CDA Twenterand maakt zich zorgen– Jaarstukken 2019

Vanavond waren de jaarstukken van 2019 aan de orde. Gemeente Twenterand verkeert in financieel moeilijke omstandigheden. Onder andere door oplopende kosten in het sociaal domein door toenemende taken op gemeente niveau zegt de wethouder. Dit jaar wordt opnieuw teruggevallen op de algemene risico reserves, Twenterand zit bijna op een kritiek niveau. Het CDA maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van de gemeente Twenterand.

CDA Twenterand is kritisch over de Jaarstukken. Het CDA meldt aan het college dat de stukken laat en onjuist werden aangeleverd. Officiële wijzigingen werden gisteren en vandaag nog aangeleverd. Op deze manier kan de raad haar werk niet doen zegt woordvoerder Kuilder van het CDA. Als op het laatste moment nog stukken worden gewijzigd, kan de raad haar controlerende rol niet goed uitoefenen. De stukken moeten tijdig en correct worden aangeleverd zodat de raad deze uitvoerig kan bestuderen. Het gaat bij de Jaarstukken over financiën, immers de gemeente Twenterand staat code Oranje. Er is in 2019 in de Algemene Reserves een bedrag van bijna 1 miljoen voor keuzes uit het coalitie akkoord. Daarvoor is nu nog steeds een bedrag van 1,4 miljoen achter de hand. Dus niet alleen naar Den Haag kijken zegt Kuilder, maar in je eigen kasboek kijken.

Ook in de persberichten vooraf aan deze vergadering werd een financieel onjuist beeld geschetst zegt het CDA. Eerder gestelde tekorten bleken op het laatste moment vele malen groter. Volgens de persberichten zouden de tekorten rond de 4 ton liggen, in plaats van 1,4 miljoen zoals later bleek.

De accountantsverklaring gaf bij 2 punten restricties aan, namelijk bij beslissing 3 en beslissing 5. (Grondbedrijf en het Punt). Er is in 2019 te weinig gebouwd, terwijl er wel veel vraag is.

Ook bij Het Punt geeft de accountant aan dat dit een risicofactor is. De wethouder zegt dat de hypotheek in mindering gaat van de door de gemeente verstrekte lening die het Punt heeft via de gemeente.

Het Sociaal Domein is eveneens een risico, mede doordat het rijk steeds meer taken aan de gemeente overdraagt.

De wethouder geeft aan dat de kwetsbaarheid in de gemeente ook door te weinig fte komt naast Corona en dat mede hierdoor er ook geen Kadernota is. De wethouder geeft aan dat er een uitgangspositie komt die als onderlegger voor de komende begroting dient.

Noodoproep gemeente Twenterand blijkt meer dan terecht

Jarenlang bezuinigen, ook op de ambtelijke capaciteit, begint zich te wreken in de gemeente Twenterand. Het tekort op de jaarrekening 2019 is bijna anderhalf miljoen euro in plaats van de eerder gemelde half miljoen. “Het zet de noodoproep, die wij en andere gemeenten vorige week richting het Rijk hebben gedaan, kracht bij,” aldus wethouder Financiën Roel Koster. “Den Haag moet nu echt bijspringen.”

Volgens de wethouder heeft de gemeente Twenterand te maken met achterstallig werk, ook in de bedrijfsvoering. Daardoor heeft de gemeente de afgelopen maand een flinke correctie op het saldo moeten doen. “Nog steeds is het maar anderhalf procent op een totaalbedrag van ongeveer 95 miljoen euro, maar als college doen wij er alles aan om de voorzieningen in onze gemeente te behouden en zelfs te verbeteren. Dat blijft ook voor de komende jaren de grote uitdaging en daar hebben we de hulp van de Rijksoverheid hard bij nodig.” Het is een harde boodschap van de wethouder die ook positief is: “In combinatie met de grote opgaven waar gemeenten mee te maken hebben, doet Twenterand het gewoon goed, maar de organisatie zit wel aan wat we maximaal van ze kunnen vragen.”

‘Krappe begroting’

De financiële scan provincie Overijssel, 2018 laat zien dat de gemeente Twenterand een ‘krappe begroting’ heeft. De gemeente doet veel met weinig geld. Het saldo wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen. Incidentele nadelen zijn het grondbedrijf, een verplichte storting in een landelijke voorziening politieke ambtsdragers en de algemene uitkeringen (het bedrag dat een gemeente van het rijk krijgt) over 2019, die lager is dan verwacht. Daar tegenover staan voordelen zoals lagere kosten voor onderhoud van wegen en onderhoud groen, een voordeel op ontvangen dividenden en op de OZB (Onroerend Zaak Belasting). Het vrijkomen van een bedrag door het opheffen van de reserve bestuursakkoord is ook een voordeel en de tekorten op het sociaal domein zijn lager uitgevallen. Onlangs kwamen daar nog de incidentele resultaten van oninbare debiteuren, de afboeking van een pand en facturen uit 2019 bij.

Gemeenten in nood

Vorige week dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders 150 kaarten op de post gedaan naar alle leden van de Tweede Kamer met de indringende boodschap ‘Help ons, zodat wij onze inwoners, ondernemers en organisaties kunnen blijven helpen.’ Een noodoproep aan ‘Den Haag’ om financieel bij te springen. Veel gemeenten in Nederland hebben de Rijksoverheid daartoe opgeroepen.

De jaarstukken zijn te vinden op www.twenterand.nl/jaarstukken.

Flessen voor het historisch museum Vriezenveen

Supermarkt Coop te Vriezenveen heeft samen met het Historisch Museum een actie opgezet waarbij het statiegeld op ingeleverde flessen ten goede komt aan het museum. Een sympathieke actie, per fles niet veel maar vele kleintjes maken één grote.

Vriezenveen kent een rijke historie, denk aan de Rusluie, de textiel, het veen, de ruilverkaveling, het dialect, de grote brand, de relatie met de graaf van Almelo, etc. Maar het in stand houden en doorgeven van deze geschiedenis is niet gratis. De vereniging Oud Vriezenveen en het museum zijn dus blij met deze actie van de Coop. Iedereen kan meedoen door de statiegeld bon die u ontvangt, via de Coop te doneren aan het museum. De Coop zal het bedrag dat opgehaald wordt verdubbelen voordat het aan het museum wordt overhandigd. De actie loopt tot en met 30 september van dit jaar.

Behalve het doneren van statiegeld bonnen kunt u uiteraard nog meer doen. Kom bijvoorbeeld eens kijken op de onlangs geheel vernieuwde afdeling Heemkunde. Het Historisch Museum is weer open en zal u graag ontvangen. Het museum is gevestigd op Westeinde 54 te Vriezenveen en is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00u tot 17.00u. tel. 0546-563476.

Meer netcapaciteit in Noord-Nederland, ook in Vroomshoop

Vrijdag 3 juli is bekend geworden dat er extra ruimte vrij is gekomen in bepaalde hoogspannings- en middenspanningsstations in noord Nederland.

Ook station Vroomshoop hoort bij de stations waar ruimte is vrijgekomen om klanten aan te sluiten die op de claim- dan wel interesselijst van Enexis staan om zon of wind aan te sluiten. Lees het hele bericht op de website van Enexis.

Enexis neemt zelf contact op met de ondernemers die op de wachtlijst staan.

Eerste toernooi tennisvereniging De Bosbaan groot succes

Afgelopen weekend vond het allereerste toernooi van het jaar plaats bij tennisvereniging De Bosbaan in Vroomshoop. Maar liefst 87 clubleden namen deel aan het ‘Supertiebreak-dubbeltoernooi’ waaronder een groot aantal nieuwe leden.

Ondanks de matige weersvoorspellingen kijken de organisatoren terug op een zeer geslaagd weekend waarin 87 deelnemers uit verschillende categorieën deelnamen aan het ‘Supertiebreak-dubbeltoernooi’. De vereniging moest tot voor kort noodgedwongen haar deuren sluiten vanwege het coronavirus, maar hervat langzaam haar activiteiten.

Een enthousiaste voorzitter sprak de deelnemers aan het einde van het toernooi toe. “De voorjaarscompetitie, het Hekman Open-toernooi en clubkampioenschappen gingen dit jaar niet door. We moesten alle activiteiten afblazen en ook de kantine was gesloten. Voor de bedrijfsvoering van een vereniging was dat een zware dobber. Toen de vereniging naar aanleiding van de versoepelde maatregelen weer open mocht, hebben wij met de commissies direct een toernooi op poten gezet. Het animo bleek ontzettend groot en ook zag ik erg veel nieuwe, jonge gezichten waarvan ik hoop dat zij allemaal competitie gaan spelen. Er is ontzettend veel talent. Allen bedankt voor dit geweldige weekend en een applaus voor de commissies die het toernooi mogelijk hebben gemaakt.”, aldus Benno Witzand.

Witzand kondigde tijdens zijn speech tevens aan dat het Hekman Open-toernooi -dat normaliter in het voorjaar plaatsvindt- in week 38 doorgang vindt. Dit toernooi is toegankelijk voor alle tennissers uit de regio. Binnenkort opent de inschrijving en er geldt een maximaal aantal deelnemers. Ook het Oktoberfest-tennistoernooi zit in de pijplijn en op 29 augustus is er een open dag voor iedereen die vrijblijvend kennis wil maken met de steeds groeiende tennisvereniging. Vanaf september wordt de najaarscompetitie gespeeld. Met deze reeks van activiteiten hervat de vereniging -met gewijzigde data- het seizoen.

