Archive for: september 2022

Sportcarrousel Vroomshoop met nieuwe sporten

Na enkele jaren geen sportcarrousel in Vroomshoop was het weer mogelijk voor ZorgSaam Twenterand om een sportcarrousel voor alle basisscholen in Vroomshoop te organiseren. Er waren enkele nieuwe sporten in sport- en beweegaanbod.

De sportcarrousel is een sportdag, waarbij diverse lokale sportverenigingen uit Twenterand zich presenteren aan alle basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met 8. Dit jaar was er:
• taekwondo van sportschool Oude Luttikhuis
• voetbal van Sportlust Vroomshoop
• korfbal van kv TOP
• hockey van Zorgsaam Twenterand
• stormbaan van Dennis Verhuur
• atletiek van Fit met Passie
• dans van Dancestudio Danza en
• een tumblingbaan die beschikbaar was gesteld door LOVA.
Taekwondo en hockey waren twee onderdelen die voor het eerst deel uitmaken van de sportcarrousel. Gezien de enthousiaste reacties krijgt dit een vervolg. Bij hockey zal er worden gekeken om het na schooltijd te kunnen aanbieden.

Doel sportcarrousel
Het doel is om kinderen intrinsiek te motiveren voor een sport of bewegingsvorm. Doordat ze zelf nieuwe sporten ervaren, is dit vaker een keuze voor de lange termijn.

In 2023 zal er weer een vervolg komen van de sportcarrousel.

Interesse?
Geïnteresseerd in één van de aangeboden sporten of meer weten over de sportcarrousel? Mail naar slamberink@zorgsaamtwenterand.nl

Armoedeval ook bij Leergeld Twenterand merkbaar

De stichting Leergeld Twenterand ondersteunt kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben. En het aantal kinderen dat de stichting helpt stijgt sneller dan verwacht. Dit jaar naar verwachting ruim 40% meer dan vorig jaar. De invloed van stijgende energiekosten en inflatie laten zich ook in Twenterand voelen.

Leergeld Twenterand ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen/leefgeld tot ongeveer 120% van het bijstandsniveau en dat zijn er in Twenterand honderden. Ook kinderen uit die gezinnen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdsgenootjes. Meedoen met sport,  met zwemles, met dans, met muziek, met voldoende vervoer (bus trein, fiets), met (digitale) leermiddelen voor school, etc. Want “Nu meedoen is straks meetellen”  is de slogan van Leergeld Twenterand.

Hulp vragen moet makkelijk zijn. Hulp wordt vaak pas op het laatste moment gevraagd, als de nood hoog is. Snel handelen is dus belangrijk. Eén telefoontje naar Leergeld Twenterand (06-39743797) is daarom voldoende om een hulptraject in gang te zetten. Intermediairs van de stichting komen dan bij het gezin thuis om de situatie te bespreken en te zien welke hulp een kind nodig heeft. Op die manier wil Leergeld Twenterand het vragen om hulp laagdrempelig houden. Dat is ook nodig om gezinnen te bereiken, want hulp vragen is vaak lastig, maar het gaat wel om kinderen die zich moeten kunnen ontwikkelen.

Leergeld Twenterand is een ANBI stichting en dus transparant in haar bedrijfsvoering. Informatie waaronder het jaarverslag is te vinden op https://www.leergeld.nl/twenterand. Meer persoonlijke informatie is ook mogelijk. De stichting geeft op verzoek lezingen voor scholen, andere (hulpverlenende) stichtingen, verenigingen en bedrijven.

Zorgen Statenfracties PvdA en GroenLinks over verschraling Overijssels zorgaanbod

PvdA en GroenLinks Overijssel zijn bezorgd over verschraling van het zorgaanbod in Overijssel. “De geplande nachtsluiting van de spoedpost bij ZGT Hengelo is de zoveelste keer dat er wordt gesneden in de zorg die onze inwoners kunnen krijgen,” schrijven de linkse partijen. Ze willen dat de provincie een plan maakt om de zorg op orde te houden.

Tekorten

“Er is een tekort aan medisch personeel in Overijsselse ziekenhuizen. Er is een tekort aan huisartsen in Twente. En nog niet zo lang geleden moesten ZGT en het Deventer Ziekenhuis patiëntenstops afkondigen, wat betekende dat sommige van onze inwoners niet meer in hun eigen ziekenhuis terecht konden,” schrijven Verone de Vries (GroenLinks) en Annemieke Wissink (PvdA) in schriftelijke vragen aan de provincie. “Wij maken ons grote zorgen over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg voor Overijsselaars.”


Bereikbare zorg

“Juist als je kwetsbaar bent, als je zorg nodig hebt, dan moet je terecht kunnen in je eigen ziekenhuis. GroenLinks en de PvdA vinden dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om die zorg, dichtbij en vertrouwd, te garanderen. Wij willen weten wat de provincie van plan is te doen om de ziekenhuiszorg en in het bijzonder de nachtzorg en de spoedeisende hulp in Twente te behouden. Wat kunnen we als provincie doen, samen met gemeentes, om verschraling van de zorg en het tekort aan medisch personeel in Overijssel tegen te gaan, en om onze ziekenhuiszorg op een fatsoenlijk niveau te behouden?”

Gezond Vroomshoopse Boys verwelkomt 900ste lid

Voorzitter Edward Olthof kon meer dan 60 leden welkom heten tijdens de 78ste jaarvergadering van Vroomshoopse Boys, die op woensdagavond 28 september in de kantine ’t Flierhuus werd gehouden. De algemene ledenvergadering werd gecombineerd met een vergadering van de supportersvereniging. Het hoofdbestuur legde verantwoording af van het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen. De wijze waarop dat gebeurde kon op instemming van de leden rekenen. De vereniging, de supportersvereniging, de jeugdcommissie, de sponsorcommissie en de kantine schreven zwarte cijfers en steunden daarnaast de moedervereniging op financiële wijze.

Het nieuwe jeugdteam, dat op de vrijdagavonden speelt

Penningmeester Chantal Nevenzel kon dan ook een positieve balans overleggen. Zoals vorig najaar is afgesproken met de leden is er dit seizoen sprake van een contributieverhoging om per saldo financieel op koers te blijven. Vroomshoopse Boys is een gezonde vereniging en beleeft groei en bloei. Een mijlpaal is de clubgeschiedenis was de verwelkoming van het 900ste lid in de persoon van de 18-jarige Marijn Bakker. Vijf jaar geleden kende Vroomshoopse Boys de mijlpaal van het 800ste lid. Voorman Olthof maakte tevens melding van een nieuwe ontwikkeling van het voetballen met zeventallen op vrijdagavond, waarvoor zich al twee teams bij de jongens en de meisjes hebben aangemeld. Het nieuwe jongensteam werd meteen in het zonnetje gezet.

Een van de antwoorden op de opvallende snelle groei is nog meer aandacht besteden aan het vrijwillige kader en daarmee gaan het hoofdbestuur, jeugdcommissie en vrijwilligerscommissie aan de slag. De komst van het nieuwe clubhuis wordt zorgvuldig voorbereid. Voorzitter Harm Nieboer van de bouwcommissie gaf aan, dat eerst alle offertes binnen moeten zijn om vervolgens het concrete vervolg van dit project te bepalen. Zelfwerkzaamheden van leden gaat dan zeker een rol spelen. Preses Edward Olthof prees de inzet van de ruim 200 vrijwilligers, die het fundamant van Vroomshoopse Boys vormen.

Voor de eigen bijdrage van de leden voor het nieuwe clubhuis op De Bosrand zijn al vele acties ontketend, die al bijna 50 mille in het laatje hebben gebracht. In de komende maanden volgen de WK-poule en de glazen kantine. Er werden tijdens de jaarvergadering trouwe leden gehuldigd met een boeket bloemen, een attentie en een welverdiend applaus van de aanwezigen. Een kwart eeuw lid van de Boys zijn René Berenst, Job Lamberink, Harry Zweers, Chiel Westerik en Roel Smid. Veertig jaar lid zijn Harm Koster, Albert Nijstad en Fouke en Monique Scholtens. Al 50 jaar lid Teun van Goor, Johan Klaren en Jan Mazenier. Bij de bestuursverkiezing werden secretaris Harald Dubbink en bestuurslid vrijwilligerszaken Jan Dogger voor een periode van drie jaar herkozen.

Heb jij je Mantelzorgcompliment al aangevraagd?

Zorg jij (onbetaald) langere tijd voor iemand in je familie of omgeving? Dan kun je in de gemeente Twenteraad in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering ter waarde van 20 euro. Maak hiervoor een afspraak.

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. De gemeente spreekt met het uitreiken van een VVV-kaart haar waardering uit voor alle mantelzorgers van inwoners uit Twenterand. Je kunt elk jaar tot en met 31 december de mantelzorgwaardering ter waarde van 20 euro aanvragen. De waardering kan maar één maal per jaar worden aangevraagd.

Voor wie?
Als je voor langere tijd onbetaald zorgt voor je partner, kind, vriend(in) of iemand anders in je omgeving met een beperking, chronische of levensbedreigende ziekte, geestelijke problematiek, dementie of mensen in de laatste levensfase. Mantelzorgers (18+) die zorgen voor een inwoner uit Twenterand komen in aanmerking voor mantelzorgwaardering.

Hoe aanvragen?
Je kunt het compliment aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen op de website van Evenmens. Je mag ook een formulier scannen en mailen naar info@evenmens.nl, of per post versturen naar Stichting Evenmens, Antwoordnummer 219, 7400 VB  Nijverdal. Heb je vragen over het aanvragen of wil je graag wat hulp bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Evenmens. Het steunpunt is bereikbaar via telefoonnummer 0548 – 638 830.

Sportlust begint de competitie met een goede overwinning op LSV Lonneker

Ons vlaggenschip is de competitie begonnen met een knappe 5-2 thuisoverwinning op LSV uit Lonneker. Een knappe teamprestatie vol inzet leidde hiermee tot de eerste driepunter van het nieuwe seizoen.
De wedstrijd begon alles behalve goed voor het elftal van Job Lamberink. Al na zeven minuten wisten de gasten uit Lonneker via de rechterflank op voorsprong te komen. Een inzet van de rechterspits werd nog licht getoucheerd waardoor doelman Tim Sickman kansloos was. Ondanks deze domper rechtte Sportlust de rug en kwam het door een goede inzet van de gehele ploeg terug in de wedstrijd en kreeg het gedurende de eerste helft de overhand. Zo werd het zonder echte grote mogelijkheden te creëren steeds gevaarlijker en belandde een voorzet van Tim Spoor via de vingertoppen van de doelman op de bovenkant van de lat. Vlak voor rust kwam de verdiende gelijkmaker alsnog op het scorebord nadat Tim via een mooie indraaiende bal Toon van Dam wist te bereiken. Zijn inzet werd echter nog net gekeerd door de doelman van LSV maar spits Joppe Wekamp was er als de kippen bij om het leer binnen te werken. Zo werd er gerust met een 1-1 tussenstand.


Na de rust kwam Sportlust goed uit de startblokken. Al na een paar minuten werd een goede lange trap van Anthony van Duiven verkeerd ingeschat door de laatste man van LSV met als gevolg dat Joppe vrij voor de doelman kwam. Joppe wist dit cadeautje goed uit te pakken door de bal over de uitkomende doelman te tillen en hiermee de 2-1 voorsprong op het scorebord te zetten. Enkele minuten hierna vergrote Tim de voorsprong door met een diagonale schuiver de doelman op het verkeerde been te zetten. Hiermee werd het veldoverwicht ook vertaald naar het scorebord. Heel even leek de spanning terug in de wedstrijd te keren nadat een voorzet van de rechtsbuiten bij de tweede paal werd binnengelopen. In plaats van dat Sportlust hierna in twijfel werd gebracht, rechtte het direct de rug. Allereerst verrichte Sem Kosse goed werk op het middenveld en vervolgens wist Tim zijn directe tegenstander het bos in te sturen en via een voorzet de meegekomen Gijs Kleinheerenbrink bij de tweede paal te bereiken. Gijs won het directe luchtduel van zijn tegenstander en zette daarmee weer een marge van twee op het scorebord. Het slotakkoord was voor Toon van Dam. Identiek aan de 1-2 van Joppe was het wederom een verdediger van LSV die een diepe bal verkeerd inschatte en vergelijkbaar met de 1-2 wist ook Toon de bal knap over de uitgekomen doelman te liften en hiermee de eindstand van 5-2 binnen te werken. In de laatste minuten van de wedstrijd werd er o.a. door goed verdedigen van Robbin Vagevuur, Allard Hankamp en Anderson Lusseveld nauwelijks gevaarlijke momenten weggegeven.
Zo is de competitie met een knappe overwinning begonnen als gevolg van een knappe teamprestatie. Volgende week staat de uitwedstrijd bij DTC op het programma.

Terechte overwinning voor Amicitia

Een memorabele wedstrijd afgelopen zaterdag. Daarvoor moeten we zelfs terug naar de vorige eeuw waar Amicitia voor de laatste keer een competitiewedstrijd speelde tegen DOS-WK. De Enschedese ploeg kende een bijzonder succesvolle periode op het hoogste korfbalniveau in Nederland en deed in de afgelopen jaren een flinke stap terug. De Toyota Drent formatie uit Vriezenveen maakte tussentijds een uitstapje naar de Hoofdklasse veldcompetitie en moet de laatste seizoenen genoegen nemen met een optreden in de Eerste Klasse. En na vele jaren treffen beide ploegen elkaar weer.

In de eerste helft was Amicitia veruit de betere partij en drukte dat ook meteen uit in de score. Na een kwartier spelen leidde de ploeg terecht en comfortabel met 2-7. In de periode tot aan de rust bleven de oranjekragen de bal goed rondspelen en handhaafden zij het verschil (5-10).

Na rust drong DOS-WK meer aan en maakte het gebruik van de ruimte die het geboden kreeg. Amicitia bleef het betere van het spel houden, maar verzuimde de vele kansen af te maken. Tot ruim een kwartier voor het einde bedroeg het verschil vier doelpunten in Vriezenveens voordeel. Daarna bracht DOS-WK de spanning terug in de wedstrijd (13-14). Amicitia herstelde zich op tijd en speelde gecontroleerd naar een terechte 14-16 overwinning. Absolute uitblinker en topscorer bij de oranjekragen was Quinten Landkroon (foto) .

Komend weekend speelt Amicitia thuis tegen Apeldoorn om 15:30 uur op sportpark Het Midden.

RESERVES AMICITIA VERLIEZEN VAN KOPLOPER

Amicitia 2 ging zaterdag op bezoek bij DVO/Accountor 4 en verloor helaas afgetekend met 21-11. DVO voert momenteel de ranglijst aan samen met Wageningen 3.

Reptielen-expert Sterrin in de Kinderboekenweek in Vriezenveen

De jongste reptielen-expert van Nederland komt naar Vriezenveen! In de Kinderboekenweek met als thema Gi-Ga-groen. Welkom in de avontuurlijke wereld van Sterrin Smalbrugge die ons laat zien hoe bijzonder reptielen zijn. Kinderen leren waarom deze dieren onmisbaar zijn voor de natuur. Kom je ook… als je durft?

Wie is Sterrin Smalbrugge?

Sterrin Smalbrugge is reptielendeskundige. Ze is een vrouw met een missie en reist de hele wereld over voor haar onderzoeken naar slangen en krokodillen. Van kleins af aan snapte ze niet dat mensen een hond, kat of konijn lief vinden en tegelijk bang zijn voor een slang. Reptielen zijn namelijk superhelden, vindt Sterrin. Dus heeft ze zich voorgenomen iedereen te laten zien hoe bijzonder en waardevol slangen, krokodillen, schildpadden en hagedissen eigenlijk zijn. Ze neemt zelfs een reptiel mee naar de bibliotheek!

De boeken van Sterrin

Sterrin is bekend van haar boeken ‘Sterrins reptielenreis’ en ‘Het grote reptielenboek’ die natuurlijk te leen zijn in de bibliotheek.Tijdens haar bezoek gaat Sterrin in op vragen als: welke soorten reptielen zijn er? Waarom zijn ze zo belangrijk voor de natuur? Zijn alle reptielen giftig? Hoe bewegen reptielen zich voort? Leggen reptielen eitjes?

