Niet het college, maar gemeenteraad bepaalt opvang asielzoekers

Er komen geen asielzoekers op camping De Blekkenhorst in Den Ham. Mocht de Spreidingswet er uiteindelijk toch komen (waarbij dwang aan de orde is), waar campinggasten en direct omwonenden voor vrezen, dan is niet het college aan zet, maar bepaalt de gemeenteraad. Met deze verduidelijking en een toezegging door wethouder Roel Koster zich aan de reeds aangenomen moties te houden, werd het voorstel tot het besluit te wijzigen (= amendement) overbodig. Want een toezegging van de wethouder bindt het hele college.

Voor GBT, CU en SGP reden het amendement in te trekken. Bart-Jan Harmsen daarover: “Zoals ik namens onze fractie al aangaf was er de laatste weken ruis ontstaan tussen college en enkele raadsfracties. Dat merkten wij ook aan reacties van omwonenden. Zo gaf het raadsvoorstel aan, dus niet het raadsbesluit, dat de camping na opvang van Oekraïense vluchtelingen kan worden verkocht. Maar toen de wethouder zich naar eigen zeggen “liet verleiden” zich uit te spreken over asielzoekers met betrekking tot deze camping, kregen wij het gevoel de regie kwijt te raken. Terwijl toch echt de gemeenteraad over asielzoekers gaat en bijvoorbeeld Oekraïense (oorlogs)vluchtelingen en statushouders aan het college is. Vandaar onze aanvullingen op het besluit.” “Maar toen de wethouder ondubbelzinnig liet weten dat gemeenteraad bepaalt over opvang asielzoekers en daarmee mogelijke locaties, was voor ons en andere indieners van het amendement de kous af. Te meer de gemeenteraad nu zelf het participatieproces mede kan vorm geven… mocht het zover komen”, aldus Harmsen. Daarna restte alleen nog het voorliggende raadsbesluit, namelijk de aankoop van de camping. Daar was GBT het sowieso al mee eens. Dat door intrekking van het amendement, wat overigens geen bijzonderheid is na toezegging door een collegelid, is er geenszins sprake van dat de deur op een kier staat, zoals in de raadsvergadering werd gesuggereerd. Harmsen hierover: “Er is niet eens een deur.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *