Fractie GBT stelt vragen over Het Punt

Heden ontving de gemeenteraad van Twenterand  een e-mail met brief en bijlagen van de Raad van Toezicht en de directie van Het Punt. Reden voor GBT om hierover vragen te stellen.

Onze fractie heeft vanaf aanvang, zowel in de gemeenteraad als via schriftelijke vragen, regelmatig zorgen geuit over de financiële dekking met betrekking tot activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Een motie daarover werd in maart 2013 helaas verworpen. Daarom hebben wij hierover destijds een stemverklaring afgelegd.

Onze fractie stelde in 2015 – een half jaar na de opening van Het Punt – vast dat er een te positieve exploitatiebegroting is opgesteld en geen plan B was met betrekking tot de horeca. Met name daar en bij het theater waren respectievelijk de omzet en de inkomsten veel te rooskleurig begroot en was er uitgegaan van één scenario. Wij kwamen tot deze conclusie, omdat wij ons uitgebreid hadden laten informeren door onder meer een zeer ervaren horeca-echtpaar, waar het college niet mee in zee wilde door zich mee te laten slepen in een emotionele “bierdiscussie”. Dat was kennelijk belangrijker dan het zakelijke en professionele aspect. Of was de exploitatie-inschatting van het echtpaar zo realistisch, dat het op dat moment niet uitkwam?

De e-mail met brief ondersteunt met bijlagen van directie en RvT van Het Punt geeft het stroeve relaas weer van het gebrek aan communicatie van gemeentezijde, vanaf het moment van de aangenomen motie begin dit jaar, waar wij grote vraagtekens bij plaatsen. Vanaf begin mei stokt het helemaal en lijkt het alsof de voormalige portefeuillehouder er niet meer naar om wenst te kijken. Ook hier lijkt de zakelijkheid en professionaliteit het te verliezen en voeren – zo leest het – de blijkbaar verstoorde persoonlijke verhoudingen (ambtelijk en bestuurlijk vs. directie / RvT) de boventoon. GBT weet zeker dat welke RvT of directie ook met deze startbegroting Het Punt had geleid, zij het ook niet hadden gered. In die zin valt de inmiddels ex-RvT leden en de directie, die de functies op vrijwillige basis uitvoerden, niets te verwijten.

Er zal wat moeten gebeuren, zo stelde de gemeenteraad in ruime meerderheid in februari 2018 door een motie hierover aan te nemen. De uitwerking ervan zou eind mei / begin juni (normaliter verschijnen Kadernota) aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Wij ontvingen slechts een raadsbrief in juli, waarin aangekondigd wordt Jaap van Hoek voor te dragen namens de gemeente in het RvT.

Overigens kwam de bijlage ‘Memo second opinion december 2012’ als een donderslag bij heldere hemel. Wij kunnen ons namelijk niet herinneren ooit in kennis gesteld te zijn van dit document. Onder meer hierover hebben wij vragen waar we graag antwoord op willen.

Boerenmarkt op woensdag 22 augustus

Vriezenveen woensdag 22 augustus
Expositie in CCK2. Tijdens de Boerenmarkt zullen de cursisten van Lenie de Kruijff deze dag exposeren. Vele
kunstenaars zullen aanwezig zijn, ook kan men kunstwerken kopen. Gratis toegang. Openingstijden: 07:30-
13:00. Locatie: CCK2, Kerkstraat 2, Vriezenveen
Vriezenveen.
Boerenmarkt. Met een kinderrommelmarkt, paardenmarkt op de oude Veemarkt en trekkers,warenmarkt met veel
kramen in de vorm van een braderie. Openingstijden: 08:00-13:00.Locatie: Centrum Vriezenveen, Vriezenveen.
http://www.boerenmarktvriezenveen.nl

Orgelconcert in Den Ham

Dinsdag 14 augustus
Den Ham
Orgelconcerten. Deze week zal Gerben Mourik het Scheuer-orgel bespelen. Entreeprijs: volwassenen: € 6,00.
Aanvang: 20:00.Locatie: Hervormde Kerk DH, Brinkstraat 4, 7683 BP Den Ham
www.orgelconcertendenham.nl

Tour du Lifeliner met Mariska Bruin uit Vriezenveen

Over 9 dagen is het zover!
Over 9 dagen vertrekken Anne-Claire (11) en Mariska (20) om half 9 bij de ambulancepost in Almelo. Om naar de Lifeliner4 heen te fietsen op Groningen Airport Eelde. Tour du Lifeliner is een fietstocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De fietstocht eindigt bij een Lifeliner (Traumahelikopter). Zondag 19 augustus komen Anne Claire (11) en Mariska (20) om 16:30 aan op Groningen Airport Eelde.

foto van Tour du Lifeliner.

Bevrijdingsdag Vroomshoop herleeft in boek en dvd

 

Het 4 mei comité Vroomshoop is erin geslaagd een prachtig fotoboek over 5 april 2018, de dag van de onthulling van het bevrijdingsreliëf, uit te brengen. John Mulder van Buro Kordaat is de vormgever, Erwin Heuver de fotograaf en Hans Nieboer maakte de begeleidende teksten. In 60 bladzijden komen in het rijk gelustreerde boek ‘Een bewogen dag’ alle activiteiten van 5 april 2018 voorbij. De adoptieoverdracht van het V-monument met de basisscholen De Schakel en Nieuwoord op het Vredesplein, de receptie van het 30-jarige 4 mei comité Vroomshoop, de expositie ‘Vrijheid geef je door’ en de bijeenkomst in de theaterzaal in Het Punt zijn terug te zien. Uiteraard komt ook de massaal bezochte onthulling van het bevrijdingsreliëf langs het Zwolsekanaal in Vroomshoop uitgebreid in beeld. Het fraaie fotoboek ‘Een bewogen dag’ is voor slechts € 10,00 aan te schaffen.

Daarnaast wordt door het 4 mei comité Vroomshoop een unieke dvd uitgebracht. Die dvd is ontleend aan de indringende documentaire van Dennie van Dijk, met interviews van Hans Nieboer en toepasselijke pianomuziek van Gezinus Veldman. Met zeven oud-gegijzelden van 5 april 1945, toen nog kinderen, die mee moesten met de gijzeling langs het kanaal van een deel van de Vroomshoopse bevolking, wordt teruggeblikt op de zo bewogen Bevrijdingsdag van Vroomshoop. Wim van den Bosch uit Almelo, Bep de Olde-Gerrits uit Hardenberg, Gerrit Post uit Nijverdal, Jan Sierink uit Hardenberg, Janny Visscher-de Groot uit Emmen en de Vroomshopers Guus Kempe en Diny Knegt-Lucas vertellen recht vanuit hun hart en zonder opsmuk hun doorleefde verhalen over 5 april 1945 in afwisselend het Nederlands en het Twents. Dat gebeurt in de woning aan de Hoofdstraat in Vroomshoop van Eltjo Haselhoff, zoon van wijlen Frits Haselhoff, oud-commandant van de lokale verzetsgroep en op locaties, waar de gijzeling door de Duitse soldaten zich afspeelde. De indrukwekkende dvd ‘Een ware bevrijding’ is ook voor € 10,00 aan te schaffen.

Het boek ‘Een bewogen dag’ en/of de dvd ‘Een ware bevrijding’ kunnen besteld worden bij voorzitter Hans Nieboer van het 4 mei comité Vroomshoop: De Elzen 34, 7681 HE Vroomshoop, e-mailadres nieboerhans@gmail.com, tel. 0546-643384. Dat kan ook bij penningmeester Mariska Eggens van het 4 mei comité Vroomshoop: Tonnendijk 103, 7681 BL Vroomshoop, e-mailadres mariskae@kpnmail.nl, tel. 06-25324815. Het betreffende bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL20 RABO 0366 65 00 92 ten name van het 4 mei comité Vroomshoop onder vermelding van ‘fotoboek 5 april’ en/of ‘dvd 5 april’. Snel reageren lijkt verstandig, want de voorraad is beperkt.

Subsidieplafond 2e ronde innovatiefonds sociaal domein Twenterand verhoogd

 

De gemeente Twenterand is op zoek naar creatieve ideeën voor vernieuwing in het sociaal domein, betere ondersteuning en het voorkomen van zorg. Hiervoor is in 2018 en 2019 in totaal een bedrag van € 150.000 beschikbaar. In 2018 zijn er twee aanvraagrondes, in april en in september. Wethouder Mark Paters: “In de eerste ronde is helaas niet het hele beschikbare budget ingezet. Om de middelen in te blijven zetten waarvoor ze bedoeld zijn, hebben we besloten om met het restant budget het subsidieplafond voor ronde twee te verhogen. Zo kunnen nog meer innovatieve ideeën toegekend worden. Ik daag u dan ook uit om volop gebruik te maken van deze regeling!”

Toegekende subsidies

In de eerste ronde zijn twee aanvragen toegekend. Aan Voetbalvereniging Voorwaarts en Tactus Verslavingszorg voor hun idee om jeugdigen te stimuleren tot een gezondere leefstijl en aan een was- en strijkservice die is ontstaan uit een samenwerking van DOS’37, Stichting De Twentse Zorgcentra, IJsclub Vooruit en InVia b.v. Omdat de overige aanvragen helaas niet voldeden aan de voorwaarden of niet binnen het beschikbare subsidieplafond vielen, konden niet alle middelen beschikbaar gesteld worden.

Om de middelen in te blijven zetten specifiek voor het innovatiefonds sociaal domein Twenterand heeft het college besloten het bestaande subsidieplafond van de aanvraagronde in september te verhogen tot een bedrag van € 55.700,-.

Ook een aanvraag indienen? Aanvragen kunnen worden ingediend per post, via e-mail (info@twenterand.nl) of via de website www.twenterand.nl/innovatiefonds. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden en punten waarop de aanvragen worden beoordeeld.

Hulp nodig? Laat het ons weten

Bij het innovatiefonds is indien gewenst begeleiding beschikbaar vanuit de gemeente. Heeft u wel een goed idee, maar weet u niet hoe u verder komt? Vraag begeleiding en wie weet groeit het idee uit tot een concreet plan!

Rieju-brommer gestolen uit achtertuin in Westerhaar

Westerhaar-Vriezenveensewijk, 6 augustus 2018
In de nacht van zondag op maandag is er een Rieju-brommer gestolen uit de achtertuin van een woning van de ouders van de 17-jarige eigenaar van deze kostbare brommer. De brommer waar hij meer dan 200 tot 300 uur aan sleutelde stond in een afgeschermde tuin vertelde de eigenaar tegen de Tc Tubantia. Maandagochtend werd de eigenaar met een vreemd gevoel wakker, waarna hij later opmerkte dat zijn brommer was verdwenen. De buren hebben rond half vier in de nacht twee personen gezien in de straat. Enige tijd later werden de personen opnieuw gezien met de Rieju-brommer in de hand. Aan het einde van de straat werd de brommer gestart waarna deze spoorloos verdween.

De eigenaar heeft maandag aangifte gedaan bij de politie en hoopt dat de brommer snel word gevonden. De brommer is voorzien van diverse stickers van o.a. een motorclub uit Duitsland en een brommerclub. Naast deze opvallende stickers heeft de brommer een blauw met wit frame en het kenteken FD-82-6J .

Heeft u in de nacht van zondag op maandag deze opvallende Rieju-brommer gezien in Westerhaar of omgeving? Ziet u de brommer op een andere locatie? Of heeft u andere informatie die naar de dader(s) leidt van deze diefstal? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Leden Nut en Genoegen Vriezenveen behalen mooie resultaten

 

Afgelopen weekend werd door de Nordhornse konijnenvereniging I153 de 2e open Grensland jongdierenshow georganiseerd. Op deze show werden 500 konijnen tentoongesteld. Namens Nut en Genoegen namen de Vlaamse Reuzen van Johan Leus en Jorieke Hospers deel aan deze show. De 4 konijngrijze Vlaamse Reuzen van Johan Leus behaalden een 8.5/8.4/8.4/8.3, met deze resultaten werd Johan Grenslandmeister van de groep grote rassen. De 2 gele Vlaamse Reuzen van Jorieke Hospers behaalden een 8.5/8.4 wat goed was voor ereprijs 1. Het was een zeer gezellige en geslaagde show.

foto van Nut en Genoegen Vriezenveen.

Evenementenagenda Twenterand van 8 t/m 18 augustus

Dit overzicht is samengesteld op 03-08-2018, wijzigingen voorbehouden.
Kijk voor actuele gegevens op www.puurtwenterand.nl
Woensdag 8 augustus
Den Ham
Hammer Brinkdagen. Rommelmarkt, braderie en kinderattracties van 09:00 – 17:00 uur. ’s Avonds muziek met
DJ Toronto vanaf 20:30 uur. www.hammerbrinkdagen.nl Gratis toegang. Locatie: De Brink, Den Ham
Vriezenveen
Open Bijenstal. Om jong en oud kennis te laten maken met de bijzondere wereld van bijen en bijen houden is de
bijenstal bemand door imkers die vertellen over de bijen. Gratis toegang. Openingstijden: 13:00-16:00. Locatie:
Bijenstal Imkersvereniging Vriezenveen e.o., Herman Jansen Park, Vriezenveen
Vriezenveen
Heidewandeling Lemelerberg met KNNV Vriezenveen. Avondwandeling over de Lemelerberg om te genieten
van het prachtige heidelandschap. Locatie: vertrek om 18:00 uur vanaf het Manitobaplein, Vriezenveen,
secretaris@vriezenveen.knnv.nl
Vrijdag 10 en 17 augustus
Den Ham
Boerderij en Pluktuin “De Lindetuinen”. De Lindetuinen is een landelijke tuin met verrassende pluktuin. Elke
vrijdag van juni t/m september van 10.00 tot 17.00 uur. Telefoon 0548-231966 of 0628623728 Groepen volgens
afspraak. Locatie: De Lindetuinen Boerderij- en pluktuin, Lindrot 2, 7683PX Den Ham, 0548-231966,
jet@lindetuinen.nl, http://www.lindetuinen.nl
Zaterdag 11 augustus
Twente
Rondje Tuinen Twente. 10 Verschillende tuinen in Twente. www.rondjetuinentwente.jouwweb.nl
Openingstijden: 10:00-17:00.
Dinsdag 14 augustus
Den Ham
Orgelconcerten. Dit keer met Gerben Mourik. www.orgelconcertendenham.nl Aanvang: 20:00. Entreeprijs:
volwassenen: € 6,00, t/m 16 jaar gratis. Locatie: Hervormde Kerk DH, Brinkstraat 4, 7683 BP Den Ham
Zaterdag 18 augustus
Den Ham, Beerzerveld, Sibculo, Marle, Daarle
Tuinenroute “Onze Tuinen”. Een Tuinenroute van een zestal open-tuinen in de regio. www.onzetuinen.nl.
Openingstijden: 10:00-17:00.
Exposities en tentoonstellingen
Vriezenveen
Expositie “Goed uit de Grond”. Bodemvondsten van de Archeologische Werkgroep Nederland. Tot eind sept.
op di t/m vrij van 10-17 uur. Locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671CD Vriezenveen,
0546-563476, vereniging@oudvriezenveen.nl, www.museumvriezenveen.nl
Westerhaar
Expositie Galerie Jennie Dekker
Twistveenweg 13, 0546-659118 www.boerderijdekker.nl Geopend: Wo t/m vrij 4-18 uur, Za 10-18 uur.
Den Ham
Expositie “Trots op Den Ham” Met werk van Hammer (oud) Kunstenaars. Te bezichtigen van 17 juli t/m 31 aug.
tijdens openingsuren Tourist Info Twenterand.
Locatie: Stichting Expositiehuis, Grotestraat 4, 7683BB Den Ham. http://www.expositiehuisdenham.nl
Informatie over onderstaande arrangementen bij Twenterand Toerist Info,
Den Ham. Tel 0546-671778. www.puurtwenterand.nl
Fietsarrangement “Frietje Malle Pietje”. Prachtige fietsroute “Vroomshoopse Zwerftocht” van 50 km, af te
korten tot 22 km. Na afloop bij “Bij Saartje” een heerlijk portie “Frietje Malle Pietje” Prijs: €10,00. Mogelijk van ma
t/m za
Fiets arrangement “De Boer op”. Fietsen door de prachtige omgeving van Den Ham en na afloop een
boerenschnitzel eten bij eetcafé `n Esch. Prijs: € 10,00. Mogelijk van wo t/m zo.
Smikkeltocht. Fietstocht van 35 km(af te korten tot 25 km), na afloop onbeperkt pannenkoeken eten bij
restaurant Harwig. Prijs: volw. € 10,00, kinderen € 7,50. Mogelijk van ma t/m za.
Sibculo of Vriezenveen
Arrangement “Proef het Platteland”. Landelijke fietsroute van ongeveer 30 kilometer. Mogelijk van 15 juni tot 30
sept. iedere di. t/m do. 10.00 – 16.00 uur .Start vanuit de Vlegge in Sibculo of Tourist Info Vriezenveen.
Entreeprijs kinderen t/m 12 jr € 5,50, volwassenen: € 9,00.Locatie: Landal De Vlegge , Valkenlaan 100, Sibculo
of Westeinde 8, Vriezenveen
Langlopend:
Den Ham
Rondleiding IVN Kruidentuin. T/m aug. elke woensdagavond op afspraak via tel. 0546-672971.
Openingstijden: 19:00-20:00.Locatie: IVN Kruidentuin, Grotestraat 4, 7683BB Den Ham,
ivndenhamvroomshoop@gmail.com, www.ivn.nl
Hellendoorn
Vrije vaart met de Fluisterrondvaartboot. Op de woensdagen in juli en aug. op woensdagmiddag. Aanvang:
13:30. Entreeprijs kinderen t/m 12 jr € 4,00, volwassenen: € 6,00.Locatie: Landgoed Schuilenburg,
Schuilenburgerweg 54, 7447RP Hellendoorn, 0548-681782, info@schuilenburg.nl, http://www.schuilenburg.nl
Den Ham
Ponyrijden op de Lourenshoeve. Ponyrijles voor kinderen zonder rijervaring (3 tot 12 jr) In de maanden juli en
aug. Opgave is verplicht 24 uur van tevoren via: 0546-672950 of mailen naar info@lourenshoeve.nl.
Entreeprijs: € 7,50. Openingstijden: ma t/m vr 11:00-11:30, za.12:00- 12:30 Locatie: Vakantiepark De
Lourenshoeve, Flierdijk 3, 7683 RA Den Ham, 0546-672950, http://www.lourenshoeve.nl
Vriezenveen
Kleinvee en 2e handsgoederenmarkt. Elke zaterdag van 08:00 – 09:30 uur. Markt met kleinvee (geen honden
en katten) en tweedehands goederen. Locatie: De Keijzer, Hoffmansweg 11a.

Aanrijding op kruising Aadorpweg met Verzetstraat in Vriezenveen


Vrijdagochtend heeft er een ongeval plaats gevonden tussen twee voertuigen op de kruising van de Aadorpweg en de Verzetstraat in Vriezenveen. Bij het ongeval raakte niemand gewond, wel werden de drie inzittenden, een man en twee kinderen en de bestuurder van het busje door het ambulancepersoneel onderzocht. Geen van de vier moest voor verder onderzoek mee naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde nadat een van de voertuigen mogelijk door het oranje of rode licht is gereden. Hierdoor kwamen de voertuigen met een forse snelheid met elkaar in botsing. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Omstanders en omwonenden klaagden over de korte ontruimingstijden van de verkeerslichten. Ook dit neemt de politie mee in het onderzoek.