Actiedag voor een zonvrije speelplek voor Suus

De vijfjarige Suus uit Daarlerveen lijdt aan PPE, een erfelijke aandoening waardoor ze ziek wordt van de zon. Komende vrijdag 17 juni houdt haar school in Daarlerveen een actiedag voor een zonvrije speelplek voor Suus.

Boekverkoop afgeschreven boeken

Vanaf 13 juni aanstaande worden er weer afgeschreven materialen verkocht in Bibliotheek Twenterand. In alle vestigingen zijn de kasten opgeruimd. Er zijn kinderboeken te koop en volwassen boeken. Maar ook tijdschriften en DVD’s worden voor een klein prijsje aangeboden. Een mooie gelegenheid om de eigen boekenkast aan te vullen of te zorgen voor voldoende leesvoer in de vakantie. Tijdens openingsuren is iedereen van harte welkom om te komen snuffelen in het aanbod.

Technische analyse toont (on)mogelijkheden voor windturbines in grensgebied Almelo-Tubbergen-Twenterand


Het haalbaarheidsonderzoek naar de technische (on)mogelijkheden voor windturbines in het
gemeentegrensgebied van de gemeenten Almelo-Tubbergen-Twenterand (ATT-gebied) is afgrond.
Het rapport met de resultaten is beschikbaar op de websites van deze gemeenten. Het rapport laat
zien welke mogelijkheden er zijn in het ATT-gebied bij verschillende geluidsniveaus.
Het onderzoek naar de ruimtelijke en technische haalbaarheid van de plaatsing van windturbines in
het ATT-gebied is onderdeel van een verkenning. Deze verkenning wordt gezamenlijk uitgevoerd
door de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel. In deze
verkenningsfase ligt nog niets vast. Alleen de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn nu in kaart
gebracht. Op basis van onder meer belemmeringen (o.a. laagvliegroute en hoogspanningsmasten),
eerder genomen besluiten (energiebeleid, natuurbeleid en omgevingsvisies) en (geluids-)niveaus.
Resultaten
Als wordt uitgegaan van de ‘oude’ geluidsnorm, waaraan een windpark met een gemiddelde
geluidbelasting op een afstand van 400 meter tot de dichtstbijzijnde woning kan voldoen, zijn
meerdere locaties in het ATT-gebied geschikt. Het gaat dan met name om gebieden rondom de
Weitemansweg, de zandwinplas bij Vriezenveen en het gebied tussen de Westermaatweg en de
Aadijk bij Almelo.
Als een afstand van 600 meter zou moeten worden aangehouden om aan een strengere geluidsnorm
te voldoen, dan blijven alleen locaties ten zuiden van de Weitemansweg, de zandwinplas bij
Vriezenveen en tussen de Westermaatweg en Aadijk in Almelo in beeld.
In het scenario, waarin de grootste afstand tot woningen wordt aangehouden (minimaal 800 meter),
blijft alleen de omgeving van de zandwinplas bij Vriezenveen overeind als kansrijke locatie.
Voor alle scenario’s geldt dat een afstand van 1 kilometer wordt aangehouden tot de woonkernen
rondom het ATT-gebied.
Online bijeenkomst op donderdag 30 juni
Op donderdag 30 juni vindt om 19:30 uur een online-bijeenkomst plaats, waar onderzoeksbureau
Bosch & Van Rijn het onderzoek verder toelicht. Zowel bewoners van het gebied als andere
geïnteresseerden kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan de onderzoekers. Aanmelden
voor de bijeenkomst kan via de website van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand.
In afwachting van milieunormen
Het Rijk onderzoekt op dit moment de gezondheidseffecten in relatie tot de afstanden tot
windturbines. De gemeenten willen deze nieuwe milieunormen afwachten voordat verdere
besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de geluidsbelasting van
windturbines sterk afhankelijk is van het gekozen windturbinetype. Nieuwe, stillere windturbines
voldoen eerder aan de (nader vast te stellen) geluidsnorm en geven op een aanzienlijk kortere
afstand minder geluid.
Geen besluiten
Op basis van deze technische analyse, vindt nog geen besluitvorming plaats over mogelijke locaties
voor windturbines in het ATT-gebied. De gemeenten en de Provincie Overijssel willen de komende
weken eerst in gesprek met de mensen in het gebied om de resultaten van de technische analyse te
bespreken. In een eerder stadium zijn onder de bewoners ook al vragen, zorgen en kansen
opgehaald, die meegenomen zijn in het haalbaarheidsonderzoek. Als de gesprekken met bewoners
uit de gebiedsgroep ATT zijn afgerond, worden de conclusies en aanbevelingen vastgelegd. Op basis
van de technische analyse en de afstemming met de gebiedsgroep vindt rond de zomer
besluitvorming plaats over de voortzetting van de samenwerking tussen de gemeenten en de
provincie.
Samenwerking gemeenten en Provincie
Alle gemeenten en provincies in Nederland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van grote
hoeveelheden duurzame energie door zon en wind. Deze afspraken zijn opgenomen in Regionale
Energie Strategieën. Ook in Twente hebben we een Regionale Energie Strategie (RES). Het gebied
waar de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand elkaar raken, komt uit de RES naar voren als
een gebied waar windenergie een goede mogelijkheid is. Daarom hebben de drie gemeenten, in
samenwerking met de Provincie Overijssel, gekozen om gezamenlijk de (on)mogelijkheden voor
windturbines in dit gebied te onderzoeken.

Aan de slag met energieopwekking in mijn regio

Ben jij inwoner van- of grondeigenaar in Zuidwest- of Noordoost-Twente en hou jij je bezig met duurzame energieopwekking in jouw regio, of wil je hier een start mee maken? Kom dan op dinsdag 14 of woensdag 15 juni 2022 naar de kennissessies ‘Energieopwekking in mijn regio’.

Deze avond zijn er verschillende (ervarings-)deskundigen van lokale energie-initiatieven, gemeenten en energie-opwek-projecten aanwezig om jou van meer informatie te voorzien over dit thema, en antwoord te geven op je vragen over bijvoorbeeld ruimtelijke mogelijkheden, financiën en participatie. Er is tijdens het programma veel ruimte voor kennisuitwisseling en het stellen van jouw individuele vragen over lokale energieopwekking. 

De avond wordt georganiseerd op initiatief van Natuur en Milieu Overijssel, LTO, Overijssels Particulier Grondbezit en Stimuland. Kortom partijen die diepgeworteld en breed actief in zijn in het landelijk gebied en graag met je willen meedenken en willen meehelpen bij het verder uitbouwen van je plannen. 

                                 Noordoost-Twente                                   Zuidwest-Twente

Wanneer:              dinsdag 14 juni 2022                                Woensdag 15 juni 2022
Tijd:                        20.00 – 22.00 uur                                       20.00 – 22.00 uur
Locatie:                  Party Zalencentrum Ensink,                   Herberg De Pot,

                                 Lemselosestraat 4 te Weerselo             Potdijk 9 te Markelo

Wij stellen je komst zeer op prijs, aanmelden kan hier.

Deze bijeenkomst is een vervolg op het webinar dat op 2 maart 2022 plaatsvond. Het webinar nog eens terugkijken? Dat kan hier.

Herman Jansen park in Vriezenveen in bloei

Na vier pogingen is het Imkervereniging Vriezenveen eo eindelijk gelukt: het Herman Jansen park staat in bloei.

Stroperij in Engbertsdijksvenen

Hans de Groot uit Vriezenveen is een verdienstelijk natuurfotograaf. Vorige week stuitte hij op een heel brute vorm van stroperij: een met jongen en al verdwenen nestboom van kleine bonte spechten.

De Groot ontdekte vorige week bij de Bergweg in Kloosterhaar een boom met nesthol waar een stel Kleine bonte spechten druk doende waren met voer. Een unieke kans om deze fraaie spechtjes eens goed in beeld te krijgen. Twee dagen later ging hij weer, nu met betere weersomstandigheden. Tot zijn verbijstering zag hij dat het nest verdwenen was, er restte alleen maar een stomp van de boom. De boom was vlak onder het hol doorgezaagd en het nestgedeelte was meegenomen. Iemand wil blijkbaar proberen om de spechtjes groot te brengen. Dat zal zo goed als zeker mislukken, zelfs al zou één van de ouders nog op het nest gezeten hebben. Toch is een poging zeker lucratief, er is een levendige handel in wilde vogelsoorten. Vogelsoorten die zich moeilijk in gevangenschap voortplanten zijn daarbij het meest geliefd, want die brengen het meest op. Een bekende handelwijze is dan ook het roven uit een nest in de natuur, en de jongen dan te voorzien van een vaste voetring. Op deze manier lijken ze legaal gekweekt en mogen ze verhandeld worden. Voor veel volièrehouders zijn kanaries of parkieten geen uitdaging meer. Er is een vereniging: Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel. Hier worden ervaringen uitgewisseld over wat ze zelf omschrijven als: zeer moeilijk te kweken vogels, als Hop, IJsvogel maar ook Kleine bonte specht. Van die laatste is een uitgebreide beschrijving van een geslaagde kweek. Daartoe werd een stam met nest doorgezaagd onder de ingang, zodat de jongen geringd konden worden. Daarna zijn de stukken weer op elkaar gezet en gespalkt met latten en draad zodat de ouders weer door konden met voeren. De jongen in het gestolen nest zullen het helaas zonder ouders moeten zien te redden. Ze moeten met de hand grootgebracht worden. Om dan, als ze het redden, als legaal gekweekte vogels in de handel te worden aangeboden. De Groot heeft de diefstal gemeld bij Staatsbosbeheer, maar uiteraard is de kans dat er een dader wordt gevonden nihil.

Een dag in het teken van het afscheid van Vroomshoopse Boys

Direct na afloop van de competitiewedstrijd Vroomshoopse Boys tegen Quick’20 nam voorzitter Edward Olthof op het hoofdveld van de Bosrand het woord. Hij feliciteerde de overtuigende kampioen uit Oldenzaal en deed dat met waarderende woorden en een boeket bloemen.

Jelle Drees doet op eigen verzoek en stapje terug naar het tweede elftal en de B-selectie van de Boys. De technisch begaafde middenvelder werd bedankt voor zijn inzet voor het eerste elftal en dit ging gepaard met een bloemenhulde. Dat gold ook voor B-trainer Edward Wassink uit Enter, die volgend seizoen aan de slag gaat bij de A-selectie van ASV’57 in Aadorp. Eerst wordt nog de nacompetitie met het tweede elftal van Vroomshoopse Boys gespeeld. Voorman Edward Olthof dankte Edward voor zijn inzet en wenste hem en zijn team veel succes in de aanstaande nacompetitie.

Na twee seizoenen komt er ook een einde aan het dienstverband van keeperstrainer Marc Doorbos uit Boekelo. Hij hiep de Boys recent nog uit de problemen door vanwege de vele blessures bij de vaste keepers zelf onder de lat te gaan staan van het eerste elftal. De naar derde divisionist Excelsior’31 in Rijssen als keeperstrainer vertrekkende Marc Doorbos werd voor de afgelopen periode bij de Boys dank gezegd door voorzitter Edward Olthof. Ook werd met bloemen de dank uitgedrukt.

Rutger Schrijver maakt al sinds het seizoen 2009-2010 deel uit van de A-selectie van Vroomshoopse Boys. Het nu afgelopen seizoen kwam er door een blessure een abrupt eind aan een prachtige carrière als speler en een van de sterkhouders van het eerste elftal. Rutger Schrijver vormde jarenlang samen met de eerder gestopte Andjin van Veen een ijzersterk centraal duo in de verdediging van de Boys. Voorzitter Edward Olthof dankte Rutger Schrijver voor zijn grote verdiensten voor het eerste elftal. Rutger kreeg een mooi aandenken in de vorm van een ingelijst Boys-shirt met daarop zijn vaste nummer 3 en een bloemenhulde.

Last but not least werd de afscheid nemende teammanager Egbert Runhart gehuldigd. Egbert bleef de A-selectie liefst tien jaar trouw op een toegewijde en accuraat wijze. Egbert kreeg een ingelijst Boys-shirt en een fraaie fotocollage samen met een boeket bloemen als aandenken aan een memorabele periode.

De spelers en de staf van de A-selectie en de Boys-supporters namen op de Bosrand met een daverend applaus en dankbetuigingen afscheid van het vijftal, dat kan terugzien op een mooie periode bij Vroomshoopse Boys.

Vroomshoopse Boys tegen Quick’20 is het verhaal van deze competitie

Op de Bosrand traden de teams van Vroomshoopse Boys en kampioen Quick’20 uit Oldenzaal aan in de laatste wedstrijd van deze competitie. Het werd direct al vanaf het beginsignaal van arbiter Bjorn van der Veen een aantrekkelijke en open wedstrijd met veel doelrijpe kansen aan beide kanten. Al in de eerste minuut leek Juliën Derks na goed voorbereidend werk van Jos Hutten namens de thuisploeg de score te openen. Keeper Jelle Huitink stopte het schot van de aanvaller. Even later kon Boys-middenvelder Léon Dogger vrij aanleggen. De bal vloog net over het doel van Quick’20.

Het soepel combinerend Quick’20 kwam daarna wat beter in de wedstrijd en de spelers van de gasten waren opvallend comfortabel aan de bal. In de 16e minuut werd er gescoord door Quick’20. Op links begon Issy Wevers aan een individuele actie, die hij met een fraai schot in de rechter bovenhoek via de onderkant van de lat afrondde: 0-1. Vroomshoopse Boys zocht waar dat kon de aanval, maar Juliën Derks, Levi Aitink, Sil Derks en Jos Hutten konden bij venijnige schoten het doel net niet vinden. Dreiging van de met veel diepgang spelende gasten bleef er constant en in de 42ste minuut leidde dat tot de tweede treffer. Jip Kemna bereikte met een knappe actie vanaf links medespeler Issy Wevers, die de bal voor het intikken had: 0-2. Dat was tevens de ruststand.

De tweede helft begon met mooie aanvallen van de Boys en dat bijna direct al succes. Jos Hutten bracht Juliën Derks in stelling, die er van dichtbij niet in slaagde keeper Jelle Huitink te verslaan. Quick’20 bleef in de fase erna relatief makkelijk op de been en kwam er steeds gevaarlijk uit. In de 57ste minuut bood Quick-speler Lennart Lansink mede-aanvaller Jip Kemna en niet te missen kans: 0-3. Een minuut later kwam het antwoord van de thuisploeg. Sil Derks werd binnen het strafschopgebied aangetikt en arbiter Bjorn van der Veen wees naar de penaltystip. De strafschop werd onberispelijk ingeschoten door Léon Dogger.

In de 68ste minuut verrichte Boys-doelman Marc Doornbos een prachtige safe op een vliegend schot van Willem Huitink van Quick’20. In de laatste fase van de wedstrijd streed de Boys met veel inzet voor de aansluitingstreffer en deed dat met verse krachten. Eerst kwamen in de 61ste minuut Bert Verschoor en Ernst-Jan Heideman voor Juliën Derks en Jos Hutten. In de 65ste minuut kwamen Ramon de Jong en Ruben Smedema Sik Derks en Levi Aitink vervangen. In de 73ste minuut was het echter Quick’20, dat na en klutssituatie door opnieuw Jip Kemna toesloeg: 1-4. In de 75ste minuut kwam Niels Elzinga als vijfde wisselspeler in het veld voor Léon Dogger.

In de 83ste minuut leek Bert Verschoor met een geplaatst schot in de rechterhoek te doelpunten, maar Quick’20-doelman Jelle Huitink redde fraai. Er kwamen nog meer kansen voor de Boys, waarbij de grootste voor Ramon de Jong in de slotseconde was na een goede actie van Ernst-Jan Heideman. De bal werd van dichtbij in kansrijke positie echter over geschoten en dat was in feite het verhaal van het gehele seizoen van Vroomshoopse Boys. Goed veldspel was vaak zichtbaar, maar het scoren bleef daarbij te vaak achter. Ook al heb je een solide verdediging (34 tegentreffers), moeizaam scoren (34 doelpunten) zorgt ervoor dat je te vaak met lege handen en achterblijft. Wat dat betreft kan een voorbeeld worden genomen aan de terechte kampioen Quick’20, dat uiterst effectief tewerk gaat. Hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman en zijn staf van Vroomshoopse Boys kunnen met het jonge team aan het scorend vermogen gaan werken om zo volgend seizoen een rol van betekenis te kunnen spelen in de tweede klasse H. De huidige 9e positie op de ranglijst met 33 punten uit 26 wedstrijden is dan zeker voor verbetering vatbaar.

Tegen Quick’20 werd in de volgende formatie gespeeld: doel: Marc Doornbos; achter: Tom Pierik (65: Ruben Smedema), Patrick Drenthen. Robert Veld en Jesper Derks; midden: Levi Aitink (61: Bert Verschoor), Jelle Drees en Léon Dogger (75: Niels Elzinga); voor: Jos Hutten (61: Ernst-Jan Heideman), Sil Derks (65: Ramon de Jong) en Juliën Derks.

Vroomshoopse Boys 2 kwam niet in actie, maar zag naaste concurrent PH Almelo 2 met 4-0 verliezen bij DOS’37 2. Dat betekent dat het tweede van de Boys nu via de nacompetitie het verblijf in de eerste klasse voor volgend seizoen nog kan veilig stellen. Op zaterdag 11 juni wordt thuis op De Bosrand in de eerste ronde om 12.00 uur aangetreden tegen Eerbeekse Boys 2.

Vroomshoopse Boys 3 verloor uit bij Bergentheim 2 met 3-1. Vroomshoopse Boys JO19-1 kwam uitstekend voor de dag en won in Geesteren 5-2 bij Stevo JO19-1. Vroomshoopse Boys JO15-1 speelt op woensdagavond 8 juni om 19.30 uur thuis op De Bosrand het promotieduel tegen SVI JO15-1 uit Zwolle.

Special Olympics Nationale Spelen 2022

Van 10 tot en met 12 juni 2022 vindt in Twente het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland plaats, de Special Olympics Nationale Spelen 2022.

“We zijn er trots op dat we één van de 14 Twentse gemeenten zijn waar de Special Olympics Nationale Spelen 2022 plaatsvindt”, zegt wethouder Paters. In Twenterand is inclusiviteit een belangrijk speerpunt. We vinden dat alle inwoners de mogelijkheid moeten krijgen mee te kunnen doen, niet alleen in de sport. Dat is helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Korfbaltoernooi in Vriezenveen

In Vriezenveen worden de korfbalwedstrijden georganiseerd. De beide korfbalverenigingen Amicitia en TOP Vroomshoop hebben de handen ineen geslagen om dit sportevenement in Twenterand tot een groot succes te maken. Maar liefst 19 G-korfbalteams uit heel Nederland doen mee. De wedstrijden vinden plaats op 11 & 12 juni op sportpark ’t Midden.

Naast korfbal zijn er 24 takken van sport verdeeld over 14 Twentse gemeenten. Er reizen meer dan 3.000 atleten en coaches af naar Twente. Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de inzet van 2800 vrijwilligers!

Ontsteken Speciaal Olympisch Vuur in Twenterand

Dinsdag 7 juni van 15.10 tot 15.20 uur à Manitobaplein Vriezenveen

In aanloop naar dit grootse sportfestijn komt op dinsdag 7 juni 2022 om 15.10 uur de Torch Run met het speciaal olympisch vuur aan in de gemeente Twenterand.

De lopers van politie en brandweer zullen namens Stichting Torch Run Nederland de Flame of Hope aan het Manitobaplein in Vriezenveen ontsteken. Dit in het bijzijn van het college van burgemeester en wethouders op het bordes van het gemeentehuis. Vervolgens zal wethouder Paters samen met de ambassadeurs het officiële startsein van deze Spelen in Twenterand geven en wordt de vlag van de Special Olympics gehesen.

Special Olympics Korfbaltoernooi

Zaterdag 11 & zondag 12 juni à Sportpark ‘t Midden

Nadat op vrijdagavond 10 juni de openingsceremonie in het FBK-stadion heeft plaats-gevonden vindt in het weekend van 11 en 12 juni het G-korfbaltoernooi plaats. Maar liefst 19 G -korfbalteams uit heel Nederland doen mee op Sportpark ‘t Midden in Vriezenveen.

Wil jij een kijkje komen nemen?

Wil jij de sfeer proeven en een kijkje komen nemen bij SONS 2022? Dat kan!

– Torch Run op dinsdag 7 juni van 15.10 tot 15.20 uur locatie Manitobaplein 1, Vriezenveen.

– Korfbaltoernooi op zaterdag 11 & zondag 12 juni tussen 9.30-16.30 uur, Sportpark ‘t

  Midden.

Bezoek de BoekStartdag in de bibliotheek

Zaterdag 11 juni is het BoekStartdag in de Bibliotheek in Vriezenveen. Ouders  met baby’s en peuters zijn dan vanaf 9.00 uur harte welkom. Doe samen met je kindje mee aan een leuke activiteit en ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn.

Voor alle leeftijden

De Bibliotheek is er voor alle leeftijden, ook voor je baby, dreumes of peuter. In de BoekStarthoek in de Bibliotheek vind je een mooie collectie babyboekjes. Je kunt hier rond snuffelen en veel boekjes lenen. Op de BoekStartdag worden de leukste en nieuwste boekjes voorgelezen. Maak je kind gratis lid en ontvang een leuk cadeautje.

Ouder-kindactiviteiten

Doe op deze ochtend ook mee aan de Muziek op Schoot workshop. Heerlijk zingen, dansen, spelen en muziek maken op eenvoudige instrumentjes. Al spelend en ontdekkend wordt de ontwikkeling van je kind op alle vlakken gestimuleerd. Hartstikke leuk én leerzaam dus! En ga samen aan de slag, kom spelen, kleuren en knutselen. Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom .

Voorlezen

Hoe word jij de beste verhalenverteller? Bij voorlezen staat het plezier voorop. Het gaat om het gezellige moment samen en de aandacht die je je kindje geeft. Kijk wat het leuk vindt en speel daar op in. Volg voor meer tips de voorleesworkshop op deze BoekStartochtend in de bibliotheek. Leuk voor jou en je kind.

De BoekStart Voorleesapp

Heb je de gratis BoekStart Voorleesapp al op je telefoon? Deze app staat vol video’s over voorlezen, de nieuwste boekjes voor je kindje en vele voorleestips. Je kunt makkelijk meedoen met de maandelijkse actie MijnVoorleesmoment en zelfs een heuse voorleeswekker zetten die je eraan herinnert om veel voor te lezen!

Kom langs

Samen met je kind lezen en de taal ontdekken. Kom naar de BoekStartochtend in de Bibliotheek in Vriezenveen op zaterdag 11 juni. Tussen 9.00 en 12.00 uur ben je van harte welkom!

Zaterdag 11 juni is het BoekStartdag in de Bibliotheek in Vriezenveen. Ouders  met baby’s en peuters zijn dan vanaf 9.00 uur harte welkom. Doe samen met je kindje mee aan een leuke activiteit en ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn.

Voor alle leeftijden

De Bibliotheek is er voor alle leeftijden, ook voor je baby, dreumes of peuter. In de BoekStarthoek in de Bibliotheek vind je een mooie collectie babyboekjes. Je kunt hier rond snuffelen en veel boekjes lenen. Op de BoekStartdag worden de leukste en nieuwste boekjes voorgelezen. Maak je kind gratis lid en ontvang een leuk cadeautje.

Ouder-kindactiviteiten

Doe op deze ochtend ook mee aan de Muziek op Schoot workshop. Heerlijk zingen, dansen, spelen en muziek maken op eenvoudige instrumentjes. Al spelend en ontdekkend wordt de ontwikkeling van je kind op alle vlakken gestimuleerd. Hartstikke leuk én leerzaam dus! En ga samen aan de slag, kom spelen, kleuren en knutselen. Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom .

Voorlezen

Hoe word jij de beste verhalenverteller? Bij voorlezen staat het plezier voorop. Het gaat om het gezellige moment samen en de aandacht die je je kindje geeft. Kijk wat het leuk vindt en speel daar op in. Volg voor meer tips de voorleesworkshop op deze BoekStartochtend in de bibliotheek. Leuk voor jou en je kind.

De BoekStart Voorleesapp

Heb je de gratis BoekStart Voorleesapp al op je telefoon? Deze app staat vol video’s over voorlezen, de nieuwste boekjes voor je kindje en vele voorleestips. Je kunt makkelijk meedoen met de maandelijkse actie MijnVoorleesmoment en zelfs een heuse voorleeswekker zetten die je eraan herinnert om veel voor te lezen!

Kom langs

Samen met je kind lezen en de taal ontdekken. Kom naar de BoekStartochtend in de Bibliotheek in Vriezenveen op zaterdag 11 juni. Tussen 9.00 en 12.00 uur ben je van harte welkom!