wandelen gezond, je bent buiten en zo zet je letterlijk samen een stap verder.’

Alle tijd en aandacht
Er wordt gewandeld in kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers. Zo is er alle ruimte en aandacht voor je verhaal. De wandeling zelf is in een rustig tempo en duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Onderweg is er alle tijd om letterlijk stil te staan bij bepaalde onderwerpen. Na afloop is er gelegenheid voor een kop koffie of thee, dit is voor eigen rekening. Deelname aan de wandeling zelf is kosteloos.

Aanmelden wandeling
De wandeling is iedere derde donderdag van de maand. De wandeldata zijn 14 april, 12 mei, 9 juni, 8 september, 13 oktober en 10 november. Meld je vooraf aan, dat kan online via de website van Evenmens of telefonisch via (0548) 638 830. Na je aanmelding nemen wij nog contact met je op over de exacte startlocatie.