Een interactief programma waarin Sterrin de kinderen meeneemt naar een wereld waarin ze veel nieuwe dingen ontdekken en leren. En welke dieren zou ze meenemen?

Sterrin komt voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar op dinsdagmiddag 11 oktober van 15.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in Vriezenveen. Aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheektwenterand.nl/acitiviteiten/agenda  Let op VOL=VOL

Promovendi SDO en Elko delen de punten


Afgelopen zaterdag was het in Westerhaar een weerzien van twee concurrenten van het afgelopen veldseizoen, thuisploeg SDO en Elko uit Elim. In die competitie streden de ploegen, die erg aan elkaar gewaagd waren, om het kampioenschap. Elko ging hiermee aan de haal. SDO werd tweede en dwong hiermee ook promotie af. Nu dus een duel in de derde klasse, waarin beide ploegen prima gestart waren.

foto gemaakt door Gerrit van der Sleen

Om 15:30 uur floot scheidsrechter Vermeulen voor het begin. In de eerste fase van de wedstrijd waren de doelpunten schaars, na een kwartier was pas de eerste vakwisseling bij een 2-0 stand in het voordeel van SDO. De Westerhaarse formatie had het overwicht in het eerste bedrijf, maar Elko bleef in het spoor. Bij rust was het verschil miniem; er stond een 6-5 tussenstand op het scorebord.

Na rust schoot Elko uit de startblokken en wist binnen geringe tijd de achterstand om te buigen in een 6-7 voorsprong. SDO counterde vervolgens naar 7-7. In het vervolg van de tweede helft was het de thuisploeg die telkens de leiding nam en Elko dat steeds weer gelijk wist te maken. In de slotfase was het wederom SDO dat op voorsprong kwam, 11-10. En ook nu weer kwamen de bezoekers naast de Oranjehemden. En daar bleef het ook bij. Eindstand SDO – Elko: 11-11

SDO staat nu met 3 punten, na 3 wedstrijden op een gedeelde 3de plek in de 3de klasse. Hiermee is de ploeg van Marco Groothuis op dit moment een echte middenmoter. Volgende week speelt de ploeg in Doesburg tegen hekkensluiter Rivalen, dat puntloos onderaan staat. Deze wedstrijd begint om 15:30 uur.

Vroomshoopse Boys en SV Nieuwleusen in evenwicht

Op het sportpark Het Klaverblad in Nieuwleusen trad kampioen en promovendus SV Nieuwleusen vol vertrouwen aan tegen Vroomshoopse Boys. Het vorige seizoen was een opeenstapeling van overwinningen voor de oranjehemden geweest. SV Nieuwleusen had bovendien onlangs de volgende bekerronde gehaald door onder meer eersteklasser SVI met 2-1 te verslaan. Vroomshoopse Boys kende ook al een voorbereiding naar wens.

De mannen van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman waren erop gebrand om voor een goede competitieouverture te zorgen. Dat was in de eerste helft te zien, want de gasten deelden de lakens uit met prima combinatievoetbal. SV Nieuwleusen moest in die fase vooral achter de bal en de man aan lopen en maakte zo kennis met een hoger niveau dan de derde klasse. Na 12 minuten kwam Bert Verschoor namens de Boys na goed voorbereidend werk van Jordy Harms alleen op keeper Tim Hoogenkamp af. De Nieuwleusen-goalie redde met een geweldige reflex met z’n voet. Na 19 minuten leken de aanvallende intentie van de gasten beloond te worden. Bert Verschoor gaf een afgemeten voorzet en Juliën Derks volleerde vervolgens de paal achter de kansloze Nieuwleusen-doelman Tim Hoogenkamp. Zo bleef SV Nieuwleusen met het nodige geluk overeind.

Na 26 minuten verhinderde Robert Veld met een flying tackle een doorbraak van een van de aanvallers van SV Nieuwleusen. De thuisclub claimde een strafschop, maar volgens de bekwaam leidende arbiter Niels Mulder uit Vriezenveen had de centrale verdediger van de Boys correct de bal gespeeld. In de 39ste minuut kreeg Bas Evenboer van SV Nieuwleusen een uitgelezen schietkans vanaf links. Zijn schot vloog langs de rechterpaal langs het doel van keeper Chiel Sickman. In dezelfde minuut raakte Bert Verschoor de bal na een snelle uitbraak net niet goed genoeg om keeper Tim Hoogenkamp van SV Nieuwleusen te verontrusten. Er werd gerust met een 0-0 stand, waarbij de Boys had verzuimd afstand te nemen van een wat weifelend gestarte thuisploeg.

In de tweede helft was het al snel raak voor de bezoekers. Een vrije trap van Léon Dogger werd op de juiste waarde geschat door de mee opgekomen vleugelverdediger Jesper Derks. Bij de tweede paal werd de bal prima binnen getikt: 0-1. Na die luid bejubelde voorsprong kon Vroomshoopse Boys niet dordrukken en was het de om elke meter strijdende thuisploeg die zich terug vocht in de wedstrijd. In de 54ste minuut redde Boys-doelman Chiel Dickman nog met een katachtige reactie, maar dat bleek uitstel van executie te zijn. In de 56ste minuut werd SV Nieuwleusen voor de aanvallende speelwijze beloond. Arbiter Mulder liet doorspelen op de rand van buitenspel en het was centrumspits Randy Vink, die op attente wijze via een rebound van dichtbij toesloeg: 1-1.

Het tempo ging daarna nog verder omhoog in deze aantrekkelijke wedstrijd. Vroomshoopse Boys kreeg in de omschakeling kansen, maar de grootste mogelijkheden waren er voor SV Nieuwleusen. In de 73ste minuut werd aan Boys-zijde Bert Verschoor voor Ernst-Jan Heideman gewisseld en in de 80ste minuut loste Jos Hutten Levi Aitink af. De mooiste kans voor de thuisploeg kwam er in de 84ste minuut toen de gevaarlijke Randy Vink zijn ploeggenoot Thomas Koobs op maat bediende. De uitstekende kopbal werd zo mogelijk nog fraaier gestopt door Boys-doelman Chiel Sickman. In de extra tijd riep SV Nieuwleusen na vermeend hands in de Boys-defensie om een penalty, maar scheidsrechter Mulder wuifde de protesten resoluut weg.

Zo werd een einstand van 1-1 bereikt door twee aanvallend ingestelde ploegen, die defensief goed stonden. Het gelijke spel weerspiegelde het spelbeeld. SV Nieuwleusen bewees met name in de tweede helft dat dit frisse team een aanwinst voor de tweede klasse J. kan zijn. Zaterdag aanstaande staat de aloude derby tegen voetbalbuur vv Den Ham voor de Boys op het programma en om 15.00 wordt er dan op De Bosrand afgetrapt. Vroomshoopse Boys won onlangs nog het onderlinge bekerduel met 4-2, maar resultaten uit het verleden bieden geen of nauwelijks garantie.

In Nieuwleusen werd met volgende formatie gespeeld; doel: Chiel Sickman; achter: Jesper Derks, Patrick Drenthen, Robert Veld en Sten Runhart; midden: Levi Aitink (80: Jos Hutten), Léon Dogger en Tom Pierik; voor: Bert Verschoor (73: Ernst-Jan Heideman), Jordy Harms en Juliën Derks.

Vroomshoopse Boys startte de competitie goed in de eerste klasse door in Hattem met 1-0 te winnen van Hatto Heim 2. Bij de jeugd boekte Vroomshoopse Boys JO19-1 een prima 2-0 uitoverwinning in Harbrinkhoek op MVV’29 JO19-1. Boys JO17-1 verloor op eigen veld de derby tegen vv Den Ham JO17-1 met 3-2. Boys JO15-1 won thuis met 2-1 van SJO FC Dalfsen JO15-1.

Op woensdagavond 28 september houdt vroomshoopse Boys haar 78ste jaarvergadering. Dat wordt gecombineerd met de jaarvergadering van de supportersvereniging van Vroomshoopse Boys. Het hoofdbestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen en blikt vooruit op de volgende voetbaljaargang. Ook komen de jongste ontwikkelingen in relatie tot de nieuwbouw van het clubhuis naar voren. De financiële cijfers worden gepresenteerd, er is een bestuursverkiezing en trouwe leden worden gehuldigd. Deze algemene ledenvergadering begint om 19.30 uur in de kantine ’t Flierhuus.