Een dag meelopen in de praktijk van de veearts

Op maandag 18 november komt Janneke Egbertsen-Holland naar de contactmiddag in de Suite (zaal naast de Grote Kerk) in Vriezenveen. Het thema van deze middag is ‘Een dag meelopen in de praktijk van de veearts.’


Egbertsen-Holland is werkzaam als veearts bij de Vechtdal Kliniek in Hardenberg. Zij vertelt over haar werkzaamheden en laat beelden zien van haar dagelijkse werk.

De middag wordt afgesloten met een bingo.De zaal is open vanaf 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur. Iedereen is welkom en men hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Het gaat hard met AutoMaatje Twenterand!

Meldden we drie weken geleden nog dat we de 100ste rit er op hadden zitten, inmidels zit de 200ste rit van ANWB AutoMaatje Twenterand er alweer op.

Vrijwilligersproject ANWB AutoMaatje is een succes in Twenterand. ANWB AutoMaatje is een landelijk project, waarbij vrijwilligers minder mobiele buurtgenoten op de plek van bestemming brengen. Dit weekend is het 200ste ritje gereden. En dat terwijl het project nog maar een half jaar draait.

Het is snel gegaan met het vrijwilligersproject, dat afgelopen juni werd gestart in gemeente Twenterand. AutoMaatje Twenterand heeft met 30 vrijwilligers zijn 59 deelnemers voorzien van een ritje naar het ziekenhuis, familie, de boodschappen of andere leuke uitjes. De vrijwilligers hebben samen nu dus al 200 ritten gereden! Wilt u ook eens gebruik maken van AutoMaatje Twenterand? Neem contact op via 06-83878151 of automaatje@zorgsaamtwenterand.nl.


Europese subsidie voor herstel hoogveen in Engbertsdijksvenen

(FOTO: PROVINCIE OVERIJSSEL)

Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer hebben vandaag een overeenkomst getekend voor het duurzaam herstel van hoogveen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. Het project wordt financieel ondersteund met een Europese subsidie van zeven miljoen euro.

Het gaat om bijdrage uit het LIFE fonds van de Europese Commissie voor natuurbescherming. Hoogveen slaat CO2 op en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het klimaat.

Natura2000

Hoogveengebieden, zoals de Engbertsdijksvenen, zijn uniek in Europa. Dit natuurtype biedt kansen voor een bijzondere variatie in planten en dieren. Om die reden is de Engbertsdijksvenen een beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura2000. Het doel van Natura2000 is de biodiversiteit te behouden en herstellen, zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt.

De Engbertsdijksvenen is een van de weinige plekken in Nederland waar het mogelijk is om het hoogveensysteem in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hiermee komen jaarlijks minder broeikasgassen vrij en kan er CO2 worden vastgelegd. Het veengebied kan een hoeveelheid stikstof opnemen die vergelijkbaar is aan de uitstoot van 1 miljoen auto’s die op benzine rijden.

Hoge waterstand

“Vooral het vasthouden van regenwater en het realiseren van een constant hoge waterstand in het veengebied zijn belangrijk”, vertelt Herman Brink, provinciehoofd Overijssel bij Staatsbosbeheer.

Dat het project liefst zeven miljoen euro subsidie krijgt van het LIFE programma van de Europese Commissie, is bijzonder. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “De Europese meerwaarde voor kennisontwikkeling en –uitwisseling was doorslaggevend voor de toekenning van deze subsidie voor de Engbertsdijksvenen. We doen in dit gebied waardevolle kennis op over onder meer de werking van hoogveen, CO2-opslag en hydrologische oplossingen. De financiële steun maakt het mogelijk om de maatregelen in het natuurgebied op een robuuste manier vorm te geven. Het mooie van dit project is ook dat we met verschillende partijen samenwerken en dat LTO Noord trekker van het project is.”

De werkzaamheden starten begin volgend jaar en zijn een vervolg op de natuurherstelmaatregelen die nu al worden uitgevoerd in de Engbertsdijksvenen.

Leergeld Twenterand operationeel

“Alle kinderen mogen meedoen” is het motto van Stichting Leergeld Twenterand. De stichting is opgericht in november 2018 om kinderen van 4 tot 18 uit Twenterand te ondersteunen als ze willen meedoen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten.

De Stichting Leergeld Twenterand is inmiddels operationeel en volwaardig lid van de landelijke vereniging van Leergeld stichtingen. Het afgelopen jaar is besteed aan het leggen van contacten met andere organisaties voor hulpverlening  in Twenterand, aan het werven van vrijwilligers en intermediairs, aan het opstellen van een beleidsplan en een website, aan het werven van fondsen en aan opleidingen.

Omdat de stichting nu operationeel is wordt er 28 november een nieuwe en speciale informatiemiddag georganiseerd voor personeel van basisscholen en voortgezet onderwijs.

In het algemeen, maar niet uitsluitend, kan de stichting hulp verlenen aan kinderen uit gezinnen met een gezinsinkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Niet uitsluitend, omdat hulpverlening maatwerk is. Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op meedoen met schoolreisjes, meedoen met zwemles sport of muziek, hulp bij het regelen van schoolspullen zoals een fiets of een PC, meedoen met excursies, etc.

Nu Stichting Leergeld Twenterand volwaardig lid is van de landelijke vereniging, is zij ook bereikbaar via de landelijke website https://www.leergeld.nl door daar postcodes uit Twenterand in te vullen, bijvoorbeeld 7671, 7681, etc. Rechtstreeks contact via info@leergeldtwenterand.nl of via https://www.leergeld.nl/twenterand kan uiteraard ook. Op deze website is meer informatie aanwezig en ook een hulpvraagformulier.

Gezelligheid maken we samen bij ijsclub Vooruit

In Twenterand staan we voor grote inhoudelijke en financiële opgaven in het sociaal domein. Om de kracht vanuit de samenleving hierbij te benutten, is er vorig jaar een innovatiefonds in het leven geroepen. Er is in totaal € 150.000 beschikbaar voor creatieve ideeën voor vernieuwing, betere ondersteuning en het voorkomen van zorg. In september was de vijfde aanvraagronde. Maar liefst zeven aanvragen kwamen er deze ronde binnen. Zes initiatieven daarvan voldoen aan de voorwaarden en krijgen subsidie. Omdat de resultaten positief lijken, is besloten om in 2020 door te gaan met het innovatiefonds.

Toegekende aanvragen

Evenmens heeft twee aanvragen ingediend die beide toegekend worden. De ene aanvraag is voor gastlessen over de maatschappelijke diensttijd en de andere richt zich op gespecialiseerde gastgezinnen. Wethouder Mark Paters: “De aanvraag van Evenmens voor gespecialiseerde gastgezinnen steekt boven de rest uit. Deze scoort hoog op alle onderdelen maar vooral op de doelen en de verwachte besparing. We verwachten dan ook veel van deze activiteit!”.

Verder krijgen de projecten ‘Gezelligheid maken we samen’ en ‘Kijk, doe en ontmoet’ een bijdrage uit het innovatiefonds. Beide aanvragen richten zich op het samenzijn van inwoners maar wel op een heel verschillende manier. ‘Gezelligheid maken we samen’ scoort goed op de doelen en op samenwerking. Ze gaan een samenwerking aan op een locatie die niet alledaags is, namelijk de ijsclub in Vriezenveen. In de aanloop merken ze dat er al veel vraag naar is. Er is dan ook veel vertrouwen in dit project. ‘Kijk doe en ontmoet’ scoort vooral op innovatie. Het gaat om een manier van samenwerken die we nog niet kennen en op een locatie die niet iedereen zomaar beschikbaar wil stellen: je eigen huis en tuin.

Het volgende initiatief is het opzetten van een G-orkest. Dit sympathieke plan scoort hoog op samenwerking en innovatie. Er zijn maar zes G-orkesten in Nederland en nog geen enkele in Overijssel. Elke vereniging doet het daarbij ook weer op zijn eigen manier waardoor er maatwerk ontstaat passend bij de lokale cultuur. Dat geldt ook voor het organiseren van een lichtjesavond. Dit laatste initiatief heeft een hoge score op samenwerking.

Overige aanvragen

De aanvraag ‘Ieder kind een sint’ kan niet toegekend worden om dat deze niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het gaat om een activiteit die al meerdere jaren wordt uitgevoerd in Twenterand.

Ook een aanvraag indienen?

De nieuwe aanvraagronde is volgend jaar. Volg het Innovatiefonds Sociaal Domein op Facebook voor actuele informatie. Aanvragen kunnen worden ingediend per post of via e-mail: innovatiefonds@twenterand.nl. Op onze website www.twenterand.nl/innovatiefonds staat meer informatie over de voorwaarden en punten waarop de aanvragen worden beoordeeld. Heeft u wel een goed idee, maar weet u niet hoe u verder komt? Dan is er eventueel begeleiding beschikbaar vanuit de gemeente.

Jan Olthof exposeert in de bibliotheek

In de maand november exposeert Jan Olthof uit Vriezenveen in de bibliotheek.

De expositie laat schilderijen zien van de cursus realistisch fijn-schilderen. Ook is de opzet en ontwikkeling te zien van een schilderij voor de wedstrijd van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Jan is zijn hele leven bezig geweest met schilderen, voornamelijk via de boeken uit de bibliotheek en hoofdzakelijk met aquarelverf. In aanloop naar zijn pensionering volgde Jan een driejarige cursus “realistisch fijn-schilderen” bij de schilderacademie Art Partout in Deventer. Daar heeft hij de fijne kneepjes van het authentieke schildersambacht geleerd.

De bibliotheek stelt regelmatig expositieruimte beschikbaar en wilde het proces, hoe een schilderij tot stand komt, zichtbaar maken.

Het toeval wilde dat het Rijksmuseum in Amsterdam, in verband met de herdenking van Rembrandt, begin dit jaar een oproep deed om een kunstwerk te maken, geïnspireerd op de sfeer en de techniek van de grote meester.

Jan Olthof vond dat een enorme uitdaging en omdat hij ook liefhebber is van maritieme schilderijen en schepen, heeft hij het in 1633 door Rembrandt geschilderde werk “Storm op het meer van Galilea” op 1/3 van de ware grootte nageschilderd.

Dit is het enige maritieme werk van de meester en is in 1990 uit het Gardner museum in Amerika gestolen. Het is dus niet meer beschikbaar, maar gelukkig bestaan er nog wel goede foto’s van.

Omdat dit een omvangrijk project was zijn er periodiek foto’s van de voortgang gemaakt en ook een aquarel bij wijze van voorstudie (op 25% van de ware grootte).

Dit alles is te zien in de leeszaal van Bibliotheek Vriezenveen tijdens openingstijden. (zie www.bibliotheektwenterand.nl)

Mammacafé in Westerhaar

Op woensdagochtend 13 november is er weer Mammacafé weer in het speellokaal van BSO de Blokstoeke aan de Oranjestraat 2B in Westerhaar. Het Mammacafé is een ontmoetingsplek voor zwangere vrouwen en nieuwbakken (groot)ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Doel van het café is om andere ouders te ontmoeten, vragen te kunnen stellen en ervaringen te delen. Het Mammacafé is onderdeel van het Loes loket.

Uitwisselen van ervaringen

Jonge ouders, vooral moeders, blijken behoefte te hebben aan een informele, open plek waar ze andere ouders kunnen ontmoeten. Wanneer je pas ouder bent geworden is alles nieuw en komt er veel op je af. Het uitwisselen van ervaringen met andere jonge ouders leidt tot een herkenbaar ‘heb jij dat ook-gevoel’.

Het Mammacafé is elke tweede woensdagochtend van de maand, van 10.30 tot 12.00 uur. De kinderen kunnen vrij en veilig spelen.  De toegang is altijd gratis, koffie / thee kost € 0,50 en je neemt zelf drinken voor je kinderen mee.

In het Mammacafé ontvangt deze ochtend Arianne van het Loes loket je met koffie en thee.

Thema
Het thema van deze ochtend is ‘Je baby en de feestdagen’. Feestdagen vieren met je baby is voor iedere ouder een nieuwe ervaring. Hoe ga je de feestdagen invullen met je baby? Hoe ga je om met verwachtingen van anderen?

Hoe vind je de balans tussen wat jij wil, wat anderen van je verwachten en wat je baby nodig heeft? Hoe zorg je dat de feestdagen voor jou en je baby een feest zijn?

Er is niet één goede manier om je kinderen op te voeden en de feestdagen door te komen. Voor een groot deel kun je hier zelf richting geven

Tijdens deze ochtend praten we hierover met elkaar over. Het is fijn om allerlei praktijkvoorbeelden te horen en van andere ouders te horen hoe zij erover denken.

Meer weten?

Volg het Mammacafé Twenterand op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Geslaagd concert Juliana met 14 jubilarissen

Den Ham – Annelies Kuiper, Joop Wind, Chris Brokke en Gerhard Lindenhovius zijn 50 jaar lid van Muziekvereniging Juliana Den Ham. Afgelopen zaterdag 2 november werd onder anderen deze vier leden gehuldigd tijdens een uitverkocht Najaarsconcert in ’t Muziekgebouw. Afgelopen zaterdag hield Muziekvereniging Juliana haar Najaarsconcert. Tijdens het jeugdconcert was de beurt aan de jeugd: B-, C-orkest en de Majorettes. Het B-, C-orkest speelden leuke nummers alleen, maar ook samen met de majorettes. De Majorettes hadden ook nog een heel leuk dansmix ingestudeerd.

Tijdens dit middagprogramma werden er 4 majorettes gehuldigd, omdat ze 5 jaar lid zijn: Mirja Oldegbers, Robin Kroeze, Jade Voort, Fabian Rolsma. Ze ontvingen een ketting met een batton hangertje.

Om half 8 begon het avondprogamma. Rosanne Plaggenmars ging haar D-examen afleggen en werd begeleid door de piano, fluitiste en het A-orkest van Juliana. Ze bracht een aantal mooie, maar moeilijke nummers ten gehore. Voor de pauze kreeg Rosanne haar diploma uitgereikt door de jury die aanwezig was. Haar D-examen werd beloond met een 8.

Na de pauze was het de beurt aan de Malletband en de Majorettes. De Malletband speelde vlotte maar ook vooral bekende nummers. Team 1 van de Majorettes verzorgden 2 optreden. Tijdens het Najaarsconcert is het gebruikelijk dat de jubilarissen worden gehuldigd en een persoonlijk woordje van de voorzitter te horen krijgen. Voorzitter Jolanda Bosboom vertelde dat ze enorm trots is op deze heren en dames van Juliana.

Deze avond werden er maar liefst 10 jubilarissen gehuldigd. 1 majorette Lisanne Bonte was 5 jaar lid en kreeg ook een ketting. Arnoud Marsman 12 ½ jaar, Jeroen Kleinjan en Emiel Braakman 25 jaar, Aart Geurkink en Herman Aalderink 40 jaar en maar liefst 4 leden die 50 jaar lid zijn: Annelies Kuiper, Joop Wind, Chris Brokke en Gerhard Lindenhovius. Zij kregen een oorkonde, speldje en een bos bloemen. Al met al een gezellige en geslaagde avond.

Vrivo mannen even (?) aan kop

Vrivo speelde in 3 dagen 2 wedstrijden en verloor daarin maar 1 set. En zo staat het team uit Twenterand met wat meer gespeelde wedstrijden aan kop in de 1e klasse. Donderdag in Enschede tegen Twente’05 3 kon de licht geblesseerde Sander de Koning een beetje worden gespaard. De Enschedese ploeg was nauwelijks in staat tegenstand te bieden: 20 – 25, 12 – 25, 15 – 25 en 14 – 25.

Zaterdag in Rietmolen ging het tegen het “kleine” Rivo een stuk lastiger en moest Vrivo vol aan de bak. Het eerste deel van de wedstrijd was voor de Vriezenveense ploeg, maar Rivo nam in de 2e set het initiatief over en trok de stand gelijk. Daarna was het de blokkering van Vrivo, die het verschil maakte. Toch bleven de ploegen aan elkaar gewaagd en zowel in de 3e als in de 4e set was het verschil miniem. Setstanden 21 – 25, 25 – 18, 23 – 25 en 23 – 25.

Zaterdag 9 november speelt Vrivo om 18:00u in De Stamper tegen de nummer 5, Twente-Sparta, dat 4 verliespunten meer heeft.

Speculaasactie Amicitia

Zaterdag 9 november gaan de leden van Amicitia van deur tot deur in Vriezenveen om pakjes heerlijke speculaas te verkopen. De opbrengst van de jaarlijkse actie is bestemd om de financiële buffer van de vereniging aan te vullen. Hieruit worden uiteenlopende projecten bekostigd. De accommodatie van Amicitia is volledig geprivatiseerd, waardoor het daarvoor geen beroep hoeft te doen op bijdragen uit de gemeentekas.

Vanaf 10:00 uur zijn vele vrijwilligers onderweg met de pakjes speculaas. Aan de inwoners van Vriezenveen de uitnodiging om met hun aankoop de club te willen steunen. Over de kwaliteit van de speculaas ontvangt Amicitia steeds weer complimenten. Amicitia dankt alle inwoners bij voorbaat voor hun deelname.