Na Witzand’s toespraak reikte de wedstrijdleiding de prijzen uit. Het toernooi kende negen onderdelen. Achttien tennissers vielen in de prijzen. De eersten en tweeden ontvingen als prijs een cadeaubon van de plaatselijke DA-drogist.

Woning in Vriezenveen gesloten vanwege drugshandel

Op maandag 6 juli is op last van burgemeester Van der Kolk van Twenterand een woning aan de Begherstraat in Vriezenveen voor een periode van zes maanden gesloten. De reden is dat er vanuit de woning werd gehandeld in harddrugs. Na signalen vanuit de buurt heeft de politie een onderzoek ingesteld. In de woning zelf is een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen.

De gemeente Twenterand treedt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugshandel. Reden hiervoor is dat de handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten.

Bovengenoemde partijen blijven zich volop inzetten om drugshandel en drugsoverlast te bestrijden. Het moet volgens burgemeester Van der Kolk heel duidelijk zijn dat de productie van en handel in drugs absoluut niet getolereerd wordt.

Open bijenstal in Herman Jansenpark

De bijenstal gaat weer open!

Deze zomer is de bijenstal nog 4 keer te bezoeken voor geinteresseerden. Laat je door onze imkers informeren over het leven van de honingbij.

Neem een kijkje in de nieuwe demonstratie kast en met een beetje geluk zie je de koningin. Ook de bloemen en planten tuin is de moeite waard. Op 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus bent u van harte welkom vanaf 13.30 tot 16.00 uur. Houdt 1,5m afstand tot elkaar en mocht het wat te druk worden, maak dan een wandeling door het mooie Herman Jansen park en neem ook een kijkje in de educatieve kruidentuin en probeer het dan nog eens.

En natuurlijk is er ook weer een heerlijk potje honing te koop.

Tentoonstelling over kookhuisjes in Middendorpshuis Den Ham

Van 16 juli tot en met 22 augustus houdt de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop in Het Middendorpshuis in Den Ham een fototentoonstelling over Kookhuisjes of ‘Kokhuusies’. De foto’s zijn in deze periode elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag te bezichtigen van 14.00 uur tot 16.00 uur. Vrijwilligers zijn aanwezig om u wegwijs te maken en uitleg te geven over de foto’s. Het Middendorpshuis is coronaproef gemaakt en de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

Een kookhuisje, ook wel stookhut of stookhok genoemd, is een klein huisje met een stookplaats bij een boerderij waarin vroeger broden en koeken werden gebakken in een bakoven. En natuurlijk werd een ‘kokhuusie’ ook vaak gebruikt om de was te doen op de grote potkachel.

‘Kokhuussies’ of ‘bakhuusies’ werden op verschillende manieren gebouwd. Soms ligt de bakoven in zijn geheel binnen het huisje maar het kwam ook voor dat de oven erbuiten stond terwijl de ingang ervan in het ‘kokhuussie’ was. Tegenwoordig staat in het oosten van ons land nog een enkel bakhuis bij een boerderij die nu veelal dienen voor opslag van goederen. Dit heeft de bakhuisjes tot bezienswaardigheid gemaakt. Een bezoek waard aan deze tentoonstelling!

In het Middendorpshuis ligt een aangepaste ‘Kokhuusies-fietsroute’ voor u klaar. Voor andere routes verwijzen we naar www.visittwenterand.nl/routes1

Vrijdag kregen de geridderden alsnog hun lintje. Toespraak van burgemeester v.d. Kolk van Twenterand

Welkom allemaal, hier in De Zandstuve in Den Ham.
U bent hier vanochtend gekomen voor wat we de lintjesregen
noemen.
Als gevolg van de impact van het coronavirus mocht ik op
vrijdag 24 april 2020 aan 10 inwoners van de gemeente
Twenterand telefonisch meedelen dat ze Koninklijk zijn
onderscheiden. De fysieke uitreikingen van de versierselen zou
later plaatsvinden.
Sneller dan verwacht, meldde de Kanselarij ons de datum van
3 juli 2020 voor de uitgestelde lintjesregen.
Vandaag is het zover en mogen we, binnen de
randvoorwaarden rondom het coronavirus, er een memorabel
moment voor de gedecoreerden van maken.
Anders dan voorgaande jaren in het gemeentehuis, gebeurt dit
nu hier in De Zandstuve in Den Ham, in twee sessies, vanwege
het grote aantal gedecoreerden.
Ook dit heeft alles met het geldende protocol te maken.
Vandaag, vrijdag 3 juli 2020, worden in heel Nederland de
Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen met
bijzondere verdiensten voor de samenleving. Een bijzonder
moment.
Dit geldt vanochtend ook voor vijf inwoners uit de gemeente
Twenterand.
Deze mensen verdienen een lintje vanwege hun uitzonderlijke
maatschappelijke prestaties.
Ik zeg verdienen, want u bent ‘voorgedragen’ zoals dat heet,
door mensen uit uw eigen omgeving.
Mensen die vinden dat u het verdient om in het zonnetje te
worden gezet, omdat u zoveel voor anderen doet.

In het diepste geheim, al méér dan een jaar geleden, hebben
ze hun aanvraag voor u ingediend bij de gemeente.
De aanvraag werd beoordeeld en ging voor advies langs de
burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor
Civiele Orden, de minister van Binnenlandse zaken en dan nog
naar de Koning voor ondertekening van het besluit.
U krijgt dat lintje dus niet zomaar. Je onderscheiden als
vrijwilliger is best bijzonder.
Gelukkig hebben we in Twenterand veel vrijwilligers die zich
met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen,
verenigingen, goede doelen, kerken, ouderen of mensen die
om een andere reden aandacht en zorg nodig hebben.
Dankzij deze vele vrijwilligers kent Twenterand een rijk en
bloeiend verenigingsleven, wordt er in onze gemeente voor
verschillende doelgroepen veel gedaan en worden er allerlei
mooie evenementen georganiseerd.
Vrijwilligers zijn onmisbaar en het cement van onze
samenleving. Zij zorgen ervoor dat wij een sociale
gemeenschap zijn waar iedereen kan meedoen en mensen zich
met elkaar verbonden voelen.
Ik vind het dan ook een grote eer dat ik, als burgemeester van
de gemeente Twenterand, uit naam van Zijne Majesteit de
Koning vanochtend, maar ook vanmiddag, aan vijf inwoners
van onze gemeente een Koninklijke onderscheiding mag
uitreiken.
Degene om wie het gaat roep ik zo meteen naar voren.
Volgens het protocol mag ikzelf de onderscheiding niet bij u
opspelden. Dit mag wél gedaan worden door één van uw
naasten.
Daarnaast mag één iemand van uw familie of gasten, foto’s
maken. Pers is niet welkom, kan ook geen foto maken helaas!!!
U ontvangt zo meteen van mij de blauwe cassette met daarin
uw Koninklijke onderscheiding én de daarbij behorende
ondertekende oorkonde door de Kanselier der Nederlandse
Orden.

De heer C. (Cees) Bramer , De heer J. (Hans) Jansen, De heer B. (Bennie) Schotman werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.H. (André) Spit werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In de ochtendsessie kregen de volgende mensen een lintje als lid: . Mevrouw J.M.G. (Ria) Leus – Uitzetter, De heer T.A. (Theo) Leus, en De heer G.J. (Gerrit) Schoemaker.

De heer N.E. (Nabil) Sahhar en de heer S.J.A. (Stefan) Schipper werden allebei Ridder.

Installatie op 18 september

Op donderdag 2 juli heeft de raad van Twenterand de aanbeveling vastgesteld voor zijn nieuwe burgemeester. De raad beveelt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer mr. J.C.F. Broekhuizen uit Heerenveen aan als de nieuwe burgemeester van Twenterand.

Hans Broekhuizen is 41 jaar, gehuwd en trotse vader van een dochter. Hij is geboren in Delfzijl. Sedert 2014 is hij wethouder in Heerenveen. Tijd voor een nieuwe stap. Als burgemeester van Twenterand wil hij benaderbaar zijn en contact zoeken met inwoners en ondernemers. Hij ziet zich zelf niet zo zeer als iemand die visionaire stukken schrijft, maar als een iemand die als praktische belangbehartiger en lobbyist aan de slag wil gaan voor Twenterand. Hij zal zich zeker niet opsluiten in het gemeentehuis, maar veel naar buiten treden, de handen uit de mouwen steken en waar nodig als burgervader de arm om de schouder slaan van iemand die hulp kan gebruiken. Het besturen zit hem in het bloed. Verschillende belangen op de weegschaal leggen om zo tot afgewogen keuzes te komen. “Dat doe je met respect voor elkaar”, aldus Hans Broekhuizen. 

De aanbeveling is voorbereid door een vertrouwenscommissie uit de raad onder voorzitterschap van Gerjan Smelt. De sollicitatieprocedure leverde uiteindelijk 36 kandidaten op. Hans Broekhuizen liet daarmee 35 kandidaten achter zich.

De benoeming van Hans Broekhuizen door de Koning gaat naar verwachting op 18 september in. Op die datum is ook de installatie en beëdiging in de gemeenteraad van Twenterand gepland. Even daarvoor zal op 16 september op passende wijze afscheid worden genomen van burgemeester Annelies Van der Kolk. Zij heeft dan 40 maanden het burgemeestersambt van de gemeente Twenterand waargenomen.