Archive for: december 2022

Met de glazen kantine gaat Vroomshoopse Boys het jaar uit

Foto Niek Erents


Het klapstuk van de acties van Vroomshoopse Boys van dit jaar om mede daardoor de bouw van een
nieuw clubhuis op De Bosrand mogelijk te maken is de glazen kantine. Vanaf dinsdag 27 december
tot en met vrijdag 30 december 2022 sluiten vier discjockeys van naam en faam zich op in het
jeugdhonk van de kantine van Vroomshoopse Boys. Dat zijn André de Raaf, Bastiaan Dubbink, Jan
Willem Drees en Jeffrey Laarman. Dit viertal wordt ondersteund door de side-kicks Jeroen Bos, Tom
Olthof en Stefan Zandbergen. Een feesttent wordt op de Bosrand het decor van een aantrekkelijk
randprogramma met tal van mooie activiteiten voor jong en oud.
Ontzettend veel te doen
De bekende formule van het glazen café is van toepassing. Iedereen kan tegen een bedrag bij deze
vier DJ’s en hun side kicks plaatjes aanvragen, die dan gedraaid worden. Er is naast deze activiteit nog
veel meer te doen rondom de glazen kantine. Op dinsdag 27 december is in de vooravond een
spannende professionele spooktocht voor de jeugd op de Bosrand. De spooktocht begint om 17.00
voor de F-league, gevolgd door de andere leeftijdsgroepen.
Op dezelfde datum is er ’s avonds om 19.30 uur een mooie pubquiz, geleid door Justin Beldman. Op
woensdag 28 december is er vanaf 13.00 uur het FIFA toernooi voor deelnemers van alle leeftijden
gepland. ’s Avonds is het vanaf 19.00 uur puur genieten met een gezellige wijn- en bierproeverij.
De laatste twee dagen met ook prachtige activiteiten
Op donderdag 29 december is er vanaf 13.00 uur een spelletjesmiddag voor de jeugd. Vanaf 20.00
uur barst een supergezellige piratenfeest los, de feesttent is al eerder open. Ook is er op dezelfde
avond een spectaculaire veiling met hoogwaardige items, die beschikbaar worden gesteld door
lokale ondernemers. Een kinderbingo is gepland op vrijdagmiddag 30 december vanaf 13.00 uur. Het
grote eindfeest, van de glazen kantine met aansprekende liveoptredens is gepland op vrijdagavond
30 december vanaf 20.00 uur.
Glazen kantine is te volgen op de website
De glazen kantine is echt een programma voor elk wat wils en is voor jong en oud. Men hoeft niet
persé lid of familie van leden van de Boys te zijn om aan de glazen kantine-actie deel te nemen.
Iedereen is welkom! Voor alle informatie: de site www.vvvroomshoopseboys.nl/glazenkantine Al
maandenlang zijn vele Boys-vrijwilligers druk bezig om de glazen kantine vorm en inhoud te geven en
het belooft een prachtige activiteit te worden. Veel gezelligheid en vertier wordt verwacht in de
kantine ’t Flierhuus en in de feesttent op de Bosrand met als doel uiteraard een mooie opbrengst
voor het nieuwe clubhuis van Vroomshoopse Boys.

Sport en cultuur worden toegankelijker in Twenterand

Sporten en meedoen aan culturele activiteiten. Dat is niet voor iedereen zo maar weggelegd. Soms is dat een geldkwestie, want inwoners met een laag inkomen kunnen dat vaak niet betalen.

De gemeente Twenterand en zorgverzekeraar Menzis slaan nu de handen ineen met het instellen van een Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Bent u 18 jaar of ouder en wilt u lid worden van een sportclub of deelnemen aan culturele activiteiten? Het Volwassenenfonds helpt met het betalen van de contributie of het lesgeld.

Wethouder Aimée van der Ham vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan culturele activiteiten en ook aan sport doen. “Dat draagt bij aan welzijn, verbinding en perspectief in het leven”, aldus de wethouder. “Meedoen geeft je als mens leefkracht en gevoel van eigenwaarde. Bovendien is bewegen ook nog eens hartstikke gezond. Het Volwassenenfonds is voor Twenterand komend kalenderjaar een pilot. We bekijken na een half jaar hoe het loopt en of we ermee doorgaan. Dat is wel de bedoeling uiteraard.”

Rechtstreeks aan de vereniging

Voor inwoners ónder de achttien is er al het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het nieuwe Volwassenenfonds geeft meerderjarige Twenteranders met weinig inkomen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan sport en culturele activiteiten. De maximale bijdrage is 150 euro per jaar en wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of culturele instelling betaald. Aanvragen gaan via contactpersonen (intermediairs) bij de betreffende vereniging. Een lijst met intermediairs en de spelregels zijn binnenkort te vinden op www.twenterand.nl of www.volwassenenfonds.nl/twenterand.

Grote ambitie bij lokale energie-initiatieven, gemeenten aan zet

Met meer dan 300 duurzame energieprojecten kan niemand meer om ze heen: de ruim 100 lokale energie-initiatieven die Overijssel rijk is. In vrijwel elke gemeente werken betrokken inwoners aan duurzame energieopwekking en energiebesparing. Met hun lokale projecten leveren ze nu al een grote bijdrage aan de energietransitie in Overijssel, en hun ambities om in de komende jaren nog meer duurzaam op te wekken zijn groot. Willen de lokale energie-initiatieven hun plannen kunnen realiseren, dan hebben ze meer ondersteuning nodig van de gemeenten. Dat blijkt uit een inventarisatierapport dat Natuur en Milieu Overijssel eerder deze maand publiceerde. 

Duurzame energieopwekking en energiebesparing is onze kortste weg uit de energiecrisis. En dan het liefst met projecten waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de inwoners. Lokale energie-initiatieven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe staan deze initiatieven ervoor? Wat gaat goed? Waar lopen ze tegenaan? En, het belangrijkste, wat is er nodig om hun slagkracht te vergroten? Natuur en Milieu Overijssel inventariseert jaarlijks de stand van zaken van de lokale energie-initiatieven in Overijssel. Deze maand publiceerden zij hun resultaten.

“Over lokale energie-initiatieven
In bijna elke Nederlandse gemeente zijn één of meerdere lokale energie-initiatieven actief: een groep inwoners die samen duurzame energie opwekt of energie bespaart.

Een heel belangrijke voorwaarde is dat de omgeving kan participeren in deze projecten en dat de opbrengst hiervan ten goede komt aan de lokale omgeving”.

Uit het rapport blijkt dat het goed gaat met de lokale energie-initiatieven in onze provincie: er ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven en de bestaande initiatieven breiden uit en professionaliseren. Tegelijkertijd geven de initiatieven aan dat ze tegen barrières aanlopen en projecten regelmatig stagneren. Gemeenten worden vaak genoemd als beperkende factor, terwijl zij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.  

Gemeente moet locaties aanwijzen voor duurzame opwek 

Hoe zou een gemeente lokale energie-initiatieven kunnen ondersteunen? “Allereerst door plekken in de gemeente aan te wijzen waar duurzame energie opgewekt mag worden,” aldus Jeroen Jansen, voorzitter van het energie-initiatief Enschede Energie. Vaak lopen initiatieven met plannen rond, waarmee ze nog niet van start kunnen omdat er geen locatie aangewezen is door de gemeente.  

Trage procedures 

Ook de lange procedures die gemeenten soms hanteren zorgen ervoor dat projecten niet van de grond komen. Jansen: “De lokale initiatieven bestaan allemaal uit vrijwilligers die zich gratis en voor niets willen inzetten voor een belangrijk maatschappelijk thema. Omarm dat als gemeente en schep voorwaarden waaronder zij aan de slag kunnen. Want blijft het resultaat van al je inspanningen uit, dan geef je er als vrijwilligers vroeger of later wel de brui aan!”.

Beter beleid rond lokaal eigendom 

Tot slot is het belangrijk dat lokaal eigendom goed wordt vastgelegd in het gemeentelijk beleid. “In Enschede is dat goed geregeld,” vindt Jansen. “In de energievisie staat dat particuliere partijen die zon- of windproject willen realiseren in hun plannen moeten waarborgen dat 50% van het project in lokaal eigendom komt, en dat ze hierin bij voorkeur samenwerken met een lokaal energie-initiatief.” Lang niet alle gemeenten hebben zo’n eis in hun beleid opgenomen en zouden in dat opzicht een voorbeeld kunnen nemen aan gemeente Enschede. 

50% lokaal eigendom 

In het Klimaatakkoord staat het streven dat nieuwe duurzame energieprojecten, voor tenminste 50% in eigendom komen van de lokale bevolking. Op deze manier komt de helft van de lasten, maar ook de helft van de lusten lokaal terecht: een belangrijke voorwaarde voor draagvlak voor de energietransitie. Deze ambitie voor lokaal eigendom is ook overgenomen in de regionale plannen voor duurzame energieopwekking: de regionale energiestrategieën. De projecten van lokale energie-initiatieven spelen een grote rol in deze ambitie: hun projecten zijn meestal volledig in handen van de omgeving. Dat betekent dat deze projecten dus 100% in lokaal eigendom zijn. Werkt het initiatief samen met bijvoorbeeld een commerciële ontwikkelaar, dan is een deel van het energieproject in handen van deze ontwikkelaar en een deel in handen van het lokale initiatief en dus van de omgeving.

Grote ambitie bij lokale energie-initiatieven 

“De energieopgave is groot,” vertelt Linda van IJzendoorn, projectleider Lokale Energie-Initiatieven bij Natuur en Milieu Overijssel. “Volgens de regionale energiestrategieën van Overijssel moeten we in 2030 ongeveer 3300 GWh aan extra duurzame energie opwekken, waarvan de helft dus in lokaal eigendom zal moeten komen. De energieprojecten van lokale energie-initiatieven zijn cruciaal in het realiseren van deze ambities.” Toch liggen veel energieprojecten van lokale initiatieven stil. Beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet en het gebrek aan daadkracht bij de gemeente spelen hierin een rol. “Met de juiste ondersteuning door gemeenten, zouden de initiatieven een nog grotere rol kunnen vervullen in de energietransitie in Overijssel. Er ligt dus een mooie kans voor gemeenten om lokaal eigendom te realiseren. Hopelijk grijpen gemeenten deze kans!”  

Kijk op www.LokaleEnergieOverijssel.nl/stand-van-zaken voor het volledige inventarisatierapport.  

Gezellige kerstmiddag in CCK2

Op maandag, 19 december wordt er een gezellige middag georganiseerd voor senioren in CCK2 in Vriezenveen.

Deze middag wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie Vriezenveen van ZorgSaam Twenterand en staat geheel in het teken van “Kerst”.

Hennie Veldhuis komt o.a. een kerstverhaal vertellen en zangkoor “Zanglust” zingt enkele liederen en biedt tevens de mogelijkheid bij een aantal liederen voor samenzang.

Aan het einde van deze middag wordt er een kerstbingo gehouden.

Vanwege de verwachte, grotere opkomst + de kerstsfeer organiseren we deze middag in CCK2:

een sfeervolle kerstmiddag voor en door senioren.

De zaal is open vanaf 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur.

Kosten voor deze middag zijn € 7,- inclusief twee consumpties, een hapje en een bingokaart. Opgave vooraf is niet nodig en u hoeft geen lid te zijn. Als dit programma u uitnodigend lijkt, komt u gewoon naar CCK2 aan de Kerkstraat 2 in Vriezenveen op maandagmiddag 19 december.

Kerstcross na twee jaar terug op wielerkalender

Ze hebben de tel nooit helemaal exact bijgehouden, maar de traditionele Kerstcross van wielervereniging De Stofwolk moet inmiddels een slordige dertig jaar oud zijn. Nadat het evenement de afgelopen twee jaar op de kalender ontbrak omdat de coronacrisis tussendoor fietste, wordt Tweede Kerstdag de aloude Kerstcross ‘gewoon’ weer verreden. Waarbij iedereen kan meedoen: van de jongste wielrennertjes tot recreanten tot de doorgewinterde amateur, terwijl in het verleden ook meermaals enkele profs hebben meegedaan. Traditioneel staan er veel renners uit Twente aan de start.

Het parcours van De Stofwolk op sportpark De Bijenkamp bij Eibergen vormt andermaal het decor voor deze wielerwedstrijd, waarbij niets moet maar alles mag.

Open kampioenschap
“Dat wil zeggen: het is een soort open kampioenschap”, vertelt Jessica Jansen van de evenementen-werkgroep van De Stofwolk. “Wat inhoudt dat iedereen mag meedoen en waarbij vooral wordt gestreden om de eer. Soms ook bloedfanatiek. Maar waar ook recreanten, die eens willen ervaren hoe het is om een veldrit te rijden of die gewoon tijdens de Kerst even een frisse neus willen halen, welkom zijn. Wie zichzelf terug wil zien in het klassement rijdt met een transponder die de tijd registreert, wie buiten mededinging wil meedoen rijdt gewoon zonder zo’n apparaatje.”
Uitdagend parcours

De wedstrijd wordt verreden op het parcours van de organiserende vereniging De Stofwolk. Dit traject wordt geregeld opgeknapt. Waarbij sommige hindernissen verdwijnen om ruim baan te maken voor nieuwe. “De renners krijgen dan ook een uitdagend parcours voor de wielen. Waarbij ze overigens zelf kunnen kiezen met welke fiets ze willen meedoen: een veldritfiets of een mountainbike.”

De Kerstcross werd zo’n dertig jaar geleden in het leven geroepen omdat er destijds tussen Kerst en de jaarwisseling voor wielrenners amper wat te beleven viel. En dat er behoefte aan een dergelijke wedstrijd bestond, bleek al snel. Traditioneel verschijnen er tientallen renners aan de start.
“De Kerstcross is in de loop der jaren uitgegroeid tot een regelrechte klassieker”, vertelt Jessica Jansen. “Vandaar dat de deelnemers niet alleen uit de Achterhoek en Twente komen maar soms van heinde en verre. En niet alleen deelnemers. Ook is het rond het parcours steevast een drukte van belang als het gaat om de toeschouwers.”
Per categorie vallen er drie prijzen te winnen. De inschrijving verloopt via de website van de wielerunie, Mijnknwu.nl. Inschrijven kan tot 24 december 12.00 uur. Wie een startlicentie van de KNWU heeft kan echter op de dag zelf nog inschrijven.

Nadat de poort om half negen is geopend, kunnen de jeugdrenners vanaf negen uur warm rijden. Om half tien valt dan het eerste startschot. Om 11.00 uur start de B-categorie van de volwassenen en om 12.00 uur de A-categorie. Om 13.00 worden de prijzen uitgereikt.

SDO slaagt op de UT


Afgelopen zaterdag reisde het vlaggenschip van SDO af naar Enschede om daar op de campus te gaan spelen tegen het eerste team van de studenten korfbalvereniging Vakgericht. Vooraf hadden de Westerhaarders zich niet echt kunnen verdiepen in het studententeam, maar statistisch gezien was de ploeg van Marco Groothuis de grootste kanshebber om er met de zege vandoor te gaan; SDO won de eerste twee duels, terwijl Vakgericht nog puntloos was.

Net als vorige week begon SDO erg scherp aan het duel en overklaste de studenten. Binnen zeer kort tijdsbestek was het al 0-4. Vakgericht had geen antwoord paraat op het felle en efficiënte spel van de Oranje-formatie. Na 17 minuten gespeeld te hebben stond het 2-10. Daarna verzwakte de scoringsdrang van de bezoekers. Vakgericht maakte hier dankbaar gebruik van en wist in het tweede deel van het eerste bedrijf de marge enigszins te verkleinen. De ploegen gingen rusten bij een 7-13 stand.

Na de pauze probeerde SDO de draad weer op te pakken, maar zo voorspoedig als aan het begin van de wedstrijd ging het niet meer. De ploeg sprong wat onnauwkeurig met de vele kansen om en zag dat Vakgericht meer weerstand wist te bieden. Hierdoor bleef het verschil ongeveer gelijk. Een kwartier voor tijd toonde het scorebord een 10-18 tussenstand.  In de slotfase mochten Eefke Sportel en Sem Wessels uit de A1 nog hun opwachting maken. Beiden deden dit zeer verdienstelijk. Voor Eefke was dit haar officiële debuut. Einduitslag Vakgericht – SDO: 13-21

Een simpele overwinning voor SDO, ook al had er nog veel meer in gezeten. Door deze derde zege op rij voert de Reas-formatie de ranglijst aan. Volgende week speelt de ploeg thuis tegen EKC 2000 uit Emmen. De aanvang van dit duel is om 15:50 uur.

Vroomshoopse Boys verliest met ruime cijfers


Vroomshoopse Boys tegen runner-up SV Gramsbergen werd gespeeld op het eigen kunstgrasveld,
omdat het hoofdveld op De Bosrand vanwege de vorst was afgekeurd. Vroomshoopse Boys begon
aanvallend met direct al kansen voor Jos Hutten en Juliën Derks. De gasten kenden snelle
omschakelmomenten en dat leidde al in de 10e minuut tot het openingsdoelpunt van David
Houtman, die alleen opdook voor Boys-keeper Chiel Sickman.: 0-1. SV Gramsbergen kreeg de periode
erna alle ruimte om met snel combinatiespel kansen te creëren tegen het in die fase apathisch
reagerende Boys-team. In de 12e minuut werd de voorspong al verdubbeld toen opnieuw David
Houtman op het randje van buitenspel mocht doorgaan van arbiter Paul van Kootwijk uit Angerden
en beheerst afwerkte: 0-2. Op basis van een betere organisatie en de nodige duelkracht vocht
Vroomshoopse Boys zich daarna terug in het duel, zonder echt gevaarlijk te worden. Attent
keeperswerk van Boys-doelman Chiel Sickman voorkwam dat de slim counterende gasten de
voorsprong nog verder uitbreiden in de eerste helft. In de 43ste minuut dook Léon Dogger gevaarlijk
op voor het doel van de gasten. Zijn harde dropkick vloog echter via de lat over.
Na de thee zette een fanatiek aanvallende thuisploeg hoog druk en viel over de flanken aan. De
defensie van de gasten was echter goed georganiseerd en gaf weinig tot niets weg. Het team van
hoofdtrainer Stephan Rahantoknam loerde op snelle tegenstoten, die nauwkeurig werden
uitgevoerd. Stef Schuurman in de 66ste minuut en Nick Leferink in de 75ste minuut tilden de stand
naar 0-4. In de 77ste minuut redde Levi Aitink met een hard schot de spreekwoordelijke eer: 1-4. In
de 85ste minuut werden aan Boys-zijde Patrick Drenthen en Juliën Derks gewisseld voor Niels Pierik
en Mats Scholten. Het jonge talent Niels Pierik was bij een hoekschop nog dichtbij de 2-4, maar de
bal ging net over.


Het slotakkoord was voor SV Gramsbergen. Na opnieuw een messcherpe counter trof David
Houtman voor de derde keer op de kille en koude Bosrand doel: 1-5. Dat was tevens de eindstand
van een teleurstellend duel voor Vroomshoopse Boys, dat de eerste thuisnederlaag van dit seizoen
leed. De gebruikelijke scherpte ontbrak met name in de beginfase bij de thuisploeg, die in feite
steeds achter de feiten aanliep. Door de ruim uitgevallen, maar verdiende nederlaag tegen het
gretige SV Gramsbergen bezet Vroomshoopse Boys nu de vijfde plaats op de ranglijst van de tweede
klasse J. met 18 punten uit 10 wedstrijden. Op 21 januari 2023 wordt door de mannen van
hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman na de winterstip de competitie weer hervat met een thuiswedstrijd
tegen De Zweef uit Nijverdal.

Foto is van Ronald Nieboer (kampioensteam)


Tegen SV Gramsbergen werd in de volgende opstelling gespeeld: doel; Chiel Sickman; achter: Jesper
Derks, Patrick Drenthen (85: Niels Pierik), Robert Veld en Simon Kempers; midden: Levi Aitink, Léon
Dogger en Tom Pierik; voor: Juliën Derks (85: Mats Scholten), Jos Hutten en Bert Verschoor.
Consul Giel Westerik zag zich vanwege de nachtelijke vorst genoodzaakt de wedstrijden op de
natuurgrasvelden op De Bosrand af te lasten, zodat er een beperkt programma was. Eersteklasser
Vroomshoopse Boys 2 trof thuis de reserves van SV Gramsbergen. Het jonge Boys-team van trainer
Alexander Fokkert verloor met 2-0 van de groenhemden. Vroomshoopse Boys JO19-1 van trainer
Kenny Leferink won uit op de Boshoek in Hardenberg met 2-1 van HHC JO19-2.
Vroomshoopse Boys JO17-2 zette de kroon op het werk van de najaarscompetitie. In Nijverdal won
het team van trainers Gerard Kosters en Ruben Drenthen en grensrechter Joost Bosscher met een
titel de kroon op het werk. Tegen nummer 3. De Zweef JO17-2 was het lange tijd spannend. Door
goals van Tycho Bosscher en Wouter Bakker werd met 2-1 gewonnen. Vele Vroomshoopse
supporters juichten de kampioenen toe en blauw-geel Bengaals vuurwerk maakte het feest
compleet.
Zaterdag aanstaande zijn er een beperkt aantal wedstrijden voor Boys-teams. De komende
winterstop staat in het teken van vele acties voor het nieuw te bouwen clubhuis van Vroomshoopse
Boys. Hoogtepunt is de glazen kantine-actie, die van 27 december tot en met 30 december gehouden
wordt.

Amicitia houdt punt over tegen ZKC’19

Vooraf was het op papier een wedstrijd tussen twee ploegen die in punten op gelijke hoogte stonden in de poule. Afgelopen zaterdag troffen ze elkaar in Vriezenveen, Amicitia en ZKC ’19. Bij beide ploegen speelt blessureleed al langer een rol, dus dat mag voorlopig geen excuus meer vormen. Zo goed mogelijk omgaan met de gegeven omstandigheden blijft het uitgangspunt.

De Toyota Drent formatie begon uitermate goed aan de wedstrijd. Prima aanvallen zorgden na tien minuten voor een 5-0 voorsprong. De gehele eerste helft was Amicitia de bovenliggende partij en kon het de voorsprong vasthouden. Toch stond de spanning er flink op, beide ploegen misten bovendien strafworpen. ZKC ’19 toonde veerkracht en verkleinde het verschil bij rust tot twee doelpunten (10-8).

Stan

In de tweede helft probeerde Amicitia de voorsprong uit te breiden. Dat lukte in eerste instantie prima waarbij topscorer Stan Dasselaar het verschil op vijf treffers bracht (13-8). ZKC ’19 zette een tandje bij en kwam via drie treffers op rij terug tot 13-11. Aan Vriezenveense kant ontstonden er te veel fouten en dat gaf de ploeg uit Zuidwolde de kans om tot vier maal toe terug op gelijke hoogte te komen (18-18). Daarna miste Amicitia opnieuw een strafworp, waarna ZKC ’19 voor de eerste keer in de wedstrijd de leiding kon overnemen (18-19). Een spannende slotfase volgde waarin de score alle kanten op kon. Tim Bakker zorgde uiteindelijk voor de Vriezenveense gelijkmaker met als eindresultaat een voor Amicitia enigszins teleurstellende puntendeling (19-19).

Tim

Komende zaterdag speelt Amicitia haar laatste wedstrijd van dit kalenderjaar tegen fusieclub KVW ’22 in de topsporthal in Leek. Aanvang 20:00 uur.

AMICITIA 2 PAKT OPNIEUW OVERWINNING

Binnen de senioren selectie van Amicitia zijn het vaak de reserves die qua teambezetting afhankelijk zijn van de ontwikkeling en vooral mogelijke blessures in een korfbalseizoen. Het team van Amicitia 2 heeft daar vooralsnog geen boodschap aan. Mede dankzij de hulp van spelers van andere Amicitia teams kon het afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen ZKC ’19 met 20-17 (9-6) winnend afsluiten. Daarmee handhaaft het de gedeelde koppositie in de reserve eerste klasse B. Een prima resultaat. Amicitia 2 speelt zaterdag ook in Leek tegen de reserves van KVW ’22 om 18:30 uur.

JUNIOREN AMICITIA A1 SUCCESVOL TEGEN DE MEEUWEN

De jeugd heeft de toekomst, een cliché dat vaak wordt gebruikt. De junioren van Amicitia tonen wekelijks hun uitstekende inzet en onderstreepten dat met een prima 15-13 overwinning op mede koploper De Meeuwen. Het nestelt zich daarmee vaster in de kop van de poule. Het Nu lijkt de fase aangebroken om nog meer de nodige rust en stabiliteit in het veldspel aan te brengen waarmee de opgaande sportieve lijn verder vorm kan worden gegeven. Dat kan komende zaterdag in Ermelo tegen Dindoa A1 om 13:20 uur.

3500 bezoekers genieten van de Hammer geschiedenis rondom de Brink


DEN HAM – “Hej’t al eheurd, van Swaene?” Bezoekers van het Historisch Schouwspel in Den Ham stonden na het kopen van een kaartje direct oog-in-oog met witte wieven, die volop roddels verspreiden over alle
ongure en vreemde types in het dorp. In totaal lieten zo’n 3500 belangstellenden zich zaterdag
onderdompelen in de bijzondere episode uit de geschiedenis van het Brinkdorp.
“Nee echt, Swaene Leefers is nen apart’n. Zej striekt en wrieft en mèns’n könt zo weer loop’n. Da’s toch niet normaal?” De witte wieven zetten de toon bij de ingang. Door middel van een routekaart, kwamen de
bezoekers in 1678 terecht. Een tijd waarin ook in Den Ham onverklaarbare dingen gebeurden.

De wandeling leidde eerst langs de bakker en de slager, die net zijn varken op een ladder had geslacht. Maar dan: consternatie. Een man met een zwaargewond been wordt door omstanders naar het huis van Swaene gebracht. Daar begint het kruidenvrouwtje zwaar te ademen, te blazen en met striekerieje en amuletten het probleem te verhelpen. En het lukt: de man staat op en kan gewoon weer lopen. Niet normaal.


Even verderop wordt miege (urine) uit het raam gegooid. De vrouw des huizes is om onverklaarbare redenen overleden. Alle onreinheid moet uit het huis. De notabelen van het dorp zien het met lede ogen aan. Een waarzegster voorspelt de toekomst. Bezoekers wordt gevraagd om plaats te nemen op de Waegh om te kijken of er nog meer heksen zijn. En terwijl de dominee een pasgeboren kind doopt en zegent, maakt hij met een donderpreek duidelijk dat het zo niet langer kan met al die heidense toestanden…


Zo’n 150 acteurs en figuranten verbeelden zaterdag het thema Wolven, Heksen en (Bij)geloof op en rondom de Hammer Brink en kerk. Zo’n 3500 bezoekers genoten met volle teugen. Van het spel, maar ook van de heerlijke streekproducten, die op de route verkrijgbaar waren. In de week voorafgaande aan het Schouwspel waren meer dan 40 vrijwilligers actief met het opbouwen en inrichten van de brink en omgeving.

Vangnetregeling energiekosten huishoudens

Een groeiend aantal Twenteranders komt door de torenhoge energieprijzen in acute geld-problemen. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, dan gaat de gemeente Twenterand die inwoners helpen. B&W wil namelijk een tijdelijke vangnetrege-ling om die stijgende energiekosten enigszins het hoofd te kunnen bieden. Een en ander is geregeld in een speciale verordening die moet ingaan op 1 januari. De gemeenteraad buigt zich op 20 december over de regeling.

“De nieuwe verordening regelt dat inwoners die door de hoge energieprijzen acute geldproble-men hebben financieel geholpen kunnen worden”, zegt verantwoordelijk wethouder Aimée van der Ham. “De vangnetregeling is bedoeld voor álle inwoners die onvoldoende geholpen worden door de bestaande maatregelen en tussen wal en schip dreigen te vallen”, legt ze uit. “De rege-ling kent geen inkomensgrenzen. Die is dus niet alleen voor inwoners met een laag inkomen, maar ook voor inwoners met een midden- of hoger inkomen.”

Meldpunt Geldzorgen

Ook zijn er geen maximum bedragen aan de verordening gekoppeld. “Klopt”, legt Van der Ham uit. “Het gaat om maatwerk. De gemeente wil doen wat nodig is om de acute problemen op te lossen. De aanvragen voor deze regeling lopen via het Meldpunt Geldzorgen. Dat is het ge-meentelijk loket waar inwoners met financiële vragen terecht kunnen. Het Meldpunt Geldzorgen kijkt hoe inwoners het beste kunnen worden geholpen. Tot voor kort heette dit loket het Meldpunt Schulden, maar we willen graag dat ook inwoners die nog geen schulden hebben, maar wél financiële vragen, ook bij het meldpunt terecht kunnen.”