Oudere waterleiding Geerdijk wordt vervangen door nieuwe

GEERDIJK – Langs de Geerdijk in Twenterand ligt nu nog een oudere waterleiding die ongeveer 100 huishoudens van drinkwater voorziet. Deze waterleiding moet vervangen worden. Maar eerst wordt er een nieuwe waterleiding aangelegd. De gemeente Twente-rand heeft Vitens toestemming gegeven dat te doen. Het weghalen van de leiding is door haar ligging een lastige klus. Daarom willen Vitens en de gemeente met omwonenden in overleg over de manier waarop de leiding verwijderd gaat worden.

We hebben allemaal voldoende drinkwater nodig. Ook in de toekomst. Die leveringszekerheid is dus belangrijk. De oudere waterleiding langs de Geerdijk was niet toekomstbestendig. Voor het waarborgen van die leveringszekerheid is een nieuwe waterleiding nodig die de komende decennia mee kan. De oude drinkwaterleiding is gemaakt van zogeheten asbestcement. In de jaren waarin deze leiding is gelegd, werden bijna alle drinkwaterleidingen van dat materiaal ge-maakt. Tegenwoordig gebruiken we duurzamere materialen voor drinkwaterleidingen.

Gemeentelijke grond

De oudere drinkwaterleiding ligt aan de noordkant van de sloot langs de Geerdijk op grond van de gemeente Twenterand. Dit op ongeveer twee meter diepte. Veel omwonenden hebben die grond in de loop der tijd als het ware aan hun voortuin toegevoegd. Soms staan er inmiddels bomen, struiken en soms zelfs kleine bouwwerken, zoals tuinhekken. Toch ligt deze oudere leiding wel degelijk in gemeentelijke grond. Vitens en gemeente willen het asbesthoudende ma-teriaal niet in de grond laten zitten. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier deze oudere waterleiding kan worden verwijderd.

Informatiebijeenkomst

De nieuwe drinkwaterwaterleiding komt in de berm van de Geerdijk te liggen tussen de water-schapsloot en de Geerdijk. Het weghalen van de oudere en het leggen van de nieuwe waterlei-ding heeft flink wat voeten in aarde. Tijdens de werkzaamheden zijn veel woningen en bedrijven minder goed of tijdelijk helemaal niet bereikbaar. Ook hierover gaan Vitens en de gemeente met omwonenden in gesprek. Begin mei worden ze uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *