Subsidieregeling energiekosten voor organisaties

In het hele land worden de gevolgen van de energiecrisis flink gevoeld. Dat geldt zeker ook voor de diverse sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties in Twenterand. Burgemeester en wethouders hebben daarom, op advies van de gemeenteraad, besloten subsidiegeld beschikbaar te stellen. Dat geld is bedoeld voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk, zoals sportverenigingen, maar ook culturele en maatschappelijke organisaties.

Door de energiecrisis zijn de prijzen voor stroom en gas buitenproportioneel gestegen. Dat raakt iedereen in de samenleving, dus ook het dagelijkse activiteitenaanbod in sportaccommodaties, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. “We vinden een fitte en vitale gemeen-schap heel belangrijk en ruimte voor ontmoeting en sociale contacten”, legt verantwoordelijk wethouder Aimée van der Ham uit. “Maar voor sommige organisaties die daarbij een belangrijke rol spelen dreigt sluiting, omdat zij het hoofd niet meer boven water kunnen houden.”

Blijven meedoen

“Ook in Twenterand groeien de bomen niet tot in de hemel, dus we moeten zorgvuldig met ons geld omgaan”, weet Van der Ham. “Maar deze organisaties zijn cruciaal voor onze samenleving. Daarom willen we ze in deze lastige tijd ondersteunen. Met deze subsidieregeling kunnen ze de hoge energielasten wat drukken en krijgen ze hopelijk wat meer lucht. We willen uiteraard dat onze inwoners volwaardig kunnen blijven meedoen in de samenleving en kunnen genieten van het rijke aanbod aan activiteiten in de sport, culturele en maatschappelijke sector.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *