Archive for: maart 2023

Jeugdtuinen Vriezenveen gaat verder!

Vorig jaar is de moestuinvereniging Vriezenveen van start gegaan met een nieuw project in samenwerking met de Gemeente Twenterand……. Jeugdtuinen en het project wordt voorgezet.

Jeugdtuinen is voor en door kinderen om zich zo bewust te worden van het groeiproces. Leuk, Leerzaam en Lekker gezond. Veel kinderen zullen niet weten hoe het een en ander groeit en bloeit dus het is erg leerzaam.

Is deze tijd van prijsstijgingen en aangezien niet iedereen de financiële middelen heeft om deel te nemen, kan er gratis door kinderen worden deelgenomen aan de jeugdtuinen. Alles is duur ook de groente en door zelf je eigen groenten te verbouwen heb je verse biologische groente op je bord liggen.

Vindt je kind het leuk om buiten te zijn en iets met hun handen te doen dan kunnen ze in bezit van een stuk grond komen en mogen daar hun eigen groentes en/of bloemen verbouwen. Dit alles onder begeleiding. Ze werken heerlijk in de buitenlucht, kunnen hun eigen groente verbouwen en ’s avonds opeten.

Is je kind 9,10,11,12 jaar (groep 6-7-8), dan mag het een eigen jeugdtuintje verzorgen. Het seizoen begint 08 mei met het zaaien/planten en stopt ongeveer oktober met de laatste oogst. Als de groenten, bloemen en planten helemaal volgroeid zijn, kun je ze meenemen naar huis. In Vriezenveen heb je de jeugdtuin aan Aadorpweg waar je na schooltijd (op maandag en woensdag van 15.00 tot 16.00 uur) kunt tuinieren. Tuingereedschap is aanwezig en wij zorgen voor evt de zaden en de plantjes.

Aanmelden

Lijkt het je wat en mag je van je vader, moeder en/of verzorger meedoen? Meld je dan snel aan, want vol = vol!

Je kunt je inschrijven bij de contactpersoon Ivonne Stege telefoonnummer: 06-10603236. De eerste uitleg zal met ouder(s)/verzorger zijn, op zaterdag 29 april om 10.00 uur, daarna alleen voor het kind startend op 08 mei om 15.00 uur.

Kan een cartoon zijn van buitenshuis

Leuk

Opmerking plaatsen

Delen

Wielercafé Ronde van Overijssel in Vroomshoop

Voorafgaand aan de Ronde van Overijssel, welke op zaterdag 6 mei zal worden verreden, wordt in het ‘Dorp van de Ronde’ een Wielercafé georganiseerd. Het Wielercafé is op dinsdag 18 april in de theaterzaal van activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop. De toegang is gratis, alsmede het eerste kopje koffie of thee. De zaal gaat open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur.

Vorig jaar was het wielercafé (in Holten) goed gevuld met aansprekende gasten als Hennie Kuiper, Theo de Rooij, Bas Tietema, Dinand van de Berg en Jennette Jansen. Eigenlijk voor haar dus een jaar te vroeg, maar de wereldkampioene handbiken heeft besloten zich te richten op Parijs 2024 en is daarom in het buitenland (World Cup Italië) en dit jaar niet beschikbaar als gast; een vooruitziende blik dus..

Welke gasten er dit jaar wel komen laten we nog even in het midden, maar presentatoren Ralph Blijlevens en Harry Middeljans zullen hen ongetwijfeld weer het vuur na aan de schenen leggen.

Dorp van de Ronde

Het Wielercafé wordt traditiegetrouw jaarlijks georganiseerd in het ‘Dorp van de Ronde’ van de Ronde van Overijssel. In 2023 valt deze eer te beurt aan Vroomshoop. Het dorp speelt deze 69e editie de hoofdrol in en rond de wielerklassieker op zaterdag 6 mei. Die dag is de Dorp van de Ronde-sprint dus ook in Vroomshoop. Naar verwachting doet het peloton rond 14.30 uur Vroomshoop aan. De bedoeling is dat het publiek de renners goed te zien krijgt en hen aanmoedigt tijdens de tussensprint. De streep wordt getrokken aan het Zwolsekanaal ter hoogte van zijstraat Linderflier.

Overijssels mooiste

Pakweg 180 wielrenners staan zaterdag 6 mei 2023 om 12.00 uur bij het Parkgebouw in Rijssen aan de start van ‘Overijssels Mooiste’. Ploegen uit binnen- en buitenland strijden op Overijsselse grond om de winst. Volg de 69e editie van de Ronde van Overijssel live via TV, radio en sociale media.

Uitkomsten I&O-rapport Kanaal Almelo-De Haandrik: veel ontevredenheid, een emotionele rollercoaster en behoefte aan hulp

In opdracht van de gemeenten Twenterand en Hellendoorn heeft onderzoeksbureau I&O Research een onderzoek gedaan naar de situatie waar de bewoners van het gebied Kanaal Almelo-De Haandrik inzitten. De conclusies zijn zorgwekkend: de meeste deelnemers aan het onderzoek hebben schade aan hun woning en de meerderheid ervaart financiële en emotionele of psychische gevolgen als gevolg van de schade en de schadeafwikkeling. Ondanks dat benadrukken de deelnemers dat een positieve instelling belangrijk is en dat ze behoefte hebben aan een luisterend oor en praktische hulp.

De resultaten van het onderzoek raken wethouder Arjan Hof van gemeente Twenterand persoonlijk: “Ik vind het heel belangrijk dat het eigen huis van mensen als een “thuis” voelt. Dat ze zonder zorgen prettig kunnen wonen in onze gemeente. En juist hierop gaat het verschrikkelijk mis bij de inwoners en ook bij de ondernemers aan het kanaal. Dat vind ik heel erg. Natuurlijk kenden we al een aantal situaties. Toch heeft dit rapport ons flink met de neus op de feiten gedrukt.”

Veel onzekerheid over de toekomst

Het onderzoek geeft ook inzicht in de ervaringen met lopende schade- en herstelregelingen. 65% van de deelnemers die schade hebben gemeld, beoordeelt het schade-afhandelingsproces met een onvoldoende. Vooral de uiteindelijke beslissing op de schademelding, dus of de schade wel of niet (gedeeltelijk) vergoed wordt, speelt een grote rol in deze beoordeling. Daarnaast zorgt het uitblijven van een duidelijke oorzaak van de schade bij veel deelnemers voor onzekerheid over de toekomst. Zij vragen zich af of herstelwerkzaamheden wel zinvol zijn als de oorzaak van de schade niet duidelijk is.

Behoefte aan een luisterend oor

De deelnemers aan het onderzoek zien ook een rol weggelegd voor de gemeente. Zij verwachten dat de gemeente een luisterend oor en praktische hulp biedt. Beide gemeenten spelen op deze vraag in. Wethouder Egbert Nijenbanning van de gemeente Hellendoorn legt uit: “Inwoners en ondernemers die behoefte hebben aan een gesprek kunnen zich bij ons melden. We hopen hen met een luisterend oor en ook met het op orde brengen van hun eigen dossier te kunnen helpen. Onze inwoners en ondernemers kunnen hun verhaal kwijt en samen krijgen we duidelijk welke keuzes zij nog kunnen maken.”

De manier van onderzoeken

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder bewoners en ondernemers in de buurt van het kanaal binnen de gemeenten Twenterand en Hellendoorn. Om inzicht te krijgen in de ervaringen van direct betrokkenen is een uitnodiging verstuurd om een enquête in te vullen, die 181 betrokkenen hebben ingevuld. Vervolgens hebben er interviews plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. De resultaten van het onderzoek zijn woensdagavond 29 maart gepresenteerd aan de inwoners en ondernemers uit het gebied tijdens een informatieavond.

GBT: “Woonwagenbewoners en (Oekraïense) oorlogsvluchtelingen kunnen op ons rekenen, voor gelukzoekers is hier geen plek”

“Er komen woonwagenlocaties voor onze woonwagenbewoners, (Oekraïense) oorlogsvluchtelingen in nood vangen we tijdelijk op en vergunninghouders bieden we een thuis, want het zijn erkende vluchtelingen. Voor asielzoekers geldt dit niet, daarom is er wat ons betreft voor hen geen plek in Twenterand”, aldus fractievoorzitter Marcus Elzinga van GemeenteBelangen Twenterand.

Het is nodig klare wijn te schenken, want de actualiteit en inwoners vragen erom. Omdat er de komende periode van alles op stapel staat als het gaat om woningbouw en huisvesting van verschillende doelgroepen, waaronder ook onze eigen inwoners van jong tot oud.

Locatie voor onze woonwagenbewoners

“Wij vinden dat woonwagenbewoners jarenlang zijn gediscrimineerd met een uitsterfbeleid. Het Europese Hof en later het College voor de Rechten van de Mens en de Ombudsman onderschrijven dit en hebben de vloer aangeveegd met dit beleid. De woonwagen is een erkende woonvorm en al sinds 2014 cultureel erfgoed. Twee jaar geleden spraken we met enkele – van huis uit – woonwagenbewoners. Dan word je pas goed duidelijk dat deze vorm van wonen bij hen in het bloed zit.”

De gemeente Twenterand is intussen bezig mogelijke locaties in beeld te brengen, mede als gevolg van het coalitieakkoord van GBT met CU, waarin het een actiepunt is. Momenteel zijn er 32 geïnteresseerden die in aanmerking willen komen voor een woonwagenstandplaats. Omdat deze geïnteresseerden veelal een huurwoning hebben komt er doorstroom op gang en dat heeft een gunstig effect op de wachttijden.

Oorlogsvluchtelingen en vergunninghouders

“Voor mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten onder meer vanwege een onveilige (oorlog)situatie in land van herkomst wordt in onze gemeente naar rato voor (tijdelijke) opvang gezorgd.” Deze passage uit het GBT-programma is zeker van toepassing op de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Het zijn voornamelijk vrouwen en kinderen die bescherming zoeken in onder andere Nederland. De Veiligheidsregio’s, waarin burgemeesters vertegenwoordigd zijn, verdelen deze vluchtelingen over gemeenten. Voor de gemeente Twenterand betekent dit een tijdelijke noodopvang van 191 vluchtelingen. “Daar staan wij 100% achter, want echte vluchtelingen hebben recht op veiligheid.” Bovenstaande standpunten van GBT zijn niet nieuw, want ze zijn terug te vinden in het verkiezingsprogramma, dat begin vorig jaar is gepubliceerd.

Asielzoekers

Asielzoekers is een heel ander verhaal. Asielzoekers zijn geen erkende vluchtelingen. Bovendien: de ene asielzoeker is de andere niet. Zo zitten tussen asielzoekers te veel gelukszoekers (= een groep die zich hier om economische redenen wil vestigen) die hier geen recht op asiel krijgen, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang oprekken. Deze groep mensen hebben vaak zeer diverse culturele achtergronden, die elkaar onderling niet altijd kunnen verdragen en dat geeft onderlinge wrevel en ongewenste maatschappelijke effecten, zo wijst de praktijk in andere gemeenten uit.

Maar bovenal vindt GBT dat men er in Den Haag een zooitje van heeft gemaakt en dat gemeenten dit maar (weer) moeten oplossen. “Waar kennen we dat nog meer van? Dat over de schutting gooien. Hoe dan ook: gemeenten zijn zo langzamerhand het uitvoerloket van de Rijksoverheid geworden, vooral als hun eigen beleid faalt. Daar passen we voor. Bovendien hebben we onze handen vol aan huisvesting voor onze jongeren en ouderen, woonwagenbewoners, oorlogsvluchtelingen en vergunninghouders. Dat moet eerst goed geregeld worden en daar moet alle energie en inzet naartoe.”

GBT wil dit bespreken in de gemeenteraad en zal dan ook met een voorstel komen.

Sportlust Vroomshoop 1 vanaf seizoen 23-24 op de zaterdag!

Vanaf het seizoen 2023-2024 zal Sportlust 1 deelnemen aan de competitie op zaterdag. De overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal is een landelijke trend en gaat dus ook onze vereniging niet voorbij. Vorig seizoen hebben landelijk 53 verenigingen bij de KNVB aangegeven voor het huidige seizoen te willen overstappen. Voor dit seizoen hebben 24 clubs aangegeven de overstap te maken van zondag naar het zaterdagvoetbal. Het is een maatschappelijke verandering dat, met name de jongere generatie, de zondag anders willen besteden dan met sporten. De zaterdag is hiervoor meer intrek en met het oog op de toekomst zullen we hierop moeten anticiperen. Naarmate in de afgelopen jaren de geluiden hierover binnen Sportlust Vroomshoop ook te horen waren zijn er veel gesprekken gevoerd door de TC van Sportlust Vroomshoop. Doel hiervan was o.a. om de voorkeuren van spelers (selectie senioren en JO19) te weten te komen. Daaruit bleek dat er een overduidelijke voorkeur voor spelen op de zaterdag aanwezig is. Dit houdt in dat er meer dan voldoende draagvlak is voor het vlaggenschip van Sportlust Vroomshoop om op de zaterdagmiddag te gaan voetballen. Alles bij elkaar genomen en gewogen heeft het bestuur in haar vergadering van maandag 27-03-2023 het besluit genomen om de overstap naar de zaterdag te maken met het eerste elftal.
Graag wil het bestuur van Sportlust Vroomshoop haar leden uitnodigen voor een bijeenkomst op woensdag 05-04-2023 om 19:00 uur in het clubhuis. Het bestuur wil dan de eerdergenoemde keuze toelichten aan de leden van Sportlust Vroomshoop.

Subsidieregeling voor nieuwe sport -en beweegactiviteiten

TWENTERAND – Net als vorig jaar roept de gemeente Twenterand ook nu de lokale organisaties op om nieuw sport -en beweegaanbod te ontwikkelen. Hiervoor kan subsidie aangevraagd worden bij de gemeente. Het doel is zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om te sporten en bewegen. “We willen een fitte en vitale gemeente zijn”, legt wethouder Paters uit. “Sporten en bewegen is gezond en vooral leuk om te doen. Daarnaast geeft het inwoners de gelegenheid om actief deel te nemen in de samenleving”.

Belang van sport en bewegen

Een gemeente waar zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen, waar iedereen mee kan doen en waaraan vitale organisaties een belangrijke bijdrage leveren. Ongeacht fysieke en mentale beperking, sekse, geloofsovertuiging of bijvoorbeeld achtergrond. Dat is waar de gemeente Twenterand voor staat. Naast het feit dat sporten gezond is en leuk is om te doen, vervult het een steeds belangrijkere maatschappelijke waarde binnen onze samenleving.

Vernieuwende sport- en beweegactiviteiten

Inwoners kunnen binnen de gemeente Twenterand kiezen uit ruim 100 sport- en beweegaanbieders voor het aanbod dat het beste bij hun past. Ook dit jaar willen we deze lokale organisaties uitdagen, ondersteunen en helpen in de ontwikkeling en uitbreiding van vernieuwend sport- en beweegaanbod, het aantrekken van nieuwe doelgroepen en het versterken van de kwaliteit van trainers en coaches. Dit jaar met extra aandacht en subsidiemogelijkheden voor inclusie sport zodat ook mensen met een beperking of achterstand kunnen deelnemen aan (regulier) sport- en beweegaanbod in Twenterand! Samen werken we aan een gezond, sportief en actief Twenterand.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidieregeling waarderingssubsidie sport en/of gezonde leefstijlinterventies is te vinden op de website van de gemeente Twenterand, zie deze link:

Lokaal sport- en beweegakkoord | Twenterand

Basiscursus Omgaan met de computer in Bibliotheek Vriezenveen

Ben je of ken je iemand die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed weet hoe het werkt? Wij starten een cursus voor mensen die meer willen doen met hun laptop. De thema’s zijn onder andere: hoe werkt de laptop, aan de slag met het internet, hoe werkt Word en van alles over het mailen.

De cursus gaat maandag 1 mei van start. De cursus bestaat uit 4 of 5 middagen. Geef je op via onze website www.bibliotheektwenterand.nl , via mail m.vervelde@bibliotheektwenterand.nl of bel 0546-562385. Langskomen in de bibliotheek mag natuurlijk ook. De cursus is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.

Vorig jaar 14,5% meer boetes in Overijssel voor rijden onder invloed 

In 2022 werden in Overijssel veel meer boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed. In een jaar tijd werden 2.015 proces-verbalen opgemaakt, een stijging van ruim 14% ten opzichte van 2021 en het hoogste aantal boetes sinds 2011. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.nl op basis van meest recente Politiecijfers. Het gaat om weggebruikers die betrapt werden op rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie. “Veroorzaakt iemand met een slok teveel op een ongeluk en is er een tegenpartij betrokken? Dan betaalt de veroorzaker de schade aan de eigen auto sowieso zelf. Een WA-verzekering vergoedt normaal gesproken altijd de schade bij de tegenpartij. Maar let op, dat is anders wanneer er alcohol in het spel is. Vrijwel alle verzekeraars hebben namelijk een alcoholclausule. Dit betekent dat de verzekeraar wel de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten vervolgens op de veroorzaker verhaald. In de polisvoorwaarden staat hoe dit precies is geregeld”, aldus autoverzekering expert Menno Dijcks van Independer .Ondanks dat sprake is van een flinke stijging, is de toename in Overijssel minder sterk dan elders in het land. Op landelijk niveau nam het aantal proces-verbalen voor rijden onder invloed zelfs toe met 34,1%
Grootste stijging in Almelo
Vooral in Almelo werden in 2022 flink meer weggebruikers op de bon geslingerd voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen. In de gemeente werden vorig jaar 310 bestuurders betrapt: 70 meer dan in 2021. Ook in Enschede (+45), Zwolle (+35) en Kampen (+30) werden in 2022 veel meer bestuurders beboet dan in 2021. Niet overal was er een stijging. Zo was er onder andere in Steenwijkerland juist sprake van een sterk dalend aantal boetes voor rijden onder invloed (-15). 
Hier worden per 1.000 inwoners de meeste boetes uitgedeeld
In Overijssel werden vorig jaar per 1.000 inwoners gemiddeld 2 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Provinciale koploper is Almelo. In deze gemeente werden per 1.000 inwoners zelfs 5 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. De Overijsselse gemeenten met – naar verhouding – de meeste betrapte bestuurders: Almelo: 5 boetes voor rijden onder invloed per 1.000 inwonersTwenterand: 3,4 boetes voor rijden onder invloed per 1.000 inwonersStaphorst: 3 boetes voor rijden onder invloed per 1.000 inwonersOldenzaal: 3 boetes voor rijden onder invloed per 1.000 inwonersOmmen: 2,9 boetes voor rijden onder invloed per 1.000 inwoners

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk dan de onderzoekspagina: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/dekking/alcohol/onderzoek/rijden-onder-invloed-2023/
Autoverzekering expert Menno Dijcks legt uit dat een nieuwe autoverzekering lastig kan zijn wanneer je een ongeluk hebt veroorzaakt omdat je alcohol op had. “De verzekeraar heeft in zo’n geval het recht om je autoverzekering te beëindigen. Je bent dan onverzekerd vanaf de dag dat de verzekering is opgezegd. Dit kan problemen opleveren voor een nieuwe autoverzekering. Mogelijk kun je dan alleen nog terecht bij de Vereende, waar de premie een stuk hoger is.”

Open dag Tennisvereniging De Bosbaan

Op zaterdag 1 april opent T.V. de Bosbaan haar deuren voor iedereen die wil kennismaken met de tennissport. Gelegen in het Zandstuvebos aan de Hammerweg heeft de tennisvereniging uit Vroomshoop de beschikking over 6 prachtige tennisbanen waarop verschillende tennisactiviteiten georganiseerd zullen worden. Voor de jeugd zijn er vanaf 13 tot 15 uur tennistrainingen en kun je onder begeleiding van de trainers het tennis uitproberen. Vanaf 15 uur kunnen de volwassenen een balletje slaan. Daarnaast staat er een team klaar om iedereen van informatie te voorzien over een lidmaatschap en de actie “Maak Kennis met Tennis”. Bij een lidmaatschap kunt u onbeperkt tennissen en krijgen de nieuwe leden een aantal gratis tennislessen die worden verzorgd door bevoegde tennisleraren. Ook zijn er het hele jaar door activiteiten voor jong en oud waaronder diverse competities, een zomertenniskamp en het open tennistoernooi. Voor leden die wat minder mobiel zijn is er het Walking Tennis of het Old Stars tennis waarbij de bal 2 keer mag stuiteren. Het bestuur nodigt iedereen uit deze open dag op 1 april te bezoeken.

SDO houdt titelkansen in leven


Afgelopen zaterdag stond voor SDO uit Westerhaar de streekderby tegen TOP uit het nabijgelegen Vroomshoop op het programma. In Vroomshoop speelden de ploegen hun een-na-laatste wedstrijd van het reguliere zaalseizoen. TOP bevond zich in de middenmoot, terwijl SDO nog steeds verwikkeld was met Blauw Zwart en Elko in de strijd om de titel. Het vorige duel tussen de streekgenoten werd in Westerhaar gewonnen door SDO met 18-13. De Westerhaarse formatie was de favoriet, maar TOP zou er alles aan gaan doen om punten af te snoepen van de ploeg van Marco Groothuis.

Om 17:15 uur floot arbiter van Bekkum het duel in. SDO schoot uit de startblokken en kwam spoedig op een 0-2 voorsprong. Na de eerste vakwisseling was het de beurt aan de thuisploeg die niet veel later op gelijke hoogte kwam, 2-2. Daarna brak er een fase aan waarin de doelpunten schaars waren. Toch wist SDO zich los te maken van de Vroomshopers, zij het moeizaam. Halverwege het eerste bedrijf stond het 2-5. SDO legde geen hoogstaand korfbal op de mat, maar wist ook in het tweede kwart verder weg te lopen van de ploeg uit het buurdorp. Bij rust stond het 4-9 in het voordeel van de Oranje-formatie.

Na rust wisten beide ploegen het gele mandje te vinden, 5-10. Vervolgens ging SDO door met waar het voor de korfwisseling gebleven was: de marge tussen de duellerende ploegen vergroten. Een kwartier voor het eind stond er een 6-14 tussenstand op het scorebord. Ook in slotfase veranderde het spelbeeld niet. De Westerhaarders waren de bovenliggende partij zonder groots te spelen. A-junioren Sem Wessels en Aniek Dekker kregen ook nog speeltijd. Eindstand TOP – SDO: 9-19

Koplopers Elko en Blauw Zwart speelden in Elim gelijk, niet de meest gunstige uitslag voor de SDO’ers. De Reas-formatie kan nog steeds kampioen worden als men volgende week zaterdag wint van Elko, dat zelf ook nog aanspraak doet op de titel. Voor beide ploegen geldt dat Blauw Zwart punten moet laten liggen in het duel met TOP. Een spannende apotheose dus. De wedstrijd tussen SDO en Elko start om 15:50 uur. Komt allen!