Succesvol Fysio Twenterand Krokustoernooi

Woensdag 19 februari was het weer tijd voor het traditionele krokustoernooi van Vrivo! Ook dit jaar werd het toernooi financieel gesteund door Fysio Twenterand. Een nieuw onderdeel was de gezamenlijke warming-up onder leiding van Anne-Wil Schipper-de Lange, fysiotherapeute bij Fysio Twenterand Weemelanden, dat daarmee een actieve rol vervulde en invulling gaf aan het Vrivo-motto: “Bewegen en samen spelen”. Dit nieuwe onderdeel werd heel goed ontvangen bij de ruim 90 deelnemende kinderen en deze deden dan ook fanatiek mee, vooral toen de grootste hit van de Snollebollekes voorbij kwam.

Rond half 10 ging het volleybaltoernooi van start. Er werd in 4 verschillende poules gestreden om de medailles. Per poule deden 5 teams mee. De spelers en speelsters werden luid aangemoedigd door hun supporters op de goed gevulde tribune van De Stamper.

Het werd heel spannend in de verschillende poules en uiteindelijk werd de poulewinst hier en daar zelfs beslist op setpunten. Poulewinnaars werden ‘’De Eltheto Kanjers’’, ‘’De Toppers’’ (Sint-Antonius), ‘’Happyvolleygirls Are Back’’ (Shalom) en ‘’De Volleygirls’’ (De Veenbrug).

Vrivo en sponsor Fysio Twenterand kunnen terugkijken op een geslaagd krokustoernooi, waarbij de vele vrijwilligers natuurlijk weer een erg belangrijke rol speelden.

Prins en adjudant van de Smoezen gul voor het Aquapark De Zandstuve

Op het Aquapark De Zandstuve Vroomshoop traden op een winderige en regenachtige zaterdagmiddag Prins Alwin (Sickman) en zijn adjudant Coen Kolthof en de complete Raad van Elf aan voor een ludiek buitengebeuren. Ook de Smoezenbloasers waren aanwezig en wethouder Roel Koster gaf naast vele belangstellenden acte de presence.

SAMSUNG CSC

Nu de gemeentesleutel van de gemeente Twenterand een weekend lang in het bezit is gekomen van Prins Alwin en zijn gevolg, was het tijd voor een krachtdadig optreden op het Aquapark in wording. Adjudant Koen Kolthof refereerde aan de geslaagde financiële actie onder ondernemers en de bevolking en complimenteerde daarmee het bestuur van het Aquapark. Coen Kolthof onthulde dat hij tijdens z’n jeugd op het zwembad De Zandstuve behalve zwemles ook een mooi meisje had gekregen. De adjudant van de Smoezen hoopte dat de werkzaamheden voor het gerenoveerde Aquapark De Zandstuve op tijd en wel op 2 mei aanstaande zijn afgerond.

Als symbool voor de meerwaarde van deze sinds 1963 niet weg te denken voorziening voor de jeugd hadden de Smoezen een klein zwembadje meegenomen. Prins Alwin I en adjudant Coen Kolthof overhandigden vervolgens namens de ondernemingen Sickman Automatic en Vita Plastics een bedrag van 1000 Euro aan het blij verraste bestuur van de stichting Auqapark De Zandstuve Vroomshoop, dat was vertegenwoordigd door Herman Lutke Veldhuis, Riëtte Makkinga en Hans Nieboer.

Voorzitter Herman Lutke Veldhuis toonde zich zeer verheugd door deze fraaie geste en stelde vast dat De Smoezen het Aquapark een warm hart toedragen. De preses van het Aquapark ziet met zijn bestuur uit naar de voltooiing van de werkzaamheden door de gemeente Twenterand en de betreffende ondernemers. Een prachtig zwemseizoen gaat op 2 mei 2020 gaat losbarsten, zo hield Lutke Veldhuis zijn toehoorders voor.

SAMSUNG CSC

De afgelopen week was voor het Aquapark sowieso financieel gezien een topper, want een Bingo in Het Punt bracht op woensdagavond 19 februari een bedrag van ruim € 2.000,00 op. Door deze acties en de eerdere opbrengsten kunnen de nodige extra voorzieningen op het Aquapark De Zandstuve worden gerealiseerd.

Vroomshoopse Boys behoudt vorm en ritme

Op een regenachtig sportpark De Bosrand ontving Vroomshoopse Boys derdeklasser Oranje Nassau Almelo, dat vorig seizoen nog uitkwam in de tweede klasse. Ondanks een smalle selectie en aanvulling van enkele spelers vanuit de B-selectie van de Boys was het keurkorps van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman en trainer Henk Harmens heer en meester op het kunstgras.

Er kwamen vele doelrijpe kansen voor de Boys en eigenlijk was het verwonderlijk dat er in dit oefenduel niet meer dan drie keer gescoord werd door de vlot combinerende thuisploeg. In de 23e minuut opende Jos Hutten de score door een strafschop te benutten. Sil Derks verdubbelde in de 31e minuut de score en Ramon de Jong zorgde in de 88ste minuut voor het slotakkoord: 3-0.

Op dinsdagavond 25 februari wordt om 20.00 uur thuis geoefend tegen derdeklasser OZC uit Ommen. Op zaterdag 7 maart wordt de competitie in de tweede klasse H. hervat. Vroomshoopse Boys speelt dan om 15.00 uur een uitduel bij PH Almelo. Dat is meteen de laatste wedstrijd in de tweede periode, waarbij de Boys de ranglijst aanvoert.

Höllenboer komt naar Vroomshoop in dialectmaand maart

De stichting Levend Vroomshoop bestond vorig jaar 10 jaar. Speciaal daarvoor had de stichting, net als 10 jaar geleden, de muziekgroep Höllenboer gecontracteerd. Toen in het minitheatertje Het Front, nu in de theaterzaal van Het Punt, aan de Burgemeester Koetjestraat 2 te Vroomshoop.

Door ziekte van de groep ging dat optreden in november helaas niet door. Snel werd een nieuwe afspraak gemaakt voor vrijdag 6 maart aanstaande. Al eerder gekochte kaartjes zijn dan uiteraard nog steeds geldig.

Bezoekers kunnen op 6 maart genieten van dit roemruchte trio, dat iedereen zich nog wel herinnert van hun topper van toen: “Busje komt zo”. In sappig Sallands toveren ze u in een avondvullend programma mooie muziek en smakelijke verhalen voor. Heel passend dus in dialectmaand maart.

Graag meemaken? Dan snel kaarten bestellen bij Het Punt (www.welkombijhetpunt.nl/agenda-2) of bel met Het Punt: 0546-705050. De entree bedraagt slechts € 15,00 en we beginnen om 20.00 uur.

4 mei comité Vroomshoop wacht actief 75ste Bevrijdingsjaar

Tijdens de 32ste jaarvergadering van het 4 mei comité Vroomshoop lag de focus op de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in 2020. Vanaf de Bevrijdingsdienst op 5 april in Kerkelijk Centrum Het Anker tot en met het vieren van Bevrijdingsdag op 5 mei 2020 bij Het Punt worden tal van activiteiten georganiseerd. Daarbij behoren een bevrijdingsontbijt, vele optredens en de binnenkomst en het ontsteken van het bevrijdingsvuur door de estafettelopers van de loopgroep De Zandstuve Vroomshoop op Bevrijdingsdag. Leerlingen van lokale scholen doen volop mee in het programma, zoals met het aanleveren van foto’s en gedichten over vrede en vrijheid, waarvan de winnende in etalages van Vroomshoopse winkels geplaatst worden. Plaatselijke kunstenaars laten in d’Oale Skoele hun uitingen over dat thema zien.

De theaterproductie “Oorlogswinter” komt op 25 april naar Vroomshoop In het theater van Het Punt is op vrijdagavond 1 mei is er onder leiding van Marga Kool een speciale themabijeenkomst over 75 jaar vrijheid met een bijzondere muzikale invulling van musicus Veldman en anderen. De Memory Route 1940-1945 Vroomshoop verbindt van 5 april tot en met 6 mei 30 markante locaties uit de Tweede Wereldoorlog. De Routegids is gratis verkrijgbaar in Het Punt. Dertig Informatieborden kunnen ter plekke bekeken worden. Via QR-code kan de achtergrondinformatie verkregen worden. Het totaalprogramma heeft de naam “Jess” meegekregen, dat verwijst naar de codenaam van de bevrijding van Vroomshoop op 5 april door de Canadese Manitoba Dragoons. Door financiële bijdragen van de gemeente Twenterand, sponsoren en door het 4 mei comité zelf en ook door de hartverwarmende inzet van vele vrijwilligers is het ambitieuze en veelzijdige programma financieel afgedekt.

De 32ste jaarvergadering was meteen de laatste als zodanig voor medeoprichter en voorzitter Hans Nieboer. Floris Eising, die al vicevoorzitter was, gaat Hans per 6 mei 2020 als preses opvolgen. Suzanne Ekkel (foto) werd benoemd tot nieuw bestuurslid van het 4 mei comité Vroomshoop. Algemeen adjunct Jeanine de Jong was aftredend, maar zij besloot zich voor een nieuwe bestuursperiode van vier jaar aan het comité te verbinden.

Vragen Fractie Gemeentebelangen over communicatie bij rioleringsprojecten

Gemeente Twenterand is (enige tijd) bezig of gaat bezig met werkzaamheden als gevolg van vervanging riolering. Eén en ander vanwege klimaatverandering namelijk toename regenval. Er staan dit jaar en de komende jaren daarom diverse rioleringsprojecten op de rol.

Onze fractie is gewezen op de lange(re) duur dat enkele werkzaamheden in beslag nemen (Esweg in Den Ham) en de volgens hen matige communicatie (Hoofdweg in Westerhaar). Dit leidt tot irritatie.
Wij weten dat de gemeente een soort van communicatieprotocol heeft in deze, maar gezien de klachten lijkt het dit protocol niet afdoende.

We hebben daarom de volgende vragen.

Vraag 1a
Aangezien rioleringswerkzaamheden, maar ook wegenonderhoud, een niet te onderschatten impact heeft op en in de omgeving vragen wij ons af of het huidige communicatieprotocol wel bij de door de coalitie gewenste andere bestuursstijl past? Want een briefje door de bus en een publicatie in de media, zoals nu plaatsvindt, is vooral achteraf communicatie en blijkt niet voldoende.

Vraag 1b
In hoeverre wordt in dit protocol aan de voorkant samen opgetrokken wordt met direct belanghebbenden (ondernemers, aanwonenden)?

Vraag 2a
Vlak voor de vakantie staat een rioleringsproject de Smitstraat in Den Ham gepland met daaraan gekoppeld de aanleg van de rotonde bij Harwig. Hoe is of gaat daar gecommuniceerd worden met direct belanghebbenden om klachten als bij de Esweg en Hoofdweg te voorkomen?


Vraag 2b
Is het gezien het ‘verkoopseizoen’ en recreatie en toerismedoelen in Den Ham niet beter deze werkzaamheden over de zomervakantie heen te tillen om omzetdaling bij ondernemers zoveel als mogelijk te bepreken?

Meer biodiversiteit op het erf van de Wroetvarkenboer

 Foto is gemaakt door Hillie Waning-Vos

De Wroetvarkenboeren blikken terug op een jaar dat in het teken stond van bloemenmengsels inzaaien in akkerranden, bijenhotels plaatsen, nestkasten ophangen en poelen aanleggen. Deze maatregelen hebben als doel de biodiversiteit op het erf een flinke boost te geven. Meer biodiversiteit op het erf is één van de belangrijke pijlers binnen het Wroetvarkenconcept. Half februari kwamen Wroetvarkenboeren, en vrijwilligers van Natuur en Milieu Overijssel die gekoppeld zijn aan de Wroetboeren, uit het land bijeen om hun bijdrage aan de biodiversiteit op hun erf te evalueren.

Dat de biodiversiteit vergroot moest worden op het erf, daar waren de Wroetvarkenboeren het over eens. Bij de realisatie ervan konden ze echter wel wat ondersteuning gebruiken. De boeren schakelden daarom de hulp in van Natuur en Milieu Overijssel: samen trokken ze een jaar geleden een project van de grond om het soortenrijkdom op het boerenerf te vergroten. 

De boeren worden niet alleen geadviseerd door Natuur en Milieu Overijssel, ze hebben ook elk een vrijwillige adviseur biodiversiteit toegewezen gekregen. Deze adviseurs kijken samen met de boeren welke maatregelen zij op hun erf kunnen treffen. Welke maatregelen passend zijn hangt af van het type bedrijfsvoering van de boerderij, de locatie van de boerderij én de plant- en diersoorten die er in de omgeving voorkomen. De ene boerderij krijgt daarom een prachtig ingezaaide akkerrand, en de andere een collectie steen- of kerkuilkasten.   

Meten is weten

Om de impact van de maatregelen te kunnen monitoren, moet de biodiversiteit gemeten kunnen worden. Dit gebeurt via de zogenaamde Gaia-biodiversiteitsmeetlat. Alle Wroetvarkenboeren hebben in het afgelopen jaar een nul-meting gedaan om de biodiversiteit aan het begin van het project te meten. Enkele al wat verder gevorderde boeren hebben ook al een tweede meting kunnen doen. Tijdens de evaluatiebijeenkomst deelden de boeren hun bevindingen met elkaar. Zo hoorde één van de wroetvarkenboeren al uilengeluiden uit de nestkasten klinken, en waren bij een andere boer de patrijzen weer teruggekeerd in de wintertarwe.

Het begin is er…

… nu een kwestie van doorzetten! In het afgelopen jaar zijn de eerste maatregelen al getroffen. De boeren hebben hun ogen geopend voor de mogelijkheden, en zijn ontzettend gemotiveerd om ook de volgende stap te zetten. Tijdens de evaluatie werd daarom niet alleen gekeken naar wat er al is bereikt, maar wisselden de boeren ook hun plannen voor de toekomst met elkaar uit. Zo deden ze allemaal weer nieuwe ideeën op voor hun eigen boerderij, die ze in samenwerking met de vrijwilliger verder kunnen gaan uitwerken.  

Het Wroetvarken
Het Wroetvarken is een concept waar varkens in ruime en lichte stallen met veel strooisel leven, waar ze de hele dag door kunnen wroeten, spelen en rusten. Hierdoor zijn ze actiever, attenter en vertonen ze hun natuurlijk gedrag. Er is speciale aandacht voor de voeding van de dieren en de biodiversiteit op het erf. Het Wroetvarken maakt zich hard voor eerlijke handel: een eerlijke prijs voor de boer én de consument.

Vrivo – Flessenactie op schrikkeldag

Zaterdag 29 februari van 10 – 13 uur houdt de volleybalvereniging Vrivo een flessenactie. Dit in het kader van de statiegeld-actie van de COOP supermarkt. Het statiegeld van elke ingeleverde fles of krat wordt door COOP verdubbeld en aan Vrivo gedoneerd.

Jeugdteams van Vrivo gaan op deze schrikkeldag samen met begeleiders de Vriezenveense wijken in. Zij halen lege flessen en kratten op en leveren die vervolgens in bij supermarkt COOP.

Vrivo doet een beroep op de Vriezenveners om hun lege emballage even iets langer te bewaren en mee te geven aan de Vrivo-jeugdleden, die op de 29e aan de deur komen.

Vrivo zet zich in voor de volleybal minnende jeugd van Vriezenveen. Dit is belangrijk, omdat bewegen en samen spelen ontspannend, leuk en vooral gezond zijn voor iedereen. Met de opbrengst van de statiegeldactie van COOP-Vriezenveen wil Vrivo een 24-uurs toernooi organiseren op 5 en 6 juni a.s. Ook is er behoefte aan nieuwe materialen.

“We zijn heel blij met deze sympathieke COOP-actie”, aldus Elbert Winkel, PR-functionaris van Vrivo en contactpersoon van de toernooi-organisatie, “Deze bijdrage helpt ons om het toernooi te realiseren en om de noodzakelijke materialen aan te schaffen. Wij hopen op de medewerking van alle Vriezenveners!”.

Gewonde bij ongeluk in Vriezenveen tussen auto en brommobiel

Vriezenveen, 18 februari 2020
Rond 17.15 uur kregen de hulpdiensten van Twente een melding van een ongeval met letsel op de Oostermaatweg in Vriezenveen. Ter plaatse bleek dat er op de kruising Oostermaatweg met de Boslandweg een personenauto met een 45 km auto in botsing zijn gekomen. Beide auto’s zijn na de klap in de sloot beland. De personen zijn door ambulancepersoneel behandeld. Een jongeman is overgebracht naar het ziekenhuis. Beide auto’s zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. Het verkeer op de Oostermaatweg heeft tijdens het incident enige hinder gehad.

Gesprekken over woonwagenbeleid in Twenterand

De gemeente Twenterand gaat in februari praten met de inwoners die hebben meegedaan aan de peiling woonwagenbehoefte. Deze peiling is in de zomer van 2019 gedaan met als doel inzicht te krijgen in die behoefte. Dat inzicht is er nu globaal, maar het vraagt om verdieping door persoonlijk met de mensen in gesprek te gaan. De deelnemers aan de peiling krijgen op deze manier ook de gelegenheid hun eigen, persoonlijke verhaal te vertellen en vragen te stellen.

De gemeente heeft bewust gekozen voor het voeren van persoonlijk gesprekken, omdat het gaat over een specifieke woonwens/-behoefte die per persoon verschillend kan zijn. Daar wil de gemeente graag nog beter inzicht in hebben. De deelnemers aan de behoeftepeiling zijn inmiddels met een brief uitgenodigd voor het gesprek.

Aanleiding voor het onderzoek is de uitspraak van het college voor de rechten van de mens in 2018, waarin o.a. staat dat gemeenten in hun huisvestingsbeleid rekening moeten houden met de woonbehoeften van woonwagenbewoners.

De gemeente Twenterand trekt hierin samen op met regionale partners zoals Twentse gemeenten, provincie en Mijande Wonen. Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden, worden mogelijke vervolgstappen bepaald.