Archive for: juli 2023

Kom naar het RepairCafé in Vroomshoop of Westerhaar!

Mensen die het RepairCafé bezoeken, kunnen van thuis kapotte spullen meenemen. Broodroosters, lampjes, föhns, fietsen, speelgoed, alles wat het niet meer doet, is welkom. De reparateurs in het RepairCafé weten bijna altijd raad. Tussen 13.00 en 16.00 uur staan vrijwillige reparateurs klaar om te helpen bij alle mogelijke reparaties. Door repareren te promoten, wil RepairCafé Twenterand bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Ook bespaart repareren geld en kostbare grondstoffen en draagt het bij aan de beperking van de CO2-uitstoot.

Het RepairCafé is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt.

Je bent welkom op het RepairCafé in d’Oale Skoele, Julianastraat 23 te Vroomshoop. Elke tweede vrijdag van de maand. Elke laatste vrijdag van de maand kun je terecht in Westerhaar waar de monteurs klaarstaan in het RepairCafé in Kulturhus de Klaampe. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheektwenterand.nl.

Afscheidsconcert Russisch Vocaal Ensemble

Het Russisch Vocaal Ensemble kent de Pniëlkerk in Almelo als thuisbasis waar de zangrepetities worden gehouden. Dat is al vijftien jaar het geval en daarvoor werd na de oprichting in 2006 twee jaar onderdak gevonden de Windmolenbroek in Almelo. Cor Bal was tot 2010 de eerste dirigent van het Russisch Vocaal Ensemble, waarna Marijke Molhoek het stokje kortstondig overnam. Sinds begin 2012 staat het koor alweer vele jaren onder de bezielende leiding van de in Rusland geboren en opgegroeide dirigent, componist en arrangeur Nadja Fedosova uit Vriezenveen. Bij de repetities op de maandagavonden werd menige noot gekraakt.

Vele geïnspireerde en ook aansprekende optredens hebben er in de loop van de tijd plaatsgevonden in de regio en ook daarbuiten, zoals in Groningen, Veenendaal en de Duitse plaatsen Iserlohn en Bocholt. Koorrepertoire uit de Byzantijnse en Slavische traditie werd ten gehore gebracht, waarbij ook verschillende concerten in Vriezenveen en Vroomshoop werden gegeven. Vele uitvoeringen vonden op vele plaatsen in de regio en daarbuiten plaats. Dat ging vaak in combinatie met andere koren of muziekgezelschappen, zoals de New Valley Singers, het gospelkoor El Shaddai, het Shantykoor de Oostvaarders het vrouwenkoor Mille Coroni, het fanfareorkest Wilhelmina en het dubbelkwartet G-Groot, het Nederlands Politie Orkest en last but not least het Russische Muziek Ensemble Troika. Ook werden er van tijd tot tijds kerkdiensten door het koor opgeluisterd. De opbrengsten van de concerten gingen naar minder bedeelde kinderen in Oost-Europese en Afrikaanse landen.

Jarenlang bewoog het ledental van het Russisch Vocaal Ensemble zich op het niveau van zo’n twintig amateurzangers, die garant stonden voor een hoog vocaal niveau. Helaas liep tijdens en na de coronacrisis het ledental aanmerkelijk terug. Momenteel telt het koor nog elf leden en dat is te weinig om op een financieel gezonde basis verder te gaan. Het bestuur heeft dan ook onlangs met pijn in hart besloten dat er na 17 jaar een eind komt aan een mooie periode van het Russisch Vocaal Ensemble. Het realisme wint van het verlangen om die prachtige indringende Slavische en Byzantijnse koorzang ten gehore te blijven brengen.

Op vrijdagavond 14 juli aanstaande weerklinken nog een keer de liederen van het Russisch Vocaal Ensemble bij een afscheidsconcert. Die wordt, hoe kan het ook anders, gehouden in Pniëlkerk in Almelo op het adres Rembrandtlaan 352 in Almelo en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en er wordt na afloop wel een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden. Het koor kennende zal het tijdens dit allerlaatste concert als een requiem nog één keer tot grote (toon)hoogte stijgen. Zo kan er in stijl na een bewogen periode afscheid genomen worden van het trouwe publiek en van elkaar als koorleden.

Bedrijventoernooi plus inspanning en ontspanning

Op het sportcomplex De Bosrand gaven dertig teams acte de préséance tijdens het tweede Bedrijventoernooi plus in successie van Vroomshoopse Boys. De jonge en energieke organisatie van de Boys had alles op alles gezet om dit evenement te laten slagen. Een grote feesttent was het middelpunt van dit evenement, waarbij de voetbalactiviteiten zich op het kunstgras afspeelde. Het was mooi om te zien dat recreatie en prestatie hand in hand gingen. Teams als de Baptistische Boys, Plus Vroomshoop, die met 2 ploegen in actie kwam, Poelarends en Lekker Stug lieten zeker de voeten spreken, maar hadden vooral voetbalplezier. De scheidsrechters traden vooral als spelleiders bij de sportieve wedstrijden tussen de zeventallen. De catering werd prima verzorgd door vele Boys-vrijwilligers.

Voordat de derde helft met ook live muziek losbarstte moesten de kwart finales, de halve finales en de finale een uiteindelijke winnaar bepalen. De gemeente Twenterand toonde aan over snelle en technische ambtenaren te beschikken, die net niet de halve finale haalden. In die halve eindstrijd ging Hankamp nipt met 0-1 ten onder tegen EcoWoods, de winnaar van de vorige editie. KWW, Kiek’n wat ‘t Wodt, en het team van de Jong hielden elkaar zonder doelpunten in evenwicht, waarna KWW zich naar de finale schoot.

Onder leiding van Boys-secretaris en clubscheidsrechter Harald Dubbink werd de finale er een voor fijnproevers. Het spel golfde op en neer, waarbij het soepel combinerende KWW zich slagvaardiger toonde dan EcoWoods. Met 3-0 werd door KWW de toernooiwinst en de fraaie bokaal behaald, die namens de organisatie werd uitgereikt door Rutger Schrijver. Datzelfde handeling verrichtte Rutger voor het vrouwentoernooi, dat een prooi werd voor Vroomshoopse Boys.

De grootste winst van dit Bedrijventoernooi Plus was de prima opbrengst voor het te bouwen nieuwe clubhuis van Vroomshoopse Boys. Alle dertig teams legden een bedrag van 100 euro in en daarbij kwam de opbrengst van de catering. Zo werd er weer een mooi steentje bijgedragen aan het nieuwe onderkomen van Vroomshoopse Boys. Deze voetbalvereniging sluit op zaterdag 8 juli aanstaande met haar leden, supporters en sponsoren het voetbalseizoen 2022-2023 met een familiedag af.