Archive for: september 2022

Jongeren ontmoeten? Doe mee met Social Friday in Twenterand

Heel veel jongeren in Nederland willen nieuwe mensen ontmoeten, maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. Herken jij dit? Social Friday has your back! Join Us Twenterand, onderdeel van ZorgSaam Twenterand, organiseert een Social Friday activiteit in Vroomshoop op 30 september 2022. Ook in heel veel andere Nederlandse steden en dorpen wordt Social Friday georganiseerd voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud.

Sociale boost
Door de coronamaatregelen hadden jongeren lange tijd veel minder sociaal contact. “Je ziet nu dat veel jongeren een duwtje in de rug nodig hebben om op sociaal vlak weer beter in hun vel te zitten”, aldus Jolanda van Gerwe. Ze is oprichter van Stichting Join us en organiseert Social Friday. “Dat broodnodige zetje, dat is precies wat Social Friday biedt aan jongeren tussen de 12 en 30 jaar: een gezellige avond met andere jongeren die óók dat duwtje in de rug nodig hebben.” Tijdens deze avond ontmoeten jongeren alleen maar gelijkgestemden die het ook fijn vinden nieuwe mensen te leren kennen. Op tientallen plekken in het hele land kunnen jongeren op vrijdagavond 30 september 2022 anderen ontmoeten tijdens een toffe Social Friday activiteit.

Social Friday in Twenterand
Join Us Twenterand, onderdeel van ZorgSaam Twenterand, organiseert in Vroomshoop de Social Friday activiteit Art Games: samen met de rest van de groep maak je één groot schilderij.

Om 19.00 uur begint de activiteit. De locatie is D’ Oale Skoele, Julianastraat 23 in Vroomshoop. Ben jij er gezellig bij? Laureen Velnaar helpt je op weg deze avond.
Schrijf je snel in via www.socialfriday.nl/locaties/vroomshoop !

Organisatie
Social Friday vindt dit jaar voor de tweede keer plaats en is onderdeel van de Week Tegen Eenzaamheid. De avond wordt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door Join Us, een stichting die zich inzet voor het verminderen van eenzaamheid bij jongeren.

Relatief veel bibliotheeklocaties in Overijssel

In Overijssel zijn relatief veel bibliotheeklocaties. Iedere bibliotheek wordt gedeeld met gemiddeld 17.649 Overijsselaars, wat minder is dan landelijk gemiddeld. Omdat de bibliotheek een steeds grotere maatschappelijke functie krijgt, lijkt het vervullen van deze rol voor Overijsselse bibliotheeklocaties haalbaarder dan elders in Nederland. Zo concludeert thuisstudieplatform Laudius op basis van een inventarisatie onder 141 Nederlandse bibliotheekorganisaties naar abonnementen en boetetarieven en CBS-data over locaties en leden.

Voor het maatschappelijke aanbod van bibliotheken hebben gebruikers geen abonnement nodig. Het aanbod bestaat uit bijvoorbeeld uit het bevorderen van digitale vaardigheden en taalvaardigheid. Gemiddeld is er voor iedere 22.197 Nederlanders een bibliotheeklocatie, maar niet in iedere regio delen inwoners hun bibliotheek met evenveel anderen.

Overijsselaars vaak lid van bibliotheek
Sinds de eeuwwisseling is het aantal bibliotheekleden in Nederland afgenomen met zo’n 20%. Slechts van een kwart van de huishoudens is nog minimaal één gezinslid aangesloten bij een bibliotheek.

Dit percentage is in Overijssel met 29,2% hoger dan gemiddeld. In de gemeenten Staphorst (40,2%), Dalfsen (37,4%) en Kampen (36,9%) zijn de meeste huishoudens lid van een bibliotheek. In de gemeente Enschede ligt het percentage het laagst, daar is slechts één op de vijf huishoudens aangesloten.

Abonnement kost gemiddeld € 50,07 in Overijssel
Een basisabonnement bij een Overijsselse bibliotheek kost gemiddeld € 50,07 per jaar. Ter vergelijking: een gemiddeld abonnement in Nederland kost € 41,67 per jaar. Leden zijn dus relatief duur uit.

De hoogte van een lidmaatschap verschilt binnen Overijssel sterk per regio. Leden van de Bibliotheek Tubbergen zijn het goedkoopst uit en betalen slechts € 45. De Stadkamer (Zwolle) rekent met € 63,50 het hoogste tarief voor hun leden.

Benieuwd naar hoe uw gemeente zich weerhoudt? Meer informatie is te vinden op: https://www.laudius.nl/onderzoek-bibliotheken-in-nederland-2022

Expositie Dagvoorziening Carintreggeland Doet

VRIEZENVEEN – Dagvoorziening Carintreggeland Doet bestaat dit jaar 15 jaar. Om dit te vieren zijn foto’s gemaakt van bezoekers en medewerkers. Hiervan is een fotokalender en een foto expositie gemaakt. Het eerste exemplaar van de fotokalender wordt op zaterdag 8 oktober 2022 uitgereikt aan wethouder M.H. (Mark) Paters bij de familie Jonker aan het Westeinde 158. Tussen 10.00 en 14.00 uur bent u van harte welkom om de fotokalender en expositie te komen bekijken.

De foto’s zijn de afgelopen maanden gemaakt op diverse plekken in en rond Vriezenveen. Het bijzondere is dat de foto’s de activiteiten van de bezoekers weergeven, maar in ‘oude’ stijl. Kleding en locaties zijn hierop aangepast. Met als gevolg een prachtig resultaat.

Onder het genot van een hapje en drankje laten wij u de foto’s graag zien. Tussen 10.00 en 14.00 uur bent u van harte welkom bij de familie Jonker aan het Westeinde 158 om het eindresultaat te bewonderen.

Dagvoorziening Carintreggeland Doet biedt ondersteuning aan mensen om de dag te structureren of om thuis de regie beter te blijven voeren. Vanuit de locatie aan de Schout Doddestraat die gedeeld wordt met voetbalvereniging Deto wordt met passende actviteiten gewerkt aan het stimuleren van motoriek en brein.

Uitdaging blijft groot, ondanks meevallers

Het college van B&W van de gemeente Twenterand heeft dinsdag 13 september de Be-stuursrapportage (Berap) 2022 vastgesteld. Daarin geeft het college tussentijds aan hoe het gaat met het behalen van de doelen uit de programmabegroting 2022. De Berap sluit met een voordeel van € 1.255.000,-, “Toch blijft alertheid geboden,” aldus wethouder Fi-nanciën Roel Koster.

”In de programmabegroting staat welke inkomsten verwacht worden en waaraan de gemeente het beschikbare geld wil uitgeven, een soort huishoudboekje,” aldus Koster. “En daarin willen we ervoor zorgen dat er altijd een vangnet moet zijn voor de meest kwetsbare inwoners.” In de Berap staat per programma welke doelen gehaald zijn en welke (nog) niet. En waarom dat zo is. Zo is bijvoorbeeld binnen het programma Sociaal Domein in deze periode minder gebruik gemaakt van de Wmobegeleiding en het persoonsgebonden budget. Door inwoners meer aan te spreken op hun zelfredzaamheid en beter te informeren over het beheren van een pgb zijn er minder indicaties afgegeven. Het budget kan daarom positief worden bijge-steld. Een voorbeeld van een nadeel binnen datzelfde sociaal domein was de vervanging van de klimaatinstallatie in de Brede School in Den Ham. Deze functioneerde niet meer goed en dat kostte € 100.000,- euro.

Binnen het programma ruimte zien we een toename in producten waar leges voor betaald moe-ten worden. Je kunt hierbij denken vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, monumenten of bijvoorbeeld milieu. Dit was meer dan begroot, namelijk een bedrag van € 120.000,-

“Door de stijgende energiekosten hadden we de eerste helft van het jaar hogere kosten voor energie van de verschillende gemeentelijke gebouwen dan geraamd”, gaat wethouder Koster verder. “Daarnaast waren er ook minder opbrengsten uit verhuur. Dit heeft ermee te maken dat de verbouwing van het gemeentehuis nog niet klaar is. De begrote opbrengsten uit ver-huur van € 85.000,- worden in 2022 niet gehaald. Aan de andere kant hebben we meer geld ontvangen van het rijk dan wij in onze begroting hadden opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 600.000,-.

Het voordeel van de Berap wordt toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve, zeg maar een soort spaarpotje. Dit potje is bedoeld om onverwachte tegenvallers op te vangen. Ook kan dit potje mogelijk gebruikt worden om tegenvallende inkomsten van het rijk tijdelijk op te vangen wat in 2026 het geval zal zijn.

De Bestuursrapportage 2022 is te vinden op https://Twenterand.begrotingsapp.nl

Opening Dementheek in Bibliotheek Vriezenveen

Op woensdag 21 september wordt in Bibliotheek Vriezenveen de Dementheek geopend. De Dementheek is er voor mensen met dementie of geheugenproblemen, mantelzorgers, partners, familieleden en professionals. Om 10.00 uur is de officiële opening door Mirjam Diderich, directeur van Stichting Evenmens en wethouder Roel Koster namens de gemeente Twenterand. De hele dag is iedereen van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee met bijpassend lekkers de Dementheek te bekijken.

Uitgebreide collectie
De Dementheek is een advies en uitleencentrum. Zij richt zich op het ondersteunen en
ontmoeten, op informatieverstrekking, lezingen en uitleen van boeken, tijdschriften, spelletjes en hulpmiddelen. Er is in de bibliotheek een gezellige plek gemaakt met twee fijne stoelen en een tafeltje. Zo kan je rustig gaan zitten om informatie tot je te nemen. Ook kun je de hulpmiddelen die aanwezig zijn bekijken en lenen om ze uit te proberen. Dit zijn bijvoorbeeld de praatklok, een digitaal fotolijstje of een videodeurbel.

TZA info-truck
Speciaal ter gelegenheid van de opening komt de info-truck van de TZA (Twentse Zorg Academie) op 21, 22 en 23 september naar Vriezenveen. De Truck wordt geparkeerd op het Manitobaplein. De truck is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig, de truck is voor iedereen vrijblijvend en gratis te bezoeken.

Wat is er te zien?
Nieuwe technologie maakt ons dagelijks leven makkelijker. Het kan ondersteunen bij je zelfstandigheid en bij het langer blijven wonen in je eigen huis. Er zijn heel veel verschillende hulpmiddelen beschikbaar zoals: een druppelbril, een stofzuig-robot, een wekker met dwaaldetectie of een robothond. Bij veel mensen zijn deze hulpmiddelen nog niet bekend. Een mooie kans voor alle inwoners van de gemeente Twenterand om een kijkje te komen nemen in de truck.

Samenwerken
Samenwerking met partners zoals de gemeente, Stichting Evenmens, de Vriezenhof, ZorgSaam en Rijnbrink hebben dit project mogelijk gemaakt. Door deze verbindingen te leggen, kunnen we de inwoners van gemeente Twenterand nog beter informeren en van dienst zijn.

Gratis fotoshoot
Fotograaf Gerdien (Project Zenna) biedt senioren een gratis fotoshoot aan. Zij komt op 21/22/23 september in Bibliotheek Vriezenveen om portretfoto’s te maken van senioren. Deelnemers krijgen 1 foto gratis. Voor bewerkingen en meerdere foto’s wordt wel een vergoeding gevraagd.

Vind jij het leuk om van jouw vader, moeder, grootvader en of grootmoeder een mooie portretfoto te krijgen? Maak dan een afspraak. Je krijgt een gratis foto aangeboden door Gerdien als zij de foto’s mag toevoegen aan haar portfolio. Ze kan ze dan gebruiken voor een expositie en sociale media.

Triatlon Vroomshoop weer als vanouds!

Na enkele jaren van afwezigheid vond afgelopen zaterdag de Haere Triatlon Vroomshoop weer plaats.  In tegenstelling tot de voorspellingen waren de weergoden de organisatie goed gezind. Met een mooi deelnemersveld van ruim 400 sporters ging het om 12.00 los.  De eerste triatleten werden met een luchthoorn door burgemeester Broekhuizen, onder goedkeurend toezicht van race directeur Andre Boshoeve, weggeschoten!

jeugdtriatleten Suze en Amy

Deze 12e editie konden de triatleten kiezen om mee te doen met de 1/8 (0,5 km zwemmen, 20 km fietsen, 5 km hardlopen) of de 1/4 trialton (1km zwemmen, 40 km fietsen, 10 km hardlopen).  Voor de jeugd was er een speciale jeugdafstand. Tussen 12.00 en 16.00 werd er volop gestreden. Gestart werd bij zwembad de Zandstuve waarna de sporters het parcours over de weg vervolgden met als kloppend hart de rotonde aan de Hammerweg, alwaar ook de finish was.

Sporters erg enthousiast

Rik Nijkamp voorzitter en spreekstalmeester van de dag vertelt: “Bij de finish heb ik veel enthousiaste sporters gesproken. Een veel gehoorde reactie was ‘super leuk parcours, goed weer en een top organisatie’! Complimenten waar wij als bestuur samen met onze 150 vrijwilligers best trots op mogen zijn. Te meer omdat wij begin 2022 pas besloten hebben met een nieuw bestuur toch een doorstart te maken. Waarbij het vorige bestuur ons overigens super heeft geholpen.”

Arjan Jonker, een van lokale de triatleten, kwam zeer tevreden de finish over.  Het vernieuwde fietsparcours beviel prima.  Tijdens het hardlopen was het genieten van de aanmoedigingen van de vele bekenden en de sfeer verhogende muziek van Smoezenbloazers vertelt hij. Dat maakt toch dat je net een beetje extra kunt geven.

De dag werd afgesloten met de jeugdafstand. Ook hier werd met veel enthousiasme meegedaan. Zowel individueel of met een team waarbij iedere deelnemer een onderdeel voor zijn of haar rekening neemt. Zo ook Suze en Amy uit Vroomshoop. Zij vertelden bij de finish met veel enthousiasme over hun ervaring.  Amy: “ik heb heel veel geoefend met zwemmen in het kanaal”. Suze: “Ik heb heel vaak een kilometer hardgelopen om te oefenen.” De dames vonden het best pittig maar zijn heel trots op hun prestatie. Op de vraag of ze volgend jaar weer meedoen is het antwoord: “Zeker!”.

Kortom de 150 vrijwilligers, de vele sponsoren en uiteraard alle deelnemers maakten deze editie weer tot een groot succes! Er kan teruggekeken worden op een mooie en sportieve dag voor Twenterand en voor Vroomshoop in het bijzonder!  Op naar de volgende editie in september 2023!

Competitiestart zonder punten voor Amicitia

Na een prima voorbereiding op de nieuwe veldcompetitie begon Amicitia aan een van de drie regio derby’s in de Eerste klasse. Te beginnen bij Juventa in Hardenberg dat ook vorig jaar op hetzelfde niveau actief was.

De Toyota Drent formatie onder leiding van trainer/coach Rick Keus begon goed aan de wedstrijd. De gehele eerste helft bleven de oranjekragen aan de veilige kant van de score, al was het vertoonde spel niet altijd overtuigend. Enkele keren kwam Juventa door hard werken terug tot een aansluitingstreffer. Beide ploegen gingen met een 8-10 ruststand de kleedkamer in.

Na rust ontwikkelde zich een flinke en soms ook fysieke wedstrijd die steeds meer naar het voordeel voor Juventa leidde. Na een kwartier spelen stonden beide ploegen weer gelijk (11-11) en dat zou zich daarna nog drie keer herhalen (14-14). In de spannende slotfase kwam Juventa voor de eerste keer op voorsprong (15-14) en vocht zich dapper naar het einde. Amicitia kon het tij niet meer keren. Het miste in de eindfase een strafworp en daarmee kans op een gelijkspel. Om vervolgens in het fluitsignaal een ‘buzzer beater’ te scoren die door de scheidsrechter werd afgekeurd.

Komende zaterdag staat de tweede derby op het programma en komt fusieclub NRC ’22 naar Vriezenveen. De wedstrijd op sportpark Het Midden begint om 16:00 uur.

RESERVES AMICITIA 2 OOK NIET SUCCESVOL

Onder leiding van de nieuwe trainer Steven Green begon Amicitia 2 afgelopen zaterdag aan haar eerste wedstrijd in de reserve Eerste klasse. In en tegen Wageningen 3 bleek er ook voor dit team geen gunstige score te behalen. Het verloor de wedstrijd met 11-6 (8-3). Amicitia 2 is komende zaterdag vrij door terugtrekking van een team in de poule. Wel speelt Amicitia 3 die dag tegen de reserves van NRC ’22.

Vroomshoopse Boys laat Hulzense Boys ontsnappen

Op het goed bezochte sportcomplex De Bosrand werd onder leiding van de jonge arbiter Bjorn van der Veen uit Enschede afgetrapt voor het bekerduel van Vroomshoopse Boys tegen kersverse eersteklasser Hulzense Boys. De gasten ontvingen een boeket bloemen van de Boys uit Vroomshoop voor de knappe promotie van vorig seizoen.

In de eerste minuut zorgde Hulzense Boys direct voor dreiging, maar het droge schot van centrumspits Menno Kamphuis werd knap gepakt door Boys-doelman Chiel Sickman. De vlot combinerende en gedreven spelende thuisploeg pakte daarna het initiatief en Hulzense Boys moest zich tot spaarzame uitvallen beperken. Het was eigenlijke een wonder dat een handvol doelrijpe kansen door de thuisformatie van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman niet werd verzilverd. Jordy Harms, Jesper Derks en Julien Derks waren dichtbij een treffer, maar het vizier stond steeds net niet goed afgesteld. Ook viel het gedegen keeperswerk van de ervaren doelman Patrick Loohuis op.

A-selectie van Vroomshoopse Boys in thuistenue voor het seizoen 2022-2023. Foto van Daniëlle Bosch.

In de 33ste minuut kwam de terechte beloning voor het prima combinatievoetbal en de grote duelkracht van Vroomshoopse Boys. Juliën Derks zette vanaf links voor en de attente Levi Aitink kwam voor z’n tegenstander. De geplaatste inzet van de aanvallende middenvelder verdween vervolgens in de verre rechter hoek: 1-0. Hulzense Boys herstelde zich enigszins in de fase erna en was zichtbaar opgelucht met deze nipte achterstand de rust te halen.

In de tweede helft lieten de gasten zich van een andere kant zien. Direct werd de aanval gezocht door de roodhemden en dat leidde al in de 48ste minuut tot een doelpunt. Een afgemeten voorzet vanaf links werd onberispelijk van dichtbij ingekopt door de geheel vrijstaande Menno Kamphuis: 1-1. Daarna kwam de wedstrijd meer in evenwicht met vooral fysieke duels op het middenveld. Zo nu en dan kwam Vroomshoopse Boys tot kansen, maar de gasten hadden het nu verdedigend beter op orde. Juliën Derks ontsnapte in de 63ste minuut aan de aandacht van de defensie van Hulzense Boys, maar zijn harde schot werd knap overgetikt door doelman Patrick Loohuis.

In de 72ste minuut kwam aan Boys-zijde de aanvallend ingestelde Sten Runhart linker vleugelverdediger Simon Kempers vervangen. In de 73ste minuut kwamen er zelfs drie wissels aan de kant van thuisploeg. Ernst-Jan Heideman, Bram Hooijer en Bert Verschoor kwamen in het veld voor Jos Hutten, Niels Elzinga en Levi Aitink. Vroomshoopse Boys ontketende een slotoffensief, maar echte grote kansen bleven uit. Aan de andere kant moest de weer solide spelende achterhoede van de thuisploeg blijvend beducht zijn op de snelle tegenstoten van Hulzense Boys.

Gescoord werd er niet meer, zodat dit bekerduel eindigde in een 1-1 eindstand. Een vervolg van het nog prille bekeravontuur hangt nu aan een zijden draadje voor Vroomshoopse Boys. Thuis moet er aanstaande zaterdag met minstens 3 doelpunten verschil gewonnen worden van voetbalbuur vv Den Ham, terwijl Hulzenze Boys en De Zweef dan gelijk moeten spelen. De bekerwedstrijden gelden echter vooral als voorbereiding op de competitie van de tweede klasse J. Een tussenbalans kan op basis van de afgelopen wedstrijden al wel voorzichtig worden opgemaakt. Vroomshoopse Boys speelt fris van de lever en laat aantrekkelijk veldspel zien. Het scoren moet nog verbeterd worden.

Tegen Hulzense Boys werd in de volgende opstelling gespeeld; doel; Chiel Sickman; achter: Niels Elzinga (73: Bram Hooijer), Jesper Derks, Patrick Drenthen en Simon Kempers (72: Sten Runhart); midden: Levi Aitink (73: Bert Verschoor), Léon Dogger en Ton Pierik; voor: Jos Hutten (73: Ernst-Jan Heideman), Jordy Harms en Juliën Derks.

Vroomshoopse Boys 2 won ook de twee bekerwedstrijd door thuis vv Hellendoorn 2 met 1-0 te verslaan. Ook Vroomshoopse Boys 3 overtuigde door uit met 3-1 van vv Den Ham 3 te winnen.

Vroomshoopse Boys Vrouwen 1 won op De Bosrand in een doelpuntrijke wedstrijd met 6-3 van SVV’56-vv Kloosterhaar Vrouwen 1. De lokale derby tussen Sportlust Vroomshoop 2 en Vroomshoopse Boys 4 eindigde in 4-4. Bij de jeugd ging Boys JO17-1 met 6-2 uit onderuit bij FC Ommen JO17-1. Vroomshoopse Boys JO15-1 deed het beter en won uit 4-2 van FC Ommen JO15-1.

Open dag Jeugdtuin Vriezenveen

Ivonne Stege is dit jaar namens Volkstuindersvereniging Vriezenveen gestart met de zogeheten “Jeugdtuin Vriezenveen”. Zaterdag 10 september was er een open dag. De gemeente heeft voor het project een kernbudget van ruim €1.000,- beschikbaar gesteld. Ook ondersteunt de Welkoop het initiatief. In de jeugdtuin leren kinderen tussen de negen en twaalf jaar hoe je groenten kweekt en verbouwt. Tien kinderen hebben vanaf april tot september twee maal per week gewerkt in een voor hen beschikbaar gesteld tuintje.

Diploma voor de deelnemers

Tijdens de open dag konden geïnteresseerden een kijkje nemen. Kinderen vertelden enthousiast over welke groenten ze verbouwd hebben, zoals passiebloemen, tomaten, artisjokken, bonen, aardbeien, sla en mais. Onlangs mochten ze de eerste oogst mee naar huis nemen. Wat waren de kinderen trots! Voor alle inzet hebben de deelnemers een diploma ontvangen, uit handen van voormalig wethouder en op dit moment raadslid, Martha van Abbema.

Volgend seizoen

Er werd door Ivonne het hele seizoen door groente en dahlia’s verbouwd en verkocht. Een gedeelte van de opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe zaden en andere benodigdheden komend seizoen. Ook is een gedeelte gedoneerd aan de voedselbank. Komend jaar is er weer plek voor tien kinderen. Aanmelden kan door contact op te nemen met Ivonne via telefoonnummer 06 – 1060 3236 of per mail via ivonnestege@gmail.com.

Inspiratiesessies, workshops en exposities tijdens ‘In Toon week’De Toon je kunst Twenterand week – kortweg: ‘Ik Toon week’ – vindt plaats in de week van 19 t/m 24 september op verschillende locaties in Twenterand en dit jaar voor het eerst op het Lageveld in Wierden. 

Toon je Kunst Twenterand  stimuleert, ondersteunt en verbindt cultuurmakers en cultuurbelevers in de gemeente Twenterand. We brengen beoefenaars van verschillende kunstvormen met elkaar in contact en bevorderen onderlinge samenwerking. Daarnaast ondersteunen we initiatiefnemers van culturele projecten en evenementen financieel om zo zoveel mogelijk inwoners kennis te laten maken met al het amateurkunst wat de gemeente te bieden heeft.

Cultuurcafé’s met inspiratiesessies
Dit jaar worden twee cultuurcafé’s in het kader van deskundigheidsbevordering gehouden. Zo organiseren wij samen met het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand de inspiratiesessie ‘Werven en behoud van vrijwilligers’ op woensdag 22 september in de Peddemorsboerderij in Vriezenveen. Op  woensdag 21 september is er in samenwerking met Daniëlle Bijenhof (PR en communicatiemedewerker ZorgSaam Twenterand) een inspiratiesessie genaamd ‘Alles onder controle’ over social media in het gemeentehuis in Vriezenveen. Deze inspiratiesessies worden georganiseerd voor organisaties in het cultuurveld en kunstenaars. Opgave via toonjekunsttwenterand@gmail.com

Daarnaast zijn er in heel Twenterand verschillende activiteiten, exposities en workshops. Zo is er onder andere in café-restaurant Harwig in Den Ham een expositie van het eigen werk van Ontmoetingscentrum Julia, een ontmoetingscentrum voor mensen met lichte geheugenproblematiek en dementie. In Vroomshoop geeft Joost Visser van Popschool Twenterand een concert in het Flierborg. In Westerhaar wordt er een graffiti workshop aan jongeren gegeven door Alwin Koers en in Vriezenveen een theaterworkshop, met daarbij kijkend naar de mogelijkheden voor het opzetten van een nieuwe toneelvereniging in Vriezenveen. 

Eerste Twist Festival
De week wordt afgesloten met het Twist festival op het Lageveld in Wierden een samenwerking tussen WAK Wierden en Toon je Kunst Twenterand.

Het volledige programma van deze week en het Twistfestival staat op de facebook pagina van Toon je kunst Twenterand: https://www.facebook.com/ToonjeKunstTwenterand