Onderzoek naar plekken voor woonwagens in Twenterand

In Twenterand worden de komende jaren honderden nieuwe woningen bijgebouwd. De gemeente moet daarbij ook rekening houden met mensen die afhankelijk zijn van andere woonvormen. Voorbeelden hiervan zijn mensen die zorg nodig hebben, arbeidsmigran-ten en statushouders. Ook voor de groep Twenterandse woonwagenbewoners is de ge-meente op zoek naar nieuwe locaties. Dit is belangrijk, omdat er een tekort is aan woon-wagenstandplaatsen.

In Twenterand zijn er op korte termijn 25 standplaatsen voor woonwagens nodig. Wethouder Roel Koster liet eerder al weten daar haast mee te willen maken. “We hebben allerlei plekken op Twenterands grondgebied bekeken”, legt Koster uit. “Of een plek geschikt is hangt uiteraard af van allerlei aspecten. Hoeveel standplaatsen kunnen er gerealiseerd worden? Is er voldoende plek om te parkeren? Is het stuk grond al in eigendom van de gemeente? Hoe zit het met de bereikbaarheid? En hoe zit het met andere woningen in de buurt? Allemaal vragen die een rol spelen bij het bepalen of een plek geschikt is voor woonwagens.”

Omwonenden gevraagd mee te denken

Op basis van antwoorden op die vragen heeft de gemeente nu een aantal kansrijke plekken aangewezen voor woonwagenstandplaatsen. Het gaat daarbij om de ijsbaan in Den Ham aan de Marleseweg, de Flierdijk in Vroomshoop (tussen de sportvelden en de bebouwde kom) en de voormalige zwembadlocatie aan de Zwembadlaan in Westerhaar. “We gaan de gemeente-raad voorstellen de plannen voor deze kansrijke plekken verder uit te werken”, aldus de wet-houder. “We hebben de omwonenden niet alleen geïnformeerd. We nodigen ze ook uit om met ons mee te denken over hoe we de woonwagens in Twenterand een goede plek kunnen geven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *