Begroting 2023: Noodzakelijke keuzes voor economisch sterk en sociaal Twenterand

Twenterand wil een economisch sterke gemeente zijn met een sociaal kloppend hart. Een gemeente die economisch groeit en waarbij iedereen kan meedoen. In de Begroting 2023 staat wat de gemeente volgend jaar allemaal gaat doen en wat dat kost. “Die begroting is sluitend”, legt wethouder Financiën Roel Koster uit. “Dat betekent dat inkomsten en uit-gaven in evenwicht zijn. Maar meer dan ooit moeten we keuzes maken om ook in de toe-komst een economisch sterk en sociaal Twenterand te houden.”

Koster doelt op de tekorten die ontstaan als de gemeente blijft doen wat ze nu doet. “Er dreigt een tekort van 3,6 miljoen euro in het jaar 2026”, legt de wethouder uit. “Dus maken we nú keuzes om bepaalde dingen voortaan niet meer te doen. Uiteraard zorgen we ervoor dat dit de samenleving zo min mogelijk raakt. Want we willen dat inwoners van Twenterand zo veel mo-gelijk zelf hun dagelijkse dingen kunnen doen én onze meest kwetsbare inwoners ontzien waar dat kan.”

Ook investeren

Naast de bezuinigingen, wil de gemeente ook op bepaalde vlakken investeren. “Zo gaan we bijvoorbeeld extra geld beschikbaar maken om laaggeletterdheid aan te pakken”, aldus Koster. “En op het gebied van sport gaan we door met de uitvoering van het lokale sport- en beweeg-akkoord. Verenigingen moeten elkaar inspireren, ontmoeten en kennis delen. In een econo-misch sterke gemeente is het bovendien belangrijk te zorgen voor voldoende woningen. Daar gaan we de komende jaren ook flink aan werken.”

Spaargeld

De komende jaren ziet het er in Twenterand financieel gezien dus minder rooskleurig uit. Er is bijvoorbeeld grote onzekerheid over de hoogte van de uitkering van het Rijk aan gemeenten. “Daarom willen we als college van burgemeester en wethouders zoveel mogelijk sparen. Dat spaargeld bewaren we voor als we het in de toekomst lastiger krijgen. Bijvoorbeeld als Den Haag minder geld uitkeert dan we dachten of als we een andere tegenvaller te verwerken krij-gen”, besluit wethouder Koster.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *