Archive for: september 2023

Niet het college, maar gemeenteraad bepaalt opvang asielzoekers

Er komen geen asielzoekers op camping De Blekkenhorst in Den Ham. Mocht de Spreidingswet er uiteindelijk toch komen (waarbij dwang aan de orde is), waar campinggasten en direct omwonenden voor vrezen, dan is niet het college aan zet, maar bepaalt de gemeenteraad. Met deze verduidelijking en een toezegging door wethouder Roel Koster zich aan de reeds aangenomen moties te houden, werd het voorstel tot het besluit te wijzigen (= amendement) overbodig. Want een toezegging van de wethouder bindt het hele college.

Voor GBT, CU en SGP reden het amendement in te trekken. Bart-Jan Harmsen daarover: “Zoals ik namens onze fractie al aangaf was er de laatste weken ruis ontstaan tussen college en enkele raadsfracties. Dat merkten wij ook aan reacties van omwonenden. Zo gaf het raadsvoorstel aan, dus niet het raadsbesluit, dat de camping na opvang van Oekraïense vluchtelingen kan worden verkocht. Maar toen de wethouder zich naar eigen zeggen “liet verleiden” zich uit te spreken over asielzoekers met betrekking tot deze camping, kregen wij het gevoel de regie kwijt te raken. Terwijl toch echt de gemeenteraad over asielzoekers gaat en bijvoorbeeld Oekraïense (oorlogs)vluchtelingen en statushouders aan het college is. Vandaar onze aanvullingen op het besluit.” “Maar toen de wethouder ondubbelzinnig liet weten dat gemeenteraad bepaalt over opvang asielzoekers en daarmee mogelijke locaties, was voor ons en andere indieners van het amendement de kous af. Te meer de gemeenteraad nu zelf het participatieproces mede kan vorm geven… mocht het zover komen”, aldus Harmsen. Daarna restte alleen nog het voorliggende raadsbesluit, namelijk de aankoop van de camping. Daar was GBT het sowieso al mee eens. Dat door intrekking van het amendement, wat overigens geen bijzonderheid is na toezegging door een collegelid, is er geenszins sprake van dat de deur op een kier staat, zoals in de raadsvergadering werd gesuggereerd. Harmsen hierover: “Er is niet eens een deur.”

Sabine Uitslag met de zorg het theater in

Het zijn twee grote passies in haar leven: de zorg en muziek. Voormalig Tweede-Kamerlid Sabine Uitslag heeft ze gecombineerd tot een theatershow. Een voorstelling met een lach en een traan, waarbij vooral de zorg centraal staat. Onder meer de zorgen die er zijn over de zorg in ons land. Dinsdag 3 en woensdag 4 oktober is de show van theatergezelschap De WaardenLaders te zien in het Wilmink Theater in Enschede.

FOTO ROBERT WESTERA

Het zijn roerige tijden in de zorg, dat kan niemand zijn ontgaan, aldus Sabine Uitslag. Collega’s uit de zorg ‘rennen zich rot’. Juist dan is het belangrijk om stil te staan bij waar het allemaal om gaat. Elkaar te ontmoeten en een positief geluid te laten horen. Zonder je ogen te sluiten voor wat er speelt en leeft.
Voormalig Kamerlid en theatermaker Sabine Uitslag: “Mensen zijn het zat om te praten over procedures, protocollen en tekorten. Daarom bieden we een theaterbeleving, een avondje uit met een lach en een traan. Zodat we onszelf niet al te serieus nemen maar elkaar en ons werk wel en daar nog meer plezier en voldoening uithalen.”
Rauwe realiteit
Tegelijk benadrukt ze de ernst van de situatie. “We hebben oog voor klein geluk, maar ook voor de rauwe realiteit. Waaronder de frustraties voor de mensen die in de zorg werken. Ik heb het idee dat er aan deze situatie niet echt wat verandert. Er wordt over gesproken, maar ieder doet z’n plas en alles blijft zoals het was. Via het theater hopen we de boel toch wat meer in beweging te krijgen.”
Medisch Spectrum Twente (MST) maakt hier 3 en 4 oktober ruimte voor in de vorm van vier theatershows door De WaardenLaders. Theatermakers die zelf uit de zorg komen. Vanuit waardering voor de collega’s door middel van toneel, muziek en interactie. Een ervaring die raakt, beroert en zorgt dat mensen vanuit noodzaak en inspiratie zelf in beweging komen.
Inspirerend
Sabine Uitslag: “Het is een inspirerende, interactieve en vooral rake voorstelling over het kleine geluk dat we kunnen vinden in de zorg. Vanuit verschillende perspectieven belichten we zeer herkenbare situaties uit de zorg op positieve wijze. Zo herwaarderen we dit mooie vak en maken we weer contact met die oorspronkelijke passie en purpose. Dit doen we onder begeleiding van een geweldige live band, die de situaties muzikale kracht bijzet. Juist in de tijd dat het moeilijk wordt is het belangrijk te investeren in je mensen. Dit doet het MST en dat getuigt van lef en daadkracht.”
De voorstelling is overigens niet openbaar, maar bedoeld voor personeel, leerling-personeel en vrijwilligers van het MST.

Natuur en Milieu Overijssel bestaat 50 jaar Denk je mee: hoe ziet Overijssel Overmorgen eruit? 

Samen bouwen aan een groenere en duurzame toekomst voor Overijssel – dat is waar Natuur en Milieu Overijssel zich al 50 jaar met hart en ziel voor inzet. En dat doet deze natuurorganisatie vandaag al 50 jaar. Natuur en Milieu Overijssel richt graag haar blik op de toekomst en pakt projecten op, die leven onder de inwoners van de provincie. Met die visie in gedachten lanceert de organisatie vandaag een digitale campagne: Overijssel Overmorgen.   50 jaar samen voor een mooi en duurzaam Overijssel 

50 jaar Natuur en Milieu Overijssel
De onderwerpen veranderden, maar de urgentie is nog steeds onverminderd hoog. Van autoloze zondagen naar deelmobiliteit. Van CFK-verbod naar CO2-reductie. Van Milieuhuis naar circulaire Kerst-Popup Store. Natuur en Milieu Overijssel maakt samen met de inwoners van Overijssel duurzaam leven voor iedereen mogelijk en draagt bij aan een rijke natuur en een circulaire economie. Andrea Kuiper, de nieuwe directeur van Natuur en Milieu Overijssel: “De afgelopen 50 jaar hebben we samen met inwoners en overheden gewerkt aan een mooie en groene provincie. De komende 50 jaar willen we dit ook doen. Wij richten ons op de toekomst.”  

Overijssel Overmorgen: denk je mee? Dit jubileumjaar wil de organisatie het samen nóg groter aanpakken en daarvoor lanceert ze vandaag de campagne Overijssel Overmorgen. Ze nodigen je uit om samen met hen te dromen over de toekomst van Overijssel.
Ga naar www.overijsselovermorgen.nl en deel jouw wensen en ideeën voor een groenere toekomst. Wat vind jij belangrijk en waar zet jij je graag voor in?   Op de website vind je enkele thema’s ter inspiratie, zoals duurzame energie, hergebruik van grondstoffen en natuur in de buurt. Hoe ziet jouw Overijssel Overmorgen eruit? Het kost één à twee minuten tijd om in te vullen.   
Aan de slag! In dit jubileumjaar wil Natuur en Milieu Overijssel aan de slag met wensen en ideeën die uit de campagne rollen. De wensen en ideeën van jou en van jouw buurtgenoten. Bijvoorbeeld door jouw mening mee te nemen naar bestuurders, of juist door samen de schop in de grond te steken. Ze hopen en verwachten veel reacties. Want hoe meer stemmen en ideeën ze verzamelen, des te beter ze samen de toekomst van Overijssel kunnen vormgeven.  

Ontdek de Engbertsdijksvenen tijdens één van de excursies en kinderactiviteiten in oktober

 ‘Klapekster ©Rick Ruis – Staatsbosbeheer’

De maand oktober staat bol van interessante excursies en leuke kinderactiviteiten die deze maand door Staatsbosbeheer in natuurgebied de Engbertsdijksvenen worden aangeboden.  In de ochtend van zaterdag 7 oktober en zondag 22 oktober staan de vogels van de Engbertsdijksvenen centraal. De vogeltrek is misschien wel één van de meest fascinerende natuurverschijnselen op aarde. De najaarstrek is van augustus tot in november. De piek van de vogeltrek vind plaats in oktober, hét moment om buiten te zijn en de lucht. Vele van ’onze’ in Nederland broedende vogels verzamelen zich in groepen om gezamenlijk naar warmere oorden te vliegen. Maar tijdens deze najaarstrek komen er ook vele soorten vogels uit het hoge noorden juist naar Nederland toe om te overwinteren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Grauwe Klauwier die hier ’s zomers vertoeft en zijn grote neef de Klapekster uit het noorden die hier overwinterd. Maar er zijn ook standvogels, vogelsoorten die jaarrond in Nederland verblijven. En overtrekkers die door gunstige luchtstromen over ons vliegen, misschien even komen ‘pleisteren’ – uitrusten en eten en weer verder trekken.

Dus houd de ogen en oren open, de verrekijker paraat, en ga mee ‘vogelen’. Boek deze excursie via: https://www.staatsbosbeheer.nl/vogelsengbertsdijksvenen

Maar oktober staat ook bekend als favoriete maand voor liefhebbers van paddenstoelen. De vliegenzwam – rood met witte stippen – kennen we allemaal wel, maar als je je verdiept in het schimmelrijk gaat er een voor je wereld open. Er zijn soorten die alleen op of eerder in de grond leven, of alleen op dood of kwijnend hout, alleen op keutels van specifieke dieren of dennenappels. De paddenstoelen zijn de zichtbare delen van een schimmel, sommige hebben een nauwe samenwerking met andere organismen en vele bomen en planten zijn van schimmels afhankelijk in hun voortbestaan.

Nieuwsgierig geworden? Ga dan mee op paddenstoelenexcursie op zondag 15 oktober en boek deze excursie via: https://www.staatsbosbeheer.nl/paddenstoelenengbertsdijksvenen Voor de basisschooljeugd staat er ook weer een mooie beleving op de planning op zaterdagmiddag 21 oktober. Trap de herfstvakantie af met een ontdekkingstocht in de Engbertsdijksvenen: Speuren naar sporen. Deze middag speuren we naar sporen die dieren achter hebben gelaten, ontdek jij de slaapplaats van reeën, een spechtenflat, de plukplek van een havik of de pootafdrukken van een vos. Maar niet alleen dieren laten sporen achter, ook paddenstoelen en sommige planten hebben sporen. Ontdek het allemaal zijn deze kindermiddag, dit keer vertrekken we vanuit de zuidpunt (De Pollen)

In Almelo en Enschede wonen meeste rokers van Overijssel

Naar verhouding wonen de meeste Overijsselse rokers in de gemeente Almelo. 17,5% van de volwassen inwoners stak hier vorig jaar regelmatig een sigaretje op, een hoger percentage dan elders in de provincie. Ook in Enschede en Steenwijkerland wonen relatief veel rokers. Dit concludeert Independer op basis van meest recente data van de GGD, het CBS en het RIVM.

Volgende week begint Stoptober, de maand die in het teken staat van stoppen met roken. In Almelo blijkt de campagne het hardst nodig. Nergens in Overijssel is het aandeel rokers zo hoog als in deze gemeente. De provinciale top 5 is als volgt:

  • Almelo: 17,5% van de volwassenen rookt
  • Enschede: 17% van de volwassenen rookt
  • Steenwijkerland: 15,9% van de volwassenen rookt
  • Zwolle: 15,7% van de volwassenen rookt
  • Zwartewaterland: 15,6% van de volwassenen rookt

In Ommen snakken juist de minste inwoners naar een sigaret: hier is ‘slechts’ 7,2% van de inwoners verslaafd aan roken. Ook in Dinkelland (8,6%) en Borne (9,1%) roken relatief weinig mensen. 

Benieuwd naar de cijfers van jouw gemeente of naar de rest van Nederland? Bekijk dan de lokale kaartjes op de website van Independer: https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/stoptober-2023

Aantal rokers neemt af, juist stijging onder tieners

Uit de gezondheidsenquête van het CBS blijkt daarnaast dat het aantal rokers in Nederland afneemt. In 2022 stak minimaal 17,1% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder af en toe een sigaret op, voor corona lag dit percentage op 19,5%. Volgende week begint Stoptober, de maand die in het teken staat van stoppen met roken. “Vooral voor tieners en twintigers is deze jaarlijks terugkerende campagne in oktober hard nodig”, aldus Independer expert zorgverzekeringen Bas Knopperts.

Onder tieners is deze positieve trend namelijk niet zichtbaar. In 2022 rookte minstens 1,7% van de 12- tot 16-jarigen. In het jaar vóór corona ging het om 0,9%. Ook tieners van 16 tot 20 jaar oud grijpen steeds vaker een sigaret. 15,2% was in 2022 verslaafd aan roken terwijl het in 2019 het nog ging om 12,8%. De groep 20 tot 30 jarigen is in deze ook opvallend. Ten opzichte van voor corona (27,7%) is er een daling. Maar deze trend lijkt nu te veranderen aangezien er voor het tweede jaar op rij een stijging zichtbaar is. Afgelopen jaar rookte volgens deze cijfers een kwart van de twintigers(+1,1%).

Tieners vapen tot wel 10 keer vaker

Tussen 2020 en 2022 is ook het vapen flink toegenomen binnen alle leeftijdscategorieën in Nederland. Waar in 2020 nog 0,8 procent van de mensen aangaf te vapen was dit vorig jaar tenminste 2,5%. Onder de groep 16 tot en 20 jarigen is dit zelfs 10 keer hoger dan 2 jaar ervoor. Van deze groep vapete in 2020 0,6% en in 2022 zou dat volgens de gezondheidsenquête van het CBS gaan om tenminste 6,6%. 

Geen financiële drempel meer bij stoppen met roken

Independer zorgexpert Bas Knopperts is erg verbaasd over het stijgende aantal rokende jongeren. “Er zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet om stoppen met roken juist makkelijker te maken. Zo wordt professionele begeleiding inmiddels volledig vergoed vanuit de basisverzekering én is er sinds 2020 zelfs geen eigen risico meer. Er is dan ook geen financiële drempel meer om te stoppen met roken”, aldus zorgexpert Knopperts. 

KennisCafé: Succesvol Fondsen en Subsidies Werven

Op dinsdagavond 3 oktober organiseert Bibliotheek Twenterand in samenwerking met het Informatiepunt Vrijwilligerswerk het KennisCafé ‘Succesvol Fondsen en Subsidies Werven’. Tijdens dit KennisCafé neemt cultuurmakelaar Eléon de Haas je mee in de wereld van fondsen, subsidies en crowdfunding. Welke fondsen en subsidies zijn er? Wat is er nodig voor een succesvolle aanvraag? En welke financiële mogelijkheden zijn er nog meer?

Deze avond worden werkwijzen doorgenomen, fondsen besproken en je krijgt tips op maat. Het is namelijk mogelijk om een eigen project mee te nemen en die te laten doorlichten.

Eléon de Haas is cultuurmakelaar. Hij ondersteunt de amateurkunst en adviseert gemeenten op onderdelen van het cultuurbeleid. Daarnaast is hij gastdocent aan de Hogeschool Windesheim bij de opleiding Fundraising, Grantmaking & Sponsoring.

Het KennisCafé is onderdeel van Toon Je Kunst Twenterand 2023. Een jaarlijks terugkerende campagne dat als doel heeft om amateurkunst in Twenterand bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en kunst – en cultuurmakers een gratis en (ver)nieuw(end) podium te bieden. Het hele programma van Toon Je Kunst Twenterand 2023 is te lezen op www.theatergroepstroef.nl/toon-je-kunst

Het KennisCafé vindt plaats in Bibliotheek Den Ham, Roelofsbrink 10 en gaat om 20 uur van start. Meld je gratis aan via toonjekunsttwenterand@gmail.com of via www.bibliotheektwenterand.nl .

Vroomshoopse Boys verdiende winst op PH

Na wisselende resultaten tijdens de voorbereiding was het de vraag hoe Vroomshoopse Boys de competitie van de tweede klasse I. van het district Oost zou beginnen. De mannen van hoofdtrainer Robert Bosma lieten direct vanaf het beginsignaal van de goed leidende scheidsrechter John Schumer uit Vriezenveen op positieve wijze de voeten spreken. In de derde minuut was het al raak. Juliën Derks plaatste een hoekschop vanaf rechts op de kruin van Boys-middenvelder Tom Pierk, die van dichtbij raak kopte: 1-0.

De gedreven spelende thuisploeg bleef daarna aanvallen met vaak mooie combinaties. Harde schoten van de middenvelder Mats Scholten en de opkomende centrale verdediger Sven Paters werden met de nodige moeite verwerkt door de bekwaam reagerende PH-keeper Arjan Nijenkamp. De mooiste kans voor de Boys kwam in de 28ste minuut. Vleugelverdediger Duncan Kelder kwam door op rechts en bediende middenvelder Levi Aitink op maat Keeper Arjan Nijenkamp wist met een knappe reflex de 2-0 te voorkomen.

In de fase erna bleven er kansen komen voor de Boys, maar goed verdedigend werk van de gasten uit Almelo en ook de paal voorkwamen een grotere achterstand voor PH. Toen de Vroomshoopse storm was uitgeraasd sloeg PH onverwacht toe. In 38ste minuut liet de gewiekste PH-aanvaller Rick Droste met een lange solo iedereen van de Boys de hakken zien en hij schoof de bal beheerst binnen: 1-1. Daarmee ging een aloude voetbalwet in vervulling. Als je nalaat te scoren doet de tegenstander het wel. De rust brak aan met een 1-1 stand, waarmee de Boys zich tekort deed.

In de tweede helft kwam Léon Dogger op het middenveld Tom Pierik vervangen. Dat betekende een terugkeer van deze routinier na blessureleed. De Boys behield een licht veldoverwicht, maar de dominantie van het eerste bedrijf was verdwenen. PH loerde op de omschakeling en dat had bijna succes in de 55ste minuut. PH-aanvaller Rick Droste kon vrij uithalen, maar met een knappe redding ten koste van een corner voorkwam Boys-doelman René Kok een achterstand. De Boys herpakte zich en kreeg weer een veldoverwicht. In de 62ste minuut werd de bal door de PH-verdediging uit de doelmond gewerkt, maar Duncan Kelder nam de bal op de pantoffel en kegelde hard raak: 2-1.

Die treffer werkte bevrijdend, al moest de Boys alert blijven voor tegenstoten van PH. In de 65ste minuut schoot centrale verdediger Robert Veld zijn al gepasseerde doelman René Kok te hulp door met een sliding de bal net voor de doellijn weg te werken. In de 74ste minuut kwamen er aan Boys-kant twee wisselspelers in het veld. De jonge aanvaller Stef Kikkert kwam voor Ramon de Jong en de van een blessure herstelde ervaren middenvelder Lars Scholten kwam voor Levi Aitink.

In het laatste deel van de wedstrijd controleerde de thuisploeg de wedstrijd en het wachten was op de 3-1. Die kwam er in de 88st minuut. Mats Scholten verzorgde vanaf links de assist en Stef Kikkert knalde verschroeiend hard raak. In de ultieme slotfase verving Siem Pierik de geblesseerd geraakte Duncan Kelder, maar er kwam geen verandering meer in de stand. Vroomshoopse Boys beleefde dankzij goed veldspel overeen langere fase een verdiende 3-1 overwinning op PH. Op zaterdag 30 september wordt er in Hengelo om 17.00 uur gespeeld tegen ATC’65.

Tegen PH werd in de volgende opstelling gespeeld: doel: René Kok, achter: Duncan Kelder (92: Siem Pierik), Robert Veld, Sven Paters en Simon Kempers; midden: Levi Aitink (74: Lars Scholten), Tom Pierik (46: Léon Dogger) en Mats Scholten; voor: Sil Derks, Ramon de Jong (74: Stef Kikkert) en Juliën Derks.

Vroomshoopse Boys 2 had vanwege een jubileumviering van de beoogde tegenstander SVZW 2 nog geen competitieverplichting en oefende thuis tegen vv Hellendoorn 2. Na een 1-1 ruststand moesten de mannen van trainer Alexander Fokkert nog drie tegentreffers incasseren: 1-4. Vroomshoopse Boys JO19-1 van trainer Ruben Kloosterman, dat de basisspelers Duncan Kelder en Stef Kikkert miste vanwege het meespelen in het eerste elftal van de Boys, overtuigde met een 4-1 overwinning op HHC Hardenberg JO19-2.

SDO verliest in Vaassen


Na één winst- en verliespartij moest SDO afreizen naar Vaassen om daar aan te treden tegen Regio ’72. De Gelderlanders hadden eveneens twee punten na de eerste twee competitieduels. De ploegen wilden allebei de aansluiting houden bij koploper AKC, een overwinning was daarvoor noodzakelijk.

Vanaf minuut één liep SDO achter de feiten aan, de thuisploeg schoot uit de startblokken en leidde spoedig met 4-0. De Westerhaarse formatie moest in de achtervolging. Dit ging moeizaam, de ploeg creëerde wel de nodige kansen, maar wist deze nauwelijks omzetten in doelpunten. Regio daarentegen was trefzekerder en kwam op een 10-3 voorsprong. De ploegen gingen rusten bij een 10-5 tussenstand.

Na de korfwisseling incasseerde SDO wederom snel drie tegentreffers. Hierdoor was de stand 13-5 in het voordeel van de thuisploeg. Daarna brak er een fase aan waarin SDO het betere spel vertoonde. De Oranjehemden kwamen terug tot 16-10. Even leek de wedstrijd te kantelen, maar de thuisploeg wist toch weer het initiatief over te nemen. Hierdoor moesten de Tukkers de zege laten aan de Vaassenaren. In de slotfase maakte Tijn Niks uit de A1 zijn officiële debuut, hij kende een prima invalbeurt. Einduitslag Regio ’72 – SDO: 19-11

Door deze nederlaag staat SDO nu op de derde plaats. Volgende week speelt de Reas-formatie een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Rick Zomer speelt dan thuis tegen directe concurrent en tevens rode lantaarndrager Olympia ’22 uit Borculo. Deze eerste returnwedstrijd begint om 15:30 uur.

Wél hulp en opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen, maar géén opvang asielzoekers op camping De Blekkenhorst

GemeenteBelangen Twenterand zal samen met coalitiepartner ChristenUnie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september aanstaande een wijzigingsbesluit (= amendement) indienen om vast te leggen dat nu en in de toekomst geen asielzoekers worden opgevangen op camping De Blekkenhorst.

Na de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen moet de camping (weer) gaan bijdragen aan het toerisme in de gemeente Twenterand en het Brinkdorp Den Ham in het bijzonder. Dit amendement zal ingediend worden bij het agendapunt over de aankoop van camping de Blekkenhorst in Den Ham door de gemeente Twenterand voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie vinden het van groot belang dat snelle hulp aan gevluchte Oekraïners als gevolg van de vernietigende oorlog in hun land wordt geboden. “We zijn verheugd dat het college van burgemeester en wethouders snel gehandeld heeft om gevluchte Oekraïners te helpen en dat ze doorpakken met de aankoop van deze camping. De doortastendheid en hartverwarmende inzet van het college verdienen alle lof”, aldus Bart-Jan Harmsen namens beide coalitiefracties.

Het amendement zal dan ook niet tornen aan het benodigde krediet voor de aankoop van de camping. GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie benadrukken de vastberadenheid om gevluchte Oekraïners vanwege de oorlog aldaar hier te helpen én tegelijkertijd te waarborgen dat camping de Blekkenhorst zijn oorspronkelijke recreatieve bestemming niet alleen behoudt, maar ook verstevigt. Dat is goed voor het toerisme en de aantrekkelijkheid om in onze gemeente te recreëren. In het coalitieakkoord van GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie is daarover te lezen: “De Nederlandse bevolking kiest steeds vaker voor recreëren in eigen land. Hier zien wij kansen voor Twenterand en daarin willen we investeren. Deze sector zorgt aan de ene kant voor werkgelegenheid en aan de andere kant voor consumptieve bestedingen bij onze middenstand en horeca.”

Deze wijziging van het besluit benadrukt de urgentie van hulpverlening aan deze groep vluchtelingen. Tevens wordt duidelijkheid geboden voor de vaste campinggasten en omwonenden van camping de Blekkenhorst. Daarnaast geven GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie het college de opdracht mee om aan de slag te gaan met een goed participatieproces over de toekomst van deze camping. Woordvoerder Bart-Jan Harmsen hierover: “Wij zijn van mening dat deze plek niet geschikt is voor de opvang van asielzoekers en op deze manier geven wij deze kaders ook mee aan het college. We geloven sterk dat deze camping in de toekomst weer belangrijke rol kan spelen in de toeristische en recreatieve sector van Twenterand. Met dit amendement willen wij beide doelen te bereiken.”

Leergeld werkt samen met popschool en muziekschool

Leergeld Twenterand heeft de “Meer dan Meedoen”  subsidie toegekend gekregen van het ministerie van SZW. Leergeld laat kinderen meedoen met leeftijdsgenoten, ook als het thuis financieel  soms moeilijk is. De subsidie “Meer dan meedoen” is niet direct bedoeld om meer kinderen te helpen, maar wel voor speciale projecten om het hulpaanbod te kunnen verbreden en om andere kinderen te kunnen bereiken.

Leergeld Twenterand heeft een speciaal project geformuleerd om kinderen in Twenterand meer te laten kennismaken met cultuur en muzikale ontwikkeling. Daartoe is een samenwerking aangegaan met Popschool Twenterand in Vroomshoop en muziekschool Nathalie in Den Ham.

Zowel bij Popschool Twenterand alsook bij de Muziekschool Nathalie wordt muziek gemaakt met onder andere drum, gitaar, piano en keyboard, en worden zanglessen gegeven. Met de verkregen subsidie kan leergeld Twenterand twintig kinderen een lesprogramma aanbieden met een introductieles en acht gratis vervolglessen.

Leergeld Twenterand helpt kinderen tussen 4 en 18 jaar om mee te kunnen doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten,  ook als het thuis soms financieel  lastig is. De hulp die Leergeld Twenterand biedt is breed. Bijvoorbeeld, meedoen aan sport, zwemles, schoolexcursies, een fiets om naar school te gaan, een computer voor huiswerk, etc. En nu dus ook cultuur en muzikale vorming. Een volledig aanbod van hetgeen Leergeld Twenterand kan bieden is te vinden op http://www.leergeldtwenterand.nl. Daar is ook een formulier te vinden waarop hulp kan worden aangevraagd. Wilt u meer informatie, bel dan met de coordinator van Leergeld Twenterand op nummer 06-39743797.

Leergeld werkt samen met popschool en muziekschool.

Leergeld Twenterand heeft de “Meer dan Meedoen”  subsidie toegekend gekregen van het ministerie van SZW. Leergeld laat kinderen meedoen met leeftijdsgenoten, ook als het thuis financieel  soms moeilijk is. De subsidie “Meer dan meedoen” is niet direct bedoeld om meer kinderen te helpen, maar wel voor speciale projecten om het hulpaanbod te kunnen verbreden en om andere kinderen te kunnen bereiken.

Leergeld Twenterand heeft een speciaal project geformuleerd om kinderen in Twenterand meer te laten kennismaken met cultuur en muzikale ontwikkeling. Daartoe is een samenwerking aangegaan met Popschool Twenterand in Vroomshoop en muziekschool Nathalie in Den Ham.

Zowel bij Popschool Twenterand alsook bij de Muziekschool Nathalie wordt muziek gemaakt met onder andere drum, gitaar, piano en keyboard, en worden zanglessen gegeven. Met de verkregen subsidie kan leergeld Twenterand twintig kinderen een lesprogramma aanbieden met een introductieles en acht gratis vervolglessen.

Leergeld Twenterand helpt kinderen tussen 4 en 18 jaar om mee te kunnen doen met binnen- en buitenschoolse activiteiten,  ook als het thuis soms financieel  lastig is. De hulp die Leergeld Twenterand biedt is breed. Bijvoorbeeld, meedoen aan sport, zwemles, schoolexcursies, een fiets om naar school te gaan, een computer voor huiswerk, etc. En nu dus ook cultuur en muzikale vorming. Een volledig aanbod van hetgeen Leergeld Twenterand kan bieden is te vinden op http://www.leergeldtwenterand.nl. Daar is ook een formulier te vinden waarop hulp kan worden aangevraagd. Wilt u meer informatie, bel dan met de coordinator van Leergeld Twenterand op nummer 06-39743797.