Compensatie hoge energiekosten voor organisaties komt eraan

Op initiatief van GemeenteBelangen Twenterand [GBT] – ondersteund door de voltallige gemeenteraad – moet het college binnenkort met een vangnetregeling voor lokale organisaties komen, die door de hoge energiekosten in de problemen (dreigen te) geraken. Doel is de lokale voorzieningen in stand te houden. Eén van de kernwaarden van GBT is dat de lokale voorzieningen van cruciaal belang zijn voor het welbevinden en welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid in de kernen. Vele duizenden inwoners maken gebruik van deze voorzieningen of zetten zich er vrijwilliger voor in. Dat kan zijn op het gebied van sport, cultuur, buurtwerk, sociaal [foto: pand waar voedselbank van Stichting Manna is gehuisvest] en dergelijke. Eerder al verleende de gemeente Twenterand op initiatief van GBT financiële steun aan deze organisaties als gevolg van de Covid-19 pandemie. Elke voorziening kon daardoor in de benen blijven en dat werd enorm gewaardeerd.

Maar nu hebben vrijwel dezelfde organisaties te maken met de torenhoge energieprijzen en dat maakt dat lokale voorzieningen (opnieuw) in hun voortbestaan worden bedreigd. Landelijke regelingen vaak niet afdoende De landelijke overheid heeft met betrekking tot energiekosten prijsplafonds ingesteld voor kleinverbruikers, die naast huishoudens ook gaat gelden voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast hebben de ministeries van Volksgezondheid Welzijn & Sport, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken afgelopen week bekend gemaakt dat gemeenten vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen ontvangen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Het is aan gemeenten aan welke voorzieningen ze dit geld willen besteden. Dat is mooi, maar de ervaring leert dat deze regelingen vaak niet afdoende zijn. Bovendien richten de ministeries zich op de periode 2023-2025, maar er zijn nu al organisaties die problemen hebben de boel draaiende te houden. Daarom wil GBT nu al een compensatieregeling voor de lokale voorzieningen. Lokaal in kaart brengen Het college van burgemeester en wethouders is opgedragen zo spoedig in kaart te brengen hoeveel organisaties zich gemeld hebben die in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen door de hoge energiekosten en welke organisaties in aanmerking kunnen komen voor compensatie. Voor hen moet het college een vangnetregeling opstellen en aangeven hoeveel geld er in totaal nodig is. Dit wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *