Twenterand koopt grond in Vriezenveen-Noord

“We maken werk van onze ambities om meer te bouwen!”

De gemeente Twenterand heeft in Vriezenveen-Noord een stuk grond gekocht van ongeveer 3,8 hectare. Met deze aankoop wil het college van burgemeester en wethouders Twenteranders de mogelijkheid bieden om een woning te bouwen, te kopen of te huren. Dat is volgens B&W belang-rijk, omdat er op dit moment veel vraag is naar allerlei soorten woonruimte en geen aanbod. Om die twee beter in balans te brengen kocht de gemeente de grond.

Wethouder Roel Koster is bij de gemeente Twenterand onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke or-dening, wonen en grondzaken. Hij ziet dat de aankoop van de bijna 4 hectare grond aan de noordkant van Vriezenveen goed aansluit bij de plannen in het Coalitieakkoord 2022-2026. “In dat akkoord hebben de coalitiepartijen GBT en CU afspraken gemaakt over allerlei zaken die we in deze collegeperiode willen realiseren”, legt Koster uit. “Zo hebben we ook afgesproken dat de gemeente zoveel mogelijk actief grond koopt voor woningbouw voor onze inwoners. We maken werk van onze ambities om meer te bouwen!”

Hard nodig

Uitbreiding van het woningaanbod zorgt voor verschillende soorten wijken. Deze aankoop is volgens wet-houder Koster bijzonder, omdat er op dit moment geen aanbod meer is in Vriezenveen. “We luisteren goed naar wat Twenterandse woningzoekers precies zoeken”, aldus Koster. “Bij de aankoop van deze grond in Vriezenveen-Noord denken we aan een gevarieerde mix van woningen. Dan hebben we het over sociale huur, maar ook goedkope koopwoningen, flexwoningen en luxere vrijstaande woningen. Er is behoefte aan verscheidenheid. Daar gaan we in voorzien.”

De schop de grond in

Hoewel wethouder Koster staat te popelen om de graafmachines in actie te zien, duurt het nog wel even voordat de schop uiteindelijk de grond in kan. “Klopt”, knikt de wethouder. “Dat is ook wel logisch, want zulke grootschalige ontwikkelingen moet je zorgvuldig doen. We hebben ons ook gewoon te houden aan de wettelijke regels en procedures die er zijn. We weten dat veel Twenteranders dringend zitten te wach-ten op uitbreiding van het woningaanbod in onder meer Vriezenveen, maar zoals het er nu uitziet duurt het nog wel een jaar of twee voordat er echt gebouwd kan gaan worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *