Archive for: november 2022

Inzet op duurzaam, betaalbaar en prettig wonen

Huurdersraad Mijande Wonen, woningcorporatie Mijande Wonen, de gemeente Dinkelland en de gemeente Twenterand ondertekenden op dinsdag 29 november 2022 de uitvoeringsagenda 2023 – 2024.

foto van de ondertekening van de Raamovereenkomst prestatieafspraken
Van links naar rechts:
Cel Severijn – wethouder VolkshuisvestingDinkelland Jan van de Borght – voorzitter Huurdersraad Melanie Maatman – directeur-bestuurder Mijande Wonen Roel Koster – wethouder Wonen Twenterand Mark Paters – wethouder Maatschappelijke ondersteuning Twenterand

Huurdersraad en Mijande Wonen maakten met de gemeente Dinkelland en met de gemeente Twenterand afspraken over de invulling van het woonbeleid in beide gemeenten. In de zogeheten uitvoeringsagenda spreken de partijen af waar ze zich de komende twee jaar op gaan richten.

Gezamenlijke missie

De partijen hebben eerder al samen een missie opgesteld. Melanie Maatman, directeur-bestuurder Mijande Wonen, vertelt: ‘We staan voor een samenleving waarin iedereen een thuis heeft. Daar dragen we met elkaar aan bij door samen te werken aan veilig, goed en betaalbaar wonen in aantrekkelijke kernen en buurten. Met als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om te wonen en (samen) te leven op een plek en een manier die bij hen past.’

Sneller verduurzamen

In 2023 en 2024 betekent dat concreet dat partijen woningen sneller willen verduurzamen. Het gaat dan niet alleen om de woningen van Mijande Wonen, maar ook particulieren worden gestimuleerd om mee te doen met het verduurzamen van hun huis. Een ander belangrijk punt is de inzet op voldoende en geschikte (nieuwe) woningen voor jongeren, ouderen en bijzondere doelgroepen. Prettig wonen in buurten en wijken is ook een belangrijk doel van de gemaakte afspraken.

Wethouder Roel Koster van de gemeente Twenterand:

“Wij vinden het belangrijk dat inwoners veilig en met plezier kunnen wonen en leven. Een belangrijk onderdeel in onze samenwerking is bijvoorbeeld het voorkomen en de aanpak van betalingsproblemen en energiearmoede. Zeker in deze tijd een belangrijk punt van aandacht.”

Wethouder Cel Severijn van de gemeente Dinkelland: “De opgave voor de volkshuisvesting verandert sterk. Maar door met vertrouwen én in gelijkwaardigheid te werken, leveren we samen de prestaties die hiervoor nodig zijn”

“Het doel van de Huurdersraad is om ervoor te zorgen dat het wonen in een huurwoning in Twenterand en Dinkelland betaalbaar is en blijft. Dat stond voor ons dan ook centraal bij het maken van de prestatieafspraken met Mijande Wonen en

de beide gemeenten”, licht Jan van der Borght, voorzitter Huurdersraad Mijande Wonen toe.

Meer informatie staat op de website van de beide gemeenten en Mijande Wonen.

De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Twenterand

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Uitreiking dinsdag 29 november

Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. In Gemeente Twenterand zijn op dinsdag 29 november de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Jan Jonker, Charon Wessels van vrijwilligerswerk Twenterand en Evert Dijk van Landschap Overijssel.

Anita Kampherbeek

Volgens de jury is het buitengewoon wat Anita als vrijwilliger allemaal voor de samenleving doet. Ze zet zich niet alleen op verschillende manieren binnen de gemeente Twenterand in, maar ook daarbuiten draagt Anita met hart en ziel aan diverse organisaties en initiatieven bij. Anita is een echte doener, gezien haar rol als noodhulp evenementenhulp bij het Rode Kruis, gastvrouw bij Sanquin, collectant bij het Astmafonds en websitebeheerder van Rode Kruis Twenterand en oprichter AED Vroomshoop. Maar ook is ze bij meerdere organisaties op coördinatieniveau actief. Zo is Anita teamleider catering bij de Nijmeegse Vierdaagse, plaatsvervangend hoofd Bevolkingszorg Twente bij het Rode Kruis en collecte coördinator bij de Brandwondenstichting. Alsof dit nog niet voldoende is, is Anita ook nog ambassadeur van Overijssel bij Vredeslicht Nederland, medewerker bij Scoutinglandgoed en begeleidster van de zangochtend bij Woonzorgcentrum Krönnenzommer.

Kortom: Anita kent geen grenzen als het gaat om het helpen van anderen. Voor de jury voldoende reden om Anita tot één van de winnaars van de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2022 te benoemen.

Lotte de Bruin

Het is uniek hoeveel de 21 jarige Vriezenveense Lotte zich voor dorp- en leeftijdsgenoten inzet. Voor haar leeftijd is ze een zeer betrokken burger die met beide benen in de Vriezenveense samenleving staat. Lotte is door meerdere personen voor deze prijs voorgedragen. Als lid van de Vriezenveense Harmonie is zij manager van het jeugdorkest, is ze als bibliothecaris gemoeid met alle bladmuziek, zit ze in het jeugdbestuur en de feestcommissie en is betrokken bij de organisatie van grote uitvoeringen zoals het Harmonie Spektakel. Daarnaast is Lotte actief bij Stichting Sportpromotie Twenterand, waar zij voor drie grote evenementen (Twenterand Run, Santa Run, Tot De Nek In De Drek) in de commissie Vrijwilligerszaken zit en onlangs tot kartrekker van de commissie Communicatie en PR is benoemd. Tenslotte is Lotte altijd wel op één of andere manier als vrijwilliger betrokken bij de uitvoering van één van de andere grote evenementen in Vriezenveen, zoals Randrock, het Oktoberfest en de Sinterklaasintocht. Vrienden zeggen dan ook over Lotte dat ze niemand van haar leeftijd kennen die zoveel vrijwilligerswerk doet als Lotte.

De jury ziet Lotte als een inspiratiebron voor Twenterandse jongeren op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet. De reden om haar te kiezen als één van de winnaars voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs.

Stichting Ieder Kind een Sint

Zowel binnen als buiten Twenterand is Stichting Ieder Kind een Sint tegenwoordig een begrip. Deze organisatie heeft zich in acht jaar tijd van een bezoek-sinterklaas tot een hartverwarmende liefdadigheidsstichting ontwikkeld. De stichting is meerdere keren voorgedragen voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs.

Oprichter Erik Pezij en zijn partner Andre Zoer doen er samen met vele vrijwilligers alles aan zo veel mogelijk Twenterandse kinderen een fijne Sinterklaastijd te bezorgen. Jaarlijks geven zij maar liefst 1500 cadeautasjes weg aan kinderen die om financiële redenen thuis geen Sinterklaas kunnen vieren. Het speelgoed en het snoepgoed zamelt de stichting zelf in en de tasjes stellen de vrijwilligers allemaal handmatig samen. Door met lokale stichtingen, zoals de Voedselbank, samen te werken komen de cadeautasjes bij de juiste gezinnen terecht. Daarnaast bezoekt de stichting vele eenzame ouderen tijdens of rondom pakjesavond. Tot slot is Stichting Ieder Kind een Sint erg ambitieus. Onlangs is de stichting namelijk uitgebreid met De Speelgoedbank Twenterand.

Groene vrijwilliger’ Ria Flierman, Natuurwerkgroep Zandstuve

Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.


Ria Flierman runt met een aantal vrouwen de natuurwerkgroep Zandstuve. Na het overlijden van haar man Hans is zij niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij hebben de groep (die voortgekomen is uit IVN-Den Ham-Vroomshoop) voortgezet en onderhouden maandelijks de heide in het bos. Deze heide wordt mede dankzij hun inzet groter en blijft hij mooi. Als ze gevraagd wordt helpt ze ook mee met klusjes van Landschap Overijssel, zoals inpakken van natuurwerkdag-attenties, of in het Veenschap van Herman Stevens. Kortom, een actieve vrouw die zich druk maakt voor een mooier landschap.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.

SC Elim tegen Vroomshoopse Boys op 3 december vervroegd

Het aanvangstijdstip van de competitiewedstrijd SC Elim 1 tegen Vroomshoopse Boys 1 is op zaterdag 3 december vervroegd tot 13.00 uur. Dit heeft alles te maken met de WK-wedstrijd in Qatar in de achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten, die later op de middag plaatsvindt.

Foto is gemaakt door Daniëlle ter Avest-Bosch

Oorspronkelijk zou er om 14.30 uur op het sportpark van SC Elim op het adres Carstenswijk 14 in Elim zijn afgetrapt. De thuisploeg begon overigens dramatisch slecht aan de competitie van de tweede klasse J. De laatste tijd worden tekenen van krachtig herstel getoond door SC Elim, hoewel de laatste wedstrijd bij Oranje Nassau in Almelo verloren werd. Momenteel wordt de achtste plaats in de rangschikking door de roodhemden uit Drenthe bezet. Uitgerekend die klassering betekent aan het einde van dit seizoen vrijwaring van de nacompetitie om de versterkte degradatie.

Vroomshoopse Boys hoopt met een fitte en blessurevrije selectie de vorm en het ritme van de laatste van PH Almelo gewonnen thuiswedstrijd mee te nemen naar Elim. Een overwinning van de huidige nummer 3. van de tweede klasse J. zou ook enorm helpen de huidige plaats in de subtop te consolideren of mogelijk nog te versterken.

Kerstconcert chr. Mannenkoor Vroomshoop

Op vrijdag 16 december houdt het Chr. Mannenkoor Vroomshoop een Kerstconcert in kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27 te Vroomshoop. Het koor staat zoals altijd onder de inspirerende leiding van dirigent en pianist Gezinus Veldman.

Aan dit concert werken mee de virtuoze Noortje van Middelkoop op panfluit, en koorsolist Albert Wessels (bariton). Rik Schutte zorgt voor begeleiding op de buisklokken.

Op het programma staan o.a. Cantique de Noël, Little drummer boy, Chistmastide, Son of Mary, Go tell it on the mountains, en natuurlijk Stille Nacht.

Speciaal voor de Oekraïnse vluchtelingen studeert het koor ook een van oorsprong Oekraïens kerstlied in: Carol of the bells. Daarom wordt de Oekraïense gemeenschap in onze gemeente Twenterand en daarbuiten van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.

Спеціально для українських біженців хор репетирує оригінальну українську колядку: Carol of the Bells. Тому щиро запрошуємо українську громаду відвідати цей концерт.

Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Vanaf medio november zijn kaarten te verkrijgen bij de Bruna in Vroomshoop en de Readshop in Den Ham. Voor bezoekers van elders: mail secretariaat@cmkvroomshoop.nl voor kaarten. Deze kosten € 10,- in de voorverkoop en aan de kerkzaal € 12,50. Kinderen tot 12 jaar betalen € 5,-.

Inloopspreekuur OV-reisadvies

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!  

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OV-ambassadeurs advies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Voor sommige mensen is het al even geleden dat ze gebruik gemaakt hebben van het openbaar vervoer. Door de OV-ambassadeurs te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.

Wanneer: donderdag 15 december 2022

Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur

Waar: Bibliotheek Vroomshoop, Burg. Koetjestraat 2, Vroomshoop

Telefonische spreekuren 

Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.  

  Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.  

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat het openbaar vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn. Reizen met het openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV, bieden hierbij de helpende hand.

Jaarlijkse koekactie Peatminers geslaagd

Waar we in 2020 even, vanwege de bekende omstandigheden, waren gestopt, pakken we met elkaar de actie om onze “pot te spekken” in 2022 weer op.

Fantastisch om te ervaren dat iedereen zijn of haar steentje hier aan bij heeft gedragen. Als je samen en plezier bij elkaar optelt komen de prestaties vanzelf!

Vriezenveen en omstreken dank voor de steun en geniet van de koek. Alle Peatminers bedankt voor jullie bijdrage om de Peatminers koekactie 2022 tot een succes te maken. Op naar het voorjaar wanneer potgrondactie staat gepland.

Maar liefst 23 kilometer ontdaan van troep

Zaterdag 26 november was er weer een zwerfvuil opruimactie van de Werkgroep Vriezenveen Schoon. De werkgroep richt zich nu ook op gebieden/kernen rondom Vriezenveen. Werd tijdens de vorige actie nog vanaf industrieterrein Garstelanden richting Sibculo geschoond, dit keer werd o.a. de Tonnendijk tussen Westerhaar en Vroomshoop geschoond. In Vriezenveen werden o.a. de Schout Doddestraat en Almeloseweg ontdaan van allerlei rondslingerende troep. Troep als blikjes, sigarettenpakjes, doppen, piepschuim, wieldoppen, tabletten strips, snoep/chips zakjes, etc.

Meerdere litterpickers (de naam voor vrijwilligers die met een afvalgrijper de omgeving schoonmaken)  liepen met de Helemaal Groen app aan, waarbij de gelopen routes en het aantal kilometer geregistreerd werden. In totaal werd er 23 kilometer geschoond!

De opbrengst van deze morgen was 8 zakken vol met zwerfafval. 8 zakken vol uit het milieu, voordat het terecht komt in onze waterwegen of uiteindelijk ons grondwater. Of voordat dieren er in verstrikt of gewond raken door bijvoorbeeld glasscherven of kapot gemaaide blikjes. Alle zakken werden na afloop in het Herman Jansenpark te Vriezenveen verzameld met infoborden erbij over hoe lang zwerfvuil blijft liggen. Dit blijft er daarna tijdens het weekend staan ter info. Zie foto.

Weet jij iemand die ook bepaalde routes wandelt en daar zwerfafval opruimt? Wij willen graag in contact komen met deze mensen, zodat we in beeld krijgen waar al geschoond wordt in de gemeente Twenterand.

Ga gerust eens mee. Nuttig werk, lekker buiten bezig, gezellig en na afloop koffie met broodjes.

De volgende Cleanup zal in januari a.s. plaatsvinden.

Werkgroep Vriezenveen Schoon. 

Emailadres: werkgroepvriezenveenschoon@hotmail.com

Of telefoon 06 30891976.

SDO pakt de volle buit


Afgelopen zaterdag speelde het eerste team van korfbalvereniging SDO de eerste officiële wedstrijd van het zaalseizoen. Daarvoor moesten de Westerhaarders afreizen naar Glanerbrug, nabij de Duitse grens, om daaraan te treden tegen Ons Clubje. SDO was de favoriet in dit duel.

Vanaf minuut één maakte SDO haar favorietenrol waar. De ploeg legde Ons Clubje de wil op door veel druk te geven in de verdediging en wist aanvallend veel kansen te creëren. Toch was het krachtsverschil aan het begin van het duel niet terug te zien op het scorebord. Pas na 10 minuten was de eerste vakwisseling bij een 0-2 tussenstand in het voordeel van de bezoekers uit Westerhaar. Vervolgens vonden beide ploegen twee keer de korf, al had Ons Clubje daar veel minder pogingen voor nodig dan de SDO’ers, 2-4. In het laatste deel van de eerste helft spelen de Oranjehemden de schroom van zich af en liepen uit naar een 3-10 ruststand.

Na de korfwisseling pakte SDO de draad weer op. Ons Clubje vocht voor wat het waard was, maar kon geen vuist maken tegen de ploeg van Marco Groothuis. SDO kon rustig de marge verder uitbreiden, een kwartier voor tijd was het 4-15. Ook in de slotfase veranderde het wedstrijdbeeld niet. Ons Clubje had de hoop op een goed resultaat allang opgegeven en de SDO’ers wisten dat de eerste overwinning binnen was. Eindstand Ons Clubje – SDO: 5-20

Een vrij eenvoudige overwinning voor de Reas-formatie. Volgende week staat de kraker tussen SDO en Blauw Zwart uit Wierden op het programma. Deze streekderby wordt gespeeld in sporthal de Klaampe te Westerhaar en begint om 15:30 uur.

Amicitia start zaalseizoen met overwinning

In een ouderwets lekker gevulde sporthal De Stamper begon Amicitia afgelopen zaterdag aan haar zaalseizoen in de Overgangsklasse. Ondanks dat de voorbereiding hierop niet optimaal was, begon Amicitia extra gemotiveerd om er een goed resultaat uit te halen. Voorafgaand aan de wedstrijd werd hoofdsponsor Toyota Drent (bijna 13 jaar bij Amicitia) in het zonnetje gezet vanwege de viering van het 50-jarig jubileum als dealer van het Japanse automerk.

Amicitia begon voortvarend aan de wedstrijd tegen Ritola, na twee minuten stond het al 3-0. Toch was de ploeg uit Zuidlaren niet gekomen om de punten in Vriezenveen achter te laten. Het toonde zich de gehele wedstrijd een gelijkwaardige tegenstander en zorgde mede daardoor voor een spannende ontmoeting. De oranjekragen handhaafden steeds hun voorsprong (5-2, 9-6), maar zagen Ritola in de twintigste minuut toch op gelijke hoogte komen (9-9). Amicitia toonde veerkracht en zorgde bij rust opnieuw voor een 12-9 voorsprong.

Coach Rick Keus constateerde dat zijn ploeg goede dingen deed zoals vooraf werd afgesproken. Hij wees zijn spelers er wel op om te blijven investeren in goede looplijnen en snelheid in het spel.

Na de korfwisseling ontstond een spannende tweede helft waarin beide ploegen goed bleven presteren. Amicitia behield daarin steeds de voorsprong met vooral prima scorende dames (14-10, 18-14). In het laatste kwartier haperde de Vriezenveense machine enigszins en kon Ritola de aansluitingstreffer scoren (19-18). Tim Bakker zag direct daarna kans om de verlossende 20-18 binnen te gooien. Ritola kwam nog terug tot 20-19 en dat zorgde in de slotfase voor extra spanning. Maar Amicitia trok het goede resultaat over de eindstreep waardoor de punten verdiend in Vriezenveen bleven.

Een positief resultaat dat Amicitia even nodig had in deze startfase. Blije gezichten na afloop en bovendien werd het publiek hartelijk bedankt. Komende zaterdag speelt Amicitia de uitwedstrijd tegen KIOS (R), aanvang 18:20 uur in sporthal Buddingehof in Ruinerwold.

NOG MEER PUNTEN VOOR AMICITIA

Zowel Amicitia 2 als Amicitia A1 behaalden punten in hun eerste thuiswedstrijd. Amicitia 2 zorgde op de valreep voor een verdiend punt tegen Ritola 2 door een prima treffer van Sanne Aalderink (17-17). De junioren van Amicitia A1 boekten in hun eerste Overgangsklasse zaalwedstrijd een afgetekende overwinning tegen AVO A2 uit Assen (18-9). Een primeur hierbij was de zaaljury, bestaande uit ouders van de spelers.

Vroomshoopse Boys verdiend langs PH Almelo

Na de onnodige midweekse bekernederlaag tegen derdeklasser MVV’29 had Vroomshoopse Boys iets recht te zetten. Scherpte ontbrak toen in de beginfase en dat moest in het competitieduel tegen naaste concurrent PH Almelo, de nummer 3. van de tweede klasse J. niet weer gebeuren. Op de Bosrand bleek dat Vroomshoopse Boys die les ter harte had genomen. Direct werd het initiatief genomen en werden de gasten onder druk gezet. In de derde minuut kwam linker vleugelverdediger Sten Runhart goed door en Léon Dogger kreeg een opgelegde kans. Met meer geluk dan wijsheid werd door de defensie van PH Almelo een tegentreffer voorkomen. Direct daarna was het wel raak voor de thuisploeg met Bert Verschoor als aangever en Levi Aitink als afmaker: 1-0.

actiefoto van Arriën Kuilder van Vroomshoopse Boys

Een geïnspireerd spelend Vroomshoopse Boys bleef in de fase erna de bovenliggende partij. Met twee gevaarlijke kopballen was Jos Hutten dichtbij de verdubbeling van de score. PH Almelo slaagde er toch in zich wat te ontworstelen aan de druk en met name de technische bekwame aanvoerder Sam Hesselink bleef gevaar stichten. In de 28ste minuut kreeg deze technisch begaafde linkspoot van PH Almelo even wat ruimte, maar zijn daverende schot vanaf 20 meter vloog net langs de linker paal. In de 34ste minuut scoorde Bert Verschoor na een goede actie vanaf links van Léon Dogger. Op advies van grensrechter Bas Lubbers van PH Almelo werd deze treffer vanwege buitenspel teruggefloten door de prima leidende arbiter Niels Mulder uit Almelo. Toch kwam in de 45ste minuut de verdiende 2-0 op het scorebord. De deze middag achter de spitsen opererende Juliën Derks gaf een heerlijke steekpass door het centrum van de verdediging van PH Almelo aan Bert Verschoor. De attente Boys-spits liet vervolgens de uitkomende keeper Arjan Nijenkamp kansloos: 2-0. Met deze stand werd ook gerust.

Na de thee stoomde Vroomshoopse Boys direct weer op richting het doel van de gasten. Levi Aitink wist net niet te scoren. Daarna nam PH Almelo langzamerhand het initiatief in handen. De Boys-defensie stond als een huis, maar moest beducht zijn op de snelle aanvallen over de vleugels. In de 54ste minuut leek Scott Cameron namens de gasten te profiteren van een onachtzaamheid in de verdediging van de thuisploeg. Zijn inzet vanuit een vrije positie ging net langs de voor PH Almelo verkeerde kant van de paal. In de 62ste minuut werd Sten Runhart voor Simon Kempers gewisseld.

Vroomshoopse Boys had de aanvallen van PH Almelo op kwaliteit overleefd en zocht daarna weer volop de aanval vanuit snelle omschakelmomenten. In de 74ste minuut kwam bij de Boys Ernst-Jan Heideman voor Bert Verschoor in het veld. De Boys zette met goed combinatievoetbal nog een tandje bij en steeds vaker werd het doel van de gasten onder vuur genomen. In de 78ste minuut bekroonde centrumspits Jordy Harms een indrukwekkende solo met een vlammend schot. Keeper Arjan Nijenkamp wist er nog net een vuist achter te krijgen. Uit de daaropvolgende hoekschop van Léon Dogger kopte centrale verdediger Patrick Drenthen kiezelhard in. Arbiter Mulder kon niet constateren of de bal al dan niet de doellijn gepasseerd had, zodat de derde treffer er niet kwam.

In de slotminuut raakte Sil Derks bij een tackle geblesseerd en de rechter vleugelverdediger werd vervangen door Tom Pierik. Niet veel later klonk het slotsignaal en had een sterk Vroomshoopse Boys een verdiende overwinning behaald op PH Almelo. Door dit resultaat wordt nu door de Boys de derde plaats bezet van de tweede klasse J. Zaterdag spelen de mannen van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman uit tegen Sportclub Elim, dat de achtste plaats op de ranglijst bezet.

Vroomshoopse Boys speelde tegen PH Almelo in de volgende formatie: doel: Chiel Sickman; achter: Sil Derks (90: Tom Pierik), Patrick Drenthen, Robert Veld en Sten Runhart (62: Simon Kempers); midden: Léon Dogger, Juliën Derks en Levi Aitink; voor: Jos Hutten, Jordy Harms en Bert Verschoor (74: Ernst-Jan Heideman).

Vroomshoopse Boys 2 had meer verdiend dan de 2-1 thuisnederlaag tegen KHC 2 uit Kampen. Vroomshoopse Boys 3 verloor nipt thuis met 1-0 in de derby tegen DOS’37 3. Het eerste vrouwenteam van Vroomshoopse Boys speelde ook een derby en dolf thuis met 8-3 het onderspit tegen het tweede vrouwenteam van vv Den Ham. Vroomshoopse Boys JO19-1 moet even een pas op de plaats maken in de hoofdklasse door een 4-1 thuisnederlaag tegen vv Hellendoorn JO19-1. Vroomshoopse Boys JO13 speelde net als de hoofdmacht thuis tegen PH, waarbij er in een spannend duel door beide teams niet werd gescoord.