GBT: “Woonwagenbewoners en (Oekraïense) oorlogsvluchtelingen kunnen op ons rekenen, voor gelukzoekers is hier geen plek”

“Er komen woonwagenlocaties voor onze woonwagenbewoners, (Oekraïense) oorlogsvluchtelingen in nood vangen we tijdelijk op en vergunninghouders bieden we een thuis, want het zijn erkende vluchtelingen. Voor asielzoekers geldt dit niet, daarom is er wat ons betreft voor hen geen plek in Twenterand”, aldus fractievoorzitter Marcus Elzinga van GemeenteBelangen Twenterand.

Het is nodig klare wijn te schenken, want de actualiteit en inwoners vragen erom. Omdat er de komende periode van alles op stapel staat als het gaat om woningbouw en huisvesting van verschillende doelgroepen, waaronder ook onze eigen inwoners van jong tot oud.

Locatie voor onze woonwagenbewoners

“Wij vinden dat woonwagenbewoners jarenlang zijn gediscrimineerd met een uitsterfbeleid. Het Europese Hof en later het College voor de Rechten van de Mens en de Ombudsman onderschrijven dit en hebben de vloer aangeveegd met dit beleid. De woonwagen is een erkende woonvorm en al sinds 2014 cultureel erfgoed. Twee jaar geleden spraken we met enkele – van huis uit – woonwagenbewoners. Dan word je pas goed duidelijk dat deze vorm van wonen bij hen in het bloed zit.”

De gemeente Twenterand is intussen bezig mogelijke locaties in beeld te brengen, mede als gevolg van het coalitieakkoord van GBT met CU, waarin het een actiepunt is. Momenteel zijn er 32 geïnteresseerden die in aanmerking willen komen voor een woonwagenstandplaats. Omdat deze geïnteresseerden veelal een huurwoning hebben komt er doorstroom op gang en dat heeft een gunstig effect op de wachttijden.

Oorlogsvluchtelingen en vergunninghouders

“Voor mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten onder meer vanwege een onveilige (oorlog)situatie in land van herkomst wordt in onze gemeente naar rato voor (tijdelijke) opvang gezorgd.” Deze passage uit het GBT-programma is zeker van toepassing op de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Het zijn voornamelijk vrouwen en kinderen die bescherming zoeken in onder andere Nederland. De Veiligheidsregio’s, waarin burgemeesters vertegenwoordigd zijn, verdelen deze vluchtelingen over gemeenten. Voor de gemeente Twenterand betekent dit een tijdelijke noodopvang van 191 vluchtelingen. “Daar staan wij 100% achter, want echte vluchtelingen hebben recht op veiligheid.” Bovenstaande standpunten van GBT zijn niet nieuw, want ze zijn terug te vinden in het verkiezingsprogramma, dat begin vorig jaar is gepubliceerd.

Asielzoekers

Asielzoekers is een heel ander verhaal. Asielzoekers zijn geen erkende vluchtelingen. Bovendien: de ene asielzoeker is de andere niet. Zo zitten tussen asielzoekers te veel gelukszoekers (= een groep die zich hier om economische redenen wil vestigen) die hier geen recht op asiel krijgen, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang oprekken. Deze groep mensen hebben vaak zeer diverse culturele achtergronden, die elkaar onderling niet altijd kunnen verdragen en dat geeft onderlinge wrevel en ongewenste maatschappelijke effecten, zo wijst de praktijk in andere gemeenten uit.

Maar bovenal vindt GBT dat men er in Den Haag een zooitje van heeft gemaakt en dat gemeenten dit maar (weer) moeten oplossen. “Waar kennen we dat nog meer van? Dat over de schutting gooien. Hoe dan ook: gemeenten zijn zo langzamerhand het uitvoerloket van de Rijksoverheid geworden, vooral als hun eigen beleid faalt. Daar passen we voor. Bovendien hebben we onze handen vol aan huisvesting voor onze jongeren en ouderen, woonwagenbewoners, oorlogsvluchtelingen en vergunninghouders. Dat moet eerst goed geregeld worden en daar moet alle energie en inzet naartoe.”

GBT wil dit bespreken in de gemeenteraad en zal dan ook met een voorstel komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *