Gezond Vroomshoopse Boys verwelkomt 900ste lid

Voorzitter Edward Olthof kon meer dan 60 leden welkom heten tijdens de 78ste jaarvergadering van Vroomshoopse Boys, die op woensdagavond 28 september in de kantine ’t Flierhuus werd gehouden. De algemene ledenvergadering werd gecombineerd met een vergadering van de supportersvereniging. Het hoofdbestuur legde verantwoording af van het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen. De wijze waarop dat gebeurde kon op instemming van de leden rekenen. De vereniging, de supportersvereniging, de jeugdcommissie, de sponsorcommissie en de kantine schreven zwarte cijfers en steunden daarnaast de moedervereniging op financiële wijze.

Het nieuwe jeugdteam, dat op de vrijdagavonden speelt

Penningmeester Chantal Nevenzel kon dan ook een positieve balans overleggen. Zoals vorig najaar is afgesproken met de leden is er dit seizoen sprake van een contributieverhoging om per saldo financieel op koers te blijven. Vroomshoopse Boys is een gezonde vereniging en beleeft groei en bloei. Een mijlpaal is de clubgeschiedenis was de verwelkoming van het 900ste lid in de persoon van de 18-jarige Marijn Bakker. Vijf jaar geleden kende Vroomshoopse Boys de mijlpaal van het 800ste lid. Voorman Olthof maakte tevens melding van een nieuwe ontwikkeling van het voetballen met zeventallen op vrijdagavond, waarvoor zich al twee teams bij de jongens en de meisjes hebben aangemeld. Het nieuwe jongensteam werd meteen in het zonnetje gezet.

Een van de antwoorden op de opvallende snelle groei is nog meer aandacht besteden aan het vrijwillige kader en daarmee gaan het hoofdbestuur, jeugdcommissie en vrijwilligerscommissie aan de slag. De komst van het nieuwe clubhuis wordt zorgvuldig voorbereid. Voorzitter Harm Nieboer van de bouwcommissie gaf aan, dat eerst alle offertes binnen moeten zijn om vervolgens het concrete vervolg van dit project te bepalen. Zelfwerkzaamheden van leden gaat dan zeker een rol spelen. Preses Edward Olthof prees de inzet van de ruim 200 vrijwilligers, die het fundamant van Vroomshoopse Boys vormen.

Voor de eigen bijdrage van de leden voor het nieuwe clubhuis op De Bosrand zijn al vele acties ontketend, die al bijna 50 mille in het laatje hebben gebracht. In de komende maanden volgen de WK-poule en de glazen kantine. Er werden tijdens de jaarvergadering trouwe leden gehuldigd met een boeket bloemen, een attentie en een welverdiend applaus van de aanwezigen. Een kwart eeuw lid van de Boys zijn René Berenst, Job Lamberink, Harry Zweers, Chiel Westerik en Roel Smid. Veertig jaar lid zijn Harm Koster, Albert Nijstad en Fouke en Monique Scholtens. Al 50 jaar lid Teun van Goor, Johan Klaren en Jan Mazenier. Bij de bestuursverkiezing werden secretaris Harald Dubbink en bestuurslid vrijwilligerszaken Jan Dogger voor een periode van drie jaar herkozen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *