Archive for: februari 2024

Karkdienst in de streektaak op 10 meert in ’t Anker

De commissie ‘dienst in de streektaal’ van de protestantse gemeente te Vroomshoop holdt op zundag 10 meert vanaf 19.00 uur een speciale karkdienst in het karkelijk centrum ’t Anker an de Hoofdstraat in Vroomshoop.

Ds. Klaas van der Kamp uut Kampen is de veurganger. Op ‘t orgel speult Jan Labrijn uut Vroomshoop en de band ‘Joy’ oet ’n Ham warkt met. Het thema van dizze biezundere dienst in de maand van de streektaal is ‘A’j dialect sprekt, smaakt ’t etten aans.”

The Passion voor de 7e keer in Vroomshoop

Op zondag 24 maart wordt the Passion meerdere malen opgevoerd in het kerkelijk centrum Irene op het adres Julianastaat 27 in Vroomshoop. Om 16.30 uur ’s middags en om 19.00 uur ’s avonds wordt The Passion over het voetlicht gebracht.

In The Passion wordt het Paasverhaal over het lijden en sterven van Jezus verteld en uitgevoerd met bekende en aansprekende muzikale nummers. Deze keer worden er onder meer nummers van Davina Michelle, Jaap Reesema, Nielson en Bløf gespeeld en gezongen. De zangers en zangeressen worden begeleid door een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde band, die geleid wordt door Hilde Drees. Maandenlang hebben alle uitvoerenden thuis flink geoefend op het spel en op het instuderen van de muzikale nummers. Vanaf januari jongstleden zijn de gezamenlijke repetities begonnen.

Er doen verschillende (oud)Vroomshopers mee aan deze lokale uitvoering van the Passion, die voor de zevende keer opgevoerd wordt. Dat betreft zowel jongeren als al wat ouderen en zowel kerkleden als mensen, die daar wat verder vanaf staan. Daarbij zijn reeds ervaren spelers en speelsters en ook debutanten. De komende weken wordt op de sociale media bekend gemaakt wie welke rol gaat vertolken.

De enthousiaste uitvoerenden hebben samen één missie: het Bijbelse lijdensverhaal zo goed mogelijk verbeelden en tot leven laten komen. Gehoopt wordt dat er weer volle kerkzalen van KC Irene daarvan op 24 maart aanstaande getuige zijn.

Wielerstad Oldenzaal hoogtepunt tijdens 70e Ronde van Overijssel: ‘Wielrennen leeft hier’

Oldenzaal staat op 4 mei centraal bij de Ronde van Overijssel. De Twentse plaats is uitgeroepen tot ‘Stad van de Ronde’ tijdens de 70e editie van deze internationale wielerklassieker. In Oldenzaal komt een extra tussensprint en het is gastheer van het wielercafé.  

Foto: Herbert Huizer

“Als er één stad in Twente de titel ‘Stad van de Ronde’ mag dragen, dan is het Oldenzaal wel,” laat voorzitter Michiel Vincent weten. “Deze omgeving is een belangrijk punt in de Ronde van Overijssel. Op de hellingen bij de stad wordt het kaf van het koren gescheiden. De Tankenberg trekt altijd veel publiek.”

Oldenzaals wielrennen onmisbaar

De Ronde van Overijssel heeft nóg een reden om Oldenzaal te eren met deze speciale titel, zegt Vincent. “Het wielrennen leeft hier heel erg. De stad is niet voor niets de thuisbasis van het 75-jarige OWC, een van de vijf grootste wielerverenigingen van Nederland. Hun vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze wedstrijd. Elk jaar strijden hun beste renners in het internationale deelnemersveld. We zijn daarom ook erg verheugd met de steun van de gemeente Oldenzaal.”

Speciale tussensprint

Tijdens ‘Overijssels Mooiste’ op 4 mei is er een speciale tussensprint in de stad. De organisatie buigt zich over de route en kijkt naar de best mogelijke plek. Naar verwachting doet het peloton rond 13.00 uur Oldenzaal aan. “Meestal tasten de renners elkaars krachten af tot we in Oldenzaal zijn. Nu verwacht ik dat de koers hier echt ontbrandt,” zegt Vincent.

Bekende wielergasten

Wielerliefhebbers kunnen 15 april alvast in de agenda zetten. Dan is het wielercafé in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. De perfecte warming-up voor de Ronde van Overijssel. Elk jaar staat dit garant voor aansprekende gasten uit de wielerwereld. Eerdere jaren waren bijvoorbeeld Hennie Kuiper, Rob Harmeling en Iwan Spekenbrink te gast. De gasten van 15 april worden later bekendgemaakt.

Tiende eretitel

Oldenzaal is de tiende plaats langs het parcours dat deze eretitel krijgt. Vorig jaar stond Vroomshoop als ‘Dorp van de Ronde’ in het middelpunt van de belangstelling. Eerder kregen Holten, Ootmarsum, Wierden, Lemele, Bornerbroek, Markelo, Vriezenveen en Tubbergen deze naam.

Overijssels mooiste

Pakweg 180 wielrenners staan zaterdag 4 mei 2024 om 12.00 uur bij het Parkgebouw in Rijssen aan de start van ‘Overijssels Mooiste’. Ploegen uit binnen- en buitenland strijden op Overijsselse grond om de winst. Volg de 70e editie van de Ronde van Overijssel live via TV, radio en sociale media.

 Schriftelijke vragen n.a.v. geschrapte functie Inwonersparticipatie

GemeenteBelangen Twenterand hecht grote waarde aan inwonersbetrokkenheid en participatie. Het is
niet voor niets dat de coalitiepartijen enkele jaren geleden een functie hebben gecreëerd zijnde
‘Inwonersparticipatie’. Ook omdat het als bijzaak door diverse ambtenaren werd ingevuld, maar niemand
voelde zich verantwoordelijk met als gevolg dat initiatieven niet of niet goed van de grond kwamen.
De bedoeling van deze speciale functie was tweeledig: één duidelijk aanspreekpunt voor
inwonersinitiatieven en dorpsraden/plaatselijke belangen én inrichten van participatieproces – nu bekend
als participatiescan – voor bijvoorbeeld woonplannen (uitbreiding aan de rand van kernen i.v.m. nieuwe
te bouwen woningen) en centrumaanpak. Zie centrumplan Westerhaar-Vriezenveensewijk.


Deze functie vulde een leemte, zoals wij die eerder ervaarden in de samenleving. Dit gebeurde naar volle
tevredenheid, zo hebben wij begrepen vanuit dorpsraden en inwonersinitiatieven (via onder meer
kernbudgetten). Wat dat betreft waren zij en wij zeer tevreden, omdat het exact bracht wat we wilden.
Maar de functie is inmiddels al een tijdje vervallen en wordt ook niet meer ingevuld. De beschikbare
€ 89.900 is structureel geschrapt. Daarover is niet met GBT noch onze coalitiepartner gecommuniceerd.
We moesten het als bijvangst vernemen naar aanleiding van door ons gestelde vragen over de
reorganisatie die al enige tijd gaande is. Veel geld wil de organisatie vrijmaken voor topfuncties, maar dit
gaat ten koste uitvoerende functies daar waar onze inwoners, verenigingen en bedrijven het meest direct
bij gebaat zijn.
Navraag bij enkele dorpsraad-leden en een lopend inwonersinitiatief onderschrijft dat de functie
Inwonersparticipatie enorm gemist wordt. Men is weer terug bij af.
We hebben hierover de volgende vragen.

 1. Waarom zijn de coalitiepartners niet op de hoogte gebracht van het schrappen van de functie
  Inwonersparticipatie?
  2a. Is er een evaluatierapport of -verslag waaruit blijkt dat de functie niet voldoet of overbodig is?
  2b. Zijn dorpsraden/plaatselijke belangen en inwonersinitiatieven betrokken bij deze evaluatie?
  2c. Is er gecommuniceerd richting dorpsraden/plaatselijke belangen en inwonersinitiatieven dat de
  functie is vervallen? Zo ja, wat was de reactie. Zo nee, waarom niet?
  2d. Welk perspectief zijn de dorpsraden/plaatselijke belangen en inwonersinitiatieven geboden?
 2. De leemte die er voor het creëren van de functie was, is weer terug. Er is geen duidelijk aanspreekpunt meer. Van ‘het kastje naar de muur’ heeft een comeback gemaakt. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Open Tuindagen in Twenterand

Een aantal jaren geleden hadden wij in Twenterand de Hammer Open Tuindagen. Dat was altijd een groot succes. Sinds 2 jaar is onze tuin, Tuin de Doorkijk in Den Ham,  geopend op vrijdagmiddag. Bijna iedere vrijdagmiddag komen er meerdere bezoekers. Het is leuk om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook is het mogelijk om bij ons met een kleine groep een high tea of lunch te gebruiken. Wil je bij ons in de tuin trouwfoto’s maken dan ben je hiervoor ook van harte welkom. Wil jij ook je tuin een  weekend  open te stellen voor bezoek, neem dan contact met mij op via bijgaand mail adres.  Hoor het graag van jullie en wie weet 🌸🌸

herma.bramer@gmail.com.

Opheffen locatie Hoofdweg cbs Fontein

GemeenteBelangen Twenterand bereikt al enige tijd ongeruste signalen van ouders/opvoeders van
schoolgaande kinderen naar basisschool De Fontein in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Eerst moesten
ouders vernemen dat de onderbouw en bovenbouw op de locaties Hoofdweg en Oranjestraat anders zou
worden, zodanig dat ouders met meerdere schoolgaande kinderen naar twee locaties moesten.
Dit is van de baan. Maar er kwam voor in de plaats, zo blijkt nu uit berichtgeving van Tubantia, dat op niet
al te lange termijn locatie Hoofdweg zelfs zal worden gesloten. GBT vindt dit vreemd. Gezien de meest
actuele instandhoudingsnorm – ‘Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het
basisonderwijs 2023’ – is sluiting helemaal niet noodzakelijk. Ten tweede: van de 259 leerlingen van De
Fontein gaan momenteel 143 leerlingen naar de Hoofdweg en 116 naar de Oranjestraat [bron: Scholen op
de kaart]. Wij vragen ons af wat dan het argument is locatie Hoofdweg van De Fontein te sluiten?
We beseffen dat deze beslissing niet is genomen door het college van de gemeente Twenterand, maar
door het bestuur van SCO-T, waar De Fontein onder valt. Toch is het zo dat het college overleg voert met
SCO-T vanwege onder meer huisvestingsbeleid. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit niet ter
sprake is gekomen. Vandaar onze vragen.

 1. Bent u bekend met de beslissing van het bestuur van SCO-T om locatie Hoofdweg van De Fontein op
  niet al te lange termijn te sluiten?
 2. Of het antwoord op vraag 1 nu ja of nee is: verzoeken wij u na eventuele raadpleging ons meer
  informatie te verschaffen door onderstaande vragen te beantwoorden. Vooral ook in het belang van de ouders en kinderen van De Fontein, want beide locaties zijn ons even lief.
  a) In hoeverre zijn de ouders van schoolgaande kinderen betrokken bij de beslissing van SCO-T?
  b) Volgens onze gegevens telt De Fontein 259 leerlingen en heeft daarmee het hoogste aantal in
  Twenterand. De instandhoudingsnorm c.q. opheffingsgrens is 79 leerlingen. Beide locaties van
  De Fontein vallen ruim binnen deze norm. Bent u het met ons eens dat het
  instandhoudingsnorm niet de reden kan zijn van sluiting locatie Hoofdweg?
  c) SCO-T bestaat uit 13 scholen, waarvan 11 in Twenterand. We weten dat daarvan enkele
  scholen wel onder de instandhoudingsnorm vallen. Nu is het volgens bij ons bekende
  informatie zo dat SCO-T het totaal aantal leerlingen van al ‘hun’ scholen verdeelt over alle
  gebouwen/locaties. Dat is toegestaan. Wij krijgen nu echter het gevoel dat locatie Hoofdweg
  daar de dupe van wordt. Klopt ons gevoel?
  d) Zo niet, wat is dan de echte reden locatie Hoofdweg van De Fontein te sluiten?
  e) We vernamen dat met het verdwijnen van locatie de Hoofdweg er drie lokalen bij gebouwd
  moeten worden aan de Oranjestraat. Voor wiens rekening komt dit?
  f) Wie is (en wordt) eigenaar van grond en opstallen van locatie de Hoofdweg?
  g) Welke rol is weggelegd voor de gemeenteraad?
 3. Medio 2022 werd bekend dat het aantal leerlingen op De Pölle in De Pollen (56 leerlingen), De Bron in Vriezenveen (81 leerlingen) en De Schakel in Vroomshoop (86) onder de opheffingsgrens dreigden te komen, dat toen wat hoger lag. Moeten deze scholen zich zorgen maken? Wat is de stand van zaken?

Lentekriebels in de Engbertsdijksvenen

De lente hangt in de lucht, de natuur ontwaakt uit haar winterrust en is weer volop activiteit maar dan moet je in maart wel een beetje gelukt hebben met het weer.

De komende weken zie je meer en meer planten, struiken en bomen- ontluiken, het ontvouwen van een boomblad is soms een kunstwerkje van zichzelf, neem er eens de tijd voor. Half maart start ook het broedseizoen weer, waar de dieren alle rust en energie nodig hebben om een nieuwe generatie groot te brengen. Hou hier rekening mee als u de natuur in trekt; blijf op de paden, houdt uw hond aan de lijn, en geniet op gepaste afstand.

Foto Herman Stevens

De amfibieën-trek richting het voortplantingswater is met de hoge temperaturen en vochtgehalte de laatste weken al op gang gekomen. Eén van die amfibieën is in het voorjaar een opvallend geval, de mannetjes van de heikikker kleuren voor een korte tijd blauw om zo de charmes van de dames heikikker te winnen. Ook de eerste adders laten zich in het vroege voorjaarszonnetje opwarmen, ze zijn goed gecamoufleerd maar met een geoefend oog kan je ze vinden. Het is genieten als je deze soorten van de Engbertsdijksvenen aan treft, maar geniet altijd met gepaste afstand en respect voor het dier, want wordt hij te veel gestoord heeft dat serieus nadelige gevolgen voor het dier en zijn nageslacht.

De vogels die hier de hele winter zijn gebleven hebben het alweer op het zingen gezet, én de trekvogels die in het zuiden overwinterden komen soort voor soort weer aangevlogen. Ieder met een eigen deuntje laten ze weten dat ze thuis zijn en op zoek naar een partner. De tjiftjaf roept eindeloos zijn eigen naam “tjiftjaf tjiftjaf”, de geelgors pakt grootser uit met een strofe die wat doet denken aan de 5e symfonie van Beethoven. Naast verschillende deuntjes hebben vogelsoorten ook verschillende voorkeuren om hun nestje te bouwen, de ene in dicht struikgewas, de ander veilig hoog in de boom, maar er zijn ook vele vogelsoorten die hun eieren op de grond uitbroeden, vertrouwend op hun camouflage, maar keer op keer opschrikkend door naderende voetstappen of een nieuwsgierig hondenneus.  

Om extra te genieten van de ontluikende lente, maar met gepaste afstand en respect voor de dieren, organiseert Staatsbosbeheer meerdere excursies en een kindermiddag in de Engbertsdijksvenen om de lente te verwelkomen.

Op 17 maart is er in de middag een lentewandeling aan de zuidzijde van de Engbertsdijksvenen, met extra aandacht voor amfibieën en reptielen. Boek deze excursie op www.staatsbosbeheer.nl/lenteengbertsdijksvenen en wandel mee, leuk voor het hele gezin.

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er op 23 maart een kindermiddag vanuit boerderij Huisken aan de noordzijde van de Engbertsdijksvenen. Een ontdekkingstocht naar de ontluikende lente, en mocht het nou slecht weer zijn dan kunnen we ook in de boerderij braakballen pluizen of aan de knutsel. Het aanmelden van uw bioloog of boswachter in de dop kan via  www.staatsbosbeheer.nl/kindermiddagengbertsdijksvenen

Op 24 maart is het vroeg uit de veren voor een vogelexcursie, wederom vanaf de zuidzijde van de Engbertsdijksvenen. Leer de maartse vogeldeuntjes en boek deze excursie op   https://www.staatsbosbeheer.nl/vogelsengbertsdijksvenen

Op de website vind u ook meer informatie over de startlocatie, tijden en prijzen van deze activiteiten. Nog een tip van de boswachter: kleed je naar het weer. Een lange broek en dichte stevige schoenen worden sterk aangeraden. Vergeet je verrekijker niet!  

Vroomshoopse Boys verliest van ATC’65

Op het hoofdveld van het sportcomplex De Bosrand was er voorafgaande aan de wedstrijd Vroomshoopse Boys tegen ATC’65 een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan de op 25 januari 2024 op 80-jarige leeftijd overleden vrijwilliger en lid van de veldploeg Dik van Laar. De spelers van de thuisploeg droegen tevens rouwbanden.

Direct na het beginsignaal van scheidsrechter Max van der Lei uit Dedemsvaart pakten de gasten uit Hengelo het initiatief. Dat leidde al in de derde minuut tot de openingstreffer. Na een ongelukkige kopbal in de defensie van de thuisploeg kreeg topscorer Ebi Willemsen namens ATC’65 opeens de vrijheid aan de rechter kant. Beheerst werd de bal van dichtbij achter Boys-doelman Chiel Sickman in de verre linker hoek geschoven. Dat betekende alweer de 19e voltreffer van deze scherpschutter van ATC’65. De thuisploeg antwoordde direct met enkele snelle aanvallen. In de 6e minuut kwam aanvoerder Léon Dogger vrij op zestien meter van het doel. Het geplaatste schot spatte buiten bereik van ATC’65-doelman David Arun op de lat uiteen.

De Boys kon dit korte offensief geen vervolg geven en de hoog druk zettende gasten kwamen opnieuw tot doelrijpe kansen. Na een kwartier spelen kwam Boudewijn Barendse van ATC’65 vrij aan de rechterkant, maar het harde schot werd stijlvol uit het doel geranseld door Boys-doelman Chiel Sickman. In de 17e minuut kwam de volgende domper voor de thuisploeg. Ebi Willemsen bereikte op rechts de achterlijn en zijn voorzet vanaf rechts werd simpel binnengetikt door Boudewijn Barendse. In de periode erna was er vooral veel strijd op het middenveld en slaagde de Boys er maar niet in om het vertrouwde combinatiespel op de grasmat te leggen. Er werd door de thuisploeg gegrossierd in verre passes, die een makkelijke prooi waren van de solide ogende verdedigers van de gasten. ATC’65 loerde op de mogelijkheid om de Boys op een nog ruimere achterstand te zetten en dat lukte in de 41ste minuut. Stefano Ham kon ongehinderd oprukken en vanaf 20 meter werd de bal net onder de lat binnen geschoten: 0-3. Dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft waren bij de Boys Ramon de Jong en Levi Aitink vervangen door Stef Kikkert en Tom Pierik. De thuisploeg gooide alle schroom van het eerste bedrijf van zich af en de gasten moesten terug. In de 53ste minuut werd een verre ingooi van Jesper Derks doorgekopt en Mats Scholten haalde vanaf elf meter van het doel verwoestend uit: 1-3. Vijf minuten later bracht Sil Derks vanaf rechts Stef Kikkert in stelling, maar de inzet van de jonge aanvaller vloog net over het doel van ATC’65. Een minuut later kreeg Stef Kikkert bij een hernieuwde doelpoging een duw in de rug, maar arbiter Van der Lei zag daar geen strafschop in. ATC’65 plaatste nog enkele gevaarlijk tegenstoten, maar keeper Chiel Sickman onderscheidde zich met knappe reddingen. De Boys bleef manmoedig de aanval zoeken, maar meer dan een handvol corners leverde dat niet op. In de 78ste minuut dwong Mats Scholten met een prachtig afstandsschot ATC’65-keeper David Arun tot een puike redding ten koste van opnieuw een hoekschop. De opgekomen centrale verdediger Lars Scholten was met een venijnig schot dichtbij een doelpunt, maar opnieuw restte niet meer dan een corner. Een minuut later vond de solerende Juliën Derks vanaf links zijn broer Sil, maar de vleugelspits trof net geen doel.

In de 85ste minuut kwamen aan Boys-zijde debutant Hugo Dubbink en Siem Pierik voor Mats Scholten en Sven Paters. De thuisploeg bleef dapper strijden voor een beter resultaat, maar de krachten vloeiden langzaam weg. In de allerlaatste minuut kreeg Ebi Willemsen kreeg namens ATC’65 opeens vrij baan. Boys-keeper Chiel Sickman kon de centrumspits van de gasten slechts met een onreglementaire overtreding stuiten. Dat gebeurde binnen het strafschopgebied en arbiter Max van der Lei gaf de Boys-goalie geel en wees gedecideerd naar de stip. De aansluitende penalty werd onberispelijk binnengeschoten door Florian Boitelle.

Direct daarna was deze wedstrijd tussen de nummers 1. en 2. van de tweede klasse I. afgelopen met een 1-4 eindstand. In de eerste helft had de Boys zich laten aftroeven door het sterke ATC’65. Het spel van de Boys in het tweede bedrijf geeft daarentegen weer vertrouwen voor het vervolg in de competitie met zaterdag een uitwedstrijd tegen De Zweef in Nijverdal. De Boys staat na deze nederlaag op de vierde plaats in de rangschikking met 2 punten achterstand op ATC’65 en SV Nieuwleusen. De mannen van hoofdtrainer Robert Bosma staan in de strijd om de tweede periodetitel nu één punt achter op ATC’65 en Oranje Nassau met nog twee wedstrijden te spelen.

Tegen ATC’65 werd door de Boys in de volgende opstelling gespeeld: doel: Chiel Sickman; achter: Jesper Derks, Lars Scholten, Sven Paters (85: Siem Pierik) en Robert Veld; midden: Levi Aitink (46: Tom Pierik), Léon Dogger en Mats Scholten (85: Sven Kikkert); voor: Sil Derks, Ramon de Jong (46: Stef Kikkert) en Juliën Derks.

Eersteklasser en subtopper Vroomshoopse Boys moest het in IJsselmuiden in een gelijkwaardige wedstrijd nipt met 2-1 afleggen tegen IJVV 2. Vroomshoopse Boys JO19-1 behaalde een prima 4-2 uitoverwinning bij Hulzense Boys JO19-1.

Tennisvereniging De Bosbaan introduceert OldStars Tennis

Tennisvereniging De Bosbaan presenteert met trots OldStars Tennis, ook wel Walking Tennis genoemd, een uniek programma dat speciaal is ontwikkeld voor actieve ouderen. Het programma biedt een aangepaste tennisvorm die gericht is op plezier, sociale interactie en beweging.

OldStars Tennis is meer dan alleen een sportactiviteit; het biedt ouderen de kans om nieuwe mensen te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en samen te genieten van gezelligheid op en naast de tennisbaan. De aangepaste spelvorm maakt tennis toegankelijk voor alle niveaus en zorgt ervoor dat plezier altijd voorop staat.

Voor slechts 60 euro per jaar kunnen geïnteresseerden lid worden van Tennisvereniging De Bosbaan en profiteren van één uur training en begeleiding per week, inclusief het gebruik van materialen die beschikbaar zijn gesteld door de vereniging. Daarnaast staat de begeleiding klaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden.

Kom en doe mee met OldStars Tennis en ontdek hoe beweging en sociale verbinding hand in hand gaan op de tennisbaan!

Meer informatie hierover? Bel Alma de Weerd 06 309 060 80

Halve van Vroomshoop