Opheffen locatie Hoofdweg cbs Fontein

GemeenteBelangen Twenterand bereikt al enige tijd ongeruste signalen van ouders/opvoeders van
schoolgaande kinderen naar basisschool De Fontein in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Eerst moesten
ouders vernemen dat de onderbouw en bovenbouw op de locaties Hoofdweg en Oranjestraat anders zou
worden, zodanig dat ouders met meerdere schoolgaande kinderen naar twee locaties moesten.
Dit is van de baan. Maar er kwam voor in de plaats, zo blijkt nu uit berichtgeving van Tubantia, dat op niet
al te lange termijn locatie Hoofdweg zelfs zal worden gesloten. GBT vindt dit vreemd. Gezien de meest
actuele instandhoudingsnorm – ‘Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het
basisonderwijs 2023’ – is sluiting helemaal niet noodzakelijk. Ten tweede: van de 259 leerlingen van De
Fontein gaan momenteel 143 leerlingen naar de Hoofdweg en 116 naar de Oranjestraat [bron: Scholen op
de kaart]. Wij vragen ons af wat dan het argument is locatie Hoofdweg van De Fontein te sluiten?
We beseffen dat deze beslissing niet is genomen door het college van de gemeente Twenterand, maar
door het bestuur van SCO-T, waar De Fontein onder valt. Toch is het zo dat het college overleg voert met
SCO-T vanwege onder meer huisvestingsbeleid. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit niet ter
sprake is gekomen. Vandaar onze vragen.

 1. Bent u bekend met de beslissing van het bestuur van SCO-T om locatie Hoofdweg van De Fontein op
  niet al te lange termijn te sluiten?
 2. Of het antwoord op vraag 1 nu ja of nee is: verzoeken wij u na eventuele raadpleging ons meer
  informatie te verschaffen door onderstaande vragen te beantwoorden. Vooral ook in het belang van de ouders en kinderen van De Fontein, want beide locaties zijn ons even lief.
  a) In hoeverre zijn de ouders van schoolgaande kinderen betrokken bij de beslissing van SCO-T?
  b) Volgens onze gegevens telt De Fontein 259 leerlingen en heeft daarmee het hoogste aantal in
  Twenterand. De instandhoudingsnorm c.q. opheffingsgrens is 79 leerlingen. Beide locaties van
  De Fontein vallen ruim binnen deze norm. Bent u het met ons eens dat het
  instandhoudingsnorm niet de reden kan zijn van sluiting locatie Hoofdweg?
  c) SCO-T bestaat uit 13 scholen, waarvan 11 in Twenterand. We weten dat daarvan enkele
  scholen wel onder de instandhoudingsnorm vallen. Nu is het volgens bij ons bekende
  informatie zo dat SCO-T het totaal aantal leerlingen van al ‘hun’ scholen verdeelt over alle
  gebouwen/locaties. Dat is toegestaan. Wij krijgen nu echter het gevoel dat locatie Hoofdweg
  daar de dupe van wordt. Klopt ons gevoel?
  d) Zo niet, wat is dan de echte reden locatie Hoofdweg van De Fontein te sluiten?
  e) We vernamen dat met het verdwijnen van locatie de Hoofdweg er drie lokalen bij gebouwd
  moeten worden aan de Oranjestraat. Voor wiens rekening komt dit?
  f) Wie is (en wordt) eigenaar van grond en opstallen van locatie de Hoofdweg?
  g) Welke rol is weggelegd voor de gemeenteraad?
 3. Medio 2022 werd bekend dat het aantal leerlingen op De Pölle in De Pollen (56 leerlingen), De Bron in Vriezenveen (81 leerlingen) en De Schakel in Vroomshoop (86) onder de opheffingsgrens dreigden te komen, dat toen wat hoger lag. Moeten deze scholen zich zorgen maken? Wat is de stand van zaken?

One comment on “Opheffen locatie Hoofdweg cbs Fontein

 1. Berend schreef:

  Hier wordt een spelletje gespeeld, er moet door GBT de onderste steen boven gehaald worden om de waarheid te achterhalen. De echte reden zal ergens buiten het dorp liggen, bijvoorbeeld het open houden van scholen op Vriezenveen. Het ruikt vies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *