Volop voetbalplezier op de Bosrand bij Vroomshoopse Boys

 

Het is een jaarlijks voetbalfeest: de spelers van Vroomshoopse Boys 1 tegen de F-pupillen, tegenwoordig Jeugd 0nder 9 genoemd. Het kluitjesvoetbal was er volop en de spelers van de A-selectie hadden vaak ware hordes achter zich aan onder het motto “Ren je rot”. Gescoord werd er volop maar de uitslag deed er eigenlijk niet toe. Er was volop voetbalplezier op het hoofdveld van de Bosrand. Veel ouders, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s juichten met name de jonge Boys-pupillen toe, die een heerlijke avond beleefden tegen hun voetbalhelden. Clubscheidsrechter Jeroen Geerdink leidde op een onberispelijke en tevens ludiek wijze deze voetbalontmoeting tussen jong en wat ouder van Vroomshooopse Boys.

Prachtige foto’s van Erwin Heuver

Basisscholen ontvangen 7e editie van de Cultuurklapper

 

 

Enthousiast namen de vertegenwoordigers van 15 basisscholen uit Twenterand afgelopen dinsdag 15 mei de 7e Cultuurklapper voor het basisonderwijs 2018-2019 in ontvangst. “We zijn weer blij verrast met het aanbod dat de lokale en regionale culturele aanbieders via deze weg aanbieden” vertelt één van de aanwezige leerkrachten.

 

De Cultuurklapper is inmiddels een begrip voor de 21 deelnemende basisscholen in Twenterand. Demissionair wethouder cultuur mevrouw Van Abbema, is blij met dat ook dit schooljaar de gemeente Twenterand en de basisscholen samen hebben uitgesproken dat zij goed cultuuronderwijs belangrijk vinden voor kinderen onder schooltijd en daar een bijdrage aan willen leveren. “Dankzij dit commitment van gemeente en basisscholen, kan gemeente Twenterand aanspraak maken op matchingsgeld van de provincie Overijssel uit de regeling ‘Cultuur aan de Basis’. Met dit samengevoegde budget kunnen de deelnemende basisscholen van Twenterand, kinderen onder schooltijd op een laagdrempelige manier kennis laten maken met verschillende vormen van cultuureducatie.”

 

Combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn vertelt: “Het is niet alleen leuk dat kinderen in aanraking komen met muziek, erfgoed, dans, literatuur, media, toneel en kunst. Het is ook belangrijk om kinderen te leren hun creativiteit te gebruiken en vormen kennen waarmee ze hun ideeën en gevoelens kunnen uitdrukken. Dat er ook dit jaar weer een prachtig en divers aanbod ligt, waar de scholen met de kinderen mee aan slag kunnen, ben ik heel blij mee en trots op.”

 

Met korte presentaties en vraaggesprekken maakten dinsdag 15 mei de aanwezige leerkrachten kennis met zes van de aanbieders die in de Cultuurklapper staan. “Goed verzorgd en inspirerend” zei één van de leerkrachten. “En ook mooi om het aanbod van andere aanbieders te leren kennen” vonden meerdere van de aanwezige aanbieders.

 

Komend schooljaar mogen de leerkrachten voor de leerlingen kiezen uit een divers aanbod uit de disciplines beeldende kunst, taal & literatuur, fotografie, film, muziek en lokaal erfgoed. Ook kunnen scholen via de Cultuurklapper kiezen voor schoolvoorstellingen. De coördinatie en planning ligt in handen van de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn. Zij is werkzaam bij ZorgSaam Twenterand.

 

Overdekt zwembad blijft bij De Stamper Vriezenveen

 

GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie hebben een deelakkoord bereikt over het zwembaddossier. Het overdekte zwembad blijft bij De Stamper in Vriezenveen, Aquapark De Zandstuve in Vroomshoop en het reeds geprivatiseerde openluchtbad De Groene Jager in Den Ham worden met duurzame investeringen toekomstbestendig gemaakt, zodat deze baden tientallen jaren mee kunnen en de toekomst zeker is.

 

Gezien de financiële situatie van de gemeente Twenterand en de nog steeds oplopende tekorten in het sociale domein is gekozen voor deze oplossing. Zowel een overdekt zwembad op locatie Vriezenveen-Noord als een binnen-/buitencombinatie in Vroomshoop blijken duurder en brengen meer risico’s met zich mee dan nieuw te bouwen bij De Stamper. Met name de aanwezige infrastructuur aldaar, eigendom van gronden en de aanwezige voorzieningen met maatschappelijke perspectieven geven de doorslag.

Er is overwogen zwembad De Stamper te renoveren, maar dit is gezien de technische staat niet langer mogelijk en zelfs onveilig, zo is afgelopen weken duidelijk geworden uit een rapport van Oranjewoud en technische inspecties. Dit leidt tot de keuze voor nieuwbouw op de locatie van De Stamper waarbij gestreefd wordt naar een 3-baden concept. Dit is besproken met de belanghebbende zwem- en waterpoloverenigingen.

 

De opwaardering van de openluchtbaden zal in nauwe samenwerking met stichting Aquapark de Zandstuve en Stichting De Groene Jager plaatsvinden, waarbij ook de maatschappelijke verbinding en duurzaamheid reeds met hen is besproken, met als doel de jaarlasten in de hand te houden. Hierover is ook overeenstemming bereikt. Aangetekend: zwembad De Groene Jager is weliswaar geprivatiseerd, maar er waren nog onafgemaakte zaken die nu worden opgelost.

 

GBT en ChristenUnie brengen dit deelakkoord nu al naar buiten als gevolg van de veranderende en open bestuursstijl die men voorstaat de komende raadsperiode. De verbetering in relaties met inwoners, organisaties en bedrijven zal zichtbaar moeten worden. Er wordt gestreefd naar een gemeente die meedenkt, drempels verlaagt, participeert en initiatieven faciliteert. Open communicatie is daar een belangrijk onderdeel van. Zo maakten beide partijen enkele weken geleden al bekend wie de kandidaat-wethouders zijn.

 

Fractievoorzitters Mark Paters en Gerjan Smelt zijn verheugd met de instemming van de beide fracties over het zwembaddossier. Wat beide heren betreft zal dit onderwerp daadkrachtig worden opgepakt en nog dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar er worden geen onoverkomelijkheden meer verwacht. Zo is de pilot koopzondag in Vroomshoop tot een vrije kwestie verklaard.

OPEN HUIS, kom jij ook bij Ondernemershuis Twenterand?

Ook voor jezelf beginnen? Het Ondernemershuis Twenterand aan de Weitzelweg 6 in Vriezenveen houdt op donderdag 17 mei van 16.00 tot 19.00 uur een open huis voor startende ondernemers, lokale ondernemers en andere belangstellenden. Misschien twijfel je om voor jezelf te beginnen. Dan is dit een mooi moment om geheel vrijblijvend een kijkje te nemen.

Momenteel huren twaalf ambitieuze ondernemers uit de gemeente Twenterand ruimte of een werkplek in het Ondernemershuis. De tijd van kantoor aan huis is voor hen voorbij. Ze willen doorgroeien en daarbij hoort een professionele omgeving, maar een eigen kantoorpand is voor de meesten nu nog een stap te ver.

Tijdens het open huis laten de zittende ondernemers niet alleen hun (nieuwe) werkplek zien, maar vertellen ze ook hoe de gebundelde krachten van dit gezamenlijke kantoor hen inspireren en helpen de vleugels verder uit te slaan. Ben je al vaker in het Ondernemershuis geweest? Dan zien wij je deze middag graag vanaf 17.00 uur op de netwerkborrel in het Ondernemershuis. We zouden het gezellig vinden wanneer we je op donderdag 17 mei mogen begroeten!

Nieuwe opzet Vjennedag

NIEUW!!! 16 JUNI!!! De VJENNEDAG heeft dit jaar een nieuwe opzet! Barbecueën, kraampjes, muziek, kermis, panna-voetbal, en nog veel meer…Wil je deelnemen bijvoorbeeld middels een kraampje? Stuur dan snel een mail naar: vjennedag@gmail.com

Vragen over intensief gebruik gronden Engbertsdijksvenen

De PvdAGroenLinks fractie ontvangt zorgelijke signalen over het intensieve gebruik van provinciale gronden in en
rond Natura 2000-gebieden. De provincie zou nauwelijks tot geen restricties meegeven aan de pachters en
hierdoor geen enkele rekening houden met de bestaande of beoogde natuurwaarden op de gronden en in de
omgeving.
Er zijn voorbeelden in onze gemeente waarbij deze natuurwaarden in het geding zijn. Zo zou een nieuwe pachter
in het Veenschap een perceel nabij het veenmuseum en schaapskooi, waarop voorheen akkerrandenbeheer voor
de patrijs werd gevoerd, vorige week het perceel compleet hebben gescheurd. En bij de Engbertsdijksvenen zijn
de sloten rond net aangekochte percelen compleet machinaal opgeschoond, zelfs de sloten die grenzen aan het
beschermde natuurgebied. Ook zouden hier percelen zijn bespoten met glyfosaat.
De PvdAGroenLinks maakt zich zorgen over het huidige landgebruik op deze gronden. Bestaande
natuurkwaliteit gaat verloren en de afstand tussen bestaande en vooral de gewenste situatie wordt daardoor
alleen maar groter. Dit kan niet de bedoeling zijn en de gestelde doelen in het kader van Natura 2000 worden
daarmee alleen moeilijker bereikbaar!
We maken ons daarbij ernstige zorgen over het effect van deze acties op de motivatie van de velen (vrijwillige)
natuurbeheerders en –beschermers die in deze gebieden actief zijn.
Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Bent u bekend met deze signalen en deelt u de zorgen over de natuurwaarden op en rond deze percelen en in
het bijzonder de Engbertsdijksvenen?
2. Weet u welk beleid de provincie voert bij de verpachting van provinciale gronden rond kwetsbare natuur.
Wanneer worden er wel en wanneer worden er geen restricties opgelegd? En bent u tevreden over de
uitwerking van dit beleid? Heeft u hierover als gemeente Twenterand overleg met de provincie?
3. Bent u bereid om hierover met de provincie in overleg te gaan en te pleiten voor een gebruik van de agrarische
gronden die passen bij het toekomstig gebruik en in het stand houden van belangrijke natuurwaarden?
3. Weet u hoe de partners van ‘samen werkt beter’ aankijken tegen het intensieve gebruik van agrarische
gronden en de daarmee gepaard gaande verlies van bestaande natuurwaarden in en om Natura 2000-gebieden?
Bent u bereid hierover met hen het gesprek aan te gaan met als doelstelling het gebruik van die gronden meer
aan te laten sluiten bij de daar aanwezige natuurwaarden en natuurdoelen?
4. Herkent u het demotiverend effect van dit landgebruik op de vele vrijwilligers en professionals die zich enorm
inzetten voor onze natuur? Bent u bereid met hen hierover in gesprek te gaan?
5. Kortgeleden heeft de Provinciale Staten van Gelderland besloten over te gaan op zoveel mogelijk
natuur-inclusief beheer van provinciale gronden. Deelt u met ons het enthousiasme over dit besluit en bent u
bereid te kijken naar de mogelijkheid om ook in de gemeente Twenterand, samen met de provincie voor deze
aanpak te kiezen?

Andere opzet Rommelmarkt en Veiling bij AmicitiaOp zaterdag 9 juni 2018 wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt en veiling van korfbalvereniging Amicitia gehouden. Het is traditioneel een geweldige festiviteit in Vriezenveen, met duizenden bezoekers, die al heel wat jaren op het programma staat.

Dit jaar kiest de vereniging voor een andere opzet, zowel bij het ophalen van de spullen als op de dag van de rommelmarkt zelf. Vanwege een wedstrijdprogramma in het weekend voorafgaand aan de rommelmarkt en veiling wordt er alleen van maandag 4 juni tot en met woensdag 6 juni spullen opgehaald in de grote woonwijken van Vriezenveen. Voor de andere straten en wijken kunnen de inwoners via email opgeven dat spullen klaarstaan en dan worden die door de vrijwilligers van Amicitia opgehaald. Mocht u nu al spullen hebben klaarstaan, dan kunt u dat al doorgeven via rommelmarkt@amicitia.nu.

Er worden dit jaar ook beslist geen grote spullen meer meegenomen zoals (kunststof) meubelen, kasten en tafels, bedden, surfplanken en bloempotten. Amicitia verzoekt iedereen alleen complete goederen mee te geven, die nog enige waarde hebben en verkoopbaar zijn. Over ophalen en routes wordt iedereen nog geïnformeerd via de huis- aan huis bladen en de sociale media.

Op 9 juni tijdens de rommelmarkt zullen de spullen op de kramen overzichtelijker uitgestald worden zodat iedereen sneller en beter hun nieuwe aankopen kunnen vinden.

Amicitia stelt het alvast zeer op prijs, dat u uw spullen ter beschikking stelt voor de rommelmarkt en veiling. Wij zien u graag terug op zaterdagmiddag 9 juni vanaf 12 uur. Dan gaan de poorten open en start de Rommelmarkt en Veiling 2018 bij Amicitia.

 

Amicitia scoort te weinig en gaat zonder punten naar huis

In Leusden begon het inschieten op het veld waar Amicitia 2 had gewonnen met 16-17 tegen de Antilopen 2. Maar de wedstrijd van Amicitia 1 werd niet gespeeld op het hoofdveld; de korfbalpaal stond niet stevig genoeg, waardoor de scheidsrechter het veld afkeurde en daarom werd de wedstrijd naar het tweede veld verplaatst.

De spelers en speelsters van Amicitia 1 wisten allemaal dat deze wedstrijd een belangrijke wedstrijd was. Er moest gewonnen worden van Antilopen om zich alvast veilig te spelen.

Zo begon de Toyota Klaas Drent Formatie ook aan de wedstrijd. De bal werd in de verdediging al snel onderschept waardoor Amicitia de aanval kon starten. De aanval werd goed opgezet en er werd gescoord. Antilopen scoorde de aanval erop ook en stond het 1-1. De oranje-kragen waren even de weg kwijt waardoor het al snel 1-5 achter stond. Amicitia kreeg genoeg kansen maar helaas vielen veel ballen verkeerd.. Amicitia bleef achter de feiten aanlopen en scoorden maar 6 keer. Met de rust stond er een score van 11-6 op het scorebord.

Amicitia kreeg van de hoofdtrainer Ruben Burchartz in de rust dan ook te horen dat het te slap was en dat Amicitia 1 zich niet aan de afspraken had gehouden in de eerste helft. Dit moest in de tweede helft beter.

Ook na rust kon Amicitia de knop niet omzetten. Er werden fouten gemaakt en die werden afgestraft door Antilopen. In de tweede helft heeft Amicitia 1 opnieuw genoeg kansen, maar de kansen werden net als in de eerste helft niet afgemaakt.

Amicitia scoorde in de tweede helft één doelpunt meer dan in de eerste helft. Antilopen bleef het balletje door de korf gooien. Antilopen hoefde er niet veel voor te doen, want Amicitia had deze wedstrijd moeite om doelpunten te maken. Iedereen weet dat 13 doelpunten te weinig is voor de overgangsklasse oftewel met 13 doelpunten win je geen wedstrijd. Dit resulteerde ook in de eindstand van 19-13.Amicitia 1 en 2 bedanken de meegereisde supporters. De spelers van Amicitia 1 hadden graag een andere wedstrijd laten zien.

Over twee weken is er opnieuw een belangrijke wedstrijd. Op zaterdag 26 mei heeft de selectie de laatste thuiswedstrijden op het programma staan tegen HKC uit Hardinxveld-Giessendam. Amicitia 1 speelt de wedstrijd om 15:30 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd van Amicitia 1 speelt speelt Amicitia 2 om 14:00 uur.

Regiofinales schoolvoetbaltoernooi bij DOS’37 en DETO Twenterand

DOS’37 en DETO Twenterand mogen dit jaar samen met de KNVB op 16 mei gastheer zijn voor de jaarlijkse Regiofinale Oost van het schoolvoetbaltoernooi voor de jongens en meisjes van KNVB District Oost. DOS’37 is de gastheer voor de Regiofinale van de jongens, en DETO Twenterand is gastheer voor de Regiofinale voor de meisjes van de KNVB District Oost.

 

Nadat een vereniging de organisatie van de jaarlijkse Regiofinale van 2018 niet rond kreeg, heeft de KNVB na de goede ervaringen van 2014 DOS ’37 en DETO Twenterand gevraagd de organisatie van de regiofinale op zich te nemen. Na kort overleg tussen de twee verenigingen, hebben we ondanks de korte voorbereidingstijd (4 weken) besloten dat dit wel haalbaar was. Omdat DOS’37 en DETO Twenterand het toernooi al eerder samen hadden georganiseerd werden de draaiboeken van toen te voorschijn gehaald en werd het onderling overleg opgestart. De KNVB is best trots dat de accommodaties van DOS’37 en DETO Twenterand voor deze toernooien kunnen worden gebruikt.

 

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi is altijd een leuke happening. Het is dé kans voor alle kinderen om met vriendjes en vriendinnetjes van school een gezellige dag op het voetbalveld door te brengen. Het samenzijn is een mooie mogelijkheid om de band met de kinderen uit de klas te versterken. Voetballers en ook niet voetballers in de klas kunnen eindelijk aan hun klasgenoten laten zien dat ze de voetbaltechniek onder de knie hebben. Ook de kinderen die niet op voetbal zitten, vinden het immers leuk om af en toe een balletje te trappen. Misschien worden er tussen de deelnemers zeldzame talenten ontdekt.

 

Woensdag 16 mei zullen de scholen van omliggende gemeentes om de prijzen strijden en misschien een stap zetten richting de Districtsfinale op 2 juni 2018 en wie weet de finale in Zeist op 20 juni 2018. Uit de gemeente Twenterand nemen de Shalom uit Vriezenveen deel aan het jongenstoernooi en de Eltheto uit Vriezenveen aan het meisjestoernooi. De eerste wedstrijden beginnen woensdag 16 mei op beide sportparken om 14:00 uur en duren tot ongeveer 19:00 uur.

 

DOS’37 en DETO Twenterand hopen dat op woensdag 16 mei 2018 een prettig en sportief toernooi zal worden gespeeld. Wij danken hierbij alle mensen die hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van deze dag. Wij wensen alle spelers een leuke dag toe. Speel het spel sportief.

 

 

Pizzabezorger uit de bocht aan Garvesingel in Vriezenveen

Vriezenveen, 13 mei 2018
Hongerige Vriezenveners hebben vanavond langer moeten wachten op het bestelde eten bij een pizzeria in Vriezenveen. De bezorger heeft de bocht in de Garvesingel in Vriezenveen niet gehaald en is tegen een lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Het wegdek is waarschijnlijk glad geworden na een lange periode van droogte. Op de wegen ligt veel vuil als olieresten en rubber, omdat het lang droog is geweest. Als het gaat regenen, kan dat vuil gaan drijven op het wegdek, waardoor het plotseling “verraderlijk glad” kan worden. “Er ontstaat dan een soort glad laagje,”. Dit zou hier een mogelijke oorzaak kunnen zijn.