Archive for: januari 2023

Walking Volleybal is gestart en u kunt meedoen


Afgelopen dinsdag was de kick off van Walking Volleybal bij HVC (Hammer Volleybal Club) in Den Ham. Vanaf nu is het elke dinsdag mogelijk aangepast te volleyballen in sportzaal De Beukenhage. Start is om 09.30 uur.

Stef Lamberink begeleid de eerste trainingen van Walking Volleybal

Walking Volleybal is een afgeleide vorm van volleybal. Het veld is een zogenoemd C-veld, met daarin 4 meter minder lengte en het net op 2,24 meter hoogte. De regels zijn dat er alleen onderhands mag worden geserveerd, niet mag worden geblokt en er niet mag worden gesprongen gedurende het spel. Regels kunnen worden aangepast op de voorkeur van de groep, waarbij altijd leidend is dat de ondergrens van de individuele deelnemer het instapniveau zal zijn.

Er kan deelgenomen worden vanaf 60 jaar, waarbij er rekening mee wordt gehouden met iemand van een jongere leeftijd maar geen sport of bewegingsvorm in groepen meer kan doen. Kortom maatwerk.

Elke dinsdag sociaal bewegen
De training vindt elke dinsdag om 10.00 plaats waarbij er inloop is vanaf 9.30 en er koffie/thee klaar staat voor de deelnemers en belangstellenden. U bent van harte welkom om keer mee te doen of een kijkje te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stef Lamberink

In elke kern een Walking Sport
Walking Volleybal is de vierde Walking Sport in Twenterand, naast tennis, korfbal en voetbal. Respectievelijk verdeeld over de kernen Den Ham, Vroomshoop, Vriezenveen en Westerhaar met medewerking van HVC Volley, tennisvereniging De Bosbaan, korfbalvereniging Amicitia, Voorwaarts en ZorgSaam Twenterand. Al deze vormen van sport zijn aangepast, zodanig om het op een veilige en verantwoorde manier te kunnen beoefenen. Spelregels, materialen en de begeleiding is aanpast op de doelgroep en daardoor voor velen goed toegankelijk.

Winter editie Twist 2023

Op vrijdag 20 januari is het dan eindelijk zo ver: van 11:00 – 14:00 uur  vindt de allereerste editie van Twist plaats in het Odeon gebouw van de Vriezenveense Harmonie. Dit evenement is een unieke samenwerking tussen de Week van de Amateurkunst Wierden en Toon je kunst Twenterand. Aanvankelijk stond de zomer editie afgelopen september gepland op Het Lageveld, maar vanwege de weersomstandigheden moest het evenement verplaatst worden.   


Met Twist willen we mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het plezier van kunst en cultuur. Het evenement is vooral bedoeld voor mensen met een beperking, ouderen en dementerenden. We willen laten zien dat iedereen erbij hoort en deel kan nemen aan het verenigingsleven. Van een workshop schilderen, tot kunst met ballonnen en van verhalenvertellers tot optredens in de grote zaal van Odeon, er is van alles te doen. Neem je familie, begeleiders en verzorgers mee en beleef een onvergetelijke dag samen!

Omdat Odeon een maximaal aantal bezoekers kan ontvangen, vragen we je om je van te voren aan te melden. Dat kan tot en met 13 januari door je naam en telefoonnummer te mailen naar: toonjekunsttwenterand@gmail.com Ben jij er ook bij?

Gezichtsbepalende cultuur-historische naamborden keren terug in Vroomshoop

De Oudheidkundige vereniging Den Ham-Vroomshoop heeft jarenlang meerdere rudimenten van een levend verleden van beide dorpen, als ook van de kern Geerdijk in bezit. Dat betreft naamborden, eerste stenen bij een ingebruikneming van een gebouw en ga zo maar door. Die worden bewaard In de archief- en verenigingsruimte De Krulsmid in Den Ham.- Niet voor de eeuwigheid en van tijd tot tijd wordt er opgeruimd. Over de nabije toekomst van de naamborden MCC en De Stobbe pleegde voorzitter Klaas Palstra een telefoontje met Hans Nieboer, bestuurslid van Levend Vroomshoop. Wat te doen met deze karakteristieke uithangborden van het Maatschappelijk Cultureel Centrum en de sporthal De Stobbe?

Het bestuur van Levend Vroomshoop zag beslist de meerwaarde van herplaatsing van deze gezichtsbepalende elementen in Vroomshoop in en ging tot actie over. Met de directie van de brede school Kadans (die ongeveer op de plek van de voormalige sporthal staat) werd overleg gepleegd over de herplaatsing van het naambord De Stobbe. Met het bestuur van de muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop werd overlegd over de herplaatsing van het naambord MCC. In beide gevallen werd met instemming op de terugkomst van de naamborden gereageerd.

Op dinsdagmorgen 10 januari werden beide naamborden door bestuursleden van Levend Vroomshoop uit de Krulsmid in Den Ham opgehaald. Leerlingen van de Bovo (Beroepsopleiding Vroomshoop en omstreken) aan de Aziëlaan gaan onder leiding van werkmeester Albert Kleinjan het naambord De Stobbe van een sokkel voorzien. Dit naambord wordt herplaatst langs de Stobbelaan, dichtbij de locatie waar eens de sporthal De Stobbe heeft gestaan. Het naambord van het MCC wordt gezandstraald en verder opgeknapt. Dit naambord krijgt een plaats aan de voorgevel van het verenigingsgebouw van De Harmonie Vroomshoop aan het Vredesplein. Dit gebouw waar voorheen de bibliotheek was gehuisvest, draagt nu de naam Muziek en Cultuur Centrum, een naam die refereert aan het oude MCC.

Bij beide naamborden wordt door Levend Vroomshoop een verklarend en geïllustreerd informatiebordje geplaatst. In april is de feestelijke onthulling van beide naamborden voorzien, waarmee beide gezichtsbepalende cultuurhistorische elementen weer op hun vertrouwde plek in Vroomshoop terug zijn.

Foto’s: Klaas Dragt

· Foto 1: Beoogde locatie van naambord De Stobbe aan de Stobbelaan

· Foto 2 v.l.n.r.: Hans Nieboer, Henk Brinksma (namens De Harmonie Vroomshoop), Bert Dorresteijn en John de Vries (bij het Muziek en Cultuur Centrum aan het Vredesplein)

· Foto 3 v.l.n.r.: Bert Dorresteijn en Hans Nieboer (bij de Bovo)

Vragen GemeenteBelangen Twenterand over project GGID

GemeenteBelangen Twenterand stelt schriftelijke vragen aan het college over mislukken project GGiD in verband Samen Twente.

In tegenstelling tot andere gemeenten voelt GemeenteBelangen Twenterand er weinig voor om het becijferde tekort – voor Twenterand berekent op € 94.000 – op het bordje van onze inwoners te leggen en stelt zich op het standpunt dat de GGD het binnen de eigen middelen moet oplossen. Daarvoor is financiële ruimte aanwezig en dit past bij een kwalitatief goede en gezonde bedrijfsvoering. Risico’s als deze, met name op ict-projecten (voorbeelden van mislukte projecten zijn er immers genoeg), zijn er nu eenmaal en dit had ingecalculeerd moeten worden.

Inleiding

Bij brief van 15 december jongstleden ontvingen wij van uw college de boodschap van het mislukken van het GGID traject bij de GGD Twente. Een project gestart in 2018, waarbij het hoofd marketing en communicatie van de betrokken leverancier destijds zei: “De faalkans van dit traject is doorgerekend door een onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau en is nihil.”

Oorspronkelijk begroot voor 3,6 miljoen euro. Thans nemen we afscheid van dit mislukte project met een bedrag van 13 miljoen euro. Opnieuw een ambtelijk ICT project mislukt.

In de diverse stukken lezen we met betrekking tot de toenmalige aanbesteding dat “… vanwege het innovatieve karakter van het gevraagde systeem er dus geen concreet en gedetailleerd uitgewerkte blauwdruk lag, die voorschrijvend werkte voor leveranciers of het ontwikkeltraject. Bij deze vorm van aanbesteden en ontwikkeling wordt uitgegaan van een sterke regierol en professionaliteit van de leverancier in plaats van bij de opdrachtgever.” In onze ogen een vrijbrief voor de leverancier.

GemeenteBelangen Twenterand voelt er dan ook weinig voor om het becijferde tekort – voor Twenterand van € 94.000 – op het bordje van onze inwoners te leggen en stelt zich op het standpunt dat de GGD het binnen de eigen middelen moet oplossen. Daarvoor is financiële ruimte aanwezig.

Vragen

1. Hoe heeft dit in de afgelopen jaren zover kunnen komen? Waarom is er niet veel eerder ingegrepen. Waarom wordt er voetstoots vertrouwen gegeven aan dit soort initiatieven zonder adequate kostenbewaking?

2. Het AB durft het zelfs een voordeel te noemen de financiële afwikkeling nog mee te nemen in het boekjaar 2022. Hoe kun je een niet voorziene uitgave van € 94.000 als voordeel opnemen in je boeken?

3. Uit persberichten bleek ons dat de gemeente Almelo het standpunt huldigt dat er niets uit de reserves van Samen Twente mag worden gehaald, maar dat de gemeenten 3 miljoen gaan betalen en daarna de 14 gemeente samen de financiële positie van Samen Twente tegen het licht kunnen houden, inclusief de reserves. Hoe kijkt de het college van Twenterand hier tegen aan?

4. GGD Twente wil thans nog € 150.000 reserveren voor een evaluatie en € 500.000 voor een nieuwe aanbesteding. Deze bedragen zijn verwerkt in de tekorten. Voor beiden is een bestemmingsreserve ingesteld, zodat het algemeen bestuur de besteding van deze middelen goed kan monitoren. Het monitoren van de eerdere aanbesteding geeft ons niet het gevoel dat het hier beter zal gaan. Hoe denkt het college dit nu wel te kunnen waarborgen?

5. Wij hebben contact gehad met de GGD en die kiezen straks voor één van de drie aanwezige standaardoplossingen. Bent u het, in dit licht bezien, met ons eens dat bovenstaande absurde bedragen zijn voor evaluatie en aanbesteding en dat deze voor rekening van de GGD moeten komen?

6. Er was ook sprake van oprichting van een coöperatie. Wat betekent het stoppen van het GGID voor de coöperatie ?

7. Gaat de GGD Twente bij de komende aanbesteding opnieuw optrekken met de overige partners?

8. Voorgesteld wordt door het DB van Samen Twente om de wijze van beëindiging van de GGID in beslotenheid te bespreken, waarbij geen publiek aanwezig kan zijn. Dit roept bij ons vragen op, want besloten maakt duister. Waarom is dit nodig?

Kinderactiviteit Engbertsdijksvenen: Nachtwandeling voor kinderen

Ga in de avond mee op pad met de gids en ontdek wat je zintuigen doen in het donker. Je loopt op de tast en je hoort alle geluiden veel beter. Misschien hoor je wel een uil roepen of een muisje scharrelen in het struikgewas. De gids neemt je mee in natuurgebied de Engbertsdijksvenen, waar je tussen zonsondergang en zonsopkomst normaal niet mag komen. Deze nachtwandeling speciaal voor kinderen is dus een unieke kans! 

Op zaterdagavond 28 januari kan je op ontdekking in de Engbertsdijksvenen. Voor €5,50 kan je mee op ontdekking in de Engbertsdijksvenen, krijg je wat te drinken en wat lekkers. Boek de deelname van uw kinderen aan de nachtwandeling online op www.staatsbosbeheer.nl/nachtwandelingengbertsdijksvenen Hier vind u ook meer praktische informatie als startlocatie, prijzen en tijden. Let op; deze activiteit is geschikt voor kinderen van 4 t/m ongeveer 12 jaar. Online boeken is verplicht om deel te nemen aan deze activiteit, u betaald alleen voor deelnemende kinderen.  

Speuren naar sporen in de Engbertsdijksvenen

Er leven allerlei dieren in de Engbertsdijksvenen, aan de hand van de sporen die zij achterlaten kan je ontdekken welke dieren in het gebied leven, en misschien vertellen de sporen nog wel veel meer. Prenten, vraatsporen, wissels, slaapplaatsen, uitwerpselen, vervellingen, zomaar een greep aan sporen wat je in de natuur tegen kan komen.

Een leuke excursie voor het hele gezin!

Op Zaterdagmiddag 21 januari kunt u onder leiding van een gids mee het Engbertsdijksvenen in. Boek uw deelname online op www.staatsbosbeheer.nl/sporenengbertsdijksvenen Hier vindt u ook meer informatie over de startlocatie, tijden en prijzen. Let op; online boeken is verplicht om deel te nemen aan deze wandeling.

Tip van de boswachter: Kleed u naar het weer en trek stevige schoenen aan.

Basiscursus Omgaan met de computer in Bibliotheek Vriezenveen

Ben je of ken je iemand die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed weet hoe het werkt? Wij starten een cursus voor mensen die meer willen doen met hun laptop. De thema’s zijn onder andere: hoe werkt de laptop, aan de slag met het internet, hoe werkt Word en van alles over het mailen. De cursus gaat maandag 16 januari van start. De cursus bestaat uit 4 of 5 middagen. Geef je op via onze website www.bibliotheektwenterand.nl , via mail m.vervelde@bibliotheektwenterand.nl of bel 0546-562385. Langskomen in de bibliotheek mag natuurlijk ook. De cursus is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

Nieuwjaar bij Vroomshoopse Boys

De voetbalvereniging Vroomshoopse Boys luidde op zaterdag 7 januari op traditionele wijze het jaar 2023 in met een leuke nieuwjaarswandeling met onderweg versnaperingen en bij terugkomst in de kantine een traktatie. De activiteitencommissie had het weer prima georganiseerd en Erik Heideman had als vanouds leuke hersenkrakers bedacht. De families de Jong en Heideman wonnen de eerste prijs, gevolgd door de familie Pierik en Scholten, met als derde de familie Beumer.

De aansluitende nieuwjaarsreceptie in de bijna 50 jaar oude kantine ’t Flierhuus werd uitstekend bezocht en de beste wensen werden uitgewisseld. Voorzitter Edward Olthof repte van een actief en ook bewogen jaar 2022. De overleden leden en oud-leden van Vroomshoopse Boys werden met een minuut stilte herdacht.

Voorman Olthof complimenteerde de opgetuigde kantinecommissie, die er met vele vrijwilligers in is geslaagd om de kantine ’t Flierhuus tot een gezellige ontmoetingsplaats te laten zijn. Vroomshoopse Boys kent sinds kort meer dan 900 leden, een clubrecord. De uitdaging om de huidige 42 teams van geschikte leiders en trainers te voorzien wordt met overtuiging aangegaan.

Al die vrijwilligers, die zich op deze wijze voor de Boys inzetten, verdienen volgens voorzitter Olthof veel waardering. Vrijwilligers blijven nog steeds nodig, denk ook aan bardiensten en andere noodzakelijke taken binnen de vereniging. Sportief gaat het naar wens bij de teams. De huidige vijfde plaats met uitzicht op plaats 3. van het eerste elftal van de Boys in de tweede klasse J. smaakt naar meer. Robert Bosma uit Ootmarsum wordt ingaande het nieuwe seizoen hoofdtrainer van Vroomshoopse Boys. Hij wordt de opvolger van de dan naar Hatto Heim in Hattem vertrekkende huidige hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman.

Voorzitter Edward Olthof refereerde aan de geweldige glazen kantine-actie bij de Boys eind vorig jaar. De opbrengst van € 40.000,00 overtrof alle verwachtingen. Alle hulde aan de commissie en de veelal jeugdige uitvoerenden, die voor veel energie en ook verbinding en saamhorigheid binnen de club zorgden. Het kwik van de geldthermometer van de acties binnen de voetbalvereniging is inmiddels gestegen tot € 92.500. Dat biedt perspectief voor de verdere ontwikkeling van de bouwplannen.

De bouwcommissie is bezig met de laatste calculaties en verdere voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe clubgebouw. De omgevingsvergunning voor de bouw van het clubhuis van de gemeente Twenterand is aanstaande. Voorman Olthof deelde namens zijn bestuur mee dat de start van de bouwactiviteiten in het tweede kwartaal van 2023 verwacht kan worden. Die mededeling ontlokte een groot applaus van de aanwezigen. Olthof riep ook het bedrijfsleven en iedereen die de Boys een warm hart toedraagt op om de nieuwbouwplannen financieel te steunen.

Er werd een vijftal leden gehuldigd, die meer dan 60 jaar en in sommige gevallen zelfs meer dan 65 jaar Vroomshoopse Boys trouw zijn gebleven. Aanwezig waren de erkende en vermaarde eerste elftalspelers van weleer oud-hoofdtrainer Joop Elferink, Benny Gerrits en Jans Gerrits, evenals oud-speler en vaste supporter Jaap Weijers. Zij kregen een welverdiend applaus en een bloemenhulde. Ook ontvingen deze trouwe leden een attentie in de vorm van een gesigneerde ereschaal. Oud-eerste elftal keeper Wicher Kolkman was afwezig en ontving de huldeblijken thuis.

Edward Olthof toonde zich een tevreden voorman van een actieve vereniging, die volop in beweging is. In een informele sfeer bleef het nog lang gezellig. Er werden op een groot scherm nog mooie afbeeldingen getoond van het nieuwe aanstaande nieuwe clubhuis op de Bosrand. Vroomshoopse Boys gaat binnenkort van droom naar daad wat het nieuwe clubhuis betreft, dat werd op deze bijzondere en sfeervoller nieuwjaarsreceptie duidelijk.

Zandstuve Bosloop op zaterdag 14 januari


Loopgroep De Zandstuve organiseert op zaterdag 14 januari de Zandstuve Bosloop. Deze Vroomshoopse loopwedstrijd wordt gehouden in het
rustieke Zandstuvebos. De wedstrijd is ook dit jaar onderdeel van de Prins Sport Vechtdal Crosscompetitie. De andere vier wedstrijden zijn de Lemelerbergloop (Lemele), De Zwarte Dennencross (Punthorst), de Aco Van Elderen Crossloop (Ommen) en de Oldemeijercross (Hardenberg). Meedoen aan één van deze loopwedstrijden kan uiteraard ook.

Tijdens de Zandstuve Bosloop op zaterdag 14 januari kunnen deelnemers kiezen voor verschillende afstanden. De jeugd loopt 1500 meter (twee rondes van 750 meter). De deelnemers van de 5 kilometer lopen één ronde en de deelnemers van de 10 kilometer lopen twee rondes van 5 kilometer. Er is ook een canicross van 5 kilometer voor lopers die met hun hond willen meedoen. De start van de wedstrijd is aan de Bosweg, een onverharde weg langs de rand van het bos, die bereikbaar is via de sportvelden op Sportpark De Bosrand. Meer informatie, bijvoorbeeld over het inschrijven, is te vinden op www.loopgroep-dezandstuve.nl/zandstuve-boslopen.

Vindt u autorijden in het donker onprettig? Reis met het openbaar vervoer!

Het is weer winter: dat betekent dat de dagen korter zijn en het eerder donker is. Wanneer u liever niet in de auto stapt als het schemerig begint te worden of het al donker is, dan biedt het openbaar vervoer een mooie uitkomst. OV-ambassadeurs kunnen u hierbij helpen! Ook wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd.

Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur

Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of haltetaxi? Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland geven OV-ambassadeurs uitleg en helpen zij u op weg in het openbaar vervoer.

Wanneer: donderdag 19 januari 2023

Hoe laat: 14.00 – 15.30 uur

Waar: Bibliotheek Vroomshoop, Burg. Koetjestraat 2, Vroomshoop

Telefonische spreekuren 

Wilt u liever telefonisch contact met een OV-ambassadeur? Dan kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs zitten dagelijks klaar om uw vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.  

  Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur  

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!     Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.