De Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Twenterand

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trekken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Uitreiking dinsdag 29 november

Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. In Gemeente Twenterand zijn op dinsdag 29 november de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Jan Jonker, Charon Wessels van vrijwilligerswerk Twenterand en Evert Dijk van Landschap Overijssel.

Anita Kampherbeek

Volgens de jury is het buitengewoon wat Anita als vrijwilliger allemaal voor de samenleving doet. Ze zet zich niet alleen op verschillende manieren binnen de gemeente Twenterand in, maar ook daarbuiten draagt Anita met hart en ziel aan diverse organisaties en initiatieven bij. Anita is een echte doener, gezien haar rol als noodhulp evenementenhulp bij het Rode Kruis, gastvrouw bij Sanquin, collectant bij het Astmafonds en websitebeheerder van Rode Kruis Twenterand en oprichter AED Vroomshoop. Maar ook is ze bij meerdere organisaties op coördinatieniveau actief. Zo is Anita teamleider catering bij de Nijmeegse Vierdaagse, plaatsvervangend hoofd Bevolkingszorg Twente bij het Rode Kruis en collecte coördinator bij de Brandwondenstichting. Alsof dit nog niet voldoende is, is Anita ook nog ambassadeur van Overijssel bij Vredeslicht Nederland, medewerker bij Scoutinglandgoed en begeleidster van de zangochtend bij Woonzorgcentrum Krönnenzommer.

Kortom: Anita kent geen grenzen als het gaat om het helpen van anderen. Voor de jury voldoende reden om Anita tot één van de winnaars van de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2022 te benoemen.

Lotte de Bruin

Het is uniek hoeveel de 21 jarige Vriezenveense Lotte zich voor dorp- en leeftijdsgenoten inzet. Voor haar leeftijd is ze een zeer betrokken burger die met beide benen in de Vriezenveense samenleving staat. Lotte is door meerdere personen voor deze prijs voorgedragen. Als lid van de Vriezenveense Harmonie is zij manager van het jeugdorkest, is ze als bibliothecaris gemoeid met alle bladmuziek, zit ze in het jeugdbestuur en de feestcommissie en is betrokken bij de organisatie van grote uitvoeringen zoals het Harmonie Spektakel. Daarnaast is Lotte actief bij Stichting Sportpromotie Twenterand, waar zij voor drie grote evenementen (Twenterand Run, Santa Run, Tot De Nek In De Drek) in de commissie Vrijwilligerszaken zit en onlangs tot kartrekker van de commissie Communicatie en PR is benoemd. Tenslotte is Lotte altijd wel op één of andere manier als vrijwilliger betrokken bij de uitvoering van één van de andere grote evenementen in Vriezenveen, zoals Randrock, het Oktoberfest en de Sinterklaasintocht. Vrienden zeggen dan ook over Lotte dat ze niemand van haar leeftijd kennen die zoveel vrijwilligerswerk doet als Lotte.

De jury ziet Lotte als een inspiratiebron voor Twenterandse jongeren op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet. De reden om haar te kiezen als één van de winnaars voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs.

Stichting Ieder Kind een Sint

Zowel binnen als buiten Twenterand is Stichting Ieder Kind een Sint tegenwoordig een begrip. Deze organisatie heeft zich in acht jaar tijd van een bezoek-sinterklaas tot een hartverwarmende liefdadigheidsstichting ontwikkeld. De stichting is meerdere keren voorgedragen voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs.

Oprichter Erik Pezij en zijn partner Andre Zoer doen er samen met vele vrijwilligers alles aan zo veel mogelijk Twenterandse kinderen een fijne Sinterklaastijd te bezorgen. Jaarlijks geven zij maar liefst 1500 cadeautasjes weg aan kinderen die om financiële redenen thuis geen Sinterklaas kunnen vieren. Het speelgoed en het snoepgoed zamelt de stichting zelf in en de tasjes stellen de vrijwilligers allemaal handmatig samen. Door met lokale stichtingen, zoals de Voedselbank, samen te werken komen de cadeautasjes bij de juiste gezinnen terecht. Daarnaast bezoekt de stichting vele eenzame ouderen tijdens of rondom pakjesavond. Tot slot is Stichting Ieder Kind een Sint erg ambitieus. Onlangs is de stichting namelijk uitgebreid met De Speelgoedbank Twenterand.

Groene vrijwilliger’ Ria Flierman, Natuurwerkgroep Zandstuve

Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.


Ria Flierman runt met een aantal vrouwen de natuurwerkgroep Zandstuve. Na het overlijden van haar man Hans is zij niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij hebben de groep (die voortgekomen is uit IVN-Den Ham-Vroomshoop) voortgezet en onderhouden maandelijks de heide in het bos. Deze heide wordt mede dankzij hun inzet groter en blijft hij mooi. Als ze gevraagd wordt helpt ze ook mee met klusjes van Landschap Overijssel, zoals inpakken van natuurwerkdag-attenties, of in het Veenschap van Herman Stevens. Kortom, een actieve vrouw die zich druk maakt voor een mooier landschap.